Geplaatst op: 02-07-2021
Auteur: Marc Gerlings

Zandmotor technisch goed maar een nog betere recreatieplek

Zandmotor technisch goed maar een nog betere recreatieplek
Zandmotor is uitgegroeid tot een onderscheidend gebied om te bezoeken aan de kust.
Bij de evaluatie van het tienjarig bestaan van de Zandmotor voor de kust van de provincie Zuid-Holland komt vooral een positief technisch beeld naar voren. De opvallende manier van kustverdediging werkt goed. Nog beter is dat deze locatie is uitgegroeid tot een geliefde recreatieplek voor badgasten en surfers.

De evaluatie 10 jaar Zandmotor wijst uit dat de innovatieve Zandmotorpilot een succes is. Het schiereiland van 21,5 miljoen kuub zand, werd in 2011 aangelegd voor de kust van Kijkduin volgens het Bouwen met de Natuurprincipe.

Geslaagd

De pilot moest uitwijzen of wind en stroming het zand langs de kust en richting de duinen zouden verspreiden, om zo de kust voor de lange termijn te versterken en een dynamisch natuur- en recreatiegebied te vormen. Dat is gelukt. Uit de evaluatie blijkt dat de kust breder wordt, de duinaangroei goed op gang komt en recreanten het gebied waarderen. Ook draagt de Zandmotor bij aan kennisontwikkeling over kustbeheer en -onderhoud en inspireert andere kustbeschermingsprojecten wereldwijd

Jeannette Baljeu, gedeputeerde water provincie Zuid-Holland: "De Zandmotor is onze Zuid-Hollandse trots! 10 jaar na de aanleg laat de Zandmotor zien dat op duurzame wijze bouwen met natuur werkt. Het succes is een voorbeeld van innovatie op het gebied van kustbescherming. Maar naast waterveiligheid is de Zandmotor ook uitgegroeid tot een prachtig natuurgebied en geliefde recreatieplek. Een geweldig resultaat van goede samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.”


Langetermijn kustveiligheid

Vooraf was de verwachting dat de Zandmotor de duinen zou verbreden en zo de kustveiligheid zou vergroten. Na een trage start, is de duinvorming de laatste jaren goed op gang gekomen. Dit is vooral goed te zien op het zuidelijk deel van de Zandmotor waar zich duinen tot 3 meter hoog op het strand hebben gevormd. Ook de bestaande duinenrij ter hoogte van de Zandmotor is breder geworden. De verwachting is dat de duinvorming de komende jaren verder toeneemt.

Diversiteit natuur toegenomen

Qua landschap en dynamiek is de Zandmotor een waardevol gebied. Er is een grotere diversiteit aan bodemdieren dan op een normaal stuk strand, omdat de Zandmotor meer verschillende leefgebieden kent. Dit maakt het gebied aantrekkelijk voor meer kustvogels zowel in aantal als in soorten, zo blijkt uit tellingen. Vooral de aanwezigheid van de aalscholver, de grote stern, de visdief en de grote mantelmeeuw zijn van meerwaarde, omdat deze elders minder voorkomen. De Zandmotor blijkt overigens minder geschikt voor broedvogels door de aanwezigheid van recreanten.

Recreanten waarderen locatie met een 8

De Zandmotor heeft een grote aantrekkingskracht op kitesurfers. Ook wandelaars en hardlopers zijn veel in het gebied te vinden. Bij badgasten is de Zandmotor minder in trek vanwege de grotere afstand tot de branding. Bezoekers van de Zandmotor waarderen het gebied gemiddeld met een 8, zo blijkt uit onderzoek door Wageningen Universiteit uit 2020. Bezoekers noemen het schone strand, het landschap en de rust en ruimte als positieve punten.

Kennis en innovatie

De Zandmotor is een voedingsbodem gebleken voor brede kennisopbouw over innovatieve, zandige oplossingen voor kustbeheer en -onderhoud. In Nederland is de kennis van de Zandmotor bij Kijkduin benut bij de aanleg van de Hondsbossche Duinen en voor de pilotsuppletie in het Amelander Zeegat. Ook internationaal is de kennis toegepast. Zo is in het Verenigd Koninkrijk bij Bacton in 2018 een kleine Zandmotor aangelegd.

Toekomst

De Zandmotor zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen. hoe meer zand zich richting duinen en strand verspreidt, hoe minder er van de oorspronkelijke zandplaat overblijft. Dit proces blijven we monitoren en volgen. Immers, de dynamiek maakt dat de Zandmotor ook in de toekomst nieuwe inzichten kan genereren.

De resultaten van 10 jaar Zandmotor laten zien dat een zandmotor-concept een reële toepassing kan zijn voor het beheer en onderhoud van de kust. In het kennisprogramma Zeespiegelstijging onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op welke andere plekken een zandmotor concept toepasbaar is.

Partners

De Zandmotor is een pilotproject van Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland, in samenwerking met kennisinstellingen en universiteiten, waaronder Deltares, Wageningen Marine Research en de Technische Universiteit Delft.
Trefwoorden: zandmotor, recreatie, kust, waardering, natuur

Gerelateerde berichten:

 • Geen gerelateerde berichten.
 • ||| Blogs |||

  06/05/20
  Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
  We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
  30/03/20
  VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
  Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
  26/03/20
  De wederopbouw van de vrijetijdssector
  Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
  13/01/20
  Eenzijdige beeldvorming
  Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
  13/12/19
  Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
  Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

  ||| Twitter |||

  ||| Nieuws |||

  21/09/21
  Echt vakantie
  Landal GreenParks start deze week een grootschalige, internationale marketingcampagne in Duitsland, ...
  21/09/21
  Exclusief voor leden
  Versterking wandelen in Arnhem Nijmegen met 4 netwerken
  Wandelaars kunnen vanaf nu gebruik maken van vier lokale wandelnetwerken in de regio Arnhem Nijmegen. De netwerken bieden een combinatie van lokale wandelrondjes en keuzepunten waarmee je je eigen route kunt uitstippelen. De netwerken (350 km) liggen in de gemeenten Druten, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.
  09/09/21
  Groot onderzoek naar koopgedrag in winkels
  Begin september 2021 start in de Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een grootschalig onderzoek naar koopgedrag in winkels, het Koopstromenonderzoek. Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende kooplocaties.
  07/09/21
  Vanuit crisis naar transitie - kijk mee op 30 september
  Onze jaarlijkse Trendcongres Toerisme en Vrije Tijd is dit jaar omgezet naar 4 online bijeenkomsten van een uur. Op 30 september om 12.30 start de tweede inspiratiesessie 'Vanuit crisis naar transitie'. De wereld staat op zijn kop door de pandemie en toerisme bevindt zich in transitie. Lastige opgaven? Zeker maar onze sprekers en films laten zien hoe je tijdig bakens verzet en positief uit de crisis komt.
  03/09/21
  Het Groene Boekje beleeft unieke derde druk
  Meer kampeerders dan ooit hebben dit jaar de Natuurkampeerterreinen gevonden, en dat aantal groeit n...
  31/08/21
  Vrijetijdsmakelaar en hackathon voor vernieuwende ideeën vrijetijdseconomie
  Er komt een vrijetijdsmakelaar die ondernemers helpt bij het ontwikkelen van toeristische en recreat...
  23/08/21
  Exclusief voor leden
  Le Champion houdt wandelweekend en fietstocht Stelling van Amsterdam
  Le Champion kon afgelopen weekend twee evenementen houden. Voor de eerste keer werd de eerste editie van de Ronde van Stelling van Amsterdam verreden. Bij Soest en Baarn werd de 3e editie van het Soester Wandelweekend gehouden.
  17/08/21
  Camera's geplaatst op boulevard Scheveningen
  Gemeente Den Haag plaatste bij wijze van proef camera's op de boulevard van Scheveningen. De boulevard is populair en vaak té druk. Om beter op veiligheid te kunnen handhaven zijn deze extra elektronische ogen sinds begin augustus actief.