Geplaatst op: 23-11-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Hoe waardeer je een toeristisch plan?

Hoe waardeer je een toeristisch plan?
Foto: Pexels

In 2022 willen Merlijn Pietersma (ZKA), Han Verheijden (Verheijden Concepten) en Wander Groot (Leisure Brains) samen een cursus ‘Recreatieve Projectontwikkeling’ voor gemeenten gaan verzorgen. Dat maakte Han Verheijden bekend op de Recreatie Vakbeurs waar hij in de Studio in gesprek ging met Marc Gerllings.

"Het verdienmodel van vastgoedbedrijven en ketens in de recreatie is voor exploitanten en gemeenten helemaal niet transparant. Dat geeft onduidelijkheid maar ook wantrouwen”, stelde Han Verheijden. Dat gebrek aan kennis zorgt voor een stroom aan onderzoeksvragen en vertraagt het proces onnodig. "Wij gaan daarom een cursus ontwikkelen voor gemeenten en groepen ondernemers. We maken daarin de financiële stromen inzichtelijk. Daar wordt geld weggebracht, daar wordt geld verdiend.” Met geld verdienen is volgens Verheijden niks verkeerd: "Maar kennis van die geldstromen geeft wel inzicht in je speelruimte i9n de onderhandelingen.” Verheijden wil vastgoedbedrijven en ketens niet in een kwaad daglicht stellen maar wil het speelveld evenwichtiger maken: "Je kunt pas goed onderhandelen als je het verdienmodel van andere partijen een beetje door hebt. Met de cursus willen we bereiken dat alle partijen met zelfvertrouwen en voldoende kennis de onderhandelingen ingaan.” 

Achtergrond

Volgens de initiatiefnemers zien recreatieve accommodaties er weliswaar uit als onroerend goed, maar zijn ze dat eigenlijk niet. De bij dergelijke projecten betrokken planeconoom heeft vaak geen weet van investeringen in specifieke, recreatieve voorzieningen en -belangrijker- heeft vaak geen idee wat de exploitatie oplevert en welke grondwaarde daaruit voortvloeit. Recreatieve accommodaties moeten derhalve niet worden gewaardeerd als onroerend goed maar als bedrijfsmiddelen waarmee geld verdiend moet worden in een ‘productieproces’. Bovendien vormen ze geen courante ruimtes met alternatieve aanwendbaarheid als winkelpanden. De waarde van recreatieprojecten is sterk management- en conceptafhankelijk.

Hoe schat je een plan op waarde?

Bij gemeenten ontbreekt het bovendien aan kennis en kengetallen om een plan van een ondernemer ‘op waarde’ te schatten. Is de uitbreiding echt nodig voor een haalbare exploitatie of slaat die haalbaarheidsstudie nergens op? Is ‘uitponding’ van kavels of recreatiewoningen echt nodig voor de financiering van het hele project? Die vragen kunnen gemeenten vaak niet beantwoorden wat of slechte beslissingen oplevert of het proces onnodig vertraagt. "Daarom dragen wij graag bij aan het scheppen van meer inzicht in te hanteren modellen, kengetallen, exploitatievoorwaarden en financieringsconstructies in recreatie en toerisme en dan vooral in de (her)ontwikkeling van vakantieparken, resorts en andere vormen van verblijfsrecreatie.”

De cursus

De bedoeling van de cursus is om meer inzicht te bieden in de verdienmodellen van vastgoedpartijen en ketenbedrijven bij de transformatie van vakantieparken. Meer inzicht kan leiden tot een soepeler verlopend proces met oog voor de positie van alle partijen, inclusief die van de overheid. Mensen die naar aanleiding van dit bericht hun belangstelling willen kenbaar maken, kunnen contact opnemen met Sasja Vermeulen van ZKA (s.vermeulen@zka.nl).

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, beleid, plannen, ontwikkeling, economie, onroerend goed, waarde, haalbaarheidsonderzoek

||| Blogs |||

12/09/22
Janken om personeel
De gastvrijheidssector zucht na de coronacrisis onder de personeelscrisis. Kunnen ze na de pandemie ...
12/07/22
Het roer om!?
Het roer om!?
12/07/22 · Duurzaam toerisme · Guido Aerts | Lees meer
Minstens sinds de start van de pandemie maar zeker sinds het ingaan van de versoepelingen is de zoge...
28/04/22
Geef toerisme een nieuwe toekomst
Nee, het is niet normaal zoals het er dit paasweekend op de Amsterdamse Wallen aan toeging. De uitwa...
31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
13/01/22
Toerisme & Gastvrijheid nieuw thema in onderzoeksambities hogesholen
Op 23 november presenteerden de hogescholen hun onderzoeksambities aan demissionair minister van ond...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

02/12/22
Exclusief voor leden
Belevingskaart Elst opgeleverd
De Belevingskaart Elst en omgeving is gelanceerd op woensdag 23 november. Het is een handgetekende plattegrond waarop alles staat wat er te beleven is in Elst en omgeving. Het was Hester van Aalst van Stichting ‘Verbinden en Ontmoeten Elst’, die in de belevingskaart een gereedschap zag om mensen te verbinden en ontmoetingen te creëren in haar eigen dorp.
02/12/22
Meer subsidie voor agrarisch en religieus erfgoed Zuid-Holland
De Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten 2013 van de provincie Zuid-Holland is vanaf 1 december 2022 op een aantal onderdelen verruimd en is er een extra subsidiemogelijkheid voor agrarisch erfgoed gecreëerd.
02/12/22
Utrechts Landschap nieuwe eigenaar van Harlanterrein bij Zeist
Utrechts Landschap heeft vandaag het Harlanterrein bij Zeist aangekocht. Het perceel van 8 hectare l...
02/12/22
Exclusief voor leden
Economie gestut maar wie betaalt de gewerkte uren
  Bank ING komt met waarschuwende woorden. Voorlopig doet de economie het goed met een arbe...
01/12/22
35 miljoenste rit OV-fiets
Sinds spoorbedrijf NS in 2008 startte met de fietsverhuur, steeg elk jaar het aantal abonnementhouders en het aantal fietsritten. Dit jaar bereikt NS een mijlpaal: de 35 miljoenste OV-fietsrit.
30/11/22
Alle natte neuzen verzamelen voor het goede doel!
The Big Walk, de grootste hondenwandeling van Nederland, zal komend jaar plaatsvinden op recreatiege...
30/11/22
Vernieuwing musea provincie Groningen
Nieuwe museumzalen met moderne presentatietechnieken worden mogelijk voor museum Nienoord in Leek door een subsidie van de provincie Groningen. Bij veel mensen is het museum bekend als het Nationaal Rijtuigmuseum. Het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal verhuist en wordt meteen vernieuwd.
30/11/22
Flexibele aankomsten bij EuroParcs
EuroParcs gaat in 2023 flexibele aankomsten van maandag tot en met zaterdag mogelijk maken. Ook het minimum aantal overnachtingen is teruggebracht van 3 naar 2 nachten.