Geplaatst op: 10-11-2020
Auteur: Marc Gerlings

Meer begrip voor mensen met hoortoestel

Meer begrip voor mensen met hoortoestel
Praat duidelijk en herhaal voor betere verstaanbaarheid. Foto Mark Paton via Unsplash

De coronamaatregelen hebben een impact op iedereen, maar zeker ook op mensen met gehoorverlies. Door mondkapjes, plexiglasschermen en de 1,5-meterregel heeft deze groep moeite om anderen goed te verstaan, zelfs als zij een hoortoestel dragen. Als je in de gastvrijheidssector deze mensen ontvangt, is duidelijke communicatie belangrijk. Niet alle gasten durven te erkennen dat je niet gehoord wordt.

43 procent van de Nederlanders met een hoortoestel ervaart namelijk problemen door de maatregelen in combinatie met hun gehoorverlies, blijkt uit onderzoek van Specsavers onder haar klanten. Daarnaast is 70 procent van de hoortoesteldragers wel eens (bijna) een hoortoestel kwijtgeraakt bij het afdoen van een mondkapje. 

Lastig gesprek voeren

> Mondkapjes zijn de normaalste zaak van de wereld geworden wanneer we bijvoorbeeld met het OV reizen en een winkel in gaan. Maar voor mensen met gehoorverlies zijn deze een hinder wanneer zij een gesprek voeren met iemand. Maar liefst drie van de vier (75%) Nederlanders met een hoortoestel geven aan moeite te hebben om anderen te verstaan wanneer zij een mondkapje dragen. 

> Ook plexiglas bij bijvoorbeeld kassa’s maakt het voor 66 procent moeilijk om mensen goed te kunnen horen. 

> De helft (51%) geeft aan meer moeite te hebben om mensen te verstaan door de 1,5 meter afstand die we moeten houden.

Meer onbegrip en eenzaamheid

Bijna een op de drie (31%) Nederlanders met een hoortoestel ervaart momenteel meer onbegrip vanuit hun omgeving wanneer ze iets niet goed verstaan. 19 procent doet dus maar alsof ze mensen verstaan terwijl dat eigenlijk niet zo is. Gelukkig onderneemt een deel van de hoortoesteldragers wel actie om te laten weten dat zij slechthorend zijn (42%). Zo vraagt meer dan de helft (58%) hun gesprekspartners harder te praten en heeft de helft (50%) de instellingen van het hoortoestel aan laten passen. Echter durft 10 procent geen actie te ondernemen uit schaamte voor hun gehoorverlies. Een op de tien (11%) hoortoesteldragers ervaart dan ook eenzaamheid door de coronamaatregelen in combinatie met hun gehoorverlies. Zij hebben minder sociale contacten (15%) en gaan minder de deur uit (8%).

Spoedcursus verstaanbaar maken

Remko Berkel, directeur van Specsavers Nederland. "Om jezelf beter verstaanbaar te maken hoef je niet harder te gaan praten, dat werkt vaak juist averechts. Praat langzamer, duidelijker en articuleer goed. En als iets de eerste keer niet verstaan wordt, herhaal dan wat er is gezegd in andere woorden. Vaak wordt verstaan dan makkelijker.” 
Trefwoorden: gehoor, hoortoestel, corona, verstaanbaar, gastvrijheid

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

15/01/21
Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 2020
Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Maar net in de gastvrijheidsbranche en recreatie stoppen veel bedrijven.
07/01/21
Rli werkt aan advies natuurbeleid
Hoe kan de zorgelijke afname van natuurkwaliteit en biodiversiteit in Nederland op tijd worden omgebogen naar herstel van een veerkrachtige natuur? De kwaliteit van de natuur raakt ook de mogelijkheden voor recreatie.
07/01/21
Kerk wordt Kijkdepot voor Stedelijk Museum
Half maart opent in de recent gerestaureerde Havenkerk in Schiedam het Kijkdepot Schiedam. Daar nemen medewerkers van het Stedelijk Museum Schiedam samen met experts en publiek de historische collectie onder de loep. ‘We hopen dat mensen straks – coronaproof – komen kijken en hun verhaal over de voorwerpen vertellen’, zegt conservator stadsgeschiedenis Merel van der Vaart.
06/01/21
Exclusief voor leden
Professionaliseringsslag register mobiel erfgoed
De Stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN), de koepelorganisatie van en voor al het mobiel erfgoed in Nederland, begint in 2021 met een grote professionaliseringsslag. De bestaande database met mobiel erfgoed wordt gemoderniseerd naar versie 2.0 zodat zowel particulieren, als overheden en tal van organisaties makkelijk gebruik kunnen maken van dat register.
06/01/21
Slechts 17% van de geprognotiseerde festivals gehouden in 2020
Op basis van festivalcijfers 2019 en de geprognotiseerde groei van de sector was de verwachting dat 2020 zou uitkomen op bijna 1200 kunst- en cultuurfestivals die gezamenlijk 27,4 miljoen bezoeken zouden generen.
28/12/20
Trend: combineer stad en strand
Weet je als ondernemer of regio bezoek aan stad en strand mogelijk te maken? Dit zijn de favoriete locaties voor toeristen blijkt uit een van de trends uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2020.
24/12/20
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2021
De vrijetijdssector heeft een ongekend jaar achter de rug. De COVID-19-pandemie is na de Tweede Wereldoorlog de meest ingrijpende gebeurtenis die we met z’n allen meemaken. Een jaar met vrijheidsbeperkingen, naasten die we niet konden zien of ons zijn ontvallen, ongelofelijk veel psychisch en medisch leed, maar ook hoop, veerkracht en saamhorigheid.
17/12/20
Reissector leert veel bij
Net als in de horeca blijkt dat de vakgenoten in de reissector massaal bijleren sinds de start van d...