Geplaatst op: 02-02-2021
Auteur: Marc Gerlings
NRIT
Publicatie: 2020-06

Professional Doctorate kan kennisverschuiving in gastvrijheidssector opleveren

Strategie, onderzoek, en managementontwikkeling in PD-school

Professional Doctorate kan kennisverschuiving in gastvrijheidssector opleveren
Innovatie en versterking van kennis in de gastvrijheidssector is hard nodig. De Professional Doctorate kan strategisch en operationeel een groot verschil maken.

In de afgelopen tien jaar is het kennisniveau in de gastvrijheidssector sterk verbeterd. Toch is een verdere versterking van de kennisinfrastructuur in de gastvrijheidssector noodzakelijk. Met de komst van een nieuwe titel Professional Doctorate voor het domein Leisure, Tourism & Hospitality kunnen onderzoektalenten nog beter innovatie in de sector aanjagen.

De hogescholen met leisure-, toerisme- en hospitalityopleidingen ontwikkelen samen het nieuwe Professional Doctorate programma. Het is onderdeel van een pilot van vier jaar voor meerdere sectoren, onder regie van de Vereniging Hogescholen. Het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH) is betrokken als procesbegeleider.

Voor de jaren 2022 en verder wordt gerekend met 15 tot 20 Professional Doctorate plaatsen

CELTH maakt zich sterk voor deze nieuwe zogenaamde ‘derde cyclus’, een opleiding die volgt op de bachelor en master in het hoger onderwijs. "Het is de kans om kennis én kunde in de sector naar een hoger niveau te tillen”, meldt Menno Stokman, directeur van CELTH. Het gastvrijheidsdomein wordt gekenmerkt door veel midden- en kleinbedrijven. Toch zie je ook hier de afgelopen jaren een schaalvergroting en toenemende professionalisering. Dat was al decennia zichtbaar in de hotellerie en is nu ook al jaren duidelijk aan de orde in de horeca, de vakantieparken, commerciële leisure en de reismarkt. In deze bedrijven wordt op hoog niveau strategisch en operationeel gedacht en geschakeld. Voor de professionals binnen de middelgrote en grote spelers in deze sector is het Professional Doctorate een interessante volgende stap. Het plan voor deze nieuwe manier van opleiden, onderzoek en coaching vroeg veel voorbereidingstijd.

De ontwikkeling van een praktijkgerichte doctorsgraad binnen het domein Leisure, Tourism & Hospitality is gewenst, gegeven de sterk veranderende en complexe beroepspraktijk binnen het domein en de toenemende behoefte aan hooggekwalificeerde professionals. Het domein groeit wereldwijd en staat voor grote uitdagingen. Dit vraagt om nieuwe expertise, andere concepten en extra onderzoek. Nu moet het plan nog door de minister van onderwijs geaccordeerd worden maar dat lijkt geen probleem. De noodzaak tot versterking van management in toerisme is duidelijk in Den Haag. Adviesorgaan Rli liet aan politiek Den Haag weten dat de sector een sterkere kennisinfrastructuur nodig heeft.

Vergelijking met promotietraject

De PD is te vergelijken met een promotietraject bij een Universiteit. Bij de PD voorstellen investeren de sector en de overheid gezamenlijk in een nieuwe pool van praktijkgerichte onderzoekers. Daar staat tegenover dat deze doctors tijdens hun opleiding de sector versterken met onderzoek. Na hun opleiding hebben deze mensen beter zicht en mogelijk ook antwoorden op de complexe vraagstukken in leisure, toerisme en hospitality. Met de hogescholen is afgesproken dat het domein breed wordt benaderd: het gaat om gastvrijheid, leisure, toerisme maar ook om urban culture en sport. De slimme kant van deze aanpak is dat onderzoekservaringen en -resultaten terugvloeien naar lessen voor studenten van zeven hogescholen. Tegelijkertijd zijn het bedrijfsleven en de overheid betrokken waardoor de triple helix wordt gevoed. Voor 2021 mikken de hogescholen op vijf professionals die kans maken op een plek in deze pd-school. Voor de jaren 2022 en verder wordt gerekend met 15 tot maximaal 20 Professional Doctorate plaatsen. De overheid vraagt om co-financiering vanuit stakeholders in de sector.

Het versterkt de kennisrol van hogescholen en daarmee de strategische meerwaarde voor het werkveld

Voormalig directeur van de Academie voor Toerisme van Breda University of Applied Sciences Jos van der Sterren, is vanuit CELTH aangesteld als projectleider in het proces en de uitvoering. Van der Sterren is in overleg met de instellingen over de hoogte van de financiering en daarmee ook over de agendapunten voor onderzoek en kennisontwikkeling. Het starten van een gezamenlijk Professional Doctorate-programma maakt het mogelijk dat de hogescholen, samen met het werkveld, gerichter aanspraak kunnen maken op financieringsmogelijkheden, binnen NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Regieorgaan SIA dat onderdeel is van NWO en Europese fondsen. Het versterkt de kennisrol van hogescholen en daarmee de strategische meerwaarde voor het werkveld.

Programma met hospitality- en managementvraagstukken

Er ligt een groot scala aan onderwerpen die door onderzoekers in de PD-school kunnen worden opgepakt. Natuurlijk zal spreiding in samenhang tot onder- en overtoerisme aan bod komen. Met of zonder COVID-19 blijft het managen van veerkracht in het domein van belang. Daarnaast kan worden gedacht aan thema’s als circulaire economie en transitie naar duurzame bedrijfsvoering. CELTH ziet daarnaast graag een onderbelicht thema op de agenda komen: dat van human capital. In de industrie waarin de mens de warmste gastvrijheid geeft, wordt vaak als eerste op arbeidsvoorwaarden, trainingen en coaching bezuinigd. Dat moet echt anders, van kale kostenpost op een loonlijst naar de waardevolle werknemer. Er is nog veel meer mogelijk in de pd-opgave. Denk ook aan het lastige punt van de financiering van de gastvrijheidsindustrie. Het kapitaal is hard nodig om tools en management te versterken. Waar het geld vandaan komt, dat wordt fragmentarischer. Dat is een echte opgave voor de volgende generatie aan topmanagers en beleidsmakers. Zo zit het ook nog in elkaar. De generatie Professional Doctorates hoeft niet helemaal naar het bedrijfsleven terug te keren. Ook de overheid kan door zijn grote beleid- en regierol extra toptalenten inzetten.

Kansen onderzoek voor Professional Doctorates?
  • Vergroten van de veerkracht van bedrijven in het domein Leisure, Tourism & Hospitality, zodat deze kunnen inspelen op externe ontwikkelingen en onverwachte marktverstoringen, zoals gezondheidsverstoringen/ pandemieën, maar ook geo-politieke verstoringen, terreur.
  • Ontwikkelen van kennis en toepassen van interventies op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, bijpassende wet- en regelgeving en nieuwe business- en beheermodellen binnen het toerisme-, vrijetijds- en hospitalityaanbod. Dit betreft transities van: vervoer, verblijf- en hospitalitydienstverlening, events, dagattracties, sport en cultuur, (digitale) bemiddeling en bestemmingen en de openbare ruimte als geheel, inclusief cross-overs met andere sectoren, domeinen en de Topsectoren.
  • Ontwikkelen van kennis en toepassing van interventies bij de ontsluiting van het aanbod richting de consument, met behulp van verdere digitalisering en (big) data, met naast de technologische component ook de sociaal-maatschappelijke en ethische consequenties op de korte- en langetermijn, zowel op het individu-niveau als het niveau van de samenleving als geheel.
  • Ontwikkeling van visie en praktijkmodellen voor de menselijke factor: het Human Capital in het domein: welke kennis, skills en vaardigheden zijn nodig en hoe die te ontwikkelen?
Welke hogescholen zijn betrokken bij Professional Doctorate?

Hotelschool The Hague, Hogeschool Saxion (Hospitality Business School), Breda University of Applied Sciences (Academy for Hospitality & Facility Management, Academy for Leisure & Events, Academy for Tourism), NHL Stenden Hogeschool (Stenden Hotel Management School, Academy for Leisure & Tourism Management), HZ University of Applied Sciences (Domein Business, Vitality & Hospitality – Tourism Management), Inholland (Domein Creative Business – Tourism Management) en Zuyd Hogeschool (Hotel Management School Maastricht)

Trefwoorden: onderwijs, toerisme, leisure, horeca, verblijfsrecreatie, onderzoek, Kelt

||| Blogs |||

30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/02/21
VisitBrabant organiseert websessie met tips en tools voor komend seizoen
Op donderdag 11 maart organiseert VisitBrabant de websessie T-Tijd | Tijd voor Toerisme. In deze gratis websessie krijgen Brabantse vrijetijdsondernemers allerlei praktische tips en tools aangereikt waarmee zij direct aan de slag kunnen ter voorbereiding op het toeristische seizoen dat voor de deur staat.
24/02/21
The Rolling Stones – Unzipped kan nog tot 18 april in Nederland zijn
Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april 2021. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in het Franse Marseille.
24/02/21
Overijssel probeert onrust over verdwijnen van fietsroutes weg te nemen
Gister meldde ANWB boos dat de provincie Overijssel LF-routes weghaalt. Daarmee verdwijnt de aansluiting op andere provincies en ontstaan gaten in het landelijk netwerk. Provincie Overijssel ziet dat heel anders. 'Borden worden niet weggehaald maar de bewegwijzering wordt eenvoudiger gemaakt'.
24/02/21
Sifra Mooren start campingplatform
Waar campingverblijf bij Nederlanders al erg bekend is, gaat de interesse in luxe kampeeraccommodaties (glamping) met eigen faciliteiten omhoog. Een trend die door de specalisten van Groepen.nl is opgepakt.
23/02/21
ANWB boos op Overijssel over verwijderen borden landelijk fietsroutenetwerk
Met name recreatieve fietsers zijn volgens de ANWB hiervan de dupe: die zien immers geen provinciegrenzen. Ook benadeelt Overijssel hiermee andere provincies die LF-routes over hun grondgebied hebben lopen: zij hebben nu een incomplete route.
23/02/21
Perceptie reputatie steden verandert door coronamaatregelen
De perceptie van sterkste reputatie van steden verandert door de invloed van een jaar lang aan coronamaatregelen. Amsterdam was altijd de favoriete stad in de ogen van de Nederlanders maar dat verandert. Utrecht neemt die koppositie over en de hoofdstad daalt zelfs twee plaatsen in een top 1 overzicht.
17/02/21
Luxe vakantiehuizen erg populair in de voorjaarsvakantie
 Luxe vakantiehuizen zijn erg populair tijdens de voorjaarsvakantie. Dat blijkt uit data van he...
15/02/21
ETC hoopvol gestemd over 2021
Waar in 2020 het aantal internationale aankomsten in Europa nog met 70% daalde, is de European Travel Commission (ETC) over 2021 duidelijk positiever gestemd.