Geplaatst op: 10-06-2021
Auteur: Redactie
NRIT

Sector maakt visie op Waterrecreatie Grevelingen

Sector maakt visie op Waterrecreatie Grevelingen

De waterrecreatiesector op en rond de Grevelingen pleit voor beter overleg, meer oog voor de belangen van de sector, behoud van open en voldoende diep vaarwater, solide beheer van voorzieningen en flexibele regelgeving om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Op die manier kan de regio nog veel beter profiteren van ruim 30 mln aan bestedingen en de beeldbepalende activiteit die de waterrecreatie nu brengt.

Dat staat in de sectorale Visie Waterrecreatie ‘De juiste koers voor de Grevelingen’ die de waterrecreatiesector heeft opgesteld en heeft aangeboden aan de betrokken overheidsbestuurders. Voor deze visie werkten watersportverenigingen, commerciële jachthavens, belangenorganisaties en verhuurders samen. Zij schakelden Projectbureau Vrolijks, specialist in de waterrecreatie, in om de visie inhoudelijk uit te werken.

Meest gevarieerde vaargebied van Nederland

De visie beschrijft de Grevelingen als meest gevarieerde vaargebied van Nederland, met 4500 vaste ligplaatsen, meerdere surf- en zeilscholen, verhuurbedrijven, prachtige natuur, helder water en bijzondere openbare aanlegplaatsen op unieke eilandjes en oevers voor trendsporten.

De bijdrage aan de toeristische omgeving is groot, net als de bestedingen. Alleen al de vaste ligplaatsen zorgen op basis van het landelijk gemiddelde voor meer dan 30 miljoen bestedingen per jaar. De andere vormen van waterrecreatie, de relatief jonge en grote schepen in de havens en de gerenommeerde watersportbedrijven zorgen ongetwijfeld voor bestedingen die hoger zijn dan landelijk gemiddeld.

Kwaliteit onder druk

Maar de kwaliteiten staan ook onder druk. Aan het vrij bevaarbaar water wordt geknabbeld door visserij, natuurwaarden, getijde en waterplanten. Onderhoud van openbare aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen op de eilanden is niet altijd optimaal en dit voorjaar bleef de Grevelingensluis enige tijd zeer beperkt bediend of gestremd. Trends binnen en buiten de sector vragen om nieuwe producten voor nieuwe gebruikers. Sector en overheid moeten samenwerken om deze te

De sector staat bij het maken van beleid te vaak aan de kant en kan slechts reageren op ontwikkelingen en voorstellen. Waterrecreatie op de Grevelingen vraagt om hechte samenwerking tussen overheid en sector, in de visie verbeeld in een Yin-Yang teken. De sector hoopt met deze visie de overheid de hand te reiken om samen sterker te worden. Gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland geeft in het voorwoord aan dat "de sector helder aangeeft wat er nodig is om deze robuust te houden”.

Trefwoorden: watersport, Zeeland, beleid

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/06/21
Regio wil hulp van Rijk voor overlast waterplanten
Een brede coalitie van regionale overheden rond het IJsselmeer hebben een position paper naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij vragen om hulp van het Rijk voor een structurele oplossing van de waterplantenoverlast in het zuidelijke IJsselmeergebied. De watersport in het gebied heeft bijzonder veel last van overvloedige groei van waterplanten.
17/06/21
Zoom in op Noordwijk.
Vandaag start de campagne Uitgezoomd? Zoom in op Noordwijk, gericht op de nationale zakelijke bezoek...
17/06/21
Circulaire vakantieparken van trend naar realiteit
Circulariteit van vakantieparken is één van de grote drie ontwikkelingen die je ervaart bij de gratis online bijeenkomst Vakantiepark van de Toekomst 2021. Doe mee op dinsdag 29 juni, de start is om 12.30. Topspreker Wilbert Hermans (Center Parcs) gaat in op het maken van circulaire vakantieparken.
16/06/21
Wat doe je met restmateriaal van iconische Domtoren?
Iedereen die een creatief doel voor het puin, gruis en de blokken van de Domtoren heeft kan dat vanaf vandaag indienen. Een jury beoordeelt de ingezonden ideeën en de winnende suggesties worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. De Domtoren gaat circulair.
15/06/21
Kees van Wijk vertrekt bij VVV Nederland
Op 1 juli 2021 vertrekt Kees van Wijk als algemeen directeur van VVV Nederland B.V. Hij wordt opgevolgd door de huidige directeur Giftcards en Transitie Jos Peeters. Kees van Wijk blijft wel actief in Gastvrij Nederland.
10/06/21
Ruiten Aa kronkelt weer zoals in 1900
De werkzaamheden aan het Groningse gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het laatste onderdeel van 30 jaar verbetering van het beekdal van het riviertje de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham. Het beekdal is kronkeliger en gevarieerder geworden. Recreatie kreeg extra ruimte.
10/06/21
Steun voor scholen die Friese groepsaccommodaties boeken
Friese scholen die hun werkweek of een educatieve dagexcursie boeken bij een Friese groepsaccommodat...
10/06/21
Europees Parlement stemt voor covidcertificaat
De verordeningen over het nieuwe Europees digitaal covidcertificaat werden in de plenaire vergadering aangenomen met 546 stemmen voor, 93 tegen en 51 onthoudingen (voor EU-onderdanen) en 553 voor, 91 tegen en 46 onthoudingen (voor niet-EU-onderdanen). Daarmee komt vrij reizen in de Europese Unie weer een stap dichterbij.