Geplaatst op: 27-10-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers

Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers
Afbeelding van Harry Strauss via Pixabay
De Nederlandse regering heeft vandaag extra steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de recente beperkingen. Zo wordt de TVL-regeling voor alle ondernemers opengesteld zodat ook getroffen toeleveranciers daarvan gebruik kunnen maken, krijgen evenementenorganisatoren en horecaondernemers extra geld uit de TVL-regeling, krijgen vrije theaterproducenten geld  en wordt het zogenaamde time-out-arrangement nader vorm. De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt, zijn een aanvulling op dat derde steunpakket en beweegt mee met het omzetverlies.  

Het kabinet erkent in de brief aan de Tweede Kamer dat sommige sectoren in het algemeen belang zijn gesloten om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Daardoor worden bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementen,  zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Dat ziet het kabinet ook in de cijfers; horeca en cultuur gebruiken maar liefst 13% van het totale NOW-budget. Het kabinet probeert met omvangrijkere steun aan de hardst getroffen sectoren daar rekenschap aan te geven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.

Tijdelijke verbreding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt tijdelijk opengesteld voor alle sectoren zodat ook indirect getroffen bedrijven, zoals toeleveranciers en transportbedrijven daar gebruik van kunnen maken. Voor de tijdelijke verbreding TVL is 140 miljoen euro gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen. 

Het kabinet gaat ook rekening houden met seizoensbedrijven. Het omzetverlies wordt vastgesteld door vergelijking van de omzet in de subsidieperiode met de omzet in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Zo wordt rekening gehouden met seizoenfluctuaties en wordt beoogd de subsidie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke omzetderving. Voor het volgende TVL-tijdvak (Q4 2020) is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld op € 90.000 voor drie maanden.

Eenmalige subsidie voor de horeca

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie aan de horeca om onverkoopbare voorraden en coronamaatregelen voor de winter  te compenseren. De bijdrage is circa 2,75 procent van de omzetderving, gemiddeld 2.500 euro per bedrijf. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is 40 miljoen gereserveerd.

Evenementen

Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Voorwaarde is wel dat ze gebruik hebben gemaakt van TVL 1.0, niet in aanmerking komen voor TVL in het vierde kwartaal, minimaal 1 festival of evenement te hebben georganiseerd en voor minimaal 70% afhankelijk te zijn voor het organiseren van festivals en evenementen. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n 14.000 euro krijgen. Hiervoor is een bedrag van 11 miljoen euro gereserveerd. Hiermee hoopt het kabinet de bedrijven door de winter te helpen.

40 miljoen voor theaterproducenten

40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet.

Sportpakket opnieuw opengesteld

Het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober t/m 31 december. Het gaat om de Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO). Hiermee is een bedrag van 60 miljoen gemoeid. Parallel hieraan wordt gekeken naar de financiële schade bij zwembaden en ijsbanen, die bij uitstek de gevolgen ondervinden van beperkte publieke toegang terwijl de doorlopende kosten gelijk blijven. Het onderzoek naar deze schade looptnog en de definitieve resultaten worden medio november verwacht, maar de eerste resultaten wijzen op significante verliezen bij de zwembaden en ijsbanen.

Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).

(Tijdelijke) banen

Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.

Kredietfaciliteit koppelen aan vouchers

Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden.

Tot slot worden de  corona garantiemaatregelen zoals de KKC en de GO-C  verlengd tot en met 30 juni 2021. Voor werknemers van sectoren die helemaal stil liggen gaat het kabinet kijken of zij in sectoren die het nu wel druk hebben, aan de slag kunnen.
Trefwoorden: ondernemen, corona, crisis

||| Blogs |||

06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
06/09/19
Drie misvattingen bij het opzetten van een actie
Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een totale beleving en willen hun vrije tijd optimaal be...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/11/20
Coronacampagnes MarketingOost leveren Lovie Award op
Liesje22 en de Familie Flamingo zijn beloond met prestigieuze Lovie Awards. Dat zijn Europese onders...
20/11/20
Oproep MKB-Nederland voor ruime steun aan expliciet en impliciet gesloten  bedrijven
MKB-Nederland vindt dat het 3e steunpakket voor ondernemers drastisch moet worden aangepast. Zeker voor bedrijven die op last van de overheid expliciet en impliciet zijn gesloten. De steun moet juist worden verruimd omdat ondernemers door hun reserves heen zijn.
18/11/20
Winnaars fotowedstrijd Landschapskunst bekend
Een half jaar na de lancering van de fotowedstrijd Landschapskunst mag De Groene Koepel de winnende ...
18/11/20
Avonturenhuis ontvangt LEADER-subsidie
Voor de bouw van het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde is de zogenoemde LEADER-subsidie toegekend, een bedrag van maar liefst € 500.000,- euro. Het Avonturenhuis wordt in 4 pagina's belicht in de komende R&T die 24 november bij de abonnees aankomt.
16/11/20
Eindhoven organiseerde in diepste geheim GLOW 2020
Net als veel andere evenementen kon ook het Eindhovense lichtkunstfestival GLOW dit jaar niet in de gebruikelijke vorm doorgaan. De organisatie is de afgelopen maanden in het diepste geheim bezig geweest een alternatief te organiseren. En dat is gelukt.
03/11/20
Exclusief voor leden
Le Champion schrapt zijn fysieke sportevenementen
Sportorganisatie Le Champion heeft besloten om geen fysieke evenementen te organiseren tot 1 maart 2...
02/11/20
IVN ziet negatieve invloed illegale feesten in natuur
Naast de kritiek die jongeren krijgen vanwege het schenden van de coronamaatregelen ziet IVN negatieve invloed van de feesten op de natuur.
27/10/20
Kabinet komt met aanvullende steun voor horeca, evenementen, theater, sport en toeleveranciers
De Nederlandse regering heeft vandaag extra steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven die zwaar zijn getroffen door de recente beperkingen.