Geplaatst op: 23-06-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Hoe kijken leden van Jong RECRON tegen de coronacrisis in hun branche aan?

Hoe kijken leden van Jong RECRON tegen de coronacrisis in hun branche aan?
Leden van Jong RECRON verwachten dat voor hun bedrijven dit jaar een omzetderving van 25% tot 33%. Door te snijden in variabele kosten en het direct on hold zetten van geplande investeringen, kunnen de meeste ondernemers deze omzetderving opvangen met eigen middelen. Enkelen hebben een beroep gedaan op bancaire steun of gaan dat nog doen. Dat blijkt uit onderzoek van Jong RECRON onder 40 leden en 6 deskundigen in de eerste helft van mei. De meeste respondenten werken in de verblijfsrecreatie. Samen bieden ze ruim 80.000 slaapplaatsen aan. 

Maar de coronacrisis biedt ook kansen. Leden van Jong RECRON verwachten unaniem een toename van de vraag naar binnenlandse vakanties. Het terugschroeven van de contactmomenten, vaak door automatisering, zal een blijvertje zijn. Ook overwegen sommige ondernemers het invoeren van een meer dynamisch prijsbeleid. Punt van zorg is de afgenomen investeringscapaciteit waardoor mogelijk niet kan worden voldaan aan de wensen van de gasten.

In het onderzoek zijn de ondernemers kritisch op de veiligheidsregio’s die slecht met de bedrijven hebben gecommuniceerd. Ondernemers moesten zelf op zoek naar de meest actuele informatie en begeleiding in de interpretatie van de informatie is niet of nauwelijks beschikbaar. Ook gemeenten spelen hierin vaak geen glansrol terwijl zij, in de ogen van de respondent, een belangrijke verbindende factor zijn tussen de ondernemers en de veiligheidsregio.

Jong RECRON is een vereniging met ongeveer 80 leden van maximaal 35 jaar oud. Leden zijn eigenaar van een verblijfsrecreatief bedrijf, werkzaam in een managementfunctie op een verblijfsrecreatief bedrijf, overnamekandidaat óf zijn eigenaar of medewerker op een bedrijf dat toeleverancier is van de verblijfsrecreatie. Jong RECRON heeft geen formele relatie tot HISWA-RECRON, maar werkt op diverse thema’s nauw samen met de branchevereniging voor de watersport en vrije tijd.

Omzet

Gemiddeld genomen wordt er door de respondenten een terugloop in omzet ingecalculeerd van 25 tot 33% ten opzichte van de verwachte jaaromzet. Bedrijven die veel vaste gasten hebben, verwachten doorgaans minder omzetderving, vooral de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van het toeristisch kamperen worden getroffen. Groepsaccommodaties worden het hardst getroffen. Zij melden een omzetverlies van 44% tot 58% over 2020. 

Of bedrijven het slechte voorseizoen nog kunnen compenseren hangt sterk af van de normale bezetting in het hoogseizoen. Bedrijven die daar nog kunnen plussen, kunnen nog wat goedmaken. Maar ondernemers in met name de (Zeeuwse) kustregio kennen een vrijwel gegarandeerde maximale bezetting in de zomerperiode, waardoor er op korte termijn nauwelijks ruimte is om de gemiste omzet te compenseren door toenemende vraag. 

Punt van zorg zijn de vouchers die bedrijven qua liquiditeit wel wat lucht hebben gegeven, maar voor veel bedrijven ook in 2021 een inkomstenderving geven omdat dan de beloofde prestatie moet worden geleverd. De omvang van deze omzetderving is nog niet inzichtelijk. Pas later dit jaar zal duidelijk worden hoeveel vouchers in 2020 verzilverd zullen worden en hoeveel in 2021 en in welke mate de voucherboekingen in 2021 de reguliere boekingen verdringen.

Veruit de meeste bedrijven (87%) zien door de crisis hun continuïteit niet in gevaar komen. Ook de ondernemers die in acuut zwaar weer terecht zijn gekomen schatten in dat zij, zodra zij deze periode zijn doorgekomen, weer een gezonde bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

Prijs

Enkele ondernemers gaven aan dat zij overwegen om tijdelijk de prijs te verhogen om de misgelopen omzet in 2020 (deels) te kunnen compenseren. Anderen zoeken het in gewijzigde voorwaarden met vaste aankomstdagen, een minimale verblijfsduur of annuleringsvoorwaarden die minder risicovol zijn voor de ondernemer. 

Invoer van een flexibel prijsbeleid  wordt door sommige respondenten als een kans gezien om nu, in tijden van schaarste, een hogere prijs te vragen. Echter, flexibele pricing is bij kampeer- en bungalowparken niet gebruikelijk. Respondenten hebben in veel gevallen morele bezwaren tegen prijsdifferentiatie. Al met al geven slechts twee ondernemers aan serieus te overwegen een flexibel prijsbeleid te gaan hanteren.

Investeringen

In de sector worden veel investeringen vanuit de cashflow betaald. Toen de inkomsten acuut stagneerden in het eerste kwartaal, werden door de respondenten de lopende investeringen waar mogelijk, on hold gezet in een eerste poging om liquiditeit te behouden. Uit het onderzoek is gebleken dat 46% van de bijna € 37,7 miljoen aan begrote investeringen voor 2020, is bevroren. Dat is ruim 17 miljoen euro. Verschillende respondenten gaven aan dat het verloop van de rest van het seizoen bepalend is voor de investeringen in het najaar van 2020. 

De prioriteit werd dit voorjaar verlegd naar investeringen die snel kunnen renderen, zoals extra privé-sanitair voor de korte termijn en extra verhuurcapaciteit. Met name uitbreidingsplannen, kwaliteitsverbeteringen en het realiseren van extra faciliteiten worden op de lange(re) baan geschoven omdat dergelijke investeringen ofwel een langere terugverdientijd kennen ofwel met name renderen in gasttevredenheid en minder in directe omzet.

Van de 46 respondenten hebben er 35 een meerjareninvesteringsplan. In grofweg twee derde van de gevallen zeggen ondernemers hun plannen op hoofdlijnen te zullen blijven volgen en daar waar mogelijk of nodig enigszins te herzien op basis van de ervaringen en wellicht nieuwe normering die voortkomt uit de coronacrisis. Prioriteit wordt, ook voor de lange termijn, gelegd bij investeringen die snel omzet genereren, zoals het plaatsen van nieuwe verhuuraccommodaties, of andere investeringen die direct renderen.

Automatisering

De coronacrisis heeft de innovatie rond de contactmomenten met de gast een boost gegeven. Sommige ondernemers vinden dat jammer omdat het contact met de gast wordt verloren en het gastvrijheidsconcept daarmee onder druk komt te staan. Anderen zien dat juist als een kans om meer service te bieden zoals 24/7 aankomen, geen wachttijden, geen ‘verplicht babbeltje’ of medewerkers gerichter inzetten op service omdat zij niet nodig zijn bij het inchecken. 

Animatie en horeca

Omdat veel reguliere animatie-activiteiten op het hoogtepunt van de coronacrisis niet konden doorgaan, hebben veel bedrijven ingezet op het ontwikkelen van online activiteiten in de vorm van video’s. Het is de verwachting dat ook na de coronacrisis die kanalen zullen blijven. 

Om een deel van de omzet in de  horeca te behouden, zijn verschillende respondenten gestart met haal- en brengservice. Via de reeds bestaande of geüpgradede parkapps kunnen bestellingen geplaatst worden, die vervolgens opgehaald kunnen worden of bezorgd worden. Nu deze mogelijkheid gerealiseerd is, zal deze ook na de versoepelingen veelal gehandhaafd worden.

Verwachtingen

Zonder uitzondering verwachten de respondenten dat de vraag naar binnenlandse vakanties dit jaar toe zal nemen. Een groot deel van de respondenten verwacht dat de vakanties die in Nederland doorgebracht worden, leiden tot herwaardering van binnenlandse vakanties. Of dat een blijvend effect zal hebben, is onzeker. Een deel denkt zodra het weer kan, vliegvakanties weer onverminderd populair zullen worden. Anderen verwachten een grote groep risicomijdende vakantiegangers of bewustere consumenten die in Nederland op vakantie blijven gaan. 

De respondenten geven in sommige gevallen aan dat zij nieuwe doelgroepen aangetrokken hebben dankzij de coronacrisis. De risicomijdende consument vormt een kans voor de lange termijn. Aangezien deze nieuwe doelgroep voorheen graag pakketreizen afnam, is het voor ondernemers zaak hierop in te spelen door bijvoorbeeld door pakketreizen op thema’s aan te bieden of volledig verzorgde campervakanties binnen Nederland.

Aanbevelingen

Enkele aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn: 
  • zet in op consumentenonderzoek naar (nieuwe) behoeftes;
  • zorg voor gezamenlijke promotie van bestemming Nederland;
  • compenseer gederfde inkomsten door actief kansen te benutten;
  • ga slim netwerken om meer innovatiekracht binnen te halen als sector. 

Het bestuur van Jong RECRON werkt momenteel diverse acties uit die voortkomen uit de aanbevelingen.

Link: https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQEg28qPN0KB0Q/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1593000000&v=beta&t=ZB6ptiS9grSFrYzMvQOVX7OWdEe5uA03qwhy87x9krc
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, campings, kampeerterreinen, verwachtingen

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
06/05/20
De revival van de stacaravan en andere na-Coronaase trends in 2025
Herinnert u zich nog vaag het artikel uit het Algemeen Dagblad in november 2019? "In 2018 gaven...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/10/20
Recreatie Vakbeurs verplaatst naar 20, 21 en 22 januari 2021
De aankomende editie van Recreatie Vakbeurs die gepland stond op 17, 18 en 19 november 2020 in Evenementenhal Hardenberg wordt verplaatst naar 20, 21 en 22 januari 2021.
21/10/20
46% meer boekingen voor bungalowparken in herfstvakantie 2020
Vakantieparken in Nederland zien deze herfstvakantie een boekingenstijging van 46 procent ten opzichte van vorig jaar.
21/10/20
Kosten opladen elektrische auto bij laadpaal moeten duidelijk zijn
Consumenten moeten voordat ze hun elektrische auto opladen bij een laadpaal kunnen zien wat het lade...
20/10/20
Tweede project voor EuroParcs in Oostenrijk en op shirt van Feyenoord
Voor EuroParcs is het een mooie week. De Apeldoornse vakantieparkenspecialist kondigt haar tweede vakantiepark in Oostenrijk aan en prijkt op het shirt van voetbalclub Feyenoord tijdens de Europa League wedstrijden en die van de KNVB-beker.
20/10/20
6 nieuwe accommodaties aangesloten bij Vekabo
Bij organisatie Vekabo plattelandsaccommodaties zijn in de afgelopen maanden 6 nieuwe accommodaties ...
18/10/20
Tweede lockdown nekslag voor groepenmarkt
De Nederlandse watersport- en recreatiesector loopt door de tweede lockdown 158 miljoen euro aan omzet mis. Dat gevoegd bij de schade van het voorjaar van 700 miljoen euro en de totale schade loopt bijna naar een miljard euro. Vooral de groepsaccommodaties en buitensportbedrijven worden hard geraakt.
18/10/20
TopParken nieuwe eigenaar camping de Hertshoorn
Camping de Hertshoorn in Garderen wordt overgenomen door TopParken en zal begin volgend jaar verder gaan onder de naam TopParken Resort Veluwe.
16/10/20
Landal in exploitatie futuristisch vakantiepark bij Bergeijk Forest Village
In Luyksgestel, bij Bergeijk, komt een hoogwaardig vakantiepark met 340 recreatiewoningen met centrumvoorzieningen.