Geplaatst op: 09-06-2020
Auteur: Ton Vermeulen
NRIT

Marieken Nieuwdorp draagt stokje over bij de Groene Koepel

Marieken Nieuwdorp draagt stokje over bij de Groene Koepel
Foto's Jorn van Eck

Marieken Nieuwdorp neemt eind van het jaar afscheid van de Groene Koepel. Na 12 jaar in de frontlinie van het natuurlijk verblijven te hebben gestaan, gaat zij in het oosten van Nederland nu zelf genieten. In een interview, dat zeker geen afscheid is, blikt ze terug maar kijkt vooral vooruit. Natuurlijk bespreken we ook hoe de Natuurkampeerterreinen en Trekkershutten de coronacrisis doormaken.


Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur is een Nederlandse organisatie die zich inzet voor een duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie in Nederland en omringende landen. De Groene Koepel is de marketing- en belangenbehartigingsorganisatie voor de drie keurmerken: Natuurkampeerterreinen, GroepsNatuurkampeerterreinen en Trekkershutten. Daarnaast staan zij met het DGK Lab als kennis- en ontwikkelcentrum aan de basis van verschillende innovaties in de natuurlijke verblijfsrecreatie.


Nieuwdorp heeft in de 12 jaar, dat ze als directeur aan het roer mocht staan, de Groene Koepel opgebouwd en breder neergezet. Haar afscheid vindt plaats op een logisch moment: "De organisatie staat en we worden door consumenten goed gevonden. Het is goed als iemand anders een volgende stap gaat maken”, blikt ze nuchter terug.


Tegen de stroom in gegroeid

Het meest trots is Nieuwdorp op het feit dat de organisatie door consumenten die in de natuur willen recreëren, gevonden wordt. "Dat de Natuurkampeerterreinen het goed doen en tegen de stroom in gegroeid zijn”, vat ze samen. Dat is niet vanzelf gegaan en heeft heel veel te maken met het stevig vasthouden aan de kernwaarden: natuur, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. "Op natuur en duurzaamheid hebben we ons gigantisch geprofileerd en dat heeft gewerkt. Je ziet dat grotere campings dat nu ook gaan doen en daarom proberen wij weer stapjes te maken om ons nog weer verder te onderscheiden.”
Wat de Groene Koepel anders maakt dan andere brancheorganisaties is dat ze naast belangenbehartiger ook de marketing- en boekingsmachine voor de aangesloten ondernemers zijn. Nieuwdorp heeft daarom een gezond rendementsperspectief voor haar ondernemers nooit uit het oog verloren: "De Natuurkampeerterreinen draaien qua marketing volledig op ons. Dat vergt ook een bepaalde vertrouwensband die we hebben opgebouwd.” Wat ook heeft bijgedragen aan het succes is de goede sfeer die om de organisatie hangt."We zijn een prettige organisatie en hebben een fijne sfeer met z’n allen. Wat ook heel mooi is dat we naast betaalde krachten op kantoor ook met vrijwilligers werken. Dat geeft een organisatie uitstraling en dat weten de kampeerders weer te waarderen.”


Een innovatiehart

Haar opvolger moet in de optiek van Nieuwdorp een echt innovatiehart hebben: "Mijn drive is continu geweest dat we voorop moeten lopen. Ik heb een DGK-Lab neergezet en dat moet nu verder worden uitgebouwd. Daar kun je weer het nodige mee bereiken.” Uit het innovatielab zijn tal van initiatieven ontsproten maar het eetbaar landschap is toch wel een bijzonder kindje voor Nieuwdorp: "Ik wilde de natuur op de Natuurkampeerterreinen meer onder de aandacht brengen en zo is het project rond het eetbaar landschap ontstaan.” Bijzonder is dat aan dat project geen dikke rapporten met onderzoeken ten grondslag lagen: "Je hebt zoveel feeling met de terreinen en de sector dat je een dergelijk initiatief ook kunt wagen”, vertelt Nieuwdorp. "We gingen het idee naar de ondernemers communiceren, startten met cursussen en zo is het balletje gaan rollen. Dit voorjaar heeft een afstudeerder van de BUaz haar afstudeeronderzoek gericht op het verder uitbouwen en vermarkten van het eetbaar landschap.” Over duurzaamheid is Nieuwdorp duidelijk: "Op alles wat je rond duurzaamheid in vijf jaar kunt terugverdienen, moet je investeren. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig en daarin wil ik de hele sector meekrijgen.”
Verkoop Groene Boekjes leeft sterk op

Bij de start van de coronacrisis was het voor veel ondernemers aangesloten bij de Groene Koepel wel even schrikken: "Financieel kregen ze niks binnen. Wij zijn toen in de belangenbehartiging gedoken, voor bijvoorbeeld de TOGS-regeling. We hebben brieven naar het ministerie gestuurd en uiteindelijk is ook voor onze ondernemers deze regeling losgekomen.” Ook de eigen organisatie werd geraakt: "We verkochten geen enkel Groen Boekje meer (de Groene Campinggids met 145 Natuurkampeerterreinen met de verplichte Natuurkampeerkaart) en de inkomsten gingen naar beneden. Maar je ziet dat het nu enorm aantrekt. Eerst zaten we op 50 duizend euro minder omzet, dat is nu nog maar 10 duizend euro. Het is de laatste maand gigantisch aangetrokken.” Volgens Nieuwdorp is dat een duidelijk teken dat het helemaal op gang gaat komen.


"Je ziet dat mensen aan een bepaalde modus beginnen te wennen. Ze willen toch even weg en zoeken daar een oplossing voor”, stelt Nieuwdorp. "Er wordt weer volop gekampeerd en onze ondernemers zijn super inventief. Dat heeft ook te maken met het feit dat we een sportieve groep kampeerders hebben. Ondernemers maken reclame voor zelfvoorzienend kamperen en gasten komen met koepeltentjes en een emmer het terrein op. Er zijn ook campers en caravans die alles aan boord hebben maar zelfs tentkampeerders komen. Dat vind ik geweldig. Ze hebben een douchezak bij zich en lossen het zelf op.”
Gaat het niet linksom, dan kan het rechtsom

Voor eenieder in de branche heeft ze ook nog een advies: "Blijf er vooral positief instaan en pak de kansen die je ziet komen. Want er zijn best veel mogelijkheden zoals je ziet bij onze ondernemers. Als het niet linksom kan, doen ze het rechtsom. Dan maar geen sanitair en kopen ze een paar tentjes met porta-potti’s en als het niet meer nodig is, ruimen ze de boel weer op.” Op de site van de Natuurkampeerterreinen kunnen gasten precies zien welke terreinen er open zijn want er zijn ook terreinen die pas 1 juli opengaan. "De terreinen die open zijn, hebben het druk en het zomerseizoen loopt nu vol.”

Een andere poot van de Groene Koepel betreft de Trekkershutten en ook daar is positief nieuws te melden. Nieuwdorp: "De Trekkershutten zijn eerst dicht geweest, maar sinds we zijn gaan communiceren ‘boek een trekkershut met sanitair’ loopt het als een tierelier. Al met al is het websitebezoek een stuk hoger dan vorig jaar.”


Lastig puntje zijn de GroepsNatuurkampeerterreinen die in deze tijd van sociale afstand het niet makkelijk hebben. "Sommigen hebben zich omgebouwd tot een gewoon Natuurkampeerterrein”, vertelt Nieuwdorp. "Anderen beginnen wel vanaf 1 juli groepen te ontvangen. Maar dat kunnen groepen tot maximaal 100 mensen zijn.”
Op de bonnefooi verdwijnt grotendeels

Toch gaan ook voor natuurkamperen de tijden veranderen. Vooral het op de bonnefooi op pad gaan, wordt lastig: "Ik denk dat er meer gereserveerd gaat worden. Bij Staatsbosbeheer moet nu alles van tevoren worden geboekt”, vertelt Nieuwdorp die dat particuliere terreinen ook adviseert. "Want je kunt nu niet 100% vol boeken. We zeggen tegen de fietsers die in de ochtend op pad gaan om alvast de volgende camping te bellen zodat ze er rekening mee kunnen houden. Ook digitaal betalen bij de ondernemers gaat er komen.” Nieuwdorp ziet bij het natuurlijk verblijven verschuivingen in het gedrag: "Er is meer kort verblijf dan anders en we zien ineens meer nieuwe gasten.”


In relatie tot het nieuwe normaal ziet Nieuwdorp alleen maar kansen: "Onze terreinen hebben sowieso natuurlijke, ruime plekken. Ik hoop dat er wat meer dichter bij huis gekampeerd wordt. Als ik nu naar boven kijk zie ik geen vliegtuigstrepen en dat is heel positief.” Nieuwdorp denkt dat die bewustwording verder doorzet. "Daar spelen wij al jaren op in. Ik hoop dat meer bewuste mensen, gezinnen met jonge kinderen hun kinderen echt wat mee willen geven. Dat past heel erg bij de Natuurkampeerterreinen en zie je ook steeds meer bij de Trekkershutten.”


Nieuwdorp denkt overigens niet dat er meer privésanitair in gebouwtjes op de kampeervelden komt: "Dan krijgen we echt bebouwing op de kampeerterreinen en dat willen we niet. Dan krijg je een hele andere uitstraling. Als er niet gekampeerd wordt, moet het Natuurkampeerterrein gewoon in het landschap opgaan. Ik kan me wel voorstellen dat er bij het sanitairgebouw andersoortig sanitair gaat komen. Dat ze daarover na gaan denken.”


Gematigd positief over 2020

Over het hele jaar 2020 is Nieuwdorp gematigd positief: "Ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt. Pasen was natuurlijk helemaal niks en de terreinen die pas in juli open kunnen, missen een deel van de jaaromzet. De rest heeft Hemelvaart en Pinksteren op ongeveer 70% gedraaid. Ik denk niet dat het voor de Natuurkampeerterreinen een totaal verloren seizoen wordt. Als ze nog wat langer het seizoen door kunnen draaien, kan het nog meevallen.”
Knabbelen aan de positie van de Groene Koepel

En dan tot slot nog een lastig puntje: het concurrerende initiatief Natuurhuisje.nl. Heeft ze daar slapeloze nachten van gehad, want dit concurreert toch sterk met de trekkershutten? Nieuwdorp is daar realistisch over: "Ik denk dat onze Trekkershutten zeker ‘last’ hebben van een initiatief als Natuurhuisje.nl. Ze hadden een vrij suffig imago maar je ziet dat het daar steeds verder is vernieuwd. Dat zien de mensen ook. We hebben een paar nieuwe hutten in de kop van Groningen, die lopen als een tierelier. Ze zijn nu al compleet volgeboekt.” Maar eerlijk is ze ook: "Als ik de naam Natuurhuisje had verzonnen was dat wel slim geweest om die erbij te hebben.”


Ook aan de positie van Natuurkampeerterreinen wordt geknabbeld. Nu weer met kamperen in de achtertuin van een medelander: "Ik denk dat dat niet erg groot gaat worden”, verwacht Nieuwdorp. "Ik zou niet graag bij iemand in de tuin kamperen. Je voelt je dan toch bekeken.”
Nieuwdorp sluit af met aan te geven dat De Groene Koepel nu staat, dat haar keurmerken in de groene verblijfsrecreatie goed zichtbaar zijn en dat er nu verdere stappen worden gezet om zich verder te profileren als innovatieve organisatie die oplossingen biedt richting een duurzaam en gezond rendementsperspectief voor de aangesloten ondernemers en organisaties.

Link: https://www.degroenekoepel.nl
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, campings, kampeerterreinen, natuur, natuurkampeerterreinen, trekkershutten, brancheorganisaties

||| Blogs |||

09/07/21
Dromomania
Wat een intens genot was het. De voortijdige uitschakeling van het Nederlands Elftal (nou ja, eigenl...
07/06/21
Bezint eer ge begint!
Bezint eer ge begint!
07/06/21 · Horeca · Guido Aerts | Lees meer
De laatste dertig jaar gaan we in oktober samen met vrienden een lang weekend naar een super leuk ho...
02/05/21
Pegasus of luchtfietserij?
Pegasus of luchtfietserij?
02/05/21 · Dagrecreatie · Thijs Vossen | Lees meer
Er zal in een ver verleden ongetwijfeld ooit een blog geschreven zijn met de titel: ‘De auto wordt...
30/03/21
Hoe je een imago verkwanselt met een kop koffie
In het stemhokje schoot de gedachte door mijn hoofd. Merkwaardig eigenlijk dat meerdere politieke pa...
18/03/21
Het ontwikkelen van recreatiebedrijven begint met het eind voor ogen
Overheden buitelen over elkaar rondom het thema: vitale verblijfsrecreatie. Terecht, want een sterke verblijfsrecreatie draagt bij aan de leefbaarheid in een stad, dorp of gemeente. Goed dat overheden daar op letten. In onze optiek hebben veel gemeenten echter weinig oog voor het sturen op nieuwe concepten die gebaseerd zijn op toeristisch-recreatieve exploitatie.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

30/07/21
Leidende tentoonstelling Fries Museum voor Arcadia bekend
De collectie Franse impressionisten uit Museum Boijmans Van Beuningen komt volgend jaar naar Leeuwarden. Het Fries Museum maakt samen met het Rotterdamse museum een grote tentoonstelling over de invloed van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch.
30/07/21
Exclusief voor leden
Pilot digitaal stoplicht systeem in horeca Dordrecht
Dordrecht krijgt de eerste pilot met een stoplichtsysteem voor de horeca. In een gratis app is dan te zien of er in een bepaalde horecagelegenheid voldoende plek is. Het initiatief wordt ondersteund vanuit de provincie Zuid-Holland.
29/07/21
Slecht en minder slecht nieuws voor evenementen
Maandag neemt het Nederlandse kabinet waarschijnlijk een beslissing over het al of niet doorgaan van eendaagse festivals zonder vaste placering. Het kort geding is daarom aangehouden. Inmiddels is ook meer duidelijk over de recente uitbraken bij festivals en horeca. Vanwege de ontwikkelingen krijgen evenementen 40 miljoen euro extra aan steun.
29/07/21
Visit Zuid-Limburg zoekt na watersnood tijdelijke locatie
Beide locaties in Valkenburg van DMO Visit Zuid-Limburg zijn nog onbruikbaar na de enorme watersnood. Om gasten te helpen is een tijdelijk informatiepunt opgezet bij het station van Valkenburg maar de organisatie heeft nog een locatie nodig.
29/07/21
Fietspad in Project Wierdijk open
Het fietspad Wierdijk in gemeente Hollands Kroon is klaar. De nieuwe fietsroute meandert langs de monumentale dijk en de rijke historie van het voormalige Waddeneiland Wieringen.
29/07/21
Via VR zomaar sprong naar 17e eeuw maken
Kinderen zijn gek op tijdrijzen. Het kan niet maar in het Westfries Museum in Hoorn toch weer wel. In het museum kun je extra tours boeken waardoor je via een virtual reality bril opeens door Batavia loopt in 1627. Het museum verdient ook wat extra met de tours.
26/07/21
Doek valt voor meerdaagse evenementen
De Alliantie van Evenementenbouwers begrijpt het besluit van de Nederlandse regering om meerdaagse evenementen waar kan worden overnacht af te gelasten. Ze roept de regering wel op om snel een besluit te nemen over de andere evenementen.
26/07/21
Norwegian Cruise Line vaart voor het eerst weer na 500 dagen
Norwegian Cruise Line (NCL) heeft gisteren haar cruise comeback officieel ingeluid met een dubbel debuut: Norwegian Jade is niet alleen het eerste schip van de 17 schepen tellende vloot die na 500 dagen weer gasten verwelkomde aan boord, ze schreef ook geschiedenis voor NCL door zich als eerste schip in haar thuishaven Athene (Piraeus) te stationeren. Daar is de Griekse minister van toerisme blij mee.