Geplaatst op: 28-06-2021
Auteur: Redactie
NRIT Media
Uitgever: NRIT Media

Nieuwe samenwerkingsafspraken

Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

Nieuwe samenwerkingsafspraken

De acht gemeenten van Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland hebben maandag 21 juni hun handtekening gezet onder de nieuwe samenwerkingsafspraken. Dit is gebeurd nadat de samenwerkingsafspraken door de colleges van Regiogemeenten zijn vastgesteld. Samen werken zij aan een aantrekkelijk Rivierenland voor inwoners en toeristen

De samenwerkingsafspraken vervangen de in 2017 gemaakte prestatieafspraken met Bureau Toerisme Rivierenland, de nieuwe naam van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. De afspraken sluiten aan op de vijf versnellingsopgaven die eerder zijn bepaald. De acht gemeenten stellen jaarlijks € 1,06 per inwoner beschikbaar aan het BTR voor het realiseren van de activiteiten zoals opgenomen in een jaarlijks op te stellen jaarplan. De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

 

Focus op versnellingsopgaven

De nieuwe samenwerkingsafspraken sluiten aan bij het Regionaal economisch ambitiedocument 2022-2025, dat nu ter besluitvorming bij de gemeenteraden ligt en bestaan uit een programmatische en een reguliere component. Binnen het programma wordt ingezet op de eerdergenoemde vijf versnellingsopgaven: Rivierbeleving & Recreatieplassen, Gastvrije Binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische Landmarks en Regiopromotie. De inhoudelijke vertaalslag wordt jaarlijks gemaakt in het gezamenlijk op te stellen jaarplan, dat de basis vormt voor de activiteiten van Bureau Toerisme Rivierenland.

 

Voordelen

Deze werkwijze heeft meerdere voordelen: door jaarlijks per versnellingsopgave resultaten voor het Bureau Toerisme Rivierenland te benoemen, kan goed worden ingespeeld op veranderingen in de markt en inzicht. Bovendien is Bureau Toerisme Rivierenland aanspreekpunt onder andere op het gebied van marketing en promotie voor Provincie Gelderland, het Rijk en de Euregio. Vanuit deze rol kan Bureau Toerisme Rivierenland projecten realiseren voor de regio. Daarmee ontstaat een multiplier op de structurele financiële bijdrage vanuit de gemeenten en wordt met deze bijdrage een groter resultaat bereikt voor de regio. Naast de programmatische aanpak -met de versnellingsopgaven- wordt ingezet op een aantal reguliere activiteiten, waaronder de organisatie van een jaarlijks netwerkevenement voor de hele toeristisch recreatieve sector.

 

 

Vincent van Neerbos (rechts), lid Algemeen Bestuur en portefeuillehouder Recreatie en Toerisme, ondertekende maandag 21 juni namens de acht Regiogemeenten de samenwerkingsafspraken samen met Richard de Bruin (links), directeur Stichting Bureau Toerisme. (Foto: fotoburo Raphaël Drent).

Trefwoorden: Samenwerkingsafspraken, rivierenland

||| Blogs |||

16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/09/21
EuroParcs gaat Europa in met één naam en nieuwe visuele identiteit: vertrouwde naam Droomparken verdwijnt
EuroParcs Group heeft een sterke groei doormaakt. In binnen- en buitenland is inmiddels een groot aa...
22/09/21
 Green Key en Greendish zorgen samen voor een duurzame en gezonde menukaart!
Dinsdag 21 september tekenden Green Key en Greendish een samenwerkingsconvenant waarmee zij een...
22/09/21
Verbreding voor snelfietsroutes? Zonder de natuur te schaden
De Adviesraad Snelfietsroutes heeft in de provincie Utrecht de handreiking Fiets & Natuur aan gedeputeerde Arne Schaddelee overhandigd. De handreiking is voor iedereen die zich bezighoudt met aanleg en verbreding van fietspaden binnen en buiten de provincie Utrecht. De handreiking helpt je om de consequenties in beeld te brengen en een goede afweging te maken tussen fiets en natuur.
21/09/21
Exclusief voor leden
Versterking wandelen in Arnhem Nijmegen met 4 netwerken
Wandelaars kunnen vanaf nu gebruik maken van vier lokale wandelnetwerken in de regio Arnhem Nijmegen. De netwerken bieden een combinatie van lokale wandelrondjes en keuzepunten waarmee je je eigen route kunt uitstippelen. De netwerken (350 km) liggen in de gemeenten Druten, Lingewaard, Overbetuwe en Zevenaar.
16/09/21
Roompot maakt een groot landelijk event van World Cleanup Day
Zaterdag vindt de 4e editie van de World Cleanup Day in Nederland plaats. De afgelopen jaren bewees Roompot al een van de meest geëngageerde bedrijven te zijn op deze belangrijke dag. Dit jaar wil Roompot het nog beter doen en organiseert het een groots Cleanup event met tal van activiteiten ter land en op het water in Zeeland. Bovenop de tientallen opruimacties doorheen Nederland natuurlijk.
15/09/21
Nederland weer open maar met coronatoegangsbewijs
Nederland gaat op 25 september verder open maar wel met een coronatoegangsbewijs. De regering ruimt de 1,5 meter in voor het toegangsbewijs en dat vindt niet iedereen positief. Brancheorganisaties reageren negatief op deze versoepelingen.
14/09/21
Brabant gaat voor Leisure for a Better Society
In Brabant moet leisure een grote rol gaan spelen in de maatschappelijke uitdagingen waar de provincie voor staat. Hoe gaan ze dat daar aanpakken?
13/09/21
Rijk presenteert afwegingskader wonen in recreatiewoningen
Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te staan in recreatiewoningen. Permanente bewoning is alleen mogelijk als een toeristische functie niet meer mogelijk is.