Geplaatst op: 18-11-2021
Auteur: Marc Gerlings

16 dijkversterkingsprojecten in Limburg

16 dijkversterkingsprojecten in Limburg
De vrijetijdseconomie werd hard geraakt door de overstromingen in Zuid-Limburg. Het waterschap zet 16 dijkversterkingsprojecten in gang om hoogwater in de toekomst beter op te vangen.

De ingenieurscombinaties Arcadis en Witteveen+Bos, WSP en Kragten, Royal HaskoningDHV en Fugro tekenden recentelijk het raamcontract Ingenieursdiensten voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Waterschap Limburg. Het contract geldt voor maximaal zes jaar om de hoogwaterveiligheid van de Maas te verbeteren. Dat maakten de partijen vandaag bekend.

16 dijkversterkingsprojecten

Waterschap Limburg werkt onder het motto ‘Onze Maas, Onze veiligheid’ aan sterke dijken in heel Limburg. Met het oog op de toekomst werkt het waterschap aan een goede hoogwaterbescherming met zestien dijkversterkingsprojecten. De overstromingen rond de beekdalen en de Maas van afgelopen zomer tonen deze urgentie meer dan ooit aan.

Snelheid

Sabine Kern, Programmamanager HWBP Waterschap Limburg: "We kijken ernaar uit om met deze drie ingenieurscombinaties aan de slag te gaan en samen te werken aan de ruimtelijke kwaliteit voor onze hoogwaterbeschermingsopgave in Limburg." 

Op tien locaties is sprake van alleen een dijkversterkingsopgave, op de overige zes locaties gaat het om een gecombineerde opgave. De ingenieurscombinaties zorgen voor de voorverkenningen, verkenningen, planuitwerkingen, het voorbereiden en begeleiden van de realisatie tot en met oplevering en overdracht aan de beheerder. In de Noordelijke Maasvallei zijn zestien locaties aangemerkt om de waterkeringen te versterken.  

Water tegenhouden is klimaatopgave

Directeur Water & Infra Tjerk Jonker van WSP Nederland: "De overstromingen in juli hebben weer laten zien dat er een grote klimaatopgave ligt. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig met veel impact op bewoners en landschap. WSP en Kragten zien er naar uit om samen met het Waterschap en de andere gecontracteerden te werken aan de waterveiligheid langs de Maas en we steunen het waterschap in de ambitie om deze plannen te versnellen."
Topics:Beleid, Leisure
Trefwoorden: water, wateroverlast, overstroming, recreatie, horeca

||| Blogs |||

16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

08/12/21
MarketingOost wil vrijetijdseconomie in coalitieakkoorden
Marketing Oost heeft een Visiedocument geschreven met als doel dat de vrijetijdseconomie een vaste plek krijgt in de coalitieakkoorden van alle Overijsselse gemeenten. Wat stelt deze Overijsselse DMO voor?
01/12/21
Exclusief voor leden
Definitief renovatieplan Boijmans levert minder tentoonstellingsmeters op
Het college van B&W van Rotterdam en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen hebben met elkaar een definitief renovatieplan voor het museumgebouw vastgesteld. Daarin wordt niet de oorspronkelijk geplande ambitieuze renovatie gerealiseerd. De kosten zijn fors hoger (+19,7%, 44 miljoen euro) dan bij een basisrenovatie, maar lager dan bij de volledige ambitie.
29/11/21
Ondernemers beter gehoord in nieuwe Wet Markt en Overheid
De Wet Markt en Overheid wordt aangescherpt en ondernemers krijgen meer inspraak. Het kabinet heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
28/11/21
Sector weer op slot, steunmaatregelen aangekondigd
Vrijdagavond heeft het Nederlandse kabinet nieuwe lockdownachtige maatregelen afgekondigd. Nederland gaat de facto om 17:00u op slot om het aantal bewegingen te beperken. Doel is het aantal besmettingen en daaruit voortvloeiende ziekenhuis- en ic-opnames te beperken. En weer is de vrijetijdssector de knop waar het kabinet aan draait. De oude steunmaatregelen worden weer opgetuigd.
24/11/21
Zo kunnen we onze steden groener maken
Volgens de Verenigde Naties woonde in 2018 55 procent van de wereldbevolking in steden, en dat aantal zal naar verwachting toenemen tot 60 procent in 2030. Door de sterke concentratie van inwoners dragen steden enorm bij aan de algemene niveaus van vervuiling en CO2-uitstoot, maar biedt ook de mogelijkheid om veranderingen door te voeren die een brede en diepe impact kunnen hebben.
24/11/21
Kunstwerk langs A12 trekt aandacht voor Waterliniegebied (met video)
Automobilisten en fietsers zien op het talud langs de A12 bij Houten vast een beeld van een sluis, e...
23/11/21
Hoe waardeer je een toeristisch plan?
Hoe kun je een (verblijfs)recreatief plan op waarde schatten? Dat blijkt nog heel erg lastig en daarom komt er een cursus.
23/11/21
Airbnb wint bij Hoge Raad
Airbnb heeft onverwacht bij de Nederlandse Hoge Raad haar gelijk behaald over het berekenen van servicekosten bij zowel de huurder als de verhuurder.