Geplaatst op: 28-06-2021
Auteur: Redactie
NRIT Media
Uitgever: NRIT Media

Nieuwe samenwerkingsafspraken

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

Nieuwe samenwerkingsafspraken

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen

De samenwerkingsafspraken vervangen de in 2017 gemaakte prestatieafspraken met Bureau Toerisme Rivierenland, de nieuwe naam van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De afspraken sluiten aan op de vijf versnellingsopgaven die eerder zijn bepaald. De acht gemeenten stellen jaarlijks € 1,06 per inwoner beschikbaar aan het BTR voor het realiseren van de activiteiten zoals opgenomen in een jaarlijks op te stellen jaarplan. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Focus op versnellingsopgaven

De nieuwe samenwerkingsafspraken sluiten aan bij het Regionaal economisch ambitiedocument 2022-2025, dat nu ter besluitvorming bij de gemeenteraden ligt en bestaan uit een programmatische en een reguliere component. Binnen het programma wordt ingezet op de eerdergenoemde vijf versnellingsopgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. De inhoudelijke vertaalslag wordt jaarlijks gemaakt in het gezamenlijk op te stellen jaarplan, dat de basis vormt voor de activiteiten van Bureau Toerisme Rivierenland.

 

Voordelen

Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: door jaarlijks per versnellingsopgave resultaten voor het Bureau Toerisme Rivierenland te benoemen, kan goed worden ingespeeld op veranderingen in de markt en inzicht. Bovendien is Bureau Toerisme Rivierenland aanspreekpunt onder andere op het gebied van marketing en promotie voor Provincie Gelderland, het Rijk en de Euregio. Vanuit deze rol kan Bureau Toerisme Rivierenland projecten realiseren voor de regio. Daarmee ontstaat een multiplier op de structurele financiële bijdrage vanuit de gemeenten en wordt met deze bijdrage een groter resultaat bereikt voor de regio. Naast de programmatische aanpak -met de versnellingsopgaven- wordt ingezet op een aantal reguliere activiteiten, waaronder de organisatie van een jaarlijks netwerkevenement voor de hele toeristisch recreatieve sector.

 

 

Vincent van Neerbos (rechts), lid Algemeen Bestuur en portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, ondertekende maandag 21 juni namens de acht Regiogemeenten de samenwerkingsafspraken samen met Richard de Bruin (links), directeur Stichting Bureau Toerisme. (Foto: fotoburo Raphaël Drent).

Trefwoorden: Samenwerkingsafspraken, rivierenland

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/09/21
Echt vakantie
Landal GreenParks start deze week een grootschalige, internationale marketingcampagne in Duitsland, ...
21/09/21
Exclusief voor leden
Versterking wandelen in Arnhem Nijmegen met 4 netwerken
Wandelaars kunnen vanaf nu gebruik maken van vier lokale wandelnetwerken in de regio Arnhem Nijmegen. De netwerken bieden een combinatie van lokale wandelrondjes en keuzepunten waarmee je je eigen route kunt uitstippelen. De netwerken (350 km) liggen in de gemeenten Druten, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.
09/09/21
Groot onderzoek naar koopgedrag in winkels
Begin september 2021 start in de Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een grootschalig onderzoek naar koopgedrag in winkels, het Koopstromenonderzoek. Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende kooplocaties.
07/09/21
Vanuit crisis naar transitie - kijk mee op 30 september
Onze jaarlijkse Trendcongres Toerisme en Vrije Tijd is dit jaar omgezet naar 4 online bijeenkomsten van een uur. Op 30 september om 12.30 start de tweede inspiratiesessie 'Vanuit crisis naar transitie'. De wereld staat op zijn kop door de pandemie en toerisme bevindt zich in transitie. Lastige opgaven? Zeker maar onze sprekers en films laten zien hoe je tijdig bakens verzet en positief uit de crisis komt.
03/09/21
Het Groene Boekje beleeft unieke derde druk
Meer kampeerders dan ooit hebben dit jaar de Natuurkampeerterreinen gevonden, en dat aantal groeit n...
31/08/21
Vrijetijdsmakelaar en hackathon voor vernieuwende ideeën vrijetijdseconomie
Er komt een vrijetijdsmakelaar die ondernemers helpt bij het ontwikkelen van toeristische en recreat...
23/08/21
Exclusief voor leden
Le Champion houdt wandelweekend en fietstocht Stelling van Amsterdam
Le Champion kon afgelopen weekend twee evenementen houden. Voor de eerste keer werd de eerste editie van de Ronde van Stelling van Amsterdam verreden. Bij Soest en Baarn werd de 3e editie van het Soester Wandelweekend gehouden.
17/08/21
Camera's geplaatst op boulevard Scheveningen
Gemeente Den Haag plaatste bij wijze van proef camera's op de boulevard van Scheveningen. De boulevard is populair en vaak té druk. Om beter op veiligheid te kunnen handhaven zijn deze extra elektronische ogen sinds begin augustus actief.