Geplaatst op: 08-12-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Toeristisch imago Groningen sterk verbeterd

Toeristisch imago Groningen sterk verbeterd
Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay

Tussen 2019 en 2021 is de waardering van het toeristisch aanbod van de provincie Groningen sterk gestegen. Wel zijn er grote verschillen in beeldvorming tussen bezoekers en niet-bezoekers. Het blijft daarom een uitdaging voor Groningen om ervoor te zorgen dat mensen een bezoek aan de provincie brengen. Dat blijkt uit onderzoek naar het toeristisch-recreatieve imago van provincie Groningen door ingenieursadviesbureau Sweco.

Positief is dat meer bezoekers en niet-bezoekers Groningen beschouwen als interessante toeristische bestemming en de associaties met onder meer de landschappelijke waarden is behoorlijk sterker geworden. Daar staat tegenover dat de – meer negatieve – associatie met aardbevingen duidelijk minder sterk is. Grote uitdaging is dat nog steeds veel Nederlanders Groningen te ver weg vinden  liggen en krijgen andere regio’s de voorkeur. Is men echter eenmaal in Groningen geweest, dan is de kans zeer groot dat men terug komt. 

Bezoekers veel positiever dan niet-bezoekers

De provincie Groningen wordt door bezoekers veel hoger (7,8) gewaardeerd dan door niet-bezoekers (6,4). Dat verschil wordt nog groter als wordt gevraagd of Groningen een aantrekkelijke vakantiebestemming is. Waar driekwart van de bezoekers aangeeft het eens te zijn met deze stelling, is bij niet-bezoekers slechts een derde het hiermee eens. Bezoekers associëren Groningen eerder met rust en ruimte, natuur en landschap en gezelligheid. Niet-bezoekers denken bij provincie Groningen snel aan een verre, noordelijke provincie, aardbevingen en aardgas en de Martinitoren. Overigens groeide tussen 2019 en 2021 het aandeel bezoekers dat Groningen een interessante vakantiebestemming vond van 64% naar 74%. 

Het imago-onderzoek

De provincie Groningen laat sinds 2004 onderzoek uitvoeren naar het toeristisch imago van de provincie. Voor dit onderzoek worden twee groepen bevraagd: Nederlanders die de afgelopen drie jaar in de provincie Groningen zijn geweest voor vakantie of een weekendje weg (de bezoekers) en Nederlanders die Groningen de voorbije drie jaar niet bezochten (de niet-bezoekers). Het laatste onderzoek is uitgevoerd in september 2021. Er deden iets meer dan duizend Nederlanders mee via een internetpanel. Sweco deed vergelijkbare onderzoeken in 2004, 2011, 2016 en 2019. Hierdoor zijn de trends in de ontwikkeling van het toeristisch imago goed te zien.

Groningen interessante vakantiebestemming

Conclusie van het recente onderzoek: er is sprake van een hogere waardering. Het toeristisch aanbod wordt hoger gewaardeerd dan in de voorgaande jaren. Zowel onder bezoekers als niet-bezoekers. Vooral het aanbod van cultuur, dorpen, natuur en landschap worden veel hoger gewaardeerd. Ook de fiets- en wandelroutes in de provincie zijn nog meer in trek. Daarnaast noemt bijna driekwart van de bezoekers (74%) Groningen als interessante vakantiebestemming, tegenover 64% in 2019 en 59% in 2016. Van de ondervraagden die Groningen de voorbije drie jaar niet bezochten vindt 35% Groningen een interessante optie, tegenover 24% in 2019 en 22% in 2016.

Hoge waardering voor ruimte

Er zijn geen specifieke vragen over corona opgenomen in het onderzoek. Toch is de impact van de coronapandemie en de maatregelen terug te zien in de resultaten. Evenementen worden minder aangedragen als reden om naar Groningen te komen, terwijl de associatie met Groningen in combinatie met rust en ruimte, fietsen, natuur en landschap een hogere waardering krijgt. Dit aanbod past goed in de anderhalvemetersamenleving. Ook valt een grotere spreiding van bezoekers over de provincie op. De meeste bezoekers overnachtten in de stad Groningen, maar meer dan voorheen verspreidden de toeristen zich over het Ommeland. 

Stad Groningen belangrijkste bezoekreden

De belangrijkste (potentie?le) bezoekreden blijft voor zowel voor bezoekers als niet- bezoekers de stad Groningen. Deze bezoekreden wordt door circa twee derde van beide groepen aangekruist. Redenen die bezoekers belangrijker vinden dan niet-bezoekers, zijn onder andere wandelen en fietsen. De grootste verschillen in het voordeel van de niet- bezoekers, zijn de Waddenzee (22%), natuur en landschap (19%) en nieuwsgierigheid (9%).

Grote toeristische potentie

De provincie ziet kansen voor de Groningse vrijetijdseconomie. Met name als belangrijke toeristische bestemming voor bezoekers met bovengemiddelde interesse voor de combinatie van cultuur, erfgoed en bijzondere landschappen. Gedeputeerde Mirjam Wulfse: "De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat ons toeristisch aanbod in 2021 beter aansluit bij de wensen en behoeften dan in de voorgaande jaren. En dat Groningen steeds meer wordt gezien als een aantrekkelijke bestemming. Deze onderzoeksresultaten zijn een mooie opsteker en aanmoediging voor onze vrijetijdseconomie. Het is tijd om de toeristische potentie van onze prachtige provincie te gaan verzilveren."

Link: https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Beleid_en_documenten/Documentenzoeker/Werken_en_ondernemen/Toerisme/Het_imago_van_toeristisch_Groningen_2021.pdf
Trefwoorden: onderzoek, imago, provincies, Groningen

||| Blogs |||

02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/05/22
Is de winstwaarschuwing nodig?
Anouk van Eekelen is een van de topsprekers bij de gratis online inspiratiesessie 'Actieagenda en de boost voor bestemming Nederland'. Anouk weet perfect te vertellen over de kansen en uitdagingen waar Nederland te maken heeft.
23/05/22
‘Vrijstaat Land van Ravenstein’ biedt 10 belevingsroutes
Op zondag 22 mei zijn tien nieuwe fietstochten met spelelement in het ‘Land van Ravenstein’ gelanceerd (Brabant). Tijdens deze prachtige routes rondom de huidige gemeenten Boekel, Maashorst en Oss ontdek je welke culturele geschiedenis hier schuilgaat. De routemakers voegden ook een spelelement toe.
23/05/22
Ontdek de ‘Vrijstaat Land van Ravenstein’ tijdens nieuwe fietstochten
 Vandaag zijn tien nieuwe fietstochten met spelelement in het ‘Land van Ravenstein’ gelance...
23/05/22
Exclusief voor leden
De schuldenberg is hoog bij horeca en recreatie
Bijna één op de vijf ondernemers (met meer dan vijf werknemers) geeft aan meer schulden te hebben dan voor de corona-crisis. Vooral bedrijven in de horeca (50,6%) en in de sector cultuur, sport en recreatie (41,7%) geven aan dat de schuldenlast hoger is dan voor de crisis. Er is ook uitgezocht hoeveel tijd de bedrijven nodig hebben om de schuld af te lossen.
23/05/22
Netwerkmiddag recreatie en toerisme in Utrecht
De netwerkmiddag vond plaats op vrijdag 20 mei. Bart Blikman (general manager Carlton President en bestuurslid van het Hoteloverleg HOST) heette de aanwezigen welkom en sprak over de aantrekkende bezoekerseconomie. Daarna ging het over provinciaal beleid, actuele programma's voor de Utrechtse regio en data.
20/05/22
Lichtplan Arnhem zet gevels beter in het licht
Bezoekers die 's avonds je stad binnenkomen wil je ook een aantrekkelijk stadbeeld bieden. Arnhem ma...
19/05/22
Exclusief voor leden
Trend: langere fietsafstanden met pedelec
Om vlot, veilig en comfortabel in de provincie Utrecht en Zuid-Holland te kunnen fietsen, lanceren de Fietsersbond en provincie Utrecht vandaag op de Fiets naar je Werk-dag de uitbreiding van de Pedelecplanner.
17/05/22
Krapte op de arbeidsmarkt met nationaal record vacaturegraad in horeca
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. De vacaturegraad in de horeca heeft het landelijk record te pakken. Voor het eerst is de vacaturgraad in de horeca op 112 uitgekomen in het eerste kwartaal van 2022.