Geplaatst op: 10-06-2021
Auteur: Marc Gerlings

Ruiten Aa kronkelt weer zoals in 1900

Extra ruimte voor recreatie in Beekdal

Ruiten Aa kronkelt weer zoals in 1900
Nieuwe bruggen en paden geven recreatie meer ruimte.
De werkzaamheden aan het Groningse gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het laatste onderdeel van 30 jaar verbetering van het beekdal van het riviertje de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham. Het beekdal is kronkeliger en gevarieerder geworden. Recreatie kreeg extra ruimte.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de totale inrichting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) rond de Ruiten Aa. In totaal gaat het om 2500 hectare natuurgebied in het beekdal van de Ruiten Aa. Het deelgebied Renneborg-Ter Walslage is met 450 hectare het grootste en het laatste project. 

Sinds begin 2019 is gewerkt om de Ruiten Aa van Renneborg tot Ter Walslage weer te laten kronkelen. Een werkgroep van bewoners en ondernemers uit het gebied heeft in de voorbereiding meegedacht over de aanpak en inrichting.

Beekdal houdt langer water vast

Zo is in het stroomgebied van de Ruiten Aa de waterhuishouding verbeterd. Door de beek te laten kronkelen wordt de natuur versterkt en kunnen de graslanden langs de beek bij natte omstandigheden onder water lopen. Hierdoor wordt het water in het beekdal van de Ruiten Aa langer vastgehouden. Dat is goed voor de natuur en het landschap, zeker nu de zomers steeds droger worden. Bij de Renneborgerweg is een meetpunt aangelegd om de stroomsnelheid van de Ruiten Aa te meten. Met deze gegevens bepaalt het waterschap hoeveel water wordt afgevoerd. 

Terug naar 1900
De omgeving van de beek is ook opnieuw ingericht en zoveel mogelijk hersteld naar hoe het er rond 1900 uitzag. Het onderscheid tussen de hoger gelegen essen, die vaak gebruikt worden als akkerland, en de graslanden rondom de beek is teruggebracht. Dat is gedaan door het hoogteverschil weer te herstellen en de randen van de percelen opnieuw in te planten. Waardevolle archeologische en cultuurhistorische schatten zijn beschermd of opnieuw zichtbaar gemaakt. 

Recreatie krijgt extra ruimte

In het gebied is ook volop ruimte voor recreatie. Door de vele wandel- en fietspaden die de afgelopen jaren zijn aangelegd kunnen bewoners en bezoekers genieten van het Westerwoldse landschap. Op verschillende plekken zijn bruggen en doorwaadbare plekken aangelegd en ook kan er in de beek worden gekanood. Deze aanpassingen maken het gebied nog aantrekkelijker voor toerisme, wat goed is voor het lokale bedrijfsleven. 

Brede samenwerking

Natuurmomenten en Staatsbosbeheer zetten zich in voor het beschermen en verder ontwikkelen van de natuur en het landschap van de Ruiten Aa. Ook werken er landbouwers mee aan het beheer van het gebied. De betrokken organisaties zijn verenigd in de Gebiedscommissie Westerwolde, die in opdracht van de provincie Groningen werkt aan de inrichtingsplannen van het gebied. Hierin zitten de provincie Groningen, waterschap Hunze en Aa’s, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord, de gemeente Westerwolde, gemeente Stadskanaal en Stichting Promotie Westerwolde. Uitvoeringsorganisatie Prolander ondersteunt de gebiedscommissie en is verantwoordelijk voor het projectmanagement. Het project wordt medegefinancierd door het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
Trefwoorden: beek, natuur, Groningen, recreatie

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/06/21
Regio wil hulp van Rijk voor overlast waterplanten
Een brede coalitie van regionale overheden rond het IJsselmeer hebben een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij vragen om hulp van het Rijk voor een structurele oplossing van de waterplantenoverlast in het zuidelijke IJsselmeergebied. De watersport in het gebied heeft bijzonder veel last van overvloedige groei van waterplanten.
17/06/21
Zoom in op Noordwijk.
Vandaag start de campagne Uitgezoomd? Zoom in op Noordwijk, gericht op de nationale zakelijke bezoek...
17/06/21
Circulaire vakantieparken van trend naar realiteit
Circulariteit van vakantieparken is één van de grote drie ontwikkelingen die je ervaart bij de gratis online bijeenkomst Vakantiepark van de Toekomst 2021. Doe mee op dinsdag 29 juni, de start is om 12.30. Topspreker Wilbert Hermans (Center Parcs) gaat in op het maken van circulaire vakantieparken.
16/06/21
Wat doe je met restmateriaal van iconische Domtoren?
Iedereen die een creatief doel voor het puin, gruis en de blokken van de Domtoren heeft kan dat vanaf vandaag indienen. Een jury beoordeelt de ingezonden ideeën en de winnende suggesties worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. De Domtoren gaat circulair.
15/06/21
Kees van Wijk vertrekt bij VVV Nederland
Op 1 juli 2021 vertrekt Kees van Wijk als algemeen directeur van VVV Nederland B.V. Hij wordt opgevolgd door de huidige directeur Giftcards en Transitie Jos Peeters. Kees van Wijk blijft wel actief in Gastvrij Nederland.
10/06/21
Ruiten Aa kronkelt weer zoals in 1900
De werkzaamheden aan het Groningse gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het laatste onderdeel van 30 jaar verbetering van het beekdal van het riviertje de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham. Het beekdal is kronkeliger en gevarieerder geworden. Recreatie kreeg extra ruimte.
10/06/21
Steun voor scholen die Friese groepsaccommodaties boeken
Friese scholen die hun werkweek of een educatieve dagexcursie boeken bij een Friese groepsaccommodat...
10/06/21
Europees Parlement stemt voor covidcertificaat
De verordeningen over het nieuwe Europees digitaal covidcertificaat werden in de plenaire vergadering aangenomen met 546 stemmen voor, 93 tegen en 51 onthoudingen (voor EU-onderdanen) en 553 voor, 91 tegen en 46 onthoudingen (voor niet-EU-onderdanen). Daarmee komt vrij reizen in de Europese Unie weer een stap dichterbij.