Geplaatst op: 23-11-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl

Commissie kiest vijf Nationale Parken Nieuwe Stijl
Afbeelding van Rene Hoegee via Pixabay
Vijf gebieden in Nederland worden voorgedragen voor Nationaal Park Nieuwe Stijl. Dat schrijft een commissie onder voorzitterschap van of. mr. Pieter van Vollenhoven in haar advies. Deze gebieden hebben internationaal unieke natuur-, landschaps- én cultureel erfgoedwaarden. 

De voorgedragen gebieden zijn het Waddengebied, de Hollandse vastelandsduinen, van Den Helder tot Hoek van Holland, de Zuidwestelijke Delta, vanaf de Biesbosch tot en met de zone voor de kust van Zeeland, de Veluwe, met de overgangen naar de Rijn, de IJssel en de randmeren; de IJsseldelta en Weerribben-Wieden, met overgangen naar het Drents Plateau. 

Nieuwe naam

Naar de mening van de commissie is juist de unieke combinatie van de oorspronkelijke deltanatuur en door de mens gevormde landschappen in Nederland van grote internationale betekenis. Om verwarring met de 21 Nationale Parken te voorkomen stelt de commissie voor om deze gebieden Nationale Landschapsparken ten gaan noemen. 

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft de Commissie Verkenning Nationale Parken onderzocht welke gebieden in Nederland internationaal onderscheidend zijn op het vlak van natuur, landschap en cultuurhistorie. Met dit advies willen Staatsbosbeheer en de RCE een bijdrage leveren aan de realisatie van de Nationale Parken Nieuwe Stijl. Zij kunnen in potentie voldoen aan de criteria van UNESCO Werelderfgoed. 

Bijdragen aan nationale opgaven

Elk Nationaal Park van Wereldklasse heeft andere mogelijkheden om een bijdrage te kunnen leveren aan de nationale opgaven. In algemene zin is de commissie van mening dat de Nationale Parken van Wereldklasse vanwege hun omvang en vanwege het overwegend groene karakter kunnen fungeren als proeftuinen om nu en in de toekomst oplossingen te bieden voor nationale opgaven. Door hun grote landschappelijke schaal herbergen de Nationale Parken van Wereldklasse bijvoorbeeld zeker een potentieel om een rol te spelen in het klimaatbestendig maken van ons land, door middel van natuurlijke klimaatbuffering en waterberging. Omdat de geselecteerde parken zo groot zijn en omdat zij de Nederlandse topnatuur, -landschap en -cultureel erfgoed herbergen, kan bovendien met gerichte maatregelen de biodiversiteit blijvend worden verbeterd en kunnen natuur, landschap en duurzame bedrijvigheid samengaan.

Als het gaat om het terugdringen van broeikasgassen in de atmosfeer zal de bijdrage van de Nationale Parken van Wereldklasse weliswaar beperkt zijn. Zij kunnen wel een voorbeeldfunctie vervullen voor het grondwaterbeheer en experimenten met natte teelten op veengronden, gericht op reductie van de CO2-uitstoot, en voor zorgvuldige bosuitbreiding. Eenzelfde voorbeeldfunctie kunnen ze vervullen voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor de landbouw, zoals kringlooplandbouw, die bijdragen aan de reductie van stikstofuitstoot en het stimuleren van een circulaire economie. Tenslotte kunnen de Nationale Parken van Wereldklasse in ons steeds voller rakend land met een ouder wordende bevolking, bijdragen aan een betere volksgezondheid en de inspiratiebron worden voor meer groen op andere plekken buiten de gebieden.

Rijk moet de regie nemen

De commissie meent dat het absoluut de moeite waard is om alle zeilen bij te zetten om de Nationale Parken van Wereldklasse in ons land te helpen realiseren. Om dit doel te bereiken moet dan wel de wil, koersvastheid en een lange adem aanwezig zijn. Regie van het Rijk is daarvoor naar onze mening onmisbaar. Bij deze parken gaat het immers niet alleen over de geschiedenis van ons land, maar ook om grote nationale opgaven het hoofd te kunnen bieden.

Link: https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/nationale-landschapsparken---orientatie-op-nieuwe-nationale-parken-van-wereldklasse
Topics:Beleid, Natuur
Trefwoorden: beleid, natuur, nationale parken

||| Blogs |||

03/01/21
2021 wordt een mooi(er) jaar!
2021 wordt een mooi(er) jaar!
03/01/21 · · Menno Stokman | Lees meer
2020 was een bijzonder jaar. Getekend door de start van een pandemie, met stille Amsterdamse grachte...
09/12/20
Brood en betaald voetbal
Brood en betaald voetbal
09/12/20 · Sport · Harm IJben | Lees meer
In een column eerder dit jaar nam ik u mee in mijn zienswijze op ‘het nieuwe normaal’. Ten tijde...
30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

22/01/21
Nieuwe CAO voor watersportbedrijven en zeilmakerijen
Er is een nieuwe HISWA/SZS-cao afgesloten voor watersportbedrijven en zeilmakerijen. HISWA-RECRON (o...
22/01/21
673 duurzame accommodaties voor recreatie, vakantie en zakelijke markt ontvangen het Green Key certificaat 2021
Vandaag worden door het keurmerk Green Key 673 certificaten verstrekt aan ondernemers in de toeristi...
22/01/21
Exclusief voor leden
Kampioen recycling is nog niet sterk in de circulaire economie
In de recreatiesector biedt de circulaire economie een grote kans om de duurzaamheid naar een hoog peil te brengen. Bouwmaterialen, inrichting en verlichting van accommodaties, het kan allemaal de cirkel in voor hergebruik. Nederland is goed in het scheiden van afval maar de stap naar een circulaire economie blijkt moeilijk. Daarom verbetert Van Veldhoven het beleid op dit gebied.
22/01/21
Machtige brouwers blijf coulant voor de horeca
Traditiegetrouw vinden in januari de gesprekken plaats tussen brouwerijen en horecaondernemers over de afspraken voor het nieuwe jaar en de afwikkeling van het voorgaande jaar. 2020 was een ongekend slecht jaar voor de horeca met historisch lage omzetten.
22/01/21
Groener Osdorp voorbeeld voor bedrijventerreinen
Op woensdag 13 januari zijn 42 extra bomen geplant langs het centrale wandelpad (kunstroute) langs de Etnastraat. Samen met andere duurzame maatregelen kan Business Park Amsterdam Osdorp hiermee een kan hiermee de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere Amsterdamse bedrijventerreinen.
22/01/21
Uitbreiding coronasteun voor bedrijven en garantiefonds evenementen
Het Nederlandse kabinet breidt de steunmaatregelen voor ondernemers uit. In het zicht van de haven is de strategie om niet alle bedrijven te redden, verlaten. Met de uitbreiding van het pakket is een bedrag van 7,6 miljard euro gemoeid. Voor de vrijetijdssector is de aankondiging van een garantiefonds voor evenementen de grote opsteker en het feit dat ook grote bedrijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten.
21/01/21
Exclusief voor leden
Gelderland geeft duizenden stacaravans huisnummer voor verbetering veiligheid
Provincie Gelderland heeft ruim 9.500 Gelderse stacaravans en chalets een huisnummer gegeven. Zo zijn de bewoners minder anoniem, en worden vakantieparken veiliger. De provincie gaat door met de registratie.
21/01/21
Groot doek wordt zes meter opgetild in Maritiem Museum
Het vijf eeuwen oude kunstwerk van 4 bij 2 meter is 6 meter omhoog getakeld omdat het niet in de grootste lift paste.