Geplaatst op: 30-11-2021
Auteur: Redactie
NRIT

Eerste datahub voor vrijetijdseconomie gelanceerd

Eerste datahub voor vrijetijdseconomie gelanceerd

MarketingOost lanceert de eerste datahub in de Nederlandse vrijetijdseconomie. Het unieke dataplatform biedt ondernemers, overheden en kennisinstituten de mogelijkheid alle beschikbare relevante kennis en informatie op het gebied van toerisme en recreatie te delen. Het is voor het eerst dat binnen de sector zoveel bronnen en data bij elkaar komen. "De vrijetijdseconomie zet hiermee belangrijke stappen in het werken met smart data”, zegt Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie van MarketingOost.

In het decembernummer van R&T een uitgebreid interview met de betrokkenen bij het project waar de kansen voor beleidsmakers, ondernemers en andere provincies worden toegelicht. 

Pilotproject Landelijke Data Alliantie

De datahub van MarketingOost is een pilotproject van de provincie Overijssel als onderdeel van de monitor bezoekersstromen en van de Landelijke Data Alliantie (LDA), een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land. De hub is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het initiatief mogelijk. "Wij werken aan het verzamelen en delen van relevante data en inzichten voor de sector. De nadruk ligt daarbij op nieuwe (big)databronnen en analysetechnieken. Bij de pilot in Overijssel testen we de mogelijkheden van een regionale datahub. Deze ervaringen zijn waardevol voor heel Nederland”, zegt Marieke Politiek, voorzitter Programmaraad LDA.

Sector mist kansen

Het platform dat is ontwikkeld door de wereldwijde marktleider in technologie van geografische informatiesystemen, ESRI Nederland, vormt een prima basis voor andere gebiedsmarketingorganisaties (DMO’s) om eigen datahubs te ontwikkelen. Daarmee zou de hele vrijetijdseconomie een stap voorwaarts maken. Ondernemers, overheden en andere betrokken partijen weten nu vaak niet af van het bestaan van data of laten die links liggen omdat de informatie te ingewikkeld is of niet aansluit bij de wensen. Daardoor blijft de potentie van veel data onbenut en mist de sector kansen.

DataHubOverijssel

Goed overzicht

Toegankelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de datahub. Gebruikers stuiten niet op eindeloze tabellen en modellen, maar op heldere informatie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Vooral het totaaloverzicht is belangrijk, zegt Wendy Weijdema. "We onderzoeken in onze sector voortdurend voorzieningen, capaciteit en bezoekersstromen en beschikken over ontzettend veel informatie over natuur, landschap, routes en cultuurhistorie, maar een goed overzicht ontbreekt. Nu is dat complete beeld van een gebied er wél en heb je toegang tot regionale en landelijke data. Dankzij dit unieke dataplatform kunnen ondernemers en overheden veel beter inspelen op trends, ontwikkelingen en actuele thema’s. Ze maken beslissingen aan de hand van feiten en cijfers.”

Verzamelplaats van data

MarketingOost beschouwt de datahub als dé verzamelplaats van alle data in de Overijsselse vrijetijdseconomie. Meer dan 25 bronnen - die in de loop van de tijd steeds verder worden aangevuld - komen daarin samen. De datahub bevat bijvoorbeeld specifieke cijfers over overnachtingen en bestedingen uit de Regiomonitor, en de kansenkaart voor nieuwe gebieds- en aanbodontwikkeling. Binnenkort komt daar ook de waardering van de routenetwerken bij. Alle beschikbare gegevens vormen bovendien een prima basis voor veel concrete producten. Gebruikers, waarbij je kunt denken aan ondernemers in de vrijetijdseconomie, beleidsambtenaren toerisme, maar ook studenten en docenten van toerisme-opleidingen, kunnen de beschikbare informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het ontwikkelen van kaarten, webapps en dashboards.

DataHubOverijssel
Link: https://datahub-marketingoost.hub.arcgis.com/
Trefwoorden: onderzoek, aanbod, vraag, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, routes, overijssel

||| Blogs |||

02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/01/22
Musea dicht en sport open. Tijdelijk worden musea sportlocaties
Verschillende musea openen woensdag 19 januari op ludieke wijze om ruimte te geven aan (mentale) fitheid. Het is een protestactie tegen de ongelijkheid in de versoepelingen. Waarom mag de sport wel open en de veilige musea niet?
17/01/22
Exclusief voor leden
Leisurelands beleeft relatief goed jaar 2021
In 2021 bezochten ruim 3,6 miljoen bezoekers de recreatiegebieden van beheerder Leisurelands. Iets minder dan in 2020, toen de teller 4 miljoen bezoekers uitkwam. De daling in bezoekersaantallen is het gevolg van een zomer met aanzienlijk minder zonnige dagen dan in 2020. Toch is Leisurelands blij dat ze in deze tijd van veel binnen zitten een veilige uitvlucht kan bieden aan bezoekers uit de regio.
14/01/22
Fietsers helpen met boomveren
Al ruim een half jaar staat er een rij boomveren langs het fietspad bij bedrijventerrein Remmerden (N225) in Rhenen. En ze zorgen voor positieve reacties, blijkt uit een tussentijds onderzoek onder 40 langsrijdende fietsers.
13/01/22
Nieuwe landmark voor Nederland Zeesluis IJmuiden (de grootste zeesluis in de wereld)
Iedere toerist die Panama bezoekt wil waarschijnlijk ook het beroemde kanaal even zien. Zal straks i...
12/01/22
Pakkans in groene Brabantse gebieden blijft groot
Onlangs tekenden Openbaar Ministerie, politie en de eerste boa-werkgevers in Brabant het vernieuwde convenant ‘Groene Handhaving Noord-Brabant 2021’. Daarmee wordt de pakkans vergroot omdat de BOA's op elkaar gebieden mogen werken.
11/01/22
Europa-Park lanceert eigen streaming platform VEEJOY
Gisteren sloot Europa-Park de poorten voor het winterseizoen, maar vanaf nu zijn de verhalen van Dui...
07/01/22
Merlin Entertainments expands Netherlands operation with management of THIS IS HOLLAND experience
Merlin Entertainments ("Merlin” or "the Company”), a global leader in location-based entertainme...
05/01/22
LDA pilot: realtime inzicht in vrijetijdsgedrag mogelijk
Het is mogelijk om realtime inzicht te krijgen in het vrijetijdsgedrag van de Nederlanders. Dat blijkt uit een pilot van de Landelijke Data Alliantie (LDA) met het Nederlands Verplaatsingspanel.