Geplaatst op: 23-11-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl

Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl
Afbeelding van Rene Hoegee via Pixabay
Vijf gebieden in Nederland worden voorgedragen voor Nationaal Park Nieuwe Stijl. Dat schrijft een commissie onder voorzitterschap van of. mr. Pieter van Vollenhoven in haar advies. Deze gebieden hebben internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. 

De voorgedragen gebieden zijn het Waddengebied, de Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland, de Zuidwestelijke Delta, vanaf de Biesbosch tot en met de zone voor de kust van Zeeland, de Veluwe, met de overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren; de IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents Plateau. 

Nieuwe naam

Naar de mening van de commissie is juist de unieke combinatie van de oorspronkelijke deltanatuur en door de mens gevormde landschappen in Nederland van grote internationale betekenis. Om verwarring met de 21 Nationale Parken te voorkomen stelt de commissie voor om deze gebieden Nationale Landschapsparken ten gaan noemen. 

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met dit advies willen Staatsbosbeheer en de RCE een bijdrage leveren aan de realisatie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl. Zij kunnen in potentie voldoen aan de criteria van UNESCO Werelderfgoed. 

Bijdragen aan nationale opgaven

Elk Nationaal Park van Wereldklasse heeft andere mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de nationale opgaven. In algemene zin is de commissie van mening dat de Nationale Parken van Wereldklasse vanwege hun omvang en vanwege het overwegend groene karakter kunnen fungeren als proeftuinen om nu en in de toekomst oplossingen te bieden voor nationale opgaven. Door hun grote landschappelijke schaal herbergen de Nationale Parken van Wereldklasse bijvoorbeeld zeker een potentieel om een rol te spelen in het klimaatbestendig maken van ons land, door middel van natuurlijke klimaatbuffering en waterberging. Omdat de geselecteerde parken zo groot zijn en omdat zij de Nederlandse topnatuur, -landschap en -cultureel erfgoed herbergen, kan bovendien met gerichte maatregelen de biodiversiteit blijvend worden verbeterd en kunnen natuur, landschap en duurzame bedrijvigheid samengaan.

Als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen in de atmosfeer zal de bijdrage van de Nationale Parken van Wereldklasse weliswaar beperkt zijn. Zij kunnen wel een voorbeeldfunctie vervullen voor het grondwaterbeheer en experimenten met natte teelten op veengronden, gericht op reductie van de CO2-uitstoot, en voor zorgvuldige bosuitbreiding. Eenzelfde voorbeeldfunctie kunnen ze vervullen voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, zoals kringlooplandbouw, die bijdragen aan de reductie van stikstofuitstoot en het stimuleren van een circulaire economie. Tenslotte kunnen de Nationale Parken van Wereldklasse in ons steeds voller rakend land met een ouder wordende bevolking, bijdragen aan een betere volksgezondheid en de inspiratiebron worden voor meer groen op andere plekken buiten de gebieden.

Rijk moet de regie nemen

De commissie meent dat het absoluut de moeite waard is om alle zeilen bij te zetten om de Nationale Parken van Wereldklasse in ons land te helpen realiseren. Om dit doel te bereiken moet dan wel de wil, koersvastheid en een lange adem aanwezig zijn. Regie van het Rijk is daarvoor naar onze mening onmisbaar. Bij deze parken gaat het immers niet alleen over de geschiedenis van ons land, maar ook om grote nationale opgaven het hoofd te kunnen bieden.

Link: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/nationale-landschapsparken---orientatie-op-nieuwe-nationale-parken-van-wereldklasse
Topics:Beleid, Natuur
Trefwoorden: beleid, natuur, nationale parken

||| Blogs |||

25/11/21
Verduurzaming Toerisme in Nederland moet sneller
Jos Vranken en Martin Cnossen nodigen de sector uit om een duurzame versnelling in te zetten.
08/11/21
Gooi je oude schoenen niet te vroeg weg
Bij de oprichting van je bedrijf is je concept cruciaal. Wat is je product, wie behoort tot de doelgroep, welke prijs vraag je, wat is het onderscheidend vermogen, wat is de toegevoegde waarde van je bedrijf? En nog 10 vragen uit het boekje voor beginners. Als een bedrijf eenmaal draait lijkt het allemaal vanzelf te gaan toch? Niet is minder waar natuurlijk. Waar wij de echte uitdaging zien is als een bestaand bedrijf wil of moet transformeren naar een ander of aanvullend concept. De winkel verbouwen als het ware, terwijl die wel open moet blijven.
14/10/21
Varkens in nood op Lisboa Airport
Claustrofobie. Je vraag er niet om. Dat heb je, of niet. En fijn is het geenszins. Hele kleine liften? Ik neem de trap wel. Al is die 10 verdiepingen hoog. Grote mensenmassa’s? Ik vermijd ze liever. - Marcel Baltus komt terecht in terminal 2 van Lisbon Airport en krijgt veel waardering voor Schiphol.
20/09/21
New opportunities arise
New opportunities arise
20/09/21 · · Roland Kleve | Lees meer
This edition, with many in-depth articles, highlights the past corona period (what hit us?) but also looks ahead and focuses on new opportunities for our ‘new normal’. Here is an assembly of passioned articles written by our lecturers, students and industry partners.
16/07/21
Van duurzaam herstel naar  een duurzame sector
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldt (21 mei jl.) “wereldwijd 14 procent minder coronabesmettingen dan vorige week”. Het herstel van de gastvrijheidssector lijkt daarmee met de toenemende vaccinatiegraad ingezet. Maar of er ook daadwerkelijk sprake is van een duurzaam herstel, dat is maar de vraag ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

29/11/21
Internationaal toerisme zakt nog verder weg
Hoe gaat het met het internationaal toerisme in het tweede coronajaar? UNWTO zet de cijfers op een rijtje met sombere maar ook bemoedigende conclusies.
29/11/21
Ondernemers beter gehoord in nieuwe Wet Markt en Overheid
De Wet Markt en Overheid wordt aangescherpt en ondernemers krijgen meer inspraak. Het kabinet heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
29/11/21
Deventer krijgt Leisurestrip
Na jaren van praten en onderhandelen lijkt de Leisurestrip in Deventer weer een flinke stap dichterbij te komen. Deze zomer werden de kavels aan de Holterweg door de gemeente verkocht en nu presenteert architectenbureau Palazzo een voorlopig ontwerp van drie nieuwe gebouwen.
28/11/21
Sector weer op slot, steunmaatregelen aangekondigd
Vrijdagavond heeft het Nederlandse kabinet nieuwe lockdownachtige maatregelen afgekondigd. Nederland gaat de facto om 17:00u op slot om het aantal bewegingen te beperken. Doel is het aantal besmettingen en daaruit voortvloeiende ziekenhuis- en ic-opnames te beperken. En weer is de vrijetijdssector de knop waar het kabinet aan draait. De oude steunmaatregelen worden weer opgetuigd.
26/11/21
Het verhaal van Holwerd op de Arriva bus
Veel partijen acteren op het toneel van gastheerschap en communicatie voor een destinatie. Dat zette busmaatschappij Arriva aan het denken hoe je dat kunt doen. Een chauffeur gaf inspiratie en daar rolt een bijzonder verhaal en een opvallende bus uit.
26/11/21
Evenementensector voorziet ook in 2022 nog veel beperkingen
De evenementensector verwacht ook in 2022 nog het hele jaar met beperkingen te maken te hebben als gevolg van diverse corona maatregelen. Dat blijkt uit een recente quickscan binnen de totale branche waarvan onderzoeksbureau Respons vandaag de resultaten publiceert.
25/11/21
Overhandiging eerste tactiele prentenboek van sprookje De redders van Ruigrijk
Deze week is het allereerste tactiele exemplaar van het sprookje ‘De Redders van Ruigrijk’ overh...
25/11/21
Nederlanders zoeken veiligheid en zekerheid voor vakanties
Wat is het vakantiesentiment onder Nederlanders en de voor ons land belangrijke herkomstlanden? NBTC laat dat zien in haar elfde Vakantie Sentiment Monitor.