Geplaatst op: 15-11-2021
Auteur: Marc Gerlings

Reacties op korte lockdown - Horeca ziet eigen vermogen verder slinken

Reacties op korte lockdown - Horeca ziet eigen vermogen verder slinken
Korte lockdown raakt horeca en evenementen hard.
Brancheorganisatie KHN is ontevreden over de korte lockdown en vraagt om financiële compensatie. "Het kabinet wil het snel stijgende aantal coronabesmettingen onder andere tegengaan door de sluitingstijd in de horeca aan te passen naar 20 uur mét een placeringsplicht, terwijl maar 2,9% van het aantal besmettingen is te herleiden naar de horeca." 

"Er is voor de horeca absoluut géén sprake van een milde lockdown. Er gold in de horeca immers al een sluitingstijd van 00.00 uur en een verplichting om coronatoegangsbewijzen te controleren. De grens is voor veel horecaondernemers overschreden; de reserves zijn op, er is te weinig geld om te investeren en onvoldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen. Het effect van deze nieuwe maatregelen komt daar nog eens bovenop want het laatste kwartaal is met deze aankondiging nu al verloren. Het is onbegrijpelijk en onverteerbaar dat het kabinet telkens aan de ‘horecaknop’ draait, terwijl daar het probleem niet ligt. Zolang er restricties gelden en bijkomen, eist Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een nieuw compensatiepakket."
 

Personeelsprobleem wordt vergroot

De huidige situatie zorgt op een dieper niveau namelijk voor een tweede crisis. Vanwege de grote onzekerheid de afgelopen 20 maanden is het personeelstekort in de branche al enorm. Maar door de nieuwe maatregelen zullen ondernemers het zich niet kunnen permitteren om alle medewerkers in dienst te houden. Het falende kabinetsbeleid zorgt ook bij veel medewerkers voor grote onzekerheden en leidt tot het maken van andere keuzes. Als er op termijn weer voluit ondernomen mag worden, dan zijn de mensen er wellicht niet meer en komt de verdiencapaciteit in het geding. 
 

Gevolgen zijn desastreus

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "Horecaondernemers hebben zo’n 6 miljard euro aan eigen vermogen ingeleverd en met aanvullende maatregelen loopt dit nog verder op. De maatregelen van deze zogenaamde ‘milde lockdown’ zijn desastreus en wat ons betreft onacceptabel. Het kan niet anders dan dat er een nieuw compensatiepakket van 100% komt. Dergelijk hard ingrijpen door de overheid is géén ondernemersrisico.”

Evenementenbranche: grens van betamelijkheid en mogelijkheid

De Alliantie van Evenementenbouwers: "De branche die als voorloper mee is gaan denken en de Fieldlab Evenementen heeft opgezet;
Waar is aangetoond dat en hoe juist doorgewerkt kan worden op veilige en gezonde wijze;
Zodat we juist met testen een voldoende veilige omgeving creëren;
Want zoals blijkt uit het BCO (bron- en contactonderzoek) komen de voorspellingen van Fieldlab Evenementen uit dankzij het coronatoegangsbewijs en de professionaliteit van de branche;
De branche die flexibel kan en wil meeveren met maatregelen maar die nu tegen de grenzen van betamelijkheid en mogelijkheid aan zit."

Sport vraagt om steun voor infrastructuur

Publiek is niet meer toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateur- en de professionele sport, in de sportkantines en op het buitenterras gelden vaste zitplaatsen en de horecavoorzieningen van sportaccommodaties moeten vanaf 20.00 uur 's avonds dicht. Dat zijn de aanvullende maatregelen die het demissionaire kabinet vrijdagavond in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus voor de sport heeft aangekondigd. Daarnaast geld het  advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand te houden, ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is. De maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in.

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF vraagt de overheid om steun: "Steun van gemeenten en de landelijke overheid is essentieel bij het incasseren van deze zoveelste klap voor de unieke sportinfrastructuur die wij in Nederland in de afgelopen meer dan honderd jaar hebben opgebouwd. Ik vertrouw er op dat de aangekondigde steunpakketten snel komen en direct effectief worden. Velen in de sport maken zich terecht zorgen over de grote risico’s die de sportsector bedreigen, niet alleen voor de korte termijn maar juist ook voor de toekomst.”

Musea blijven open maar vrezen minder gasten

"Als Museumvereniging blijven we in Den Haag benadrukken dat musea (als doorstroomlocatie) in een eerder stadium hebben bewezen een veilige plek te zijn. Gelukkig is naar dat pleidooi, voor het openhouden van onze sector, vooralsnog geluisterd. Toch heeft deze gedeeltelijke lockdown ook invloed op musea; de verwachting is dat de bezoekcijfers als gevolg van de gedeeltelijke lockdown en gepaarde voorzichtigheid bij het publiek verder teruglopen. Met andere woorden: de museumdeuren zijn open voor een kleiner publiek, terwijl de kosten doorlopen. We pleiten daarom bij de minister voor extra noodsteun. En ook het zogenaamde herstelplan voor na de coronapandemie blijft hoog op de agenda." 

Theaters beperkt tot 1250

Door strikte handhaving op het coronatoegangsbewijs en naleving van de protocollen zijn theaters geen bron van besmettingen geweest, ook niet bij volledige capaciteit, meldt brancheorganisatie van de theaters VSCD.

"Het is dan ook jammer dat er een maximum van 1250 personen per ruimte geldt. Toch heerst over het algemeen tevredenheid. De kaartverkoop gaat gewoon door, er hoeven geen voorstellingen geannuleerd te worden en het publiek wordt niet teleurgesteld. Juist nu bewijzen theaters hun maatschappelijke rol en zorgen zij voor ontspanning in een moeilijke tijd."

||| Blogs |||

08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

02/12/21
Bouw van nieuw centrumgebouw op Vakantiepark Beekse Bergen gestart
Op Vakantiepark Beekse Bergen wordt sinds enkele weken hard gewerkt aan de bouw van het ni...
01/12/21
Airbnb genereerde pré-corona 345.000 banen in de EU
Wat levert Airbnb de samenleving qua bestedingen en werkgelegenheid op? Oxford Economics zocht het uit.
30/11/21
Horeca deze zomer weer op pré-coronaniveau
Hoe heeft de Nederlandse horeca het deze zomer gedaan? NRIT dook in de cijfers.
28/11/21
Sector weer op slot, steunmaatregelen aangekondigd
Vrijdagavond heeft het Nederlandse kabinet nieuwe lockdownachtige maatregelen afgekondigd. Nederland gaat de facto om 17:00u op slot om het aantal bewegingen te beperken. Doel is het aantal besmettingen en daaruit voortvloeiende ziekenhuis- en ic-opnames te beperken. En weer is de vrijetijdssector de knop waar het kabinet aan draait. De oude steunmaatregelen worden weer opgetuigd.
23/11/21
Airbnb wint bij Hoge Raad
Airbnb heeft onverwacht bij de Nederlandse Hoge Raad haar gelijk behaald over het berekenen van servicekosten bij zowel de huurder als de verhuurder.
23/11/21
Veel binnenlands toerisme in Vlaanderen
Niet alleen in Nederland is het binnenland in trek voor een najaarsvakantie. Ook in Vlaanderen zien ze dat.
22/11/21
Bedrijfsleven houdt rekening met verminderde toelevering in 2022
Bijna een kwart (23,9%) van de ondernemers verwacht dat in 2022 verstoringen bij leveranciers het meest invloedrijke gevolg van corona zullen zijn voor hun bedrijf. Ook zijn andere verwachte invloeden van de coronamaatregelen meegenomen in het CBS-onderzoek.
19/11/21
Pinomzet in horeca 20% lager
ING komt met haar nieuwste vooruitzicht voor de horeca. De branche staat voor grote uitdagingen en niet alleen door corona.