Geplaatst op: 30-11-2021
Auteur: Redactie
NRIT

Eerste datahub voor vrijetijdseconomie gelanceerd

Eerste datahub voor vrijetijdseconomie gelanceerd

MarketingOost lanceert de eerste datahub in de Nederlandse vrijetijdseconomie. Het unieke dataplatform biedt ondernemers, overheden en kennisinstituten de mogelijkheid alle beschikbare relevante kennis en informatie op het gebied van toerisme en recreatie te delen. Het is voor het eerst dat binnen de sector zoveel bronnen en data bij elkaar komen. "De vrijetijdseconomie zet hiermee belangrijke stappen in het werken met smart data”, zegt Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek & Innovatie van MarketingOost.

In het decembernummer van R&T een uitgebreid interview met de betrokkenen bij het project waar de kansen voor beleidsmakers, ondernemers en andere provincies worden toegelicht. 

Pilotproject Landelijke Data Alliantie

De datahub van MarketingOost is een pilotproject van de provincie Overijssel als onderdeel van de monitor bezoekersstromen en van de Landelijke Data Alliantie (LDA), een open netwerk van alle partijen in Nederland die behoefte hebben aan data en inzichten over toerisme van, naar en in ons land. De hub is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Subsidie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het initiatief mogelijk. "Wij werken aan het verzamelen en delen van relevante data en inzichten voor de sector. De nadruk ligt daarbij op nieuwe (big)databronnen en analysetechnieken. Bij de pilot in Overijssel testen we de mogelijkheden van een regionale datahub. Deze ervaringen zijn waardevol voor heel Nederland”, zegt Marieke Politiek, voorzitter Programmaraad LDA.

Sector mist kansen

Het platform dat is ontwikkeld door de wereldwijde marktleider in technologie van geografische informatiesystemen, ESRI Nederland, vormt een prima basis voor andere gebiedsmarketingorganisaties (DMO’s) om eigen datahubs te ontwikkelen. Daarmee zou de hele vrijetijdseconomie een stap voorwaarts maken. Ondernemers, overheden en andere betrokken partijen weten nu vaak niet af van het bestaan van data of laten die links liggen omdat de informatie te ingewikkeld is of niet aansluit bij de wensen. Daardoor blijft de potentie van veel data onbenut en mist de sector kansen.

DataHubOverijssel

Goed overzicht

Toegankelijkheid en overzichtelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten geweest bij de ontwikkeling van de datahub. Gebruikers stuiten niet op eindeloze tabellen en modellen, maar op heldere informatie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Vooral het totaaloverzicht is belangrijk, zegt Wendy Weijdema. "We onderzoeken in onze sector voortdurend voorzieningen, capaciteit en bezoekersstromen en beschikken over ontzettend veel informatie over natuur, landschap, routes en cultuurhistorie, maar een goed overzicht ontbreekt. Nu is dat complete beeld van een gebied er wél en heb je toegang tot regionale en landelijke data. Dankzij dit unieke dataplatform kunnen ondernemers en overheden veel beter inspelen op trends, ontwikkelingen en actuele thema’s. Ze maken beslissingen aan de hand van feiten en cijfers.”

Verzamelplaats van data

MarketingOost beschouwt de datahub als dé verzamelplaats van alle data in de Overijsselse vrijetijdseconomie. Meer dan 25 bronnen - die in de loop van de tijd steeds verder worden aangevuld - komen daarin samen. De datahub bevat bijvoorbeeld specifieke cijfers over overnachtingen en bestedingen uit de Regiomonitor, en de kansenkaart voor nieuwe gebieds- en aanbodontwikkeling. Binnenkort komt daar ook de waardering van de routenetwerken bij. Alle beschikbare gegevens vormen bovendien een prima basis voor veel concrete producten. Gebruikers, waarbij je kunt denken aan ondernemers in de vrijetijdseconomie, beleidsambtenaren toerisme, maar ook studenten en docenten van toerisme-opleidingen, kunnen de beschikbare informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het ontwikkelen van kaarten, webapps en dashboards.

DataHubOverijssel
Link: https://datahub-marketingoost.hub.arcgis.com/
Trefwoorden: onderzoek, aanbod, vraag, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, routes, overijssel

||| Blogs |||

13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
13/12/21
DITCH THE PITCH
DITCH THE PITCH
13/12/21 · Marketing · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Je zal ze de kost moeten geven. Mensen die in artikelen en interviews stellen ‘de leukste baan van...
25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/01/22
Efteling bouwt hotel en haalt Spookslot weg
Efteling wil graag meer verblijfsbezoekers en bouwt vlak naast de hoofdingang een nieuw hotel. Daarnaast wordt het oude spookslot weggehaald en ontstaat een themagebied. De invulling van het themagebied is nog niet bekendgemaakt.
24/01/22
Exclusief voor leden
Groei winkels zakt iets tot 2,5% in 2022
Dat is de verwachting van bank ING. Beleidsmakers en DMO's hebben te maken met de ontwikkeling van het winkelbestand in hun steden of regio's. Dit blijft achteruitgaan. ING meldt dat meerdere winkels niet meer terugkeren en dat heeft alles te maken met de groei van online verkoop. Online, daar zit de groei.
21/01/22
Geert Dijks: Kabinet open recreatie op land en water
HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, doet een dringende oproep aan het kabinet: open snel de bedrijven in de watersport en recreatie.
21/01/22
ACM start onderzoek reisbranche naar vermelden bijkomende kosten
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heft zijn vinger vermanend omhoog naar de reisbranche. ACM ziet dat reisaanbieders nog te vaak onduidelijke prijzen hanteren voor de consument. Onderzoek naar aanbieders van accommodaties op vakantieparken wordt gestart.
21/01/22
Financiering winnen voor je project met Karel de Grote Prijs
Ben je tussen 16 en 30 jaar en werk je aan een project met een Europese dimensie? Meld je aan voor de Karel de Grote-prijs en wie weet win je financiering om je project verder uit te werken.
20/01/22
Edwin Vlek over de horeca:
Werkgevers en werknemers in de horeca trekken ineens eensgezind op. Hun oproep aan het Kabinet: versoepelen want de rek is tot op het breekpunt uit. Als de horeca nu niet versoepelt zorgt de uitstroom van personeel voor grote problemen.
20/01/22
Versnelde doorontwikkeling door Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland
Eind 2021 kregen Ons Buiten (Oostkapelle) en Camping Olmenveld (Serooskerke) een lening via het Fond...
20/01/22
ANVR dringt bij de overheid aan op logische quarantaineregels
Na nu al twee jaar praktisch geen reizen uit te voeren naar bestemmingen buiten de EU vanwege afrade...