Geplaatst op: 17-03-2021
Auteur: Marc Gerlings
NRIT
Publicatie: R&T2021-01

De kracht van de gastvrijheidsindustrie

De kracht van de gastvrijheidsindustrie

Naast het overeind houden van de steun voor toerisme, recreatie en evenementen kijken de politiek en de sector naar de landelijke verkiezingen. Het is voor veel regio’s en voor de nationale economie van belang dat de gastvrijheidssector weer kan draaien. Komen we dan weer terug op het niveau van 2019?

Toerisme is ontwikkelaar voor banen

De totale toeristische bestedingen in de Nederlandse economie stegen in 2019 met 4,7 miljard euro naar een totaal van 91,2 miljard euro. Dit is een stijging van 5,4 procent ten opzichte van 2018. De binnenlandse toeristische bestedingen namen in 2019 toe met 4 procent. De werkgelegenheid omgerekend naar het aantal voltijdequivalenten (vte’s) groeide in 2019 met 24 duizend vte naar een totaal van 498 duizend vte, een stijging van 5 procent. Het zijn indrukwekkende cijfers die aangeven hoe sterk de gastvrijheidssector kan zijn.

Bestedingstrends van de consument

In dit verkiezingsjaar lijkt het erop dat we weinig buitenlandse toeristen mogen ontvangen. Het volume van de bestedingen door buitenlandse toeristen is in de periode 2010-2019 met ruim 111 procent gestegen, meer dan verdubbeld. Met name in de zomer van 2020 werd duidelijk dat de Nederlander het eigen land weer ontdekte. Campings en bungalowparken deden daardoor goede zaken. Het was voor de verblijfsaccommodaties een domper dat de Duitse toeristen vertrokken uit Nederland door een code rood voor Covid in Nederland. De invloed van het wel of niet ontvangen van de Duitse toeristen werd duidelijk zichtbaar.

Even hadden de Nederlanders een bewegingsvrije zomervakantie en dat benadrukte extra de trends naar funshoppen en horeca in 2020. Dat werd duidelijk in 2019, de horeca en het funshoppen hadden het grootste aandeel in de ‘bestedingen binnenlands toerisme: bestemming binnenland’. Het kan voor toekomstige politici die de kar moeten trekken in de gastvrijheidssector een aanwijzing zijn om nog meer verblijf en lokale economie te ontwikkelen.

Toerisme groeide sneller dan economie

In de periode 2010-2019 is het volume van de Nederlandse economie met 14,1 procent toegenomen. De toerismesector heeft in dezelfde periode een groei doorgemaakt van bijna 44,5 procent. De toeristische sector heeft het in deze periode dus veel beter gedaan dan de Nederlandse economie als geheel. Doordat de toerismesector sterker groeide dan de economie in zijn geheel, nam het belang van die sector langzaam toe. De bijdrage van toerisme aan de totale toegevoegde waarde in Nederland is in 2019 gestegen met 0,03 procentpunt naar een totaal van 4,4 procent.

Trendrapport wil je hebben

Wil je nog veel meer cijfers zien over de kracht van de gastvrijheidseconomie? Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is te bestellen via de site van NRIT: www.nritmedia.nl/store/51/

Trefwoorden: tourisme, recreatie, vrije tijd, trends, trendrapport, onderzoek

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/06/21
Meer vakantieplezier met een persoonlijke digitale reisassistent?
Breda University of Applied Sciences (BUas), Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), MarketingOost en Zoey zijn onlangs gestart met een onderzoek hoe een persoonlijke digitale reisassistent bijdraagt aan een betere vakantiebeleving.
04/06/21
Exclusief voor leden
Nederland behoud relatief veel toerismebanen
Van alle werelddelen heeft toeristisch Europa de coronacrisis in 2020 nog redelijk doorstaan. De bijdrage van toerisme aan de economie daalde in Europa met 51% en er gingen 9% van de toerismebanen verloren. In Noord- en Zuid-Amerika en Afrika daalde de bijdrage aan de economie weliswaar minder hard maar gingen meer dan een kwart van de toerismebanen verloren. In Europa hebben werknemers duidelijk geprofiteerd van de steunpakketten van de nationale overheden. Nederland doet het nog eens beter.
01/06/21
Ondanks versoepelingen blijft vakantie in eigen land in trek
Zeven op de tien Nederlanders wil op vakantie dit jaar. Ten opzichte van de vorige meting half maart blijft het aantal vakantieplannen gelijk maar neemt het aantal boekingen toe. Veertig procent van de Nederlanders met vakantieplannen wil in eigen land op vakantie.
31/05/21
Wilt u echte verandering van de toerismesector? Pas dan op voor kameleons!
10 juni verdedigt Harald Buijtendijk aan de Wageningen Universiteit zijn proefschrift over innovatie en de Nederlandse reisbranche. Zijn proefschrift laat zien hoe innovatie verandering tegenhoudt. “Innovatie is verworden tot een sleets politiek spel van de gevestigde orde”.
27/05/21
Toolbox voor cultuurtoerisme
In zijn nieuwste publicatie 'The Study of Cultural Tourism in Ten Models' heeft Wil Munsters de oogst van 30 jaar onderzoek op het gebied van toerisme en cultuur vertaald naar een geactualiseerde synthese in de vorm van een modellenhandboek
27/05/21
Onderzoek bij BUas krijgt excellente beoordeling
De Academy for Leisure & Events (ALE) van de Breda University of Applied Sciences heeft onlangs een excellente beoordeling ontvangen voor het onderzoek dat zij doen. Centrale rol daarin heeft hersenonderzoek om de emoties tijdens vrijetijdsbesteding te kunnen meten.
21/05/21
€ 135 miljoen minder sponsorgelden in 2020
Door Corona zijn de sponsorbestedingen van bedrijven in 2020 ten opzichte van 2019 met € 135 mi...
19/05/21
Gasten gaan voor duurzaam (en zo haak je daarbij aan)
Duurzaamheid speelt steeds vaker een rol bij het kiezen van vakantie of een dagje weg. Tot die concl...