Geplaatst op: 28-08-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Wat brengen de nieuwe steunmaatregelen de vrijetijdssector?

Wat brengen de nieuwe steunmaatregelen de vrijetijdssector?
Afbeelding van angelo luca iannaccone via Pixabay
Het Nederlandse kabinet verlengt de steunmaatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis. Daarvoor wordt 11 miljard euro extra door het kabinet uitgegeven. Voor bepaalde sectoren worden specifieke steunmaatregelen ingericht of uitgebreid. Binnen de vrijetijdseconomie komen er alleen sectorspecifieke maatregelen voor cultuur, festivals, reisbranche, evenementen, dierentuinen en bruine vloot. 

Culturele sector
Het kabinet trekt 482 miljoen euro extra uit voor de culturele sector. Dat komt bovenop de 300 miljoen euro die eerder voor de culturele sector werd uitgetrokken. 200 miljoen euro is bedoeld voor een vervolg van het eerdere steunpakket cultuur. Deze middelen gaan naar culturele instellingen die van cruciaal belang zijn voor de landelijke infrastructuur, maar ook naar kunstenaars en creatieve professionals. 14 miljoen euro komt beschikbaar voor een half jaar overbrugging voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was. 20 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld voor het behoud van private musea en kunstcollecties van nationaal belang en 15 miljoen euro komt, met inzet van het ministerie van EZK, beschikbaar voor behoud van het varend erfgoed (de zgn. bruine vloot). Met 150 miljoen euro wil het ministerie stelt gemeenten in staat stellen om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast 68 miljoen euro die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten en provincies hebben opgelopen. 

Reisbranche
Voor de reisbranche was al eerder bekend gemaakt dat de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) een lening van 150 miljoen euro had ontvangen om het vouchersysteem in stand te houden. Het ministerie is met kleinere garantiefondsen in gesprek over eenzelfde regeling. Dat betreft VZR Garant, het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO) en de Stichting Garantie– en Waarborgfonds Zeilreizen. Vooralsnog wordt voor leningen aan de kleine garantiefondsen/regelingen 10 miljoen euro aan de EZK-begroting in 2021 toegevoegd.  Het kabinet onderzoekt verder samen met de reisbranche de haalbaarheid en wenselijkheid van een kredietfaciliteit gekoppeld aan bestaande vouchers. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan zal het kabinet zich daarop beraden. 

Evenementen
In de evenementenbranche wordt gesproken over nieuwe verzekeringsinstrumenten, waarmee activiteiten mogelijk hervat kunnen worden. Mocht blijken dat een rol voor de overheid hierin aantoonbaar doelmatig en wenselijk is, dan beraadt het kabinet zich daarop. Verder onderzoekt de evenementenbranche in afstemming met het kabinet hoe op een veilige en verantwoorde manier activiteiten ontplooid kunnen worden die leiden tot winstgevende businessmodellen. Deze kunnen zo nodig getest worden aan de hand van pilots. 

Dierentuinen
Dierentuinen zijn zwaar geraakt door de coronacrisis en lijden als gevolg daarvan grote verliezen. Naar verwachting loopt het omzetverlies in 2020 op tot 132 miljoen euro, terwijl de vaste hoge kosten voor specialistische zorg, huisvesting voor de dieren en noodzakelijk onderhoud doorlopen. Om het dierenwelzijn van dierentuindieren te waarborgen, is extra steun voor dierentuinen noodzakelijk.  Hierom stelt het kabinet in totaal maximaal 39 miljoen euro beschikbaar om dierentuinen die faillissement moeten aanvragen financieel te ondersteunen. 

NOW Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden. Het vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam verlaagd: in het tweede tijdvak (januari 2021) bedraagt het vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (april 2021) 60%. 

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Uitstel belastingen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. Ze krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. 

Nieuwe maatregelen
Daarnaast worden nieuwe maatregelen gekomen die gericht zijn op het stimuleren van investeringen en economische groei. In de infrastructuur wordt 2 miljard euro geïnvesteerd en er wordt 300 miljoen euro gereserveerd om te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren. Voor de regionale ontwikkelmaatschappijen is 150 miljoen euro beschikbaar om innovaties mkb-ondernemingen te financieren. Voor werknemers die hun baan kwijtraken komt er geld vrij voor bij- en omscholing. 
Link: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banen-en-economie-tot-en-met-2021
Topics:Beleid, Cultuur
Trefwoorden: crisis, corona, beleid, overheidsmaatregelen, steun, subsidie

||| Blogs |||

08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...
28/07/20
Waarom Pinterest voor bedrijven in toerisme & recreatie zo’n geweldig promotiemiddel is
Veel mensen denken bij Pinterest aan hobbyprojecten. Maar wist je dat 1 miljoen Nederlandse gebruikers op Pinterest zoeken naar inspiratie voor reizen en dagjes uit? Pinterest is dus bij uitstek geschikt voor bedrijven in toerisme & recreatie.
28/07/20
I am the greatest!
I am the greatest!
28/07/20 · Reis & vervoer · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Marcel Baltus wil met zijn blog de nieuwsredacties eens opschudden. Zij kiezen steevast voor de grote bedrijven als de reisbranche in de actualiteit staat. De vele duizenden kleine reisbedrijven krijgen geen aandacht terwijl zij het kloppend hart zijn van de branche.
14/07/20
Destinatiemarketing in coronatijd
Hoe werk je als DMO aan een toekomstbestendige positionering, ontwikkeling en zichtbaarheid van het toeristische product in je regio? Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe deelt graag haar inzichten.
30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

18/09/20
Rotterdam bereidt Eurovisie Songfestival voor met 4 scenario's
In de eerste maanden van het nieuwe jaar wordt bepaald hoe het 65ste Eurovisie Songfestival in Rotterdam er precies uit zal zien.
18/09/20
Exclusief voor leden
Keukenhof verwacht 800.000 bezoekers in 2021
Het park wordt gewoon geplant zoals dat al 71 jaar gebeurt: met 7 miljoen bloembollen waar bezoekers in 2021 van 20 maart tot en met 9 mei van kunnen genieten.
18/09/20
Dwingelderveld is het ‘Stilste gebied van Nederland‘
Het Dwingelderveld in de provincie Drenthe is het ‘Stilste gebied van Nederland’. Dat maakte bos...
18/09/20
Europa wil wel belasting heffen op kerosine
Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie wil dat Europa vergaande maatregelen neemt om het klimaat te beschermen.
17/09/20
KHN: horeca sluiten na 24:00 is geen oplossing
KHN vindt dit een slecht plan en legt uit waarom.
17/09/20
Gasten en medewerkers maken zaterdag kust schoon
Het is de derde maal dat Roompot aan de World Cleanup Day deelneemt.
17/09/20
Exclusief voor leden
Groninger Museum presenteert eerste kinderbiënnale van Nederland
Het Groninger Museum organiseert van 24 april tot en met 31 oktober 2021 als eerste museum in Nederland een kinderbiënnale
16/09/20
Exclusief voor leden
Eenvijfde Nederlanders loopt corona op in vrijetijdssector
In hoeverre is de vrijetijdsbranche verantwoordelijk voor het oplopend aantal besmettingen? Met de epidemologische rapporten van het RIVM vanaf 1 juli analyseert de redactie van NRIT de situatie.