Geplaatst op: 29-01-2021
Auteur: Redactie
NRIT Media

Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Subsidie voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincie Overijssel investeren gezamenlijk bijna 600.000 euro in het ambitieplan om van Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal een Nationaal Park van topklasse te maken. De diverse partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal die het ambitieplan gezamenlijk hebben opgesteld voor de komende jaren, kunnen nu aan de slag met het realiseren van de doelen. Zoals de

aantrekkingskracht van het Nationaal Park versterken; de kwaliteit van de natuur, ruimte en beleving verhogen; bijdragen aan transities voor landbouw, duurzame energie & klimaatadaptatie en het versterken van de verbinding natuur en samenleving.

 

Nationaal Park van topklasse

De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal hebben het afgelopen jaar vol enthousiasme samengewerkt aan een ambitieplan. In afstemming met ondernemers, vrijwilligers en inwoners is een gezamenlijke route uitgezet om het huidige Nationaal Park uit te bouwen tot een Nationaal Park van topklasse. Het gebied dat wij vanaf nu NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal noemen, met een omvang van ca. 50.000 ha, is groter dan wat als Nationaal Park tot nu

toe is begrensd. De Archemerberg, het Boetelerveld, de Borkeld, de Lemelerberg, de Sallandse Heuvelrug en het Wierdenseveld vormen de natuurkernen en daarmee het fundament van het nieuwe Nationaal Park. Het gebied bevat dorpen, ruimte om te boeren, ruimte voor natuur- en cultuurbeleving en vele vormen van recreatie en verblijf. Er wordt gestreefd naar meer samenhang tussen de verschillende sectoren. 

 

Verhoging ruimtelijke kwaliteit en verbondenheid

Insteek bij de transitie naar het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal is om de gemeenschappelijke identiteit van het grotere gebied naar voren te brengen en te onderstrepen. "Het gebied verdient deze aanpak ook”, aldus Anneke H. Raven, voorzitter NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal en burgemeester gemeente Hellendoorn. "De regio met z’n vele tinten paars, lila en groen is al eeuwen van onschatbare waarde voor het leefklimaat van mens en dier. Een waardevol gebied dat wij met elkaar moeten koesteren voor toekomstige generaties. Door te

investeren willen wij niet alleen de ruimtelijke kwaliteit verder verhogen, maar willen wij ook de verbondenheid van de inwoners met het gebied versterken.”

 

Programma’s en procestrajecten met grote variatie

Binnen het ambitieplan zijn programmalijnen en procestrajecten met een grote variatie gedefinieerd. Hierbinnen worden onder meer de volgende projecten uitgevoerd: een analyse van water- & bodemsysteem, verbetering akkerranden (biodiversiteit), heideboerderij, voorbeeldpilots landbouwtransitie, versterking van "groen” gastheerschap & ondernemerschap bij toeristisch recreatieve ondernemers en betrekken van inwoners bij hun eigen "achtertuin”. 

 

Nationale Park nieuwe stijl 

De partners van het NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal zijn blij met het vertrouwen dat zij krijgen van het Rijk en de provincie Overijssel. De komende 3 jaar wordt gebruikt om met elkaar te kijken of en hoe we het nieuwe Nationale Park vorm kunnen geven, gebaseerd op een gezamenlijke identiteit van het Centraal Sallandse Heidelandschap, verbonden met de Twentse Regge. Waarbij de natuurkernen in een groter landschappelijk, cultuurhistorisch en ruimtelijk

‘ensemble’ liggen met een grote diversiteit (binnen en tussen de gebieden). 

 

De Partners van het Nationaal Park zijn: Gemeente Hellendoorn, Gemeente Hof van Twente, Gemeente Raalte, Gemeente Rijssen-Holten, Gemeente Twenterand, Gemeente Wierden, Landschap Overijssel, LTO Noord: Salland en West-Twente, IVN Natuureducatie, MarketingOost en Toeristische bureaus in NPSH&TR, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waterbedrijf Vitens, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Waterschap Vechtstromen. 

Trefwoorden: Subsidie, nationaal park

||| Blogs |||

25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
14/10/21
Varkens in nood op Lisboa Airport
Claustrofobie. Je vraag er niet om. Dat heb je, of niet. En fijn is het geenszins. Hele kleine liften? Ik neem de trap wel. Al is die 10 verdiepingen hoog. Grote mensenmassa’s? Ik vermijd ze liever. - Marcel Baltus komt terecht in terminal 2 van Lisbon Airport en krijgt veel waardering voor Schiphol.
20/09/21
New opportunities arise
New opportunities arise
20/09/21 · · Roland Kleve | Lees meer
This edition, with many in-depth articles, highlights the past corona period (what hit us?) but also looks ahead and focuses on new opportunities for our ‘new normal’. Here is an assembly of passioned articles written by our lecturers, students and industry partners.
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

03/12/21
HISWA-RECRON eert leden
HISWA-RECRON heeft tijdens haar Algemene Ledenvergadering drie leden in het zonnetje gezet. Vice-voorzitter Cees Slager werd benoemd tot Erelid, Jos de Punder en Eric van der Wansem tot Lid van Verdienste.
03/12/21
Vakantiebeurs weer afgelast
De Vakantiebeurs, die van 12 tot en met 16 januari 2022 zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, is afgelast. Ook de vakdag op 11 januari gaat niet door. Het Travel Congress gaat wel door maar in een online editie.
02/12/21
Utrechtse Heuvelrug voert verplicht Ruitervignet in
Ruiters en menner moeten met ingang van 1 januari 2022 op de Utrechtse Heuvelrug een Ruitervignet aanschaffen. Een bijzondere stap om het onderhoud van de ruiterpaden te bekostigen.
02/12/21
“Het beantwoorden van reviews beïnvloedt verkoopcijfers”
Bijna iedereen leest wel eens reviews op het internet. Die reacties (en de manier waarop een onderne...
02/12/21
Staycation weer populair: 70% Nederlandse vakantiehuizen bezet door Nederlanders
Met de groeiende onzekerheid rondom de coronamaatregelen kiezen Nederlanders weer steeds meer voor e...
02/12/21
Exclusief voor leden
Kasteel Hoensbroek kaapt Museumprijs weg voor Volkenkunde en Amsterdam Museum
Vanmorgen werd Kasteel Hoensbroek, tijdens de live uitzending van Koffietijd, verrast met het nieuws dat het met een overtuigende 41% van de publieksstemmen (27.745 stemmen), de VriendenLoterij Museumprijs 2021 in de wacht heeft gesleept.
02/12/21
Bouw van nieuw centrumgebouw op Vakantiepark Beekse Bergen gestart
Op Vakantiepark Beekse Bergen wordt sinds enkele weken hard gewerkt aan de bouw van het ni...
02/12/21
Fries Museum biedt meer voor mensen met visuele beperking
Speciaal voor bezoekers met een visuele beperking organiseert het Fries Museum rondleidingen die een nieuw perspectief bieden op de tentoonstellingen Icons en Ferhaal fan Fryslân. Vooral voelen wordt ingezet om de tentoonstelling te beleven.