Geplaatst op: 10-06-2020
Auteur: Marc Gerlings

Vrees voor onvoldoende ontwikkeling Veluwe door stikstofaanpak

Vrees voor onvoldoende ontwikkeling Veluwe door stikstofaanpak
Uitverkoop Veluwe waardoor ontwikkelruimte té beperkt is?
De Veluwe is de grootste toeristische regio voor vakantievierende Nederlanders in eigen land. Dit grote natuurgebied speelt nationaal een rol om aan de stikstofeisen te voldoen. De provincie Gelderland is bang dat er onvoldoende ontwikkelruimte is voor de Veluwe zelf met de voorgestelde nationale stikstofaanpak en vraagt om maatwerk.

Gelderland wil een maatwerk stikstofaanpak voor de Veluwe, het grootste natuurgebied op land van Noordwest-Europa. De aanpak is van belang om de natuur te herstellen en de bouw en andere economische activiteiten te hervatten. Zonder maatwerk zetten we niet alleen Gelderland, maar grote delen van ons land op slot. Gedeputeerde Staten van Gelderland roepen het Rijk hiertoe op. Komende week debatteert de Tweede Kamer hierover.

Waarom is er onvoldoende ontwikkelruimte voor de Veluwe?

De aanpak van het Kabinet is erop gericht om in 2030 de stikstofnorm voor de helft van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te halen. Zonder een keuze te maken welke gebieden hersteld moeten worden. Deze ‘one size fits all’ benadering levert betere natuur op, maar zet de Veluwse natuur in 2030 nog steeds op een dikke onvoldoende. De stikstofwinst die de landelijke stikstofaanpak oplevert, is voor natuurherstel en een deel daarvan reserveert het rijk voor projecten van nationaal belang. Zo blijft er onvoldoende ruimte voor maatschappelijk en economische ontwikkelingen op de Veluwe, in Gelderland en in een groot deel van Nederland.

Voorkom uitverkoop Veluwe

Ook in andere delen van het land zijn steeds meer initiatiefnemers voor stikstof afhankelijk van de Veluwe. Zo kan het zijn dat voor de aanleg van een grote woonwijk in de Randstad stikstofruimte op de Veluwe nodig is. Of voor een uitbreiding van een trambaan in Utrecht.  Hierdoor shoppen meer en meer initiatiefnemers uit het hele land op de Veluwe voor stikstof. Om ongecontroleerd en ongericht wegkopen van stikstofruimte bij boeren op de Veluwe voor te zijn, is een maatwerkaanpak nodig. Die aanpak moet zorgen voor een eerlijke verdeling van stikstofruimte. 

Verantwoordelijke Gelders gedeputeerde Peter Drenth: "We willen alles op alles zetten om wildwestpraktijken te voorkomen. Ongecontroleerde opkoop zorgt voor verloedering van het buitengebied en kan ondermijning in de hand werken. Als er geen maatwerkaanpak voor de Veluwe komt, is het lukraak opkopen niet tegen te houden. En dit terwijl de natuur er nog steeds slecht voorstaat."

Meer ruimte nodig voor economisch herstel

Juist door de centrale ligging van de Veluwe in Nederland heeft het gebied een sleutelrol in de stikstofaanpak. Een efficiëntere inzet van landelijke bronmaatregelen moet ervoor zorgen dat stikstofruimte eerlijk wordt verdeeld over het land. Ook op de Veluwe. Dat is eerlijker dan het laten aankomen op wildwestpraktijken. Een eerlijke verdeling is nodig voor Nederland én Gelderland om te kunnen blijven wonen, werken en leven. Door de stikstofproblematiek kunnen alleen al dit jaar in Gelderland 3.000 woningen niet worden gebouwd. Juist in deze tijd is het belangrijk dat de stikstof aanpak het economisch herstel niet remt. Gelderland pleit er ook voor meer te investeren in natuurherstel in dit gebied.

Gelderse stikstofaanpak

De provincie werkt aan een Gelderse stikstofaanpak samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De Gelderse stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. Naast de Veluwe maakt de provincie ook werk van maatregelen voor de Achterhoek en Rijntakken. De maatregelen moeten leiden tot natuurherstel, structurele verlaging van de stikstofneerslag en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland vlot trekken.
Trefwoorden: stikstof, Veluwe, natuur, natuurherstel, beleid

||| Blogs |||

26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
06/02/18
Zingevend consumptielandschap?
Zingevend consumptielandschap?
06/02/18 · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
Nog niet zo heel lang geleden was de zondag de enige vrije dag. Deze werd beschouwd als een rus...
30/11/16
Wordt de kust echt bedreigd?
Wordt de kust echt bedreigd?
30/11/16 · Beleid · Dagrecreatie · Natuur · Han Verheijden | Lees meer
In de afgelopen maanden hebben alle kranten volgestaan met nerveuze berichten over ons kust. Ze...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/07/20
Tips van vrienden zien op Terschelling Tips app
De VVV Terschelling lanceerde onlangs ‘Terschelling Tips’, een app vol tips met activiteiten in de natuur op Terschelling. Bijzonder is dat gebruikers kunnen zelf ook tips toevoegen, tips van vrienden zien en vragen.
20/07/20
Goene pop-up van Breda Marketing op Grote Markt
Breda wil bezoekers en de eigen bewoners in deze coronatijd de ruimte geven. Dat doen ze vanaf dit weekend ook letterlijk met een pop-up vestiging hartje binnenstad waar bezoekers worden verleid de natuur in en rond de stad te bezoeken.
15/07/20
Gelderland en Rijk investeren 25 miljoen in balans toerisme en natuur op de Veluwe
Het Rijk en de provincie Gelderland steken samen 25 miljoen euro in de Regio Deal Veluwe.
11/07/20
Antwerpen maakt site met groen dicht bij huis
Tijdens de coronacrisis werden we gedwongen recreatie dicht bij huis te zoeken. Voor veel consumenten begon een zoektocht naar mooie natuur in de buurt. Om dat te faciliteren heeft de provincie Antwerpen een GroenZoeker gemaakt.
10/07/20
Handtekeningen binnen voor snelfietsroute Amersfoort - Utrecht
De snelfietsroute Amersfoort-Utrecht is weer een stap dichterbij de uitvoering. De provincie Utrecht...
03/07/20
Vinkeveen krijgt nieuw natuurgebied 'Marickenland'
Vinkeveen krijgt er een nieuw natuurgebied bij onder de naam ‘Marickenland’. Dit rietland-natuur...
30/06/20
Exclusief voor leden
Landschap omarmt jongeren met psychische problemen
Hoe kun je als landschapsorganisatie jongeren met mentale problemen helpen? Zorg jij voor het landschap, dan zorgt het landschap voor jou: met deze gedachtegang zochten Landschap Overijssel en Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie Zwolle vanaf 2018 de samenwerking.
29/06/20
Exclusief voor leden
Vijf nationale parken bundelen marketingkrachten
Vijf nationale parken presenteren zichzelf sinds kort op de nieuwe website www.beleefdenationalepark...