Geplaatst op: 19-11-2021
Auteur: Guido Aerts
Breda University of Applied Sciences
Publicatie: R&T 2021-04

Klimaat eist plek op in strategische agenda recreatie

Klimaat eist plek op in strategische agenda recreatie
Guido Aerts, CELTH programmamanager, Breda University

Terugkijkend op een matige zomer voor wat betreft het weer, weinig zon en veel regen bij gematigde temperaturen, komen er verschillende beelden voorbij. Prominent daarbij de beelden van de overstromingen in Valkenburg en de directe omgeving bij onze buren in de Ardennen en de Eifel. Gelukkig waren er aan Nederlandse zijde geen dodelijke slachtoffers te betreuren maar de schade was immens. Andere beelden: de bosbranden in het zuiden van Europa en het westen van de Verenigde Staten en Canada. In Canada een lange periode met 50+ C op de thermometer.

Het weer lijkt steeds extremer te worden, heter, droger, natter. Hoewel er nog steeds een gepolitiseerd debat woedt over de vraag rondom de menselijke invloed op deze veranderingen is iedereen het er wel over eens dat we te maken hebben met klimaatverandering. In iets meer dan een halve eeuw is het klimaatdebat op een kritisch punt aangekomen. Volgens sommige geleerden zijn we inmiddels het "point of no return” al gepasseerd en zijn de ontwikkelingen onomkeerbaar. Dat wil niet zeggen niet beïnvloedbaar of te mitigeren.

Op 9 augustus 2021 werd een begin gemaakt met de publicatie van het zesde rapport (AR6) door het IPCC, het Intergovernmental Panel on Cimate Change. Het betrof daarbij het eerste deelrapport van drie met de titel: The Physical Science Basis of Climate Change. In bestuurlijke kringen sloeg het rapport in als een bom. Het IPCC kreeg, samen met Al Gore, in 2007 de Nobelprijs voor de vrede. Daarmee is een van de iconische namen in dit vraagstukken gevallen. De andere, meer recent, is wellicht Greta Thunberg bekend van een mondiale schoolstaking en haar zeilreis om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Het belangrijkst inzicht van de IPCC publicatie is dat nu wel duidelijk is dat niets doen geen optie meer is. Dit betekent dat iedereen en daarmee ook de recreatie- en toerisme sector zich moet bezinnen op de toekomst en de mogelijke te zetten stappen. De klimaatverandering lijkt zich te uiten in een opwarming van de aarde met desastreuze gevolgen voor de zeespiegel en in de vorm van extreem weer. Beide onderwerpen raken de sector direct. Het is niet ondenkbaar dat binnen een generatie allerhande exotische bestemmingen letterlijk onder water verdwijnen. Maar ook nationaal zal er moeten worden geanticipeerd. Zonder waterwerken zouden we naar het strand in Bergen op Zoom kunnen.

De kern van ieder beleid zal gevormd worden door een mix van fysieke, technische, oplossingen gecombineerd met gedragsverandering. De sector en de individuele ondernemers zullen in hun bestuurlijke, regionale setting moeten samenwerken om tot oplossingen te komen. Denk aan een versnelde energie-transitie, drainage systemen, groene daken, vergroening van de parkeerplaats, verplaatsen van campings en nog meer maatregelen. Wellicht komt de hele buitenrecreatie wel onder druk te staan en zou je als ondernemer alternatieven moeten hebben om bij extreem weer toch je gasten te kunnen ontvangen. Allemaal vragen die snel op tafel zullen komen. De sector, waarbij veel verschillende belangen en waarden een rol spelen, zal deze uitdaging aan moeten gaan. Als je geen onderdeel bent van de oplossing dan word je onderdeel van het probleem.

Trefwoorden: duurzaam toerisme

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/05/22
KHN kritisch over voorbereiding overheid op nieuwe coronacrisis
Horecaorganisatie KHN pleit ervoor dat de overheid concrete plannen maakt om een mogelijk nieuwe coronacrisis goed op te vangen. Het is van mening dat de overheid niet kan verwachten dat alleen bedrijven zich voorbereiden. Daarbij moet duidelijk zijn welke maatregelen effectief zijn.
18/05/22
Ondernemersvertrouwen neemt toe maar ruim 46% heeft zorgen om prijsstijgingen
Het is een bijzondere tijd met aan de ene kant stijgend ondernemersvertrouwen maar er zijn grote zorgen om prijsstijgingen voor materialen en dienstverlening.
17/05/22
Krapte op de arbeidsmarkt met nationaal record vacaturegraad in horeca
De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal van 2022 verder toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. De vacaturegraad in de horeca heeft het landelijk record te pakken. Voor het eerst is de vacaturgraad in de horeca op 112 uitgekomen in het eerste kwartaal van 2022.
12/05/22
Exclusief voor leden
Snel herstel horeca maar volledig herstel in 2023
Gedurende 2022 vindt er in de horeca een grote inhaalslag plaats met een verwachte volumegroei van 30% tot 35%. Ondanks de forse groei zal de horecasector naar verwachting pas in 2023 volledig zijn hersteld van de coronapandemie, verwacht bank ING. Deze bank legt ook het gunstige verband tussen evenementen en volumegroei van de horeca.
11/05/22
Feel the kick - passievideo over fietsen in Nederland
De vrijheid op de pedalen ervaren. Maar dan wel gefilmd dat je niet blijft kijken maar ook de trip naar Nederland boekt om het in de Lage landen mee te maken.
11/05/22
Dormio start huizenverkoop Resort De Hondsrug
De verkoop van vakantiewoningen op het nieuwe Dormio Resort De Hondsrug is gestart. Het gaat om een 70-tal vakantiewoningen. Dormio bouwt verschillende woningen voor specifieke doelgroepen.
10/05/22
Flinke prijsstijgingen in vrijetijdssector
Het inflatiespook is weer helemaal terug. Wat betekent dat voor prijzen in de vrijetijdssector?
14/04/22
Roompot park in Kijkduin trapt paasweekend af met tal van vernieuwde faciliteiten
Het paasweekend staat al een poos met stip genoteerd in de agenda van de gasten en het personeel van...