Geplaatst op: 02-04-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Europese Commissie steunt Nederlandse aanpak toeristische verhuur

Europese Commissie steunt Nederlandse aanpak toeristische verhuur
Afbeelding van InstagramFOTOGRAFIN via Pixabay

De Europese Commissie heeft ingestemd met de uitbreiding van de Nederlandse wet Toeristische Verhuur die gemeenten meer mogelijkheden geeft toeristische verhuur te reguleren. De nieuwe regels gaan dan ook op 1 juli 2021 in. Nederland is het eerste land dat van de EU toestemming krijgt om eigen regels te stellen.

Kern van de wet is dat gemeenten een registratieplicht mogen invoeren als de leefbaarheid of woonmarkt door toeristische verhuur onder druk staat. Platforms mogen dan geen advertenties meer plaatsen zonder registratienummer. Dat maakt het voor gemeenten eenvoudiger verhuurders en platforms aan te pakken.

Toestemming EU noodzakelijk 

Het invoeren van deze wettelijke verplichting kon niet zonder de toestemming van de Europese Commissie. Platforms als AirBNB, VRBO en Booking.com vallen door jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie onder de zogenaamde Richtlijn elektronische handel. Deze richtlijn kent grote economische vrijheden toe aan online platforms, waarbij het slechts in bepaalde gevallen mogelijk is om hen nationale regels op te leggen. Met het akkoord van de EU is Nederland de eerste lidstaat die deze procedure succesvol heeft doorlopen.

Minister Ollongren: "De Europese Commissie geeft hiermee een duidelijk signaal af dat ook verhuurdersplatforms een verantwoordelijkheid hebben in het tegengaan van overlast en verdringing op de woningmarkt. Daar ben ik blij mee en het is een mooie aanvulling op de diverse strengere maatregelen die gemeenten met de recente Wet toeristische verhuur van woonruimte tot hun beschikking hebben gekregen.”

Registratieplicht

Sinds begin dit jaar kunnen gemeenten waar schaarste op de woningmarkt is of waar de leefbaarheid van een wijk onder druk staat, verhuurders verplichten om een registratienummer aan te vragen. Dit nummer moet de verhuurder nu vermelden bij elke advertentie op platforms zoals AirBnB, Booking.com en VRBO. Dit geeft gemeenten meer zicht op de adressen en personen die verhuren aan toeristen. De gemeente Amsterdam heeft een registratiesysteem ontwikkeld dat voldoet aan de voorschriften waarbij alle gemeenten kunnen aansluiten.

Als gemeenten de registratieplicht hebben ingevoerd, kan de gemeenteraad vervolgens bepalen dat een woonruimte een maximaal aantal nachten per jaar toeristisch verhuurd mag worden om de druk op de woningmarkt te verminderen of de leefbaarheid te bevorderen. Daarbij kan een meldplicht per verhuring ingesteld worden. In uitzonderlijke situaties kan een gemeente een vergunningplicht invoeren.

Signaleert de gemeente dat het maximaal aantal dagen is bereikt of overschreden, dan kan de gemeente het verhuurplatform verzoeken de woning op niet boekbaar te zetten. Ook is het mogelijk een verhuurverbod op te leggen als aanbieders de regels herhaaldelijk overtreden.

Topics:Beleid
Trefwoorden: beleid, toerisme, particuliere verhuur, leefbaarheid, regels, wetten

||| Blogs |||

02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
30/03/21
Hoe je een imago verkwanselt met een kop koffie
In het stemhokje schoot de gedachte door mijn hoofd. Merkwaardig eigenlijk dat meerdere politieke pa...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.
18/03/21
Ken jij al een recreatief boetiek park?
In deze blog aandacht voor een nieuwe nichemarkt die we zien in de verblijfsrecreatie en die in de branding naar de gast voor een nieuw onderscheidend merk zou kunnen zorgen. We zien dit als een mooie tegenhanger van veel grootschalige ontwikkelingen in de verblijfsrecreatie.
14/03/21
Op zoek naar perspectief voor de gastvrijheidssector: ‘afslaan is een must’
De laatste tijd wordt door Jan en alleman in de media, waaronder ook onze eigen minister-pr...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

07/05/21
Diamond Award Health Safety voor KLM
KLM heeft de APEX Diamond Award Health Safety toegekend gekregen. Deze award is de hoogst haalbare status voor luchtvaartmaatschappijen op het gebied van Health Safety. KLM is de tweede Europese luchtvaartmaatschappij die deze Diamond-certificering ontvangt, na Virgin Atlantic.
07/05/21
Kamer steunt testen voor toegang
De Tweede Kamer heeft gisteren gedebatteerd over de regeling om mensen via testen toegang te geven tot diverse recreatieve activiteiten. In principe is de wet drie maanden geldig. Vanmorgen stond in diverse dagbladen een paginagrote advertentie van Libémadirecteur Dirk Lips die de regering opriep dierentuinen te openen juist zonder testen voor toegang. V
07/05/21
Holland Marketing tourt met Panorama caravan door Nederland
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen tourt voor haar landelijke campagne Ode aan het Landschap deze lente en zomer met een unieke 'Kip Panorama-caravan' door Nederland.
07/05/21
Stratetch lanceert tool voor dynamisch prijsbeleid recreatiebedrijven
Onlangs heeft reserveringssofwareleverancier Stratech een tool gelanceerd waarmee ondernemers in de verblijfsrecreatie eenvoudiger een dynamisch prijsbeleid kunnen voeren.
07/05/21
183 Blauwe Vlaggen voor Nederland
De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit jaar in Nederland 183 Blauwe Vlaggen toegekend voor 127 jachthavens en 56 stranden.
07/05/21
Koningsdag heeft positieve invloed op imago Eindhoven
Eindhoven was dit jaar gaststad voor Koningsdag 2021. Helaas zonder drommen feestvierders maar wel met live televisie en een hoofdrol voor de Koning en zijn gezin. Wat heeft de organisatie van deze dag de stad opgeleverd?
07/05/21
Exclusief voor leden
Flight compensation: profitable or pitiful?
In de scriptie “Flight compensation: profitable or pitiful?” heeft NHL Stenden-studente de vraag naar vrijwillige bijdrage ter compensatie van de CO² uitstoot van vluchten onderzocht en de prijselasticiteit hiervan bepaalt. Zo blijkt vluchtcompensatie tamelijk prijsinelastisch, zowel voor Europese als intercontinentale vluchten, maar wel elastischer zodra het keerpunt van elasticiteit wordt overschreden. De prijzen die luchtvaartmaatschappijen hanteren voor CO²-compensatie voor vluchten zijn daardoor niet in overeenstemming met de prijselasticiteit van de vraag onder Nederlandse luchtreizigers.
06/05/21
Campingmuseum in Denemarken
Denemarken heeft het eerste campingmuseum ter wereld. Het museum is een initiatief van de Deense Camping Unie (DCU) en kasteel Egeskov.