Geplaatst op: 24-06-2021
Auteur: NRIT redactie

Procedure tegen de Staat door kleine reisondernemer om TVL

Procedure tegen de Staat door kleine reisondernemer om TVL
Duikbedrijf start procedure tegen de Staat voor TVL.
Vandaag wordt een bodemprocedure aangekondigd tegen de Nederlandse overheid om met terugwerkende kracht alsnog TVL en annuleringschadevergoeding toe te kennen aan één van de gedupeerden uit een specifieke groep ondernemers binnen de reisbranche. Aanleiding hiervoor is de ongelijke behandeling door de overheid met betrekking tot het toekennen van de TVL en de daaraan gekoppelde compensatie van de annuleringsschade.

Sinds de uitbraak van de pandemie variëren de omzetverliezen bij de kleinschalige reisorganisaties en zelfstandig reisadviseurs van 85 tot zelfs 100%. Uitzicht op een snel herstel is er voor deze groep niet. Men is afhankelijk van de wereldwijde ontwikkelingen en overheden en de daaruit voortvloeiende reisadviezen en kleurcodes. De schade die deze groep ondernemers vanaf begin 2020 heeft geleden is aanzienlijk en de overheid ziet deze groep volledig over het hoofd.

TVL

De meeste reisondernemers komen niet in aanmerking voor TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten), omdat zij vanuit huis werken en hun kantoor geen aparte opgang heeft. De overheid heeft voor andere branches een uitzondering gemaakt met betrekking tot de vereiste van een eigen opgang, maar wil deze uitzondering niet maken voor de reisbranche.

Reisadviseur Terry van den Berg, een van de ondernemers die het voortouw neemt in de juridische procedure richting de staat: "Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.” De groep kleine reisondernemers (verantwoordelijk voor circa 10% van de landelijke omzet in de reisbranche) is daarom van mening dat zij met terugwerkende kracht recht heeft op TVL. En ook op de daaraan gekoppelde compensatie van de annuleringsschade.

Annuleringsschade

Naast de vaste lasten heeft de reisbranche ook te maken met omvangrijke kosten door de annulering van reizen. Door de Europese Wetgeving Pakketreizen zijn alle reisorganisatoren, dus ook de kleine reisondernemers, volledig verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de reis, ook financieel. Omdat dit inhoudt dat de consument in alle gevallen schadeloos moet worden gesteld. Ook als de reisondernemer de kosten uit het buitenland niet terugkrijgt, lijdt de reisbranche vele honderden miljoenen euro's schade.

Een schrijnend voorbeeld is het bedrijf Vakantieduiker van ondernemer Iduna ter Schegget: "Ik heb door annuleringen en terugbetaling aan mijn klanten een extra lening moeten afsluiten van meer dan € 300.000. Ik kom niet in aanmerking voor TVL en tegemoetkoming van de annuleringsschade. Ik zal er de komende jaren alles aan moeten doen om de leningen aan de bank af te lossen.” Vandaag gaat er uit haar naam een sommatie uit naar de staat.

Geen resultaat

Sinds april, na het starten van een petitie door ReisAdviseurs Nederland, zet Van den Berg zich met enkele andere kleine reisondernemers in om in Den Haag aandacht te vragen voor de situatie. Maar naast de lobbywerkzaamheden van onder meer brancheorganisaties ANVR en VvKR hadden ook hun gesprekken met Koolmees, Hoekstra en Keijzer geen resultaat.

Door de kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD) en anderen is een motie ingediend uit naam van de kleinschalige reisorganisaties en zelfstandig reisadviseurs voor een compensatie van de annuleringsschade. De motie werd aangenomen met 149 van de 150 stemmen. Echter, door de koppeling aan de TVL met vestigingsvereisten komt 80% van de kleine reisondernemers niet in aanmerking voor deze compensatie, omdat zij vanuit huis werken en geen aparte opgang hebben. En dat terwijl deze compensatie juist voor hen bedoeld is.

"We hebben alles geprobeerd wat binnen onze macht ligt om de overheid te overtuigen van het onrecht dat ons wordt aangedaan. Doordat het gewenste resultaat uitbleef, zien wij geen andere oplossing meer dan de gang naar de rechter,” aldus Terry van den Berg. Brancheorganisaties ANVR en VvKR ondersteunen deze actie.
Trefwoorden: TVL, reizen, corona, steun, annulering, beleid

||| Blogs |||

09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
30/03/21
Hoe je een imago verkwanselt met een kop koffie
In het stemhokje schoot de gedachte door mijn hoofd. Merkwaardig eigenlijk dat meerdere politieke pa...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

03/08/21
Nederlandse luchtvaart krabbelt op
De Nederlandse luchtvaart krabbelt op maar zit nog ver van het niveau van 2019.
02/08/21
Veel mis met arbeidsomstandigheden bij schoonmaak vakantiehuisjes
De schoonmaak van vakantiehuisjes ligt onder vuur van de inspectie SZW. De inspectie onderzocht de arbeidsomstandigheden bij vijf vakantieparken en er was heel veel mis. Het risico is groot dat de branche nu meer aandacht van de inspectie krijgt. Exploitanten van vakantieparken moeten zich oo bij het uitbesteden van de schoonmaak zorgen gaan maken want ook zij kunnen aansprakelijk worden gesteld voor misstanden.
02/08/21
Evenementenseizoen vrijwel voorbij
Het evenementenseizoen is ook voor eendaagse festivals vrijwel voorbij. Vandaag maakte het Nederlandse kabinet bekend dat alleen onder strikte voorwaarden eendaagse evenementen zonder vaste zitplaatsen doorgang kunnen vinden. Voor evenementen met een vaste zitplaats is wel meer mogelijk. De Alliantie van Evenementenbouwers concludeert dat de overheid vandaag opnieuw een grote beperking oplegt aan de evenementen.
02/08/21
Dreigt een tweede verloren seizoen voor de internationale luchtvaart?
De internationale luchtvaart herstelt nog niet van corona. De passagiersaantallen blijven dramatisch achterlopen en IATA vreest voor een tweede verloren jaar.
01/08/21
Nederlandse stranden schoner
Nederlandse stranden zijn dit jaar weer schoner dan vorig jaar. Opvallende conclusie is dat horecaondernemers op het strand koplopers zijn op het gebied van natuurlijke disposables; er werden nauwelijks plastics gevonden.
30/07/21
Leidende tentoonstelling Fries Museum voor Arcadia bekend
De collectie Franse impressionisten uit Museum Boijmans Van Beuningen komt volgend jaar naar Leeuwarden. Het Fries Museum maakt samen met het Rotterdamse museum een grote tentoonstelling over de invloed van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch.
30/07/21
Exclusief voor leden
Pilot digitaal stoplicht systeem in horeca Dordrecht
Dordrecht krijgt de eerste pilot met een stoplichtsysteem voor de horeca. In een gratis app is dan te zien of er in een bepaalde horecagelegenheid voldoende plek is. Het initiatief wordt ondersteund vanuit de provincie Zuid-Holland.
29/07/21
Slecht en minder slecht nieuws voor evenementen
Maandag neemt het Nederlandse kabinet waarschijnlijk een beslissing over het al of niet doorgaan van eendaagse festivals zonder vaste placering. Het kort geding is daarom aangehouden. Inmiddels is ook meer duidelijk over de recente uitbraken bij festivals en horeca. Vanwege de ontwikkelingen krijgen evenementen 40 miljoen euro extra aan steun.