Geplaatst op: 23-11-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Hoe waardeer je een toeristisch plan?

Hoe waardeer je een toeristisch plan?
Foto: Pexels

In 2022 willen Merlijn Pietersma (ZKA), Han Verheijden (Verheijden Concepten) en Wander Groot (Leisure Brains) samen een cursus ‘Recreatieve Projectontwikkeling’ voor gemeenten gaan verzorgen. Dat maakte Han Verheijden bekend op de Recreatie Vakbeurs waar hij in de Studio in gesprek ging met Marc Gerllings.

"Het verdienmodel van vastgoedbedrijven en ketens in de recreatie is voor exploitanten en gemeenten helemaal niet transparant. Dat geeft onduidelijkheid maar ook wantrouwen”, stelde Han Verheijden. Dat gebrek aan kennis zorgt voor een stroom aan onderzoeksvragen en vertraagt het proces onnodig. "Wij gaan daarom een cursus ontwikkelen voor gemeenten en groepen ondernemers. We maken daarin de financiële stromen inzichtelijk. Daar wordt geld weggebracht, daar wordt geld verdiend.” Met geld verdienen is volgens Verheijden niks verkeerd: "Maar kennis van die geldstromen geeft wel inzicht in je speelruimte i9n de onderhandelingen.” Verheijden wil vastgoedbedrijven en ketens niet in een kwaad daglicht stellen maar wil het speelveld evenwichtiger maken: "Je kunt pas goed onderhandelen als je het verdienmodel van andere partijen een beetje door hebt. Met de cursus willen we bereiken dat alle partijen met zelfvertrouwen en voldoende kennis de onderhandelingen ingaan.” 

Achtergrond

Volgens de initiatiefnemers zien recreatieve accommodaties er weliswaar uit als onroerend goed, maar zijn ze dat eigenlijk niet. De bij dergelijke projecten betrokken planeconoom heeft vaak geen weet van investeringen in specifieke, recreatieve voorzieningen en -belangrijker- heeft vaak geen idee wat de exploitatie oplevert en welke grondwaarde daaruit voortvloeit. Recreatieve accommodaties moeten derhalve niet worden gewaardeerd als onroerend goed maar als bedrijfsmiddelen waarmee geld verdiend moet worden in een ‘productieproces’. Bovendien vormen ze geen courante ruimtes met alternatieve aanwendbaarheid als winkelpanden. De waarde van recreatieprojecten is sterk management- en conceptafhankelijk.

Hoe schat je een plan op waarde?

Bij gemeenten ontbreekt het bovendien aan kennis en kengetallen om een plan van een ondernemer ‘op waarde’ te schatten. Is de uitbreiding echt nodig voor een haalbare exploitatie of slaat die haalbaarheidsstudie nergens op? Is ‘uitponding’ van kavels of recreatiewoningen echt nodig voor de financiering van het hele project? Die vragen kunnen gemeenten vaak niet beantwoorden wat of slechte beslissingen oplevert of het proces onnodig vertraagt. "Daarom dragen wij graag bij aan het scheppen van meer inzicht in te hanteren modellen, kengetallen, exploitatievoorwaarden en financieringsconstructies in recreatie en toerisme en dan vooral in de (her)ontwikkeling van vakantieparken, resorts en andere vormen van verblijfsrecreatie.”

De cursus

De bedoeling van de cursus is om meer inzicht te bieden in de verdienmodellen van vastgoedpartijen en ketenbedrijven bij de transformatie van vakantieparken. Meer inzicht kan leiden tot een soepeler verlopend proces met oog voor de positie van alle partijen, inclusief die van de overheid. Mensen die naar aanleiding van dit bericht hun belangstelling willen kenbaar maken, kunnen contact opnemen met Sasja Vermeulen van ZKA (s.vermeulen@zka.nl).

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, beleid, plannen, ontwikkeling, economie, onroerend goed, waarde, haalbaarheidsonderzoek

||| Blogs |||

25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
14/10/21
Varkens in nood op Lisboa Airport
Claustrofobie. Je vraag er niet om. Dat heb je, of niet. En fijn is het geenszins. Hele kleine liften? Ik neem de trap wel. Al is die 10 verdiepingen hoog. Grote mensenmassa’s? Ik vermijd ze liever. - Marcel Baltus komt terecht in terminal 2 van Lisbon Airport en krijgt veel waardering voor Schiphol.
20/09/21
New opportunities arise
New opportunities arise
20/09/21 · · Roland Kleve | Lees meer
This edition, with many in-depth articles, highlights the past corona period (what hit us?) but also looks ahead and focuses on new opportunities for our ‘new normal’. Here is an assembly of passioned articles written by our lecturers, students and industry partners.
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

08/12/21
Longlist Wandelroute van het Jaar 2022
Wandelen is populairder dan ooit. Tijdens lockdowns trokken honderdduizenden Nederlanders, Belgen en...
08/12/21
Eurail introduceert nieuw distributieplatform voor Interrail Passen
Eurail, het bedrijf achter de Eurail en Interrail treinpassen, lanceert een nieuw distributieplatfor...
08/12/21
No Such Ventures investeert zes miljoen euro in camper deelplatform Goboony
Camper deelplatform Goboony heeft de kas goed gevuld tot bijna €10 miljoen met een nieuwe inves...
08/12/21
Nivon nieuwe eigenaar van Camping de Gronselenput in Wijlre
Al sinds 1936 is het stuk grond aan de voet van de Keutenberg in eigendom van de huidige Stichting P...
08/12/21
MarketingOost wil vrijetijdseconomie in coalitieakkoorden
Marketing Oost heeft een Visiedocument geschreven met als doel dat de vrijetijdseconomie een vaste plek krijgt in de coalitieakkoorden van alle Overijsselse gemeenten. Wat stelt deze Overijsselse DMO voor?
08/12/21
Toeristisch imago Groningen sterk verbeterd
Hoe heeft het toeristisch imago van Groningen zich de afgelopen jaren ontwikkeld? De provincie liet het uitzoeken met verrassende resultaten.
08/12/21
De nieuwe LF Waterlinieroute is genomineerd voor Fietsroute van het Jaar 2022!
De nieuwste LF-icoonroute, de LF Waterlinieroute, is genomineerd voor Fietsroute van het Jaar. De ro...
07/12/21
Enkele reistrends voor 2022
Met nog een kleine maand te gaan, klopt het jaar 2022 aan de deur. We zijn veel bezig met trends en ontwikkelingen. Een paar opvallende en ook vreemde trends zetten we alvast bij elkaar.