Geplaatst op: 04-02-2021
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Ambitieuze plannen voor Hanze Experience

Ambitieuze plannen voor Hanze Experience

De Nederlandse Hanzesteden willen hun rijke historie bekender en beleefbaarder maken voor zowel toeristen als de eigen inwoners. Een grote Hanze Experience en een parelketting aan stadsbelevingen moeten dat mogelijk maken. Naast toeristische doelen rond spreiding en hogere bestedingen moeten ook bewustzijn en bewonerstrots worden versterkt. Een vandaag gepresenteerd haalbaarheidsonderzoek is een eerste maar belangrijke stap in de realisatie van een Hanze Experience met internationale klasse.

"We hebben de ambitie uitgesproken dat we de Hanze willen ontwikkelen tot jaarrond culturele hotspots”, vertelt Elizabeth Stoit, Programmamanager Hanzesteden bij MarketingOost. "Daar hoort een grote Hanze-beleving bij om de betekenis van de Hanze in verleden, heden en toekomst een plek te geven. Je kunt wel allerlei verhalen en folders maken over de Hanze maar we vinden het echt belangrijk dat je het ook kunt beleven.” Stoit ziet in de Hanzesteden mensen genieten van het prachtige historische decor maar het verhaal van de Hanze wordt daar onvoldoende belicht. Toeristische doelen zijn dat toeristen langer verblijven, meer besteden en ook meer locaties bezoeken. Haar organisatie loopt in DMO-land voorop door zich nadrukkelijk bezig te houden met aanbodontwikkeling om regionaal de doelen uit Perspectief 2030 te realiseren.

De Hanze Experience bestaande uit een Beleefmuseum (met de IJsselkogge), Show en Stadsbelevingen (Hanze Tino’s - Tiny Experiences; innovatieve belevingsconcepten in leegstaande (winkel)panden) is een concept met internationale aantrekkingskracht waar geschiedenis en heden elkaar raken en waarin verbinding tussen mensen en steden centraal staat. Niet op één bepaalde plek, maar een route. Een route die stimuleert om te bewegen, te ontdekken en te ontmoeten.

Experience moet verhaal van de Hanze gaan trekken

Een Hanze Experience Beleefmuseum, Hanze Experience Show en Hanze Experience Stadsbelevingen vormen samen het concept om de Hanzesteden te versterken als cultuur erfgoed bestemming. Dit conceptadvies van Kranendonk Experience Company is het resultaat van de haalbaarheidsstudie die de afgelopen maanden is uitgevoerd. Een verkenning naar de wijze waarop een Hanze Experience gerealiseerd kan worden als trekker van het Hanzeverhaal. De studie is geïnitieerd vanuit het samenwerkingsverband Hanzesteden in samenwerking met de gemeente Kampen.

Stoit ziet in de nabije toekomst een parelketting van kleine experiences in alle steden met een grote Hanze Experience waar de opgegraven IJsselkogge de grote trekker is. "Het mooie van de Hanze is dat het Middeleeuwse samenwerkingsverband nooit is opgeheven, het bestaat nog steeds. De belangrijkste waarde van de Hanze, samenwerken en elkaar wat gunnen om er samen beter van te worden, is nog steeds actueel. In de Experience besteden we niet alleen aandacht aan de historie maar leggen we ook de link naar het heden. Bezoekers kunnen zich na een bezoek afvragen hoe Hanze ze eigenlijk zelf zijn. Ben ik die enorme samenwerker?”

Parelketting aan attracties

Bert Kranendonk, directeur Kranendonk Experience Company: "De Hanze Experience is een route als een parelketting met een sluiting, een hanger en negen pareltjes. Het vormt een geheel, maar elk afzonderlijk deeltje is het ontdekken en beleven waard. Zo ervaren bezoekers het aloude waardevolle en tegelijkertijd zo actuele ‘Hanze DNA’, maar het biedt ook nieuwe inspiratie om de eigen toekomst in te kleuren.”

De studie is uitgevoerd op initiatief van het samenwerkingsverband Hanzesteden en de gemeente Kampen. Een mogelijke Hanze Experience moet bijdragen aan de ambitie om de Hanzesteden door te ontwikkelen tot een duurzame jaarrond cultuurerfgoed bestemming. Deze ambitie is geformuleerd in de visie "Perspectief Hanzesteden 2020-2025” van het samenwerkingsverband Hanzesteden. Het exposeren van de iconische IJsselkogge als hart van de Hanze Experience is voor de gemeente Kampen van sterke toegevoegde waarde.

Van ambitie naar realisatie

De ambitie en het concept zijn uitgewerkt in een BidBook. Een inspiratiedocument om de droom tot werkelijkheid te brengen. De komende maanden worden binnen het samenwerkingsverband de vervolgstappen, waaronder mogelijke locaties en investeringsmogelijkheden, nader verkend. Als de uitkomst van de vervolgstappen positief is, richt Stoit  zich op 2024/2025 waar de grote experience zou kunnen worden geopend. Dat valt dan mooi samen met de terugkeer van de IJsselkogge. Voor de kleinere experiences zou 2022 haalbaar moeten zijn.

Het samenwerkingsverband Hanzesteden bestaat uit een samenwerking tussen de negen Hanzesteden Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Hattem, Kampen, Zutphen, Zwolle en hun marketingorganisaties, de provincies Gelderland en Overijssel, MarketingOost, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek Toerisme, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, ondernemers en overige Hanze betrokkenen.

Trefwoorden: cultuur, informatiecentra, belevingscentra, historie, Overijssel,

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
22/10/19
Pleasure for all; ook Amerikaanse toestanden in Nederland …?
Autistische Amerikaan klaagt Disney aanDe Tampabay Times kopt op 2 oktober jl. ‘Man with Auti...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

02/03/21
Gaat alle toegezegde 150 miljoen euro steun echt naar de culturele sector?
Onrust is ontstaan in de culturele sector dat niet de volledige toegezegde 150 miljoen euro steun daadwerkelijk in de sector blijft. De labeling van het geld is niet helder en dan mag een gemeente het geld ook op een andere manier besteden.
24/02/21
The Rolling Stones – Unzipped kan nog tot 18 april in Nederland zijn
Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april 2021. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in het Franse Marseille.
24/02/21
Verhoging steun vaste lasten (TVL) lichtpuntje voor horeca
Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag aan de Tweede Kamer.
23/02/21
Perceptie reputatie steden verandert door coronamaatregelen
De perceptie van sterkste reputatie van steden verandert door de invloed van een jaar lang aan coronamaatregelen. Amsterdam was altijd de favoriete stad in de ogen van de Nederlanders maar dat verandert. Utrecht neemt die koppositie over en de hoofdstad daalt zelfs twee plaatsen in een top 1 overzicht.
18/02/21
Exclusief voor leden
Vier internationale kunstenaars in Kinderbiënnale Groningen
De kunstenaars voor de Kinderbiënnale 2021 zijn bekend. Onder voorbehoud van mogelijke coronamaatre...
17/02/21
Extra hulp voor zelfstandigen in cultuur die zich willen omscholen
Zelfstandigen in de culturele sector uit Groningen kunnen zich met financiële steun van de provincie laten bijscholen. Vanaf 24 februari 2021 kunnen ze bij de Kunstraad Groningen subsidie aanvragen voor coaching, scholing of een cursus om mee met kunnen met de ontwikkelingen in de cultuursector. Het beschikbare budget van 200.000 euro komt uit het coronafonds.
16/02/21
Exclusief voor leden
Dome museum Groesbeek hersteld
In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 februari jongstleden is de luchtgedragen Dome van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek plaatselijk ingezakt boven de entreehal. Nu de dooi is ingezet is ook de dome hersteld. Het heeft tot veel nieuwe ervaringen geleid over het toepassen van een dome. Er is nog wel schade.
08/02/21
Exclusief voor leden
Uit creatieve evenementen ontstaat Kerk als Merk
Om het tij te keren van leegstaande kerken, lanceren DOSS Event Support en communicatiebureau RAADHUIS uit Alkmaar de campagne ‘Kerk als Merk’ . Samen met eigenaren van kerkelijk vastgoed bedenken en organiseren zij publieksevenementen die de bekendheid en financiële positie van kerken vergroten.