Geplaatst op: 06-11-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Hoe vitaal is de verblijfsrecreatie in Overijssel?

Hoe vitaal is de verblijfsrecreatie in Overijssel?
De verblijfssector in Overijssel is relatief klein maar over het algemeen vitaal: 74% van de circa 150 onderzochte bedrijven zijn volgens het onderzoek vitaal, 19% van de bedrijven zijn zorgenkindjes en voor 7% van de bedrijven is geen recreatieve toekomst meer.

Om de vitaliteit te bepalen is gekeken naar de toeristische kwaliteit van een bedrijf én naar het perspectief voor de toekomst. Bij kwaliteit is onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, onderhoud, eigentijdsheid en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief is gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiële situatie, investeringsplannen en de bezetting. Het onderzoek is uitgevoerd onder circa 150 hotels, kampeer- en bungalowbedrijven. De vitaliteit van de verblijfsrecreatie is in opdracht van Gastvrij Overijssel voor de regio’s Noordwest Overijssel, Salland en Twente door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in. Een vitale verblijfsrecreatieve sector is namelijk van groot belang voor een toekomstbestendig aanbod in de provincie. 

Driekwart vitaal

Jan Jaap Thijs van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd: "Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna driekwart van de bedrijven (74%) vitaal is, waarvan zelfs 14% echte voorlopers in de sector zijn. Deze bedrijven hebben een voorbeeld functie voor de provincie. We zien dat de meeste bedrijven bezig zijn met het maken van nieuwe plannen voor de toekomst, investeren en het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen. Ook zijn ze bezig met de gasttevredenheid, maken ze een duidelijke doelgroepkeuze en is het onderhoud en ondernemerschap goed”.  Tot de voorlopers behoren voornamelijk hotels en combinatiebedrijven. Het gaat om bedrijven met een hoge kwaliteit en een zeer gunstig toekomstperspectief.

De grote en diverse groep ‘middenmoters’ (60%) doen het ook goed, maar de uitdaging voor deze bedrijven is om te blijven ontwikkelen en vernieuwen. Het gaat om bedrijven met een positieve kwaliteit en gunstig toekomstperspectief.

Kwart van de bedrijven in de problemen

Maar voor 26% van de bedrijven geldt dat de kwaliteit en het toekomstperspectief niet zo positief is. Hierbij is diverse problematiek reden tot zorg. Voor deze bedrijven is een impuls nodig voor de toekomst om verdere achteruitgang te voorkomen.” Voor een deel van deze bedrijven (7%) wordt door het bureau zelfs geen toekomst gezien als toeristisch bedrijf. Thijs: "Voor deze bedrijven is het advies om in te zetten op een, veelal complexe, transformatie van de verblijfsaccommodatie naar andere functies”. Wat heeft de coronacrisis voor effect?

Dit onderzoek heeft plaats gevonden voordat de coronacrisis zorgde voor drastische beperkte maatregelen in Nederland. Dit heeft een enorme impact op de sector. Vooral de kampeersector en groepsaccommodaties zijn, met name in het voorjaar, hard geraakt. Dit onderzoek geeft een beeld van vóór de crisis. Het maakt het onderzoek enerzijds gedeeltelijk al achterhaald, anderzijds wellicht juist des te actueler, omdat het als een nulmeting beschouwd kan worden van voordat de crisis uitbrak. Het maakt het des te urgenter om met de vitaliteit van de sector aan de slag te gaan. 

Kansen voor onderscheidend aanbod

Naast de vitaliteit heeft het onderzoeksbureau ook gekeken naar de diversiteit van het aanbod voor 167 verblijfsrecreatie bedrijven. Hieruit komt naar voren dat het aanbod veelal eenzijdig is met weinig keuzemogelijkheden voor de consument. Er liggen voornamelijk kansen om te ontwikkelen voor meer onderscheidend aanbod. Denk hierbij aan accommodaties die bijzonder, verrassend, inspirerend of juist back-to-basic zijn. De consument zoekt daarnaast steeds meer naar stijlvolle en luxe accommodaties, hiervan is maar weinig aanbod in de regio.

Wat nu?

Gastvrij Overijssel, met haar partners; MarketingOost, de gemeenten in Overijssel en brancheorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland, hebben de ambitie uitgesproken dat zij met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag willen. Overijssel wil gezamenlijk werken aan een vitale toeristische sector. In de regio’s is er het besef dat een integrale aanpak, breder dan vanuit de vrijetijdseconomie alleen, noodzakelijk zal zijn om alle uitdagingen het hoofd te bieden en alle kansen te grijpen. Er zijn twee actuele voorstellen die besproken zijn in de Provinciale Staten van de provincie Overijssel die relevantie hebben voor het advies:·       
  1. Er is een investeringsvoorstel Gastvrij Overijssel 2020-2023 neergelegd met de focus op de bovenkant van de markt (middenmoters en voorlopers)
  2. Daarnaast is een bestuurlijk kwartiermaker gestart met een traject om te komen tot een organisatiestructuur voor de aanpak voor de onderkant van de markt (zorgenkindjes en achterblijvers). In de komende maanden zal dit nader vorm gaan krijgen.
Link: https://www.kennisplatformoost.nl/vitaliteit-verblijfsrecreatie-in-kaart-gebracht/
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, horeca, vitaliteit, bungalowparken, vakantieparken, campings, kampeerterreinen, hotels, Overijssel

||| Blogs |||

29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

15/01/21
Naar verhouding veel bedrijven die stoppen in recreatie en horeca in 2020
Het aantal bedrijven in Nederland is in 2020 met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dit aantal bedrijven stond geregistreerd in het Handelsregister op 1 januari 2021. Maar net in de gastvrijheidsbranche en recreatie stoppen veel bedrijven.
14/01/21
Meer faillissementen in vrijetijdssector
In 2020 zijn 2.703 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is 16% minder dan in 2019. Door de coronacrisis hadden veel bedrijven het moeilijk, maar het aantal faillissementen lag afgelopen jaar op het laagste niveau in 20 jaar. In de vrijetijdssector gingen juist meer bedrijven failliet.
12/01/21
Prijzen vrijetijdsbesteding stijgen sterker dan gemiddeld
Vorig jaar bedroeg de inflatie in Nederland gemiddeld 1,3%. Dat was een stuk minder dan in 2019 toen de prijzen nog met 2,6% stegen. In de vrijetijdssector stegen de prijzen over het algemeen sterker dan gemiddeld. Dat maakt het CBS bekend.
12/01/21
Bezorgmarkt maaltijden groeit met 37%
In 2020 groeide de omzet van bezorging van maaltijden met maar liefst 37% naar ruim 2,7 miljard euro. Dat maakt het FoodService Instituut Nederland vandaag bekend.
07/01/21
BUNK Hotels wint prestigieuze award
BUNK Hotels is verkozen tot winnaar van de Travel & Hospitality Awards 2021 in de categorie European Travel Awards. Hierdoor mag BUNK zich een jaar lang het meest unieke hotel van Nederland noemen. Het hotelconcept met vestigingen in Utrecht en Amsterdam onderscheidde zich van maar liefst 4.000 inzendingen.
07/01/21
Bas van Es wordt merkleider Arnhem Nijmegen
Per 1 februari 2021 start Bas van Es als Merkleider Arnhem Nijmegen bij Toerisme Veluwe Arnhem Nijme...
07/01/21
De eindsprint van jaar 2020
De gevolgen voor het consumentengedrag en daarmee de recreatiesector waren legio. Men bleef massaal in Nederland recreëren, de botenverkoop groeide enorm, elektrisch fietsen waren uitverkocht, ligplaatsen in jachthavens raakten vol, recreatiewoningen waren niet aan te slepen, en campings raakten overvol
05/01/21
KHN: overheid moet regie nemen in sneltesten en ventilatieoplossingen
De horeca ziet graag dat bij mogelijke versoepelingen na de lockdown de horecabedrijven weer open mogen. De brancheorganisatie KHN ziet daarin mogelijke oplossingen bij sneltesten op corona en betere ventilatie bij de horecabedrijven.