Geplaatst op: 23-06-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Hoe kijken leden van Jong RECRON tegen de coronacrisis in hun branche aan?

Hoe kijken leden van Jong RECRON tegen de coronacrisis in hun branche aan?
Leden van Jong RECRON verwachten dat voor hun bedrijven dit jaar een omzetderving van 25% tot 33%. Door te snijden in variabele kosten en het direct on hold zetten van geplande investeringen, kunnen de meeste ondernemers deze omzetderving opvangen met eigen middelen. Enkelen hebben een beroep gedaan op bancaire steun of gaan dat nog doen. Dat blijkt uit onderzoek van Jong RECRON onder 40 leden en 6 deskundigen in de eerste helft van mei. De meeste respondenten werken in de verblijfsrecreatie. Samen bieden ze ruim 80.000 slaapplaatsen aan. 

Maar de coronacrisis biedt ook kansen. Leden van Jong RECRON verwachten unaniem een toename van de vraag naar binnenlandse vakanties. Het terugschroeven van de contactmomenten, vaak door automatisering, zal een blijvertje zijn. Ook overwegen sommige ondernemers het invoeren van een meer dynamisch prijsbeleid. Punt van zorg is de afgenomen investeringscapaciteit waardoor mogelijk niet kan worden voldaan aan de wensen van de gasten.

In het onderzoek zijn de ondernemers kritisch op de veiligheidsregio’s die slecht met de bedrijven hebben gecommuniceerd. Ondernemers moesten zelf op zoek naar de meest actuele informatie en begeleiding in de interpretatie van de informatie is niet of nauwelijks beschikbaar. Ook gemeenten spelen hierin vaak geen glansrol terwijl zij, in de ogen van de respondent, een belangrijke verbindende factor zijn tussen de ondernemers en de veiligheidsregio.

Jong RECRON is een vereniging met ongeveer 80 leden van maximaal 35 jaar oud. Leden zijn eigenaar van een verblijfsrecreatief bedrijf, werkzaam in een managementfunctie op een verblijfsrecreatief bedrijf, overnamekandidaat óf zijn eigenaar of medewerker op een bedrijf dat toeleverancier is van de verblijfsrecreatie. Jong RECRON heeft geen formele relatie tot HISWA-RECRON, maar werkt op diverse thema’s nauw samen met de branchevereniging voor de watersport en vrije tijd.

Omzet

Gemiddeld genomen wordt er door de respondenten een terugloop in omzet ingecalculeerd van 25 tot 33% ten opzichte van de verwachte jaaromzet. Bedrijven die veel vaste gasten hebben, verwachten doorgaans minder omzetderving, vooral de bedrijven die sterk afhankelijk zijn van het toeristisch kamperen worden getroffen. Groepsaccommodaties worden het hardst getroffen. Zij melden een omzetverlies van 44% tot 58% over 2020. 

Of bedrijven het slechte voorseizoen nog kunnen compenseren hangt sterk af van de normale bezetting in het hoogseizoen. Bedrijven die daar nog kunnen plussen, kunnen nog wat goedmaken. Maar ondernemers in met name de (Zeeuwse) kustregio kennen een vrijwel gegarandeerde maximale bezetting in de zomerperiode, waardoor er op korte termijn nauwelijks ruimte is om de gemiste omzet te compenseren door toenemende vraag. 

Punt van zorg zijn de vouchers die bedrijven qua liquiditeit wel wat lucht hebben gegeven, maar voor veel bedrijven ook in 2021 een inkomstenderving geven omdat dan de beloofde prestatie moet worden geleverd. De omvang van deze omzetderving is nog niet inzichtelijk. Pas later dit jaar zal duidelijk worden hoeveel vouchers in 2020 verzilverd zullen worden en hoeveel in 2021 en in welke mate de voucherboekingen in 2021 de reguliere boekingen verdringen.

Veruit de meeste bedrijven (87%) zien door de crisis hun continuïteit niet in gevaar komen. Ook de ondernemers die in acuut zwaar weer terecht zijn gekomen schatten in dat zij, zodra zij deze periode zijn doorgekomen, weer een gezonde bedrijfsvoering kunnen voortzetten.

Prijs

Enkele ondernemers gaven aan dat zij overwegen om tijdelijk de prijs te verhogen om de misgelopen omzet in 2020 (deels) te kunnen compenseren. Anderen zoeken het in gewijzigde voorwaarden met vaste aankomstdagen, een minimale verblijfsduur of annuleringsvoorwaarden die minder risicovol zijn voor de ondernemer. 

Invoer van een flexibel prijsbeleid  wordt door sommige respondenten als een kans gezien om nu, in tijden van schaarste, een hogere prijs te vragen. Echter, flexibele pricing is bij kampeer- en bungalowparken niet gebruikelijk. Respondenten hebben in veel gevallen morele bezwaren tegen prijsdifferentiatie. Al met al geven slechts twee ondernemers aan serieus te overwegen een flexibel prijsbeleid te gaan hanteren.

Investeringen

In de sector worden veel investeringen vanuit de cashflow betaald. Toen de inkomsten acuut stagneerden in het eerste kwartaal, werden door de respondenten de lopende investeringen waar mogelijk, on hold gezet in een eerste poging om liquiditeit te behouden. Uit het onderzoek is gebleken dat 46% van de bijna € 37,7 miljoen aan begrote investeringen voor 2020, is bevroren. Dat is ruim 17 miljoen euro. Verschillende respondenten gaven aan dat het verloop van de rest van het seizoen bepalend is voor de investeringen in het najaar van 2020. 

De prioriteit werd dit voorjaar verlegd naar investeringen die snel kunnen renderen, zoals extra privé-sanitair voor de korte termijn en extra verhuurcapaciteit. Met name uitbreidingsplannen, kwaliteitsverbeteringen en het realiseren van extra faciliteiten worden op de lange(re) baan geschoven omdat dergelijke investeringen ofwel een langere terugverdientijd kennen ofwel met name renderen in gasttevredenheid en minder in directe omzet.

Van de 46 respondenten hebben er 35 een meerjareninvesteringsplan. In grofweg twee derde van de gevallen zeggen ondernemers hun plannen op hoofdlijnen te zullen blijven volgen en daar waar mogelijk of nodig enigszins te herzien op basis van de ervaringen en wellicht nieuwe normering die voortkomt uit de coronacrisis. Prioriteit wordt, ook voor de lange termijn, gelegd bij investeringen die snel omzet genereren, zoals het plaatsen van nieuwe verhuuraccommodaties, of andere investeringen die direct renderen.

Automatisering

De coronacrisis heeft de innovatie rond de contactmomenten met de gast een boost gegeven. Sommige ondernemers vinden dat jammer omdat het contact met de gast wordt verloren en het gastvrijheidsconcept daarmee onder druk komt te staan. Anderen zien dat juist als een kans om meer service te bieden zoals 24/7 aankomen, geen wachttijden, geen ‘verplicht babbeltje’ of medewerkers gerichter inzetten op service omdat zij niet nodig zijn bij het inchecken. 

Animatie en horeca

Omdat veel reguliere animatie-activiteiten op het hoogtepunt van de coronacrisis niet konden doorgaan, hebben veel bedrijven ingezet op het ontwikkelen van online activiteiten in de vorm van video’s. Het is de verwachting dat ook na de coronacrisis die kanalen zullen blijven. 

Om een deel van de omzet in de  horeca te behouden, zijn verschillende respondenten gestart met haal- en brengservice. Via de reeds bestaande of geüpgradede parkapps kunnen bestellingen geplaatst worden, die vervolgens opgehaald kunnen worden of bezorgd worden. Nu deze mogelijkheid gerealiseerd is, zal deze ook na de versoepelingen veelal gehandhaafd worden.

Verwachtingen

Zonder uitzondering verwachten de respondenten dat de vraag naar binnenlandse vakanties dit jaar toe zal nemen. Een groot deel van de respondenten verwacht dat de vakanties die in Nederland doorgebracht worden, leiden tot herwaardering van binnenlandse vakanties. Of dat een blijvend effect zal hebben, is onzeker. Een deel denkt zodra het weer kan, vliegvakanties weer onverminderd populair zullen worden. Anderen verwachten een grote groep risicomijdende vakantiegangers of bewustere consumenten die in Nederland op vakantie blijven gaan. 

De respondenten geven in sommige gevallen aan dat zij nieuwe doelgroepen aangetrokken hebben dankzij de coronacrisis. De risicomijdende consument vormt een kans voor de lange termijn. Aangezien deze nieuwe doelgroep voorheen graag pakketreizen afnam, is het voor ondernemers zaak hierop in te spelen door bijvoorbeeld door pakketreizen op thema’s aan te bieden of volledig verzorgde campervakanties binnen Nederland.

Aanbevelingen

Enkele aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek zijn: 
  • zet in op consumentenonderzoek naar (nieuwe) behoeftes;
  • zorg voor gezamenlijke promotie van bestemming Nederland;
  • compenseer gederfde inkomsten door actief kansen te benutten;
  • ga slim netwerken om meer innovatiekracht binnen te halen als sector. 

Het bestuur van Jong RECRON werkt momenteel diverse acties uit die voortkomen uit de aanbevelingen.

Link: https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQEg28qPN0KB0Q/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1593000000&v=beta&t=ZB6ptiS9grSFrYzMvQOVX7OWdEe5uA03qwhy87x9krc
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, bungalowparken, campings, kampeerterreinen, verwachtingen

||| Blogs |||

30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

10/07/20
Handtekeningen binnen voor snelfietsroute Amersfoort - Utrecht
De snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is weer een stap dichterbij de uitvoering. De provincie Utrecht...
10/07/20
Het grootste restaurant van Nederland
Combineer 2.500 m2 industrieel erfgoed, het grootste evenement van Nederland dat wordt afgelast en 6 restaurants die hun nek willen uitsteken, en je hebt het grootste culinaire pop-up concept van Nederland.
10/07/20
10 kolossale kunstwerken langs Maasfietsroute
Langs het Limburgse deel van Maasroute officieel geopend zijn 10 kolossale kunstwerken geplaatst.
10/07/20
Derde icoon-fietsroute: LF Kustroute
Nederland heeft een nieuwe LF Kustroute. De route maakt deel uit van een reeks geplande LF-icoonroutes van het Fietsplatform. De route is 610 kilometer lang en volgt de Nederlandse kustlijn.
09/07/20
Talkshow naar wijnlounge van Fletcher
Vanaf zondag 19 juli 2020 is de nieuwe zakelijke talkshow Ondernemerslounge te zien op RTL7 en dat g...
09/07/20
ING: Omzet in horeca -30% tot -40% in 2020
ING verwacht dat de omzet in de Nederlandse horeca vanwege de coronacrisis in 2020 met 30 tot 40% zal krimpen. Een combinatie van van beperkende maatregelen, veranderde consumentenvoorkeuren en een krimpende economie zorgt er voor dat de horecaomzet in de rest van 2020 en 2021 nog niet volledig zal kunnen herstellen.
08/07/20
Exclusief voor leden
Toenemend vertrouwen maar ook veel onzekerheid in branche
Het vertrouwen van ondernemers in de vrijetijdsbranche is in een maand tijd omhoog geschoten. Maar de onzekerheid in de branche is nog groot. Hoe pakt dat voor de verschillende deelbranches uit?
08/07/20
Eerste vakbeurs in MECC over anderhalvemeter inrichting
De Anderhalve meter Expo is de beurs over oplossingen voor uitdagingen uit de anderhalvemeter maatschappij.