Geplaatst op: 23-11-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl

Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl
Afbeelding van Rene Hoegee via Pixabay
Vijf gebieden in Nederland worden voorgedragen voor Nationaal Park Nieuwe Stijl. Dat schrijft een commissie onder voorzitterschap van of. mr. Pieter van Vollenhoven in haar advies. Deze gebieden hebben internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. 

De voorgedragen gebieden zijn het Waddengebied, de Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland, de Zuidwestelijke Delta, vanaf de Biesbosch tot en met de zone voor de kust van Zeeland, de Veluwe, met de overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren; de IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents Plateau. 

Nieuwe naam

Naar de mening van de commissie is juist de unieke combinatie van de oorspronkelijke deltanatuur en door de mens gevormde landschappen in Nederland van grote internationale betekenis. Om verwarring met de 21 Nationale Parken te voorkomen stelt de commissie voor om deze gebieden Nationale Landschapsparken ten gaan noemen. 

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met dit advies willen Staatsbosbeheer en de RCE een bijdrage leveren aan de realisatie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl. Zij kunnen in potentie voldoen aan de criteria van UNESCO Werelderfgoed. 

Bijdragen aan nationale opgaven

Elk Nationaal Park van Wereldklasse heeft andere mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de nationale opgaven. In algemene zin is de commissie van mening dat de Nationale Parken van Wereldklasse vanwege hun omvang en vanwege het overwegend groene karakter kunnen fungeren als proeftuinen om nu en in de toekomst oplossingen te bieden voor nationale opgaven. Door hun grote landschappelijke schaal herbergen de Nationale Parken van Wereldklasse bijvoorbeeld zeker een potentieel om een rol te spelen in het klimaatbestendig maken van ons land, door middel van natuurlijke klimaatbuffering en waterberging. Omdat de geselecteerde parken zo groot zijn en omdat zij de Nederlandse topnatuur, -landschap en -cultureel erfgoed herbergen, kan bovendien met gerichte maatregelen de biodiversiteit blijvend worden verbeterd en kunnen natuur, landschap en duurzame bedrijvigheid samengaan.

Als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen in de atmosfeer zal de bijdrage van de Nationale Parken van Wereldklasse weliswaar beperkt zijn. Zij kunnen wel een voorbeeldfunctie vervullen voor het grondwaterbeheer en experimenten met natte teelten op veengronden, gericht op reductie van de CO2-uitstoot, en voor zorgvuldige bosuitbreiding. Eenzelfde voorbeeldfunctie kunnen ze vervullen voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, zoals kringlooplandbouw, die bijdragen aan de reductie van stikstofuitstoot en het stimuleren van een circulaire economie. Tenslotte kunnen de Nationale Parken van Wereldklasse in ons steeds voller rakend land met een ouder wordende bevolking, bijdragen aan een betere volksgezondheid en de inspiratiebron worden voor meer groen op andere plekken buiten de gebieden.

Rijk moet de regie nemen

De commissie meent dat het absoluut de moeite waard is om alle zeilen bij te zetten om de Nationale Parken van Wereldklasse in ons land te helpen realiseren. Om dit doel te bereiken moet dan wel de wil, koersvastheid en een lange adem aanwezig zijn. Regie van het Rijk is daarvoor naar onze mening onmisbaar. Bij deze parken gaat het immers niet alleen over de geschiedenis van ons land, maar ook om grote nationale opgaven het hoofd te kunnen bieden.

Link: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/nationale-landschapsparken---orientatie-op-nieuwe-nationale-parken-van-wereldklasse
Topics:Beleid, Natuur
Trefwoorden: beleid, natuur, nationale parken

||| Blogs |||

03/01/21
2021 wordt een mooi(er) jaar!
2021 wordt een mooi(er) jaar!
03/01/21 · · Menno Stokman | Lees meer
2020 was een bijzonder jaar. Getekend door de start van een pandemie, met stille Amsterdamse grachten, afgelaste evenementen en gesloten horeca als gevolg. Inmiddels zitten we volop in de tweede lockdown.
09/12/20
Brood en betaald voetbal
Brood en betaald voetbal
09/12/20 · Sport · Harm IJben | Lees meer
In een column eerder dit jaar nam ik u mee in mijn zienswijze op ‘het nieuwe normaal’. Ten tijde...
30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

15/01/21
EuroParcs nieuwe eigenaar van familiecamping Camping Oriëntal
EuroParcs is de nieuwe eigenaar van Camping Oriëntal in Berg en Terblijt. Met de aankoop van de cam...
15/01/21
Exclusief voor leden
Platform Makers van Maastricht is live
Het is een mooie samenwerking van de creatieve industrie en de dmo Maastricht Marketing. Gistermiddag werd het platform Makersvanmaastricht.nl gestart.
15/01/21
Verkiezing Camping van het Jaar 2021
De ANWB heeft tijdens een online evenement de winnaars bekendgemaakt van de ANWB Camping van het Jaar verkiezing 2021. Acht campings vielen in de prijzen. De prijs kan van invloed zijn na de forse populariteit van deze vorm van recreatie in 2020 door de coronacrisis. In de weging van de onderdelen is te zien wat consumenten verlangen van een type camping.
15/01/21
Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 2020
Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Maar net in de gastvrijheidsbranche en recreatie stoppen veel bedrijven.
15/01/21
Reisplannen naar Nederland op dieptepunt
Steeds minder buitenlanders plannen op korte termijn een reis naar Nederland. De reisintentie daalt met de groei van de coronabesmettingen. Korter van te voren boeken is nu de trend.
14/01/21
Check-in Kiosk voor recreatiebedrijven
Stratech heeft in samenwerking met C.A.T. Control Systems op Camping Julianahoeve een Check-in Kiosk ontwikkeld waardoor gasten receptieloos kunnen inchecken. In coronatijd een belangrijk instrument om snel en veilig het incheckproces te laten verlopen.
14/01/21
Meer faillissementen in vrijetijdssector
In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16% minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar. In de vrijetijdssector gingen juist meer bedrijven failliet.
13/01/21
Exclusief voor leden
Einde voor innovatief coronaproof M-theater
De verlenging van de lockdown betekent het einde voor dit initiatief maar de twee partijen hebben elkaar wel gevonden.