Geplaatst op: 21-12-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Noord-Holland investeert 23 miljoen euro in kustzone Hoorn-Amsterdam

Noord-Holland investeert 23 miljoen euro in kustzone Hoorn-Amsterdam
Google Maps

De provincie Noord-Holland gaat 23 miljoen euro investeren in recreatie, landschap, natuur en cultuurhistorie in de kustzone Hoorn-Amsterdam.

De provincie werkt voor dit project samen met 13 partijen in het gebied en voert 33 verschillende projecten uit. Het project wordt gelijk met de dijkversterking Markermeerdijken uitgevoerd.

Recreatieomgeving versterken

De dijkversterking moet het gebied voor de komende 50 jaar veilig houden tegen overstromingen. De nodige dijkversterking komt niet zonder impact op het landschap en daarmee op de omgeving van bewoners en bedrijven. De samenwerkende partijen grijpen dit moment aan om de woon-, werk- en recreatieomgeving te verbeteren. Voor omwonenden ontstaat er zo een meer beleefbare natuur.

Dijk van een Kust

Enkele in het oog springende projecten zijn het Stadsstrand Hoorn, de fiets- en wandelverbinding over de dijk, natuurontwikkeling bij Schardammer Kogen, Waterland-Oost en Polder IJdoorn en het overkoepelende project ‘Dijk van een Kust’, waarin beleving van de rijke cultuurhistorie, de natuurwaarden en de dijk centraal staat. Alle projecten worden toekomstbestendig en klimaatrobuust ontworpen: ze houden rekening met zeespiegelstijging, extreme rivierafvoeren, droogte en opwarmend water.

Later wordt gekeken of uitbreiding van het programma met nieuwe projecten wenselijk is.

Trefwoorden: natuur, dagrecreatie, noord-holland

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

15/01/21
Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 2020
Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Maar net in de gastvrijheidsbranche en recreatie stoppen veel bedrijven.
14/01/21
Meer faillissementen in vrijetijdssector
In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16% minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar. In de vrijetijdssector gingen juist meer bedrijven failliet.
13/01/21
Monitor bezoekersdrukte in de race voor internationale prijs
De Monitor Bezoekersdrukte Gelderland is uitgeroepen tot één van de finalisten in de c...
08/01/21
Drinkwaterbedrijf Oasen en Zuid-Holland maken nieuwe natuur
Provincie Zuid-Holland en drinkwaterbedrijf Oasen maken ruimte voor natuurontwikkeling in polder Nieuw-Lekkerland. Dit levert ook meer routes op voor fietsers.
08/01/21
Uitbreiding Hellingbos in Simpelveld
Gemeente Simpelveld heeft een perceel gekocht aan de Rolduckerweg, grenzend aan het hellingbos. De weide van 8.680 m2 wordt door natuurorganisatie IKL gevarieerd ingericht waardoor er een ecologisch interessant gebied ontstaat.
07/01/21
Kerk wordt Kijkdepot voor Stedelijk Museum
Half maart opent in de recent gerestaureerde Havenkerk in Schiedam het Kijkdepot Schiedam. Daar nemen medewerkers van het Stedelijk Museum Schiedam samen met experts en publiek de historische collectie onder de loep. ‘We hopen dat mensen straks – coronaproof – komen kijken en hun verhaal over de voorwerpen vertellen’, zegt conservator stadsgeschiedenis Merel van der Vaart.
05/01/21
Frits van Bruggen vertrekt bij ANWB
De hoofddirecteur van de ANWB, Frits van Bruggen, heeft zijn vertrek aangekondigd. Per 1 april 2021 ...
05/01/21
KHN: overheid moet regie nemen in sneltesten en ventilatieoplossingen
De horeca ziet graag dat bij mogelijke versoepelingen na de lockdown de horecabedrijven weer open mogen. De brancheorganisatie KHN ziet daarin mogelijke oplossingen bij sneltesten op corona en betere ventilatie bij de horecabedrijven.