Geplaatst op: 02-08-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Mooie speelplek zorgt voor meer én diverser publiek

Mooie speelplek zorgt voor meer én diverser publiek
Foto\'s: Yalp

Goed nadenken en investeren in een speelplek in de buurt loont. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut na een herinrichting van een speelplek in Enschede. Het gebruik verdubbelde bijna en ook meer doelgroepen maakten van de speelplek gebruik.

Leverancier Yalp heeft samen met de Krajicek Foundation in haar thuisregio Enschede in één dag de Krajicek Playground Boswinkel Plaza getransformeerd naar een uitdagende speel-, sport- en ontmoetingsplek voor alle generaties. Het doel van de transformatie was om het gebruik en de diversiteit van de gebruikers te vergroten.

Wijkoverstijgende speelplekken

Grootste succesfactor is toch wel de samenwerking geweest. Pascal Elkink: "Bij Yalp zijn wij erg blij om te zien dat de Krajicek Playground Boswinkel Plaza na de ‘Playground in One Day’ veel meer gebruikt wordt! Dit onderstreept onze visie en missie om meer mensen met plezier aan het bewegen te krijgen. Daarnaast geldt deze plek voor ons als voorbeeld voor de grotere en wijk-overstijgende speelplekken. We zijn er trots op dat we dit samen met alle betrokkenen hebben kunnen realiseren en dat het gebruikt nog steeds heel goed is!”

YalpPlaygroundYalp Playground Enschede - Buitenles
Speelzones voor alle generaties

De Krajicek Playground Boswinkel Plaza is verdeeld in verschillende spelzones. Hierin komen verschillende bewegingsvaardigheden aan bod. Zo is er een interactieve voetbalwand -en sportveld, een bootcamp zone, een outdoor classroom met interactieve spelelementen, een beweegtuin voor ouderen en een uitdagend Flora klim- en klautertoestel. Meer dan 80% van onderdelen is bespeelbaar voor minder validen.

YalpPlaygroundYalp Playground Enschede - Interactieve voetbalwand

De plek is verdeeld in zes verschillende zones. Hierdoor kon goed onderzocht worden welke toestellen veel gebruikt worden en welke minder. Bij de zones is ook rekening gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën zodat iedereen kan sporten en/of spelen met leeftijdsgenoten.

  • Zone 1 – Sportveld
  • Zone 2 – Parkour, outdoortraining en rustzone
  • Zone 3 – Vilaliteitstuin, Outdoor Classroom met Yalp Memo
  • Zone 4 – Krajicek Playground met Yalp Sutu en Yalp Toro
  • Zone 5 – Natuurlijk spelen met Flora toestellen
  • Zone 6 – Speeltuinvereniging
YalpPlaygroundYalp Playground Enschede - Ontwerp


Op de Plaza zijn bijna dagelijks meerdere professionals actief, als buurtsportcoaches, Krajicek Scholarshippers, jongerenwerkers en medewerkers van de speeltuinvereniging. Zij organiseren naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren uit de buurt, een eenmaal per jaar wordt vanuit de speeltuinvereniging een vakantieweek (ViVa) georganiseerd.

Onderzoek 

Om het effect van deze transformatie in kaart te brengen heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de hoofdvraag: ‘Veranderd het aantal gebruikers van de Krajicek Playground Boswinkel Plaza nadat playground in one Day is uitgevoerd?’. Om de veranderingen in speelgedrag goed in kaart te brengen is voor de transformatie in september 2019 een nul-meting uitgevoerd. In september 2020 heeft het Mulier Instituut opnieuw onderzoek gedaan, dit keer naar het resultaat van de transformatie. 

De Krajicek Playground wordt veel meer gebruikt na de renovatie dan daarvoor, met name door kinderen in de basisschoolleeftijd en door volwassenen. Het totaal aantal gebruikers is gestegen met 85%. De Yalp Sutu wordt zelfs meer gebruikt dan in de rest van Nederland maar de Memo wat minder dan gemiddeld. De Toro wordt vergelijkbaar met de rest van Nederland gebruikt. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de interactieve toestellen vaak solitair worden geplaats, terwijl ze bij de Krajicek Plaza Boswinkel concurrentie van elkaar hebben. Opvallend is dat vooral meer kinderen van buiten de wijk naar de speelplek komen. Ook kwamen er groepen basisschoolkinderen om daar gymlessen te krijgen, ook vanuit andere wijken.

Daarnaast is ook de diversiteit van gebruikers toegenomen en is er interactie tussen de doelgroepen. Iedereen, van jong tot oud, kan op de Krajicek Playground Boswinkel Plaza terecht voor vermaak. n de groepsgesprekken kwam naar voren dat het nu voor gezinnen veel meer een uitje is geworden om naar de speelplek te gaan. Het idee om generaties te verbinden is gelukt. In de tijd van de corona pandemie is er veel gebruikt gemaakt van de freerun- en fitnesstoestellen. Ook is de vrees voor overlast niet uitgekomen. Integendeel zelfs, er is relatief weinig overlast van jongeren op de plek. Doordat er bezoekers komen van alle leeftijden is er een zelfsturende controle op het gedrag van anderen. De Krajicek Playground heeft juist een vriendelijker karakter gekregen en mensen bekommeren zich erom.

YalpPlayground
Link: https://www.yalp.nl/ervaringen/openbare-ruimte/onderzoek-playground-in-one-day/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=algemeen_juli&osemid=ton%40nrit.nl
Trefwoorden: dagrecreatie, sport, spel, onderzoek

||| Blogs |||

31/03/22
Build Back Better
Aan het begin van de Coronacrisis leek er veel draagvlak te zijn voor misschien wel fundamentele ver...
15/12/21
Never let a good crisis go to waste
Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat het Corona virus het land, en daarmee ook de reisbranc...
25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

16/06/22
Exclusief voor leden
Minister van EZK krijgt vol boodschappenlijstje van Tweede Kamer
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat moet van de Tweede Kamer meer werk maken van toerisme. Waarmee moet ze van de Tweede Kamer aan de slag?
14/06/22
20 voetbalvelden aan asbest verwijderd uit museumgebouw
Voordat de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen echt van start kan gaan, moet alle asbest wor...
10/06/22
Roompot versterkt samen met IVN natuurbeleving op de parken
Roompot gaat samenwerken met IVN Natuureducatie om de natuurbeleving op de parken verder te versterken. In cocreatie zullen ze voor meer natuurbeleving en biodiversiteit op de Roompot vakantielocaties zorgen en activiteiten voor gasten ontwikkelen.
09/06/22
Kritische Harald Buijtendijk bij uitzending Actieagenda en de boost voor bestemming Nederland.
Vandaag om 12.00 start de uitzending 'Actieagenda boost voor bestemming Nederland'. Daarbij als slotspreker Harald Buijtendijk. Kritisch docent en onderzoek en tegelijkertijd ook actief voor deze agenda.
30/05/22
Proefvluchten vanaf Nederlandse luchthavens met hybride-elektrisch VoltAero vliegtuig
In samenwerking met het Power Up initiatief gaat VoltAero, een Franse producent van elektrisch-hybri...
19/05/22
easyJet herstelt snel van pandemie
Deze zomer vliegt easyJet bijna weer op pré-coronaniveau. De ticketverkoop loopt als een speer, de omzet groeit spectaculair vanuit een diep dal en het verlies loopt scherp terug. Ook rond duurzaamheid maakt de luchtvaartmaatschappij stappen.
18/05/22
Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld
Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld. Tot eind maart kon er een z...
16/05/22
Nederland kan 189 Blauwe Vlaggen hijsen
Dit jaar kunnen 59 Nederlandse stranden en 130 jachthavens de Blauwe Vlag laten wapperen. Dat zijn er 6 meer dan in 2021.