Geplaatst op: 30-11-2021
Auteur: Redactie
NRIT

Eerste datahub voor vrijetijdseconomie gelanceerd

Eerste datahub voor vrijetijdseconomie gelanceerd

MarketingOost lanceert de eerste datahub in de Nederlandse vrijetijdseconomie. Het unieke dataplatform biedt ondernemers, overheden en kennisinstituten de mogelijkheid alle beschikbare relevante kennis en informatie op het gebied van toerisme en recreatie te delen. Het is voor het eerst dat binnen de sector zoveel bronnen en data bij elkaar komen. "De vrijetijdseconomie zet hiermee belangrijke stappen in het werken met smart data”, zegt Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie van MarketingOost.

In het decembernummer van R&T een uitgebreid interview met de betrokkenen bij het project waar de kansen voor beleidsmakers, ondernemers en andere provincies worden toegelicht. 

Pilotproject Landelijke Data Alliantie

De datahub van MarketingOost is een pilotproject van de provincie Overijssel als onderdeel van de monitor bezoekersstromen en van de Landelijke Data Alliantie (LDA), een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land. De hub is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het initiatief mogelijk. "Wij werken aan het verzamelen en delen van relevante data en inzichten voor de sector. De nadruk ligt daarbij op nieuwe (big)databronnen en analysetechnieken. Bij de pilot in Overijssel testen we de mogelijkheden van een regionale datahub. Deze ervaringen zijn waardevol voor heel Nederland”, zegt Marieke Politiek, voorzitter Programmaraad LDA.

Sector mist kansen

Het platform dat is ontwikkeld door de wereldwijde marktleider in technologie van geografische informatiesystemen, ESRI Nederland, vormt een prima basis voor andere gebiedsmarketingorganisaties (DMO’s) om eigen datahubs te ontwikkelen. Daarmee zou de hele vrijetijdseconomie een stap voorwaarts maken. Ondernemers, overheden en andere betrokken partijen weten nu vaak niet af van het bestaan van data of laten die links liggen omdat de informatie te ingewikkeld is of niet aansluit bij de wensen. Daardoor blijft de potentie van veel data onbenut en mist de sector kansen.

DataHubOverijssel

Goed overzicht

Toegankelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de datahub. Gebruikers stuiten niet op eindeloze tabellen en modellen, maar op heldere informatie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Vooral het totaaloverzicht is belangrijk, zegt Wendy Weijdema. "We onderzoeken in onze sector voortdurend voorzieningen, capaciteit en bezoekersstromen en beschikken over ontzettend veel informatie over natuur, landschap, routes en cultuurhistorie, maar een goed overzicht ontbreekt. Nu is dat complete beeld van een gebied er wél en heb je toegang tot regionale en landelijke data. Dankzij dit unieke dataplatform kunnen ondernemers en overheden veel beter inspelen op trends, ontwikkelingen en actuele thema’s. Ze maken beslissingen aan de hand van feiten en cijfers.”

Verzamelplaats van data

MarketingOost beschouwt de datahub als dé verzamelplaats van alle data in de Overijsselse vrijetijdseconomie. Meer dan 25 bronnen - die in de loop van de tijd steeds verder worden aangevuld - komen daarin samen. De datahub bevat bijvoorbeeld specifieke cijfers over overnachtingen en bestedingen uit de Regiomonitor, en de kansenkaart voor nieuwe gebieds- en aanbodontwikkeling. Binnenkort komt daar ook de waardering van de routenetwerken bij. Alle beschikbare gegevens vormen bovendien een prima basis voor veel concrete producten. Gebruikers, waarbij je kunt denken aan ondernemers in de vrijetijdseconomie, beleidsambtenaren toerisme, maar ook studenten en docenten van toerisme-opleidingen, kunnen de beschikbare informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het ontwikkelen van kaarten, webapps en dashboards.

DataHubOverijssel
Link: https://datahub-marketingoost.hub.arcgis.com/
Trefwoorden: onderzoek, aanbod, vraag, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, routes, overijssel

||| Blogs |||

13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/01/22
Wat heeft de Landelijke Data Alliantie in 2021 bereikt?
Wat heeft de Landelijke Data Alliantie in 2021 bereikt?
17/01/22
Beekdaelen-fietsroute het populairst in 2021
In januari is het traditiegetrouw tijd om terug te kijken naar de resultaten van het afgelopen jaar....
17/01/22
Exclusief voor leden
Leisurelands beleeft relatief goed jaar 2021
In 2021 bezochten ruim 3,6 miljoen bezoekers de recreatiegebieden van beheerder Leisurelands. Iets minder dan in 2020, toen de teller 4 miljoen bezoekers uitkwam. De daling in bezoekersaantallen is het gevolg van een zomer met aanzienlijk minder zonnige dagen dan in 2020. Toch is Leisurelands blij dat ze in deze tijd van veel binnen zitten een veilige uitvlucht kan bieden aan bezoekers uit de regio.
16/01/22
Onderzoek naar belevingswaarde van bomen met Virtual Reality
Wat is volgens de Nederlander de meest attractieve boom voor de leefomgeving? Wageningen Universiteit onderzocht dat met Virtual Reality.
13/01/22
Aantal faillissementen in 2021 historisch laag
In december 2021 zijn er voor zittingsdagen gecorrigeerd 30 bedrijven, exclusief eenmanszaken, minder failliet verklaard dan in november, meldt het CBS. Met het decembercijfer is ook het cijfer voor hele jaar bekend. In 2021 zijn volgens voorlopige cijfers 1.536 bedrijven failliet verklaard. Dat is het op een na laagste aantal sinds de start van de statistiek in 1981.
05/01/22
LDA pilot: realtime inzicht in vrijetijdsgedrag mogelijk
Het is mogelijk om realtime inzicht te krijgen in het vrijetijdsgedrag van de Nederlanders. Dat blijkt uit een pilot van de Landelijke Data Alliantie (LDA) met het Nederlands Verplaatsingspanel.
03/01/22
Goede zomer lichtpuntje voor recreatiesector Utrechtse Heuvelrug
Net als vorig jaar beleefde de toeristische sector op de Heuvelrug in 2021 een moeilijk jaar. Dat bl...
21/12/21
Leefstijlvinder brengt verschillen in natuurbeleving in kaart
Niet alle natuurbezoekers zijn gelijk. Het natuurbelevingsonderzoek, dat online werd uitgevoerd onder 1.500 respondenten, laat zien dat de zeven doelgroepen die binnen de Leefstijlvinder worden onderscheiden, verschillende motieven en wensen hebben ten aanzien van het bezoeken van natuurgebieden. Om op die diverse wensen in te spelen is een toolkit ontwikkeld.