Geplaatst op: 23-11-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Hoe waardeer je een toeristisch plan?

Hoe waardeer je een toeristisch plan?
Foto: Pexels

In 2022 willen Merlijn Pietersma (ZKA), Han Verheijden (Verheijden Concepten) en Wander Groot (Leisure Brains) samen een cursus ‘Recreatieve Projectontwikkeling’ voor gemeenten gaan verzorgen. Dat maakte Han Verheijden bekend op de Recreatie Vakbeurs waar hij in de Studio in gesprek ging met Marc Gerllings.

"Het verdienmodel van vastgoedbedrijven en ketens in de recreatie is voor exploitanten en gemeenten helemaal niet transparant. Dat geeft onduidelijkheid maar ook wantrouwen”, stelde Han Verheijden. Dat gebrek aan kennis zorgt voor een stroom aan onderzoeksvragen en vertraagt het proces onnodig. "Wij gaan daarom een cursus ontwikkelen voor gemeenten en groepen ondernemers. We maken daarin de financiële stromen inzichtelijk. Daar wordt geld weggebracht, daar wordt geld verdiend.” Met geld verdienen is volgens Verheijden niks verkeerd: "Maar kennis van die geldstromen geeft wel inzicht in je speelruimte i9n de onderhandelingen.” Verheijden wil vastgoedbedrijven en ketens niet in een kwaad daglicht stellen maar wil het speelveld evenwichtiger maken: "Je kunt pas goed onderhandelen als je het verdienmodel van andere partijen een beetje door hebt. Met de cursus willen we bereiken dat alle partijen met zelfvertrouwen en voldoende kennis de onderhandelingen ingaan.” 

Achtergrond

Volgens de initiatiefnemers zien recreatieve accommodaties er weliswaar uit als onroerend goed, maar zijn ze dat eigenlijk niet. De bij dergelijke projecten betrokken planeconoom heeft vaak geen weet van investeringen in specifieke, recreatieve voorzieningen en -belangrijker- heeft vaak geen idee wat de exploitatie oplevert en welke grondwaarde daaruit voortvloeit. Recreatieve accommodaties moeten derhalve niet worden gewaardeerd als onroerend goed maar als bedrijfsmiddelen waarmee geld verdiend moet worden in een ‘productieproces’. Bovendien vormen ze geen courante ruimtes met alternatieve aanwendbaarheid als winkelpanden. De waarde van recreatieprojecten is sterk management- en conceptafhankelijk.

Hoe schat je een plan op waarde?

Bij gemeenten ontbreekt het bovendien aan kennis en kengetallen om een plan van een ondernemer ‘op waarde’ te schatten. Is de uitbreiding echt nodig voor een haalbare exploitatie of slaat die haalbaarheidsstudie nergens op? Is ‘uitponding’ van kavels of recreatiewoningen echt nodig voor de financiering van het hele project? Die vragen kunnen gemeenten vaak niet beantwoorden wat of slechte beslissingen oplevert of het proces onnodig vertraagt. "Daarom dragen wij graag bij aan het scheppen van meer inzicht in te hanteren modellen, kengetallen, exploitatievoorwaarden en financieringsconstructies in recreatie en toerisme en dan vooral in de (her)ontwikkeling van vakantieparken, resorts en andere vormen van verblijfsrecreatie.”

De cursus

De bedoeling van de cursus is om meer inzicht te bieden in de verdienmodellen van vastgoedpartijen en ketenbedrijven bij de transformatie van vakantieparken. Meer inzicht kan leiden tot een soepeler verlopend proces met oog voor de positie van alle partijen, inclusief die van de overheid. Mensen die naar aanleiding van dit bericht hun belangstelling willen kenbaar maken, kunnen contact opnemen met Sasja Vermeulen van ZKA (s.vermeulen@zka.nl).

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, beleid, plannen, ontwikkeling, economie, onroerend goed, waarde, haalbaarheidsonderzoek

||| Blogs |||

16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

08/12/21
MarketingOost wil vrijetijdseconomie in coalitieakkoorden
Marketing Oost heeft een Visiedocument geschreven met als doel dat de vrijetijdseconomie een vaste plek krijgt in de coalitieakkoorden van alle Overijsselse gemeenten. Wat stelt deze Overijsselse DMO voor?
01/12/21
Exclusief voor leden
Definitief renovatieplan Boijmans levert minder tentoonstellingsmeters op
Het college van B&W van Rotterdam en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen hebben met elkaar een definitief renovatieplan voor het museumgebouw vastgesteld. Daarin wordt niet de oorspronkelijk geplande ambitieuze renovatie gerealiseerd. De kosten zijn fors hoger (+19,7%, 44 miljoen euro) dan bij een basisrenovatie, maar lager dan bij de volledige ambitie.
29/11/21
Ondernemers beter gehoord in nieuwe Wet Markt en Overheid
De Wet Markt en Overheid wordt aangescherpt en ondernemers krijgen meer inspraak. Het kabinet heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
28/11/21
Sector weer op slot, steunmaatregelen aangekondigd
Vrijdagavond heeft het Nederlandse kabinet nieuwe lockdownachtige maatregelen afgekondigd. Nederland gaat de facto om 17:00u op slot om het aantal bewegingen te beperken. Doel is het aantal besmettingen en daaruit voortvloeiende ziekenhuis- en ic-opnames te beperken. En weer is de vrijetijdssector de knop waar het kabinet aan draait. De oude steunmaatregelen worden weer opgetuigd.
24/11/21
Zo kunnen we onze steden groener maken
Volgens de Verenigde Naties woonde in 2018 55 procent van de wereldbevolking in steden, en dat aantal zal naar verwachting toenemen tot 60 procent in 2030. Door de sterke concentratie van inwoners dragen steden enorm bij aan de algemene niveaus van vervuiling en CO2-uitstoot, maar biedt ook de mogelijkheid om veranderingen door te voeren die een brede en diepe impact kunnen hebben.
24/11/21
Kunstwerk langs A12 trekt aandacht voor Waterliniegebied (met video)
Automobilisten en fietsers zien op het talud langs de A12 bij Houten vast een beeld van een sluis, e...
23/11/21
Hoe waardeer je een toeristisch plan?
Hoe kun je een (verblijfs)recreatief plan op waarde schatten? Dat blijkt nog heel erg lastig en daarom komt er een cursus.
23/11/21
Airbnb wint bij Hoge Raad
Airbnb heeft onverwacht bij de Nederlandse Hoge Raad haar gelijk behaald over het berekenen van servicekosten bij zowel de huurder als de verhuurder.