Geplaatst op: 18-05-2021
Auteur: Marc Gerlings
NRIT
Publicatie: R&T 2021-02

DMO’s springen in de bres voor ondergang toeristisch aanbod

Demissionair kabinet moet aan de slag met plan voor binnenhalen Europees geld

DMO’s springen in de bres voor ondergang toeristisch aanbod

Vijftien toeristische organisaties, de destinatiemarketingorganisaties (DMO’s), boden informateur Herman Tjeenk Willink op 14 april gezamenlijk een actieplan aan. Daarin pleiten ze voor een landelijk toerismeplan dat moet bijdragen aan de wederopbouw van de Nederlandse economie en een toekomstbestendige toeristische sector. "We maken ons zorgen over het overblijvende aanbod,” meldt Herre Dijkema. Maar waarom is er geen totaal bedrag genoemd in de paragraaf? Medeondertekenaar Marco Esser (Den Haag Marketing) legt uit waarom.

De organisaties zien graag dat het actieplan wordt opgenomen als de ‘toerismeparagraaf’ in het komende regeerakkoord. Twee directeuren ondertekenden het actieplan. Directeur Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen Herre Dijkema, namens de destinatiemarketingorganisaties die de regio’s vertegenwoordigen. Marco Esser (Den Haag Marketing) zette zijn handtekening onder het document namens de 8 grote stedelijke DMO’s. Herre Dijkema: "We maken ons niet alleen zorgen over de economische gevolgen van de crisis, maar ook over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties. Dat gaat ons als inwoners van Nederland allemaal raken.”

De vijftien dmo’s en het Kennisnetwerk Destinatie Nederland, die door samen te werken een landelijk dekking bereiken, willen samen met de overheid werken aan het duurzaam herstel van de toeristische sector, die van grote waarde is voor de Nederlandse economie. Normaliter draagt deze sector maar liefst 4,4% bij aan het bruto binnenlands product en daarmee is de sector qua importantie vergelijkbaar met de landbouw en in sommige regio’s streeft het de bouwsector voorbij. Gebaseerd op de voorlopige cijfers van het CBS valt dit percentage zo’n 45% lager uit over 2020. Het aantal overnachtingen in Nederland, zowel van buitenlandse als binnenlandse gasten, lag zelfs zo’n 38% lager in 2020 ten opzichte van 2019.

Landelijke visie en integrale aanpak

Nu het einde van de coronacrisis aan de horizon gloort, is dit het moment om samen met een staatsecretaris met een landelijke visie, strategie en aanpak te komen en afscheid te nemen van het verkokerde beleid. Door gericht beleid, met als uitgangspunt het belang van de inwoners en ondernemers, wordt toerisme niet langer een doel op zich, maar een middel om de ambities van Nederland te realiseren.Voor een toekomstbestendige toeristische sector is het daarnaast van belang dat het volgende kabinet onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar laat aansluiten, duurzaamheid stimuleert en investeert in het uitbreiden en vergroten van een onderscheidend toeristisch aanbod. Ook roepen de destinatiemarketingorganisaties op tot het in het leven roepen van een fonds van vijftig miljoen euro om grote wetenschappelijke congressen binnen te halen.

Dijkema: "Zorgen over het overblijvende aanbod van culturele instellingen, horeca, congrescentra en dagattracties”

Het actieplan wordt mede namens de volgende organisaties aangeboden: Amsterdam & Partners, The Hague & Partners, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven365, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Marketing Drenthe, Leiden Marketing, Woerden Marketing, Holland Boven Amsterdam, MarketingOost, VisitBrabant, Maastricht Marketing, Merk Fryslân, Marketing Groningen, Kennisnetwerk Destinatie Nederland (VVV Nederland).

Dijkema: "We hebben nu, maar ook in de toekomst, te maken met belangrijke vraagstukken waarbij we ondersteuning vanuit het Rijk nodig hebben. Zo is op het gebied van spreiding van toeristen in drukke gebieden bijvoorbeeld een integrale aanpak voor heel Nederland nodig.”

Marco Esser: "trek bestuurlijke aandacht door”

Marco Esser over het Actieplan en wat hij daar belangrijk aan vindt: "Over de inhoud zijn de DMO’s van de steden en de regio het eens. Zelf vind ik het allerbelangrijkste dat we het enorme belang van de sector voor de economie duidelijk maken. Dat kan niet vaak genoeg gebeuren en dit was ook een goed moment. Rond de 32 miljard euro wordt omgezet in een gewoon jaar en dat is meer dan de landbouw. We vinden dat we de lijn moeten doortrekken naar bestuurlijke aandacht. We willen een ministerie met volle aandacht voor recreatie en toerisme en niet een ministerie met maar 2 fte voor ons vakgebied (EZ, redactie). Daarom vragen we om een staatssecretaris en veel meer ambtenaren op een actief ministerie. Daarbij past dat we vanuit bestuur integraal kijken naar toerisme en recreatie. Dan kun je sturing geven aan bezoekers en bewoners. Je hebt dan bestuurlijke aandacht voor de balans in toerisme en het hele plaatje dat daarbij hoort.”

Waarom geen geldbedrag genoemd?

Ook andere sectoren hebben een brief of plan ingediend bij de formateur. Daar wordt vaak een concreet bedrag gemeld om de plannen uit te voeren. Waarom staat er geen bedrag in het DMO actieplan? Marco: "Bewust is er geen bedrag aan gehangen. Er komen met het herstel uit de coronacrisis Europese gelden vrij. De lidstaten kunnen daarvoor plannen indienen. Nu willen we dat het demissionair kabinet niet stilvalt. Dit actieplan is een handreiking voor de heer Tjeenk Willink en hij kan deze toerismeparagraaf overnemen. De bezoekerseconomie kan de regering gebruiken voor het herstel van Nederland. Het kabinet moet door met het maken van plannen voor het toerisme. Eén aspect wil ik daar als Den Haag uithalen en dat is het stimuleringsfonds voor het binnenhalen van internationale congressen. We hebben daarvoor een enorme return on investment berekend van 1 op 38. Je steekt 1 euro in het binnenhalen van een internationaal congres en je verdient er 38 euro mee. Dit is een middel dat de sector weer snel op poten zet.”

Esser: "nu willen we dat het demissionair kabinet niet stilvalt”

Het actieplan, of toerismeparagraaf in het kort:

01Hersteloffensief recreatief-toerisme na corona:
Samen met het Rijk moeten we op regionaal, nationaal en internationaal (buurlanden) niveau met een fors hersteloffensief voor recreatief-toerisme komen. Alleen zo kunnen we de toeristisch-recreatieve sector, die voor corona profijtelijk was, overeind houden.

02Een staatssecretaris van Toerisme met een eigen beleidsdirectie voor integrale aanpak:
Het wordt tijd dat de toeristische sector, met een economische impact van 32 miljard euro voor de Nederlandse economie in 2019, serieus wordt genomen. Met een staatssecretaris van Toerisme kan er een landelijke visie, strategie en aanpak komen.

03Stimuleringsfonds 48 miljoen euro zakelijk-toerisme:
De Rijksoverheid kan de sector en zichzelf een enorme dienst bewijzen door een stimuleringsfonds van 48 miljoen euro in het leven te roepen. Dit fonds zal zich richten op grote internationale congressen van wetenschappelijke verenigingen (zogeheten associatiecongressen). Een dergelijk stimuleringsfonds heeft een grote return on investment, omdat de deelnemers van congressen veel geld uitgeven.

04Samen investeren in aanbod:
Wij roepen het nieuwe kabinet op om samen te investeren in het uitbreiden en vergroten van het toeristische aanbod van Nederland. Marketingcommunicatie alleen is niet voldoende. Met behulp van de lokale kennis, data en de verbinding van de destinatie management organisaties (DMO’s) met lokale publieke/private initiatieven kunnen we extra inzetten op onderscheidend en nieuw aanbod.

05Neem regie over waar meer of minder bezoekers gewenst zijn:
Er is centrale regie en coördinatie vanuit het Rijk nodig voor een goede spreiding van bezoekers, ofwel op welke plekken in Nederland meer of minder bezoekers gewenst zijn.

06Toerisme als kans voor economisch herstel:
Te vaak krijgt toerisme pas politieke aandacht als het over de negatieve gevolgen ervan gaat. Het volgende kabinet mag daar niet op wachten! Na corona ontstaat een unieke kans voor toerisme om een bijdrage te leveren aan het economisch herstel van Nederland. Maar we gaan niet op dezelfde voet verder.

07Nieuwe, breed gedragen, identiteit van Nederland (ons DNA):
Er is volledig publieke financiering nodig van imagocampagnes, georganiseerd door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), om de kracht van het merk Nederland te ontketenen. Het verhaal van Nederland kan al lang niet meer alleen verteld worden met tulpen, molens en kaas. Toch wordt dit imago nog veel uitgedragen.

08Investeren in data voor vraaggerichte marketing:
Er moet extra geïnvesteerd worden in de Landelijke Data Alliantie. Alleen op basis van data kunnen scherpe customer journeys worden geformuleerd en gekoppeld worden aan een onderscheidend aanbod.

09Zorg voor goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt:
Voor een toekomstbestendige sector is het nodig dat het volgende kabinet onderwijs en de arbeidsmarkt goed op elkaar laat aansluiten. Tijdens de coronacrisis zijn veel medewerkers in de toeristische sector hun baan kwijtgeraakt en daarmee is veel professionele kennis en kunde verloren gegaan.

10Duurzaamheid als gezamenlijke opdracht:
Duurzaamheid is voor de toeristische sector geen noviteit meer. Potentiële bezoekers verlangen dit ook van de sector: van hotels met Green Keys tot restaurants met lokale producten. Sustainable Development Goals (SDG) moeten vertaald worden naar beleid op Rijksniveau.

Trefwoorden: beleid, toerisme, toerismebeleid, landelijk beleid, regie, DMO, productontwikkeling

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/06/21
Circulaire vakantieparken van trend naar realiteit
Circulariteit van vakantieparken is één van de grote drie ontwikkelingen die je ervaart bij de gratis online bijeenkomst Vakantiepark van de Toekomst 2021. Doe mee op dinsdag 29 juni, de start is om 12.30. Topspreker Wilbert Hermans (Center Parcs) gaat in op het maken van circulaire vakantieparken.
14/06/21
EuroParcs Group neemt resorts Uniek Parken over
EuroParcs Group heeft de drie resorts van Uniek Parken overgenomen. De resorts passen geografisch ge...
11/06/21
Biertje steunt NP Utrechtse Heuvelrug
Op initiatief van het RBT Heuvelrug & Vallei heeft de duurzame Utrechtse brouwerij De Leckere ee...
10/06/21
Kip Caravan modellen hebben als eerste ter wereld een Energielabel
Het is Kip Caravans gelukt om maar liefst twee van de vier caravan modellen te laten voorzien van he...
10/06/21
Stromma trakteert De Regenboog Groep op een tochtje op de waterfiets
Stromma Nederland slaat haar handen ineen met De Regenboog Groep om Amsterdamse gezinnen die in (soc...
08/06/21
Global Leisure Group neemt tweederde van voormalig ELI Play over en versterkt positie in Europa
Deze week heeft de Global Leisure Group – dat bestaat uit organisaties als Sidijk en SPI Global Pl...
07/06/21
Hollandse Waterlinies zijn Werelderfgoed waardig
Het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, heeft advies uitgebracht over de nominatie van de Nieuwe Hollan...
07/06/21
Ontwikkeling Resort Veluwe in volle gang
Sinds oktober 2020 is TopParken de eigenaar van Resort Veluwe te Garderen, voorheen Camping de Herts...