Geplaatst op: 03-06-2021
Auteur: NRIT redactie

Utrecht stemt in met plannen herstart leisure maar wil af van druktemonitor

Utrecht stemt in met plannen herstart leisure maar wil af van druktemonitor
Spoorwegmuseum in Utrecht.
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht legde een voorstel op tafel om deze sector een extra impuls te geven voor een bedrag van maximaal € 750.000, te betalen uit de Corona-Reserve. Met nieuwe ogen wordt naar cultuur en recreatie gekeken. PS namen dit voorstel niet zonder meer aan. Tijdens het debat was er met name discussie over de zogeheten Druktemonitor. 

Een aantal partijen gaf aan dat een doorontwikkeling van de Druktemonitor niet nodig is nu de samenleving weer langzaamaan opengaat. Uiteindelijk hebben PS vóór het voorstel gestemd. De doorontwikkeling van de Druktemonitor is door een krappe meerderheid met een amendement uit het voorstel gehaald.

Museumbeleid 2021-2025: het verhaal van Utrecht

PS zijn akkoord met het beleidskader ‘Beter in verbinding’, waarmee de provincie de positie van de streek- en kasteelmusea wil versterken en toekomstbestendig wil maken. De provincie Utrecht telt ongeveer veertig musea die als streek- of kasteelmuseum kunnen worden aangemerkt. De provincie vindt deze musea belangrijk, omdat zij ‘het Verhaal van Utrecht’ – de geschiedenis van de provincie Utrecht – bewaren en vertellen. Helaas is de positie van deze musea al langere tijd kwetsbaar. Met het beleidskader wil de provincie bijdragen aan versterking van de positie, onder andere door de onderlinge samenwerking tussen musea te stimuleren.

Er werd een motie ingediend om vanuit de provincie Utrecht (intensievere) samenwerking te faciliteren tussen de musea en het vervolgonderwijs. Studenten kunnen leren van de museumpraktijk, en musea kunnen in deze tijden hulp gebruiken bij vernieuwing en het werven van meer bezoekers. De motie werd door de meerderheid aangenomen.

Circulaire Samenleving 2050

Het Statenvoorstel over de Beleidsvisie Circulaire Samenleving 2050 zorgde voor een uitvoerig debat. Doel is om in 2050 in de gehele provincie zowel productie als gebruik van goederen en diensten volledig circulair te laten zijn. Dit behelst het voornemen dat het winnen en importeren van grondstoffen wordt verminderd, de al beschikbare materialen moeten worden (her)gebruikt en behouden, en afval moet worden voorkomen. Circulair ondernemen speelt ook sterk in de recreatiesector.

‘Laat Amelisweerd niet wijken voor de weg’

Acht van de dertien partijen dienden een actualiteitenmotie in, waarin zij oproepen om bij de A27 bij Amelisweerd de weg niet te verbreden, maar in de bestaande ‘bak’ het aantal rijstroken uit te breiden. Amelisweerd is een belangrijk recreatie- en natuurgebied voor Utrecht. Destijds is de snelweg bij Amelisweerd verlaagd aangelegd en wordt de plek aangeduid als ‘bak’. De motie stelt dat bomenkap wordt voorkomen door af te zien van verbreding. De daarvoor begrote financiële middelen komen vrij voor andere knelpunten op Rijkswegen. Een andere consequentie van dit voorstel is dat de snelheid op dat stuk omlaag moet worden gebracht.

De A27 is een Rijksweg, dus de besluitvorming ligt niet bij de provincie, maar bij het Rijk. PS zijn akkoord om een afschrift van de motie door te sturen naar de kabinetsformateur, in de hoop dat dit bij het komende formatieproces een rol kan spelen. Een motie van de VVD  externe linkwaarin wordt gepleit om vast te houden aan de huidige lobby van GS richting het Rijk, haalde geen meerderheid.
Trefwoorden: drukte, cultuur, musea, natuur, Amelisweerd, circulair, beleid

||| Blogs |||

26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
06/02/18
Zingevend consumptielandschap?
Zingevend consumptielandschap?
06/02/18 · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
Nog niet zo heel lang geleden was de zondag de enige vrije dag. Deze werd beschouwd als een rus...
30/11/16
Wordt de kust echt bedreigd?
Wordt de kust echt bedreigd?
30/11/16 · Beleid · Dagrecreatie · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
In de afgelopen maanden hebben alle kranten volgestaan met nerveuze berichten over ons kust. Ze...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

11/06/21
Biertje steunt NP Utrechtse Heuvelrug
Op initiatief van het RBT Heuvelrug & Vallei heeft de duurzame Utrechtse brouwerij De Leckere ee...
10/06/21
Ruiten Aa kronkelt weer zoals in 1900
De werkzaamheden aan het Groningse gebied Renneborg-Ter Walslage in Westerwolde zijn afgerond. De herinrichting van dit gebied is het laatste onderdeel van 30 jaar verbetering van het beekdal van het riviertje de Ruiten Aa, vanaf Ter Apel richting Blijham. Het beekdal is kronkeliger en gevarieerder geworden. Recreatie kreeg extra ruimte.
08/06/21
VHG werkt samen met eerste editie Tuin & Park Expo
De nieuwe vakbeurs Tuin & Park Expo gaat een samenwerking aan met Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). “Het is de hoogste tijd om elkaar weer live te ontmoeten. De groene branche heeft allesbehalve stilgezeten in deze coronaperiode, dus we hebben genoeg om over bij te praten."
31/05/21
Exclusief voor leden
Drentse Landschap en Hunebedcentrum dragen samen erfgoed uit
Het Drentse Landschap en het Hunebedcentrum gaan intensiever samenwerken. Beide partijen hebben op 20 mei 2021 een convenant ondertekend waarin deze samenwerking is vastgelegd. De ondertekening vond plaats bij Hunebed D27, het grootste hunebed van Nederland. Het leidt tot onder meer tot de inrichting van een informatiecentrum.
27/05/21
Vier Airborne wandelroutes houden oorlogsherinnering levend
In de maand dat Nederland zijn oorlogsslachtoffers herdenkt en de bevrijding viert, zijn in samenwer...
21/05/21
Amsterdam heeft parkconciërges
Voor veel mensen is een park een plek om vrienden te ontmoeten, te wandelen, sporten, spelen of de hond uit te laten. Gemeente Amsterdam ziet de druk op de parken toenemen. 'We willen goed zorgen voor die gedeelde achtertuin en hebben daarom in 7 parken een parkconciërge aangesteld. Die weten alles over het park, zien wat er nodig is en zijn een aanspreekpunt voor de mensen die het park bezoeken.'
19/05/21
Exclusief voor leden
Landgoed Anderstein verliest maar wint ook nieuwe natuur
Landgoed Anderstein realiseert met de provincie Utrecht 3,6 hectare aan nieuwe natuur bij Maarsberge...
18/05/21
Restauratie 17 Utrechtse erfgoedparels voor toegankelijkheid
Om ervoor te zorgen dat rijksmonumenten toegankelijk en behouden blijven voor het publiek, draagt de provincie 5,2 miljoen euro bij uit het fonds Erfgoedparels. Dit geld is bedoeld voor het onderhoud en restauratie van 17 rijksmonumenten. Zo worden onder meer het Oude Stadhuis in Wijk bij Duurstede en het voormalig militair hospitaal in Amersfoort gerestaureerd.