Geplaatst op: 29-01-2021
Auteur: Redactie
NRIT Media

Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Overijssel investeren gezamenlijk bijna 600.000 euro in het ambitieplan om van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal een Nationaal Park van topklasse te maken. De diverse partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal die het ambitieplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de komende jaren, kunnen nu aan de slag met het realiseren van de doelen. Zoals de

aantrekkingskracht van het Nationaal Park versterken; de kwaliteit van de natuur, ruimte en beleving verhogen; bijdragen aan transities voor landbouw, duurzame energie & klimaatadaptatie en het versterken van de verbinding natuur en samenleving.

 

Nationaal Park van topklasse

De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal hebben het afgelopen jaar vol enthousiasme samengewerkt aan een ambitieplan. In afstemming met ondernemers, vrijwilligers en inwoners is een gezamenlijke route uitgezet om het huidige Nationaal Park uit te bouwen tot een Nationaal Park van topklasse. Het gebied dat wij vanaf nu NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal noemen, met een omvang van ca. 50.000 ha, is groter dan wat als Nationaal Park tot nu

toe is begrensd. De Archemerberg, het Boetelerveld, de Borkeld, de Lemelerberg, de Sallandse Heuvelrug en het Wierdenseveld vormen de natuurkernen en daarmee het fundament van het nieuwe Nationaal Park. Het gebied bevat dorpen, ruimte om te boeren, ruimte voor natuur- en cultuurbeleving en vele vormen van recreatie en verblijf. Er wordt gestreefd naar meer samenhang tussen de verschillende sectoren. 

 

Verhoging ruimtelijke kwaliteit en verbondenheid

Insteek bij de transitie naar het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is om de gemeenschappelijke identiteit van het grotere gebied naar voren te brengen en te onderstrepen. "Het gebied verdient deze aanpak ook”, aldus Anneke H. Raven, voorzitter NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal en burgemeester gemeente Hellendoorn. "De regio met z’n vele tinten paars, lila en groen is al eeuwen van onschatbare waarde voor het leefklimaat van mens en dier. Een waardevol gebied dat wij met elkaar moeten koesteren voor toekomstige generaties. Door te

investeren willen wij niet alleen de ruimtelijke kwaliteit verder verhogen, maar willen wij ook de verbondenheid van de inwoners met het gebied versterken.”

 

Programma’s en procestrajecten met grote variatie

Binnen het ambitieplan zijn programmalijnen en procestrajecten met een grote variatie gedefinieerd. Hierbinnen worden onder meer de volgende projecten uitgevoerd: een analyse van water- & bodemsysteem, verbetering akkerranden (biodiversiteit), heideboerderij, voorbeeldpilots landbouwtransitie, versterking van "groen” gastheerschap & ondernemerschap bij toeristisch recreatieve ondernemers en betrekken van inwoners bij hun eigen "achtertuin”. 

 

Nationale Park nieuwe stijl 

De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal zijn blij met het vertrouwen dat zij krijgen van het Rijk en de provincie Overijssel. De komende 3 jaar wordt gebruikt om met elkaar te kijken of en hoe we het nieuwe Nationale Park vorm kunnen geven, gebaseerd op een gezamenlijke identiteit van het Centraal Sallandse Heidelandschap, verbonden met de Twentse Regge. Waarbij de natuurkernen in een groter landschappelijk, cultuurhistorisch en ruimtelijk

‘ensemble’ liggen met een grote diversiteit (binnen en tussen de gebieden). 

 

De Partners van het Nationaal Park zijn: Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hof van Twente, Gemeente Raalte, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Twenterand, Gemeente Wierden, Landschap Overijssel, LTO Noord: Salland en West-Twente, IVN Natuureducatie, MarketingOost en Toeristische bureaus in NPSH&TR, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterbedrijf Vitens, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen. 

Trefwoorden: Subsidie, nationaal park

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

24/02/21
The Rolling Stones – Unzipped kan nog tot 18 april in Nederland zijn
Het Groninger Museum verlengt The Rolling Stones – Unzipped tot en met 18 april 2021. De verlenging is een uiterste poging van het museum om de tentoonstelling zo lang mogelijk open te houden en zoveel mogelijk bezoekers toe te kunnen laten. Hierna is geen verlenging meer mogelijk omdat de expositie vanaf juni te zien is in het Franse Marseille.
24/02/21
Verhoging steun vaste lasten (TVL) lichtpuntje voor horeca
Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Ook verhoogt het kabinet in het eerste kwartaal de maximale voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. Dat schrijven minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag aan de Tweede Kamer.
23/02/21
Perceptie reputatie steden verandert door coronamaatregelen
De perceptie van sterkste reputatie van steden verandert door de invloed van een jaar lang aan coronamaatregelen. Amsterdam was altijd de favoriete stad in de ogen van de Nederlanders maar dat verandert. Utrecht neemt die koppositie over en de hoofdstad daalt zelfs twee plaatsen in een top 1 overzicht.
22/02/21
Floriade krijgt primeur met brug van cementloos beton
De Floriade 2022 krijgt veel nieuwe infrastructuur. Het levert meteen kansen op om innovaties toe te passen. Primeurs zijn het materiaal cementloos beton en de bekisting wordt meteen gebruikt voor de groene zijkant in de toekomst.
17/02/21
Pieter Cloo vertrekt bij Floriade
Pieter Cloo heeft besloten zijn werk als statutair directeur Floriade Almere 2022 BV na april 2021 niet voort te zetten. Pieter Cloo ziet geen mogelijkheid voor een verdere constructieve samenwerking met het gemeentebestuur van Almere.
17/02/21
Luxe vakantiehuizen erg populair in de voorjaarsvakantie
 Luxe vakantiehuizen zijn erg populair tijdens de voorjaarsvakantie. Dat blijkt uit data van he...
17/02/21
Opnieuw ondersteuning voor Gelderse ondernemers in horeca en toerisme
Er komt extra ondersteuning voor de Gelderse horeca-, toerisme- en vrije tijdsector die zwaar is get...
15/02/21
Temper een uitzendbureau of bemiddelingsplatform?
De Inspectie SZW concludeert in een onlangs verschenen rapport over Temper dat het een uitzendbureau is en geen bemiddelingsplatform. En dat de mensen die voor haar werken geen zzp’ers zijn maar werknemers. Dat betekent dat zij recht hebben op een arbeidsovereenkomst en dat ze betaald moeten worden conform de uitzend-cao. Vakbond FNV ziet schijnzelfstandigheid in de constructie. Temper is onder meer actief in de horeca.