Geplaatst op: 22-01-2021
Auteur: Redactie NRIT

Machtige brouwers blijf coulant voor de horeca

Machtige brouwers blijf coulant voor de horeca
Naast overheidssteun vraagt KHN ook om steun uit de keten.

Traditiegetrouw vinden in januari de gesprekken plaats tussen brouwerijen en horecaondernemers over de afspraken voor het nieuwe jaar en de afwikkeling van het voorgaande jaar. 2020 was een ongekend slecht jaar voor de horeca met historisch lage omzetten. De financiële buffers bij horecaondernemers zijn op; er zijn geen tot nauwelijks inkomsten, maar contractuele verplichtingen zoals huur lopen door. 

Er is steun van de overheid en er komt extra steun bij. Maar die steun dekt nooit 100% van alle doorlopende personeelskosten en vaste lasten. De problemen van ondernemers worden dus ondanks de steun langzaam maar zeker steeds groter. Waar veel brouwers zich aan het begin van de crisis coulant opstelden richting horecaondernemers, ontvangt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) nu steeds meer noodkreten van horecaondernemers; de huur moet weer worden betaald en de staffelkortingen vallen als gevolg van de crisis veel lager uit. KHN roept de brouwers op zich ook de komende periode coulant op te stellen en de horeca te blijven steunen door bijvoorbeeld het uitstellen/kwijtschelden van huur en facturen, de staffelkortingen van 2019 ook voor 2020 toe te passen en ondernemersvriendelijke leningen beschikbaar te stellen. 

Brouwers waren coulant

Het afgelopen jaar hebben veel brouwers veel gedaan voor hun afnemers. Zo was er onder meer sprake van het terugnemen van voorraden, uitstel van betaling en kwijtschelding van of kortingen op de huur. Opvallend is dat sommige brouwers inmiddels de teugels weer aantrekken. En nét nu, met de finish in zicht, mag dit niet zo zijn. Waar Grolsch zich aan het begin van de crisis coulant opstelde, kwam de Twentse brouwerij afgelopen week met een brief aan huurders van haar cafépanden, waarin zij aangaven dat de huurkwijtschelding van de afgelopen maanden per direct stopt: ‘Niet langer nodig nu het kabinet de vaste lasten de komende tijd nog tot 70 procent vergoedt’, aldus Grolsch. Onbegrijpelijk vindt KHN; juist in deze tijd moeten alle partijen in de keten hun steentje bijdragen. Het water staat ondernemers aan de lippen. Elke verzwaring van voorwaarden kan letterlijk het verschil maken van wel of niet overleven van een horecaondernemer. Het is niet voor niets dat het kabinet in december nog specifiek brouwers en andere leveranciers van horeca heeft opgeroepen om hun financiële bijdrage te leveren.

Positieve signalen

Vanuit de branche horen wij ook verschillende signalen dat een aantal brouwerijen zich blijven inzetten voor de sector. Zo kondigde Heineken begin dit jaar aan om de druk rondom de heropening weg te nemen en horecaondernemers het eerste rondje aan te bieden. Bovendien lieten ze betreffende klanten weten dat ze een extra maand huur kwijtschelden voor hun eigen panden. KHN begrijpt dat het ook voor de brouwers moeilijke tijden zijn, maar blijft ‘de keten’, waaronder de vastgoedsector en leveranciers oproepen zich in deze uitzonderlijke tijden coulant op te stellen en mee te denken over passende oplossingen.
Topics:Beleid, Horeca
Trefwoorden: horeca, brouwer, afspraak, coulant

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/02/21
Bordjes weg, bordjes terug, beroering in fietsland
Heel wat beroering deze week bij de langeafstandfietsers. Routenetwerk Twente had een deel van de bewegwijzering van de LF-14 Saksenroute verwijderd. De toeristische belangenbehartigers compleet in de gordijnen omdat de route die door drie provincies loopt, onbruikbaar was geworden. Inmiddels worden de bordjes weer teruggeplaatst maar het onderliggende conflict is daarmee nog niet uit de wereld.
24/02/21
7 miljoen euro subsidie voor bereikbaar houden jachthavens IJsselmeer
Vaargeulen in het IJsselmeergebied slibben makkelijk dicht. Om geulen en jachthavens bereikbaar te houden, biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie voor de baggerwerkzaamheden. Dat is nodig, het gaat om 242 jachthavens in deze regio.
23/02/21
Perceptie reputatie steden verandert door coronamaatregelen
De perceptie van sterkste reputatie van steden verandert door de invloed van een jaar lang aan coronamaatregelen. Amsterdam was altijd de favoriete stad in de ogen van de Nederlanders maar dat verandert. Utrecht neemt die koppositie over en de hoofdstad daalt zelfs twee plaatsen in een top 1 overzicht.
22/02/21
Floriade krijgt primeur met brug van cementloos beton
De Floriade 2022 krijgt veel nieuwe infrastructuur. Het levert meteen kansen op om innovaties toe te passen. Primeurs zijn het materiaal cementloos beton en de bekisting wordt meteen gebruikt voor de groene zijkant in de toekomst.
22/02/21
Exclusief voor leden
Moet de recreatiesector meer routes voor motoren ontwikkelen
Afgelopen zomer meldden diverse DMO's problemen met motorrijders. Vaak gaan de klachten over roekeloos gedrag, te hard rijden en groepen motorrijders maken een stevige indruk. Recent verkooponderzoek laat zien dat het motorrijden aan populariteit wint. Moet de recreatiesector de motorrijders meer alternatieven bieden?
19/02/21
MKB-Nederland en VNO-NCW: Open samenleving met massaal testen voor activiteit kan virus nog verder terugdringen
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een opmerkelijk plan. Door het openen van de samenleving in combinatie met massaal testen voorafgaand aan een activiteit kan het coronavirus beter worden teruggedrongen dan met de huidige maatregelen. “Virusbestrijding en een heropening van de economie gaan hand in hand”, stellen de organisaties.
18/02/21
Dertien Utrechtse gemeenten koppelen wandelnetwerk
Het beoogde wandelnetwerk in Utrecht-oost zal naar schatting een lengte hebben van totaal 865 kilometer.
18/02/21
Exclusief voor leden
Vier internationale kunstenaars in Kinderbiënnale Groningen
De kunstenaars voor de Kinderbiënnale 2021 zijn bekend. Onder voorbehoud van mogelijke coronamaatre...