Geplaatst op: 29-04-2020
Auteur: Marc Gerlings

Nieuw erfgoed- en cultuurprogamma Utrecht verlegt slechts accenten

5 hoofdpunten profiel destinatie provincie Utrecht

Nieuw erfgoed- en cultuurprogamma Utrecht verlegt slechts accenten
Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma van de provincie Utrecht bouwt grotendeels voort op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bibliotheek- en monumentenbeleid, de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed, provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie. Er is nauwelijks vernieuwing te zien in het beleid. Op 3 juni wordt het beleidsprogramma behandeld in de provinciale staten.

Nieuwe accenten

Nieuwe accenten worden gelegd op de herbestemming met maatschappelijke functie en verduurzaming van monumenten, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een hoogwaardig cultuuraanbod dat aansluit op de groei van de steden. Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend erfgoed en religieus erfgoed krijgen meer aandacht.

De bijdrage aan de culturele infrastructuur wordt geïntensiveerd door versterking van het festivalbeleid, stimulering van talentontwikkeling en ontwikkeling van nieuw museumbeleid.

Bij cultuurparticipatie en de bibliotheken wordt de verbinding gelegd met de Sociale Agenda van de provincie. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage van de provincie aan het Jeugfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen, die van huis uit niet de kans hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten, toch muziek- of dansles volgen.

Iedereen moet met cultuur kennismaken

"Ons cultuur- en erfgoedaanbod is van buitengewone kwaliteit. Het vormt onze identiteit en maakt onze provincie aantrekkelijk. Ik vind dat iedereen met cultuur kennis moet kunnen maken, de kans krijgen om mee te doen en zijn of haar talenten te ontplooien. Ook zorgen we voor een goede toegankelijkheid. Juist nu blijft het onze ambitie om, samen met onze partners, de culturele infrastructuur te versterken en goed voor ons cultureel erfgoed te zorgen. Zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst”, aldus gedeputeerde Cultuur en erfgoed Rob van Muilekom.


Coronacrisis heeft invloed op partners

Van Muilekom: "De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat niet al het voorgenomen beleid, op korte termijn, uitgevoerd kan worden. De reden dat het ondanks deze onzekerheid de oorspronkelijke planning wordt gevolgd, is dat het voor onze partnerorganisaties belangrijk is dat zij zekerheid krijgen over hun bekostiging vanaf 1 januari 2021. Verder onderzoeken we wat nodig is om de provinciale cultuur & erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke periode. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen worden gedaan in het programma en de middelen.”

Beleid raakt profiel van de regio

Rob van Muilekom meldt in het beleidsdocument kernachtig hoe het beleid het profiel van deze destinatie raakt: "‘Voor Jong & Altijd’ is de titel van dit beleidsprogramma. Want door Jong kennis te maken met cultuur en erfgoed, kun je er Altijd van genieten. En ons erfgoed willen we Altijd Jong houden, door bij te dragen aan duurzame restauraties en aan hedendaagse maatschappelijke functies voor monumenten. ‘Eeuwig Jong’ is de naam van het cultuurprofiel van de Stedelijke Regio Utrecht, waaraan we met dit programma een nadere uitwerking geven." 

Hoe zit het profiel in elkaar? 5 hoofdpunten Eeuwig jong

Hoe is dat profiel van deze destinatie tot stand gekomen. Dat is ontstaan uit een creatief- en onderzoeksproces van twee Utrechtse steden in 2019.  Op uitnodiging van het ministerie van OCW hebben de steden Utrecht en Amersfoort en de provincie Utrecht als ‘Stedelijke Regio Utrecht’ in 2019 een cultuurprofiel opgesteld: Eeuwig Jong. 

1 Jong, creatief en ondernemend: er zijn relatief veel jonge en ondernemende makers actief in de culturele sector. Zij hebben een open houding en zijn bereid om onderling samen te werken en kennis uit te wisselen. Dit levert een dynamisch en innovatief creatief klimaat op.

2 Hoogwaardig en divers cultureel aanbod: het cultureel aanbod in de regio strekt zich uit van de podiumkunsten, film en letteren tot musea, beeldende kunst, jeugdtheater, jeugddans, urban arts, cultureel erfgoed en nieuwe media. De verscheidenheid is groot en de kwaliteit is hoog. 

3 Grootstedelijk gebied met veel erfgoed en cultuurlandschap: de regio kent een rijkdom aan cultureel erfgoed en cultuurlandschap. Dit strekt zich uit in de regio en het buitengebied.

4 Brede culturele belangstelling met ruimte voor niches: belangstelling voor kunst en cultuur wordt breed gedragen in zowel de steden als de kleinere gemeenten. Er is aandacht voor de zogenaamde niches, de iets minder makkelijk toegankelijke voorstellingen, tentoonstellingen en activiteiten.

5 Sterke samenwerking: de regio kenmerkt zich door de vele verschillende samenwerkingsverbanden, op lokaal, regionaal en internationaal niveau, per discipline en interdisciplinair, tussen de overheden, de culturele instellingen en wijkcultuurhuizen.
Topics:Beleid, Cultuur
Trefwoorden: erfgoed, cultuur, beleid, provincie, destinatie, bestemming, profiel, DMO

||| Blogs |||

03/01/21
2021 wordt een mooi(er) jaar!
2021 wordt een mooi(er) jaar!
03/01/21 · · Menno Stokman | Lees meer
2020 was een bijzonder jaar. Getekend door de start van een pandemie, met stille Amsterdamse grachte...
09/12/20
Brood en betaald voetbal
Brood en betaald voetbal
09/12/20 · Sport · Harm IJben | Lees meer
In een column eerder dit jaar nam ik u mee in mijn zienswijze op ‘het nieuwe normaal’. Ten tijde...
30/10/20
Open brandbrief
Open brandbrief
30/10/20 · Reis & vervoer · Toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Beste reisindustrie collega,Je kent hem vast wel  – Atlas, de krachtpatser op de achterg...
05/10/20
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
Van overtoerisme naar ondertoerisme?
05/10/20 · Toerisme · Jasper Heslinga | Lees meer
Waar tot maart dit jaar de discussie nog volop ging over té veel toeristen, hoe om te gaan me...
08/09/20
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief
Het nieuwe normaal maakt nieuwsgierig en creatief Wat is het nieuwe normaal? Deze vraag heb ik ...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

26/01/21
Meldpunt voor snellere betaling aan mkb
Een mkb-onderneming die door een groot bedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt, kan dit vanaf vandaag anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
26/01/21
Holland is exit, welkom voor The Netherlands
NBTC heeft op haar event NBTC Focus haar strategie voor 2021 bekend gemaakt. Tegelijkertijd werd het nieuwe NL-logo dat de Nederlandse overheid overal in het buitenland gebruikt ook voor NBTC gelanceerd. Het domein holland.com is nog wel het internationale platform maar op deze site is Holland overal ingeruild voor The Netherlands.
25/01/21
Nederlands toerisme ook in 2021 nog ver van niveau 2019
Nederland heeft in 2020 7,1 miljoen internationale gasten verwelkomd, 65% minder dan in 2019. Ook het aantal Nederlandse gasten kreeg een knauw en daalde met 26% naar 19 miljoen. Dat maakte NBTC vandaag bekend op haar event NBTC Focus.
25/01/21
Bijna alle vakantiegangers naar buitenland bereid tot vaccinatie
Ruim acht op de tien Nederlanders die dit jaar op vakantie willen naar het buitenland is bereid zich...
25/01/21
RCN Vakantieparken breidt uit naar Duitsland
RCN Vakantieparken, bekend van 17 vakantieparken en campings in Nederland en Frankrijk, breidt uit n...
25/01/21
Reisplannen Nederlanders steeds later
Steeds minder Nederlanders hebben reisplannen en de plannen die er zijn schuiven steeds verder naar achteren. Nederlanders zijn een stuk negatiever dan de gemiddelde Europeaan.
25/01/21
Marketing Drenthe sluit aan bij Kennisnetwerk Destinatie Nederland
Nederland, heeft Marketing Drenthe als nieuwe partner in het netwerk mogen toevoegen. Binnen het netwerk gaat Marketing Drenthe samen met andere aangesloten destinatiemarketing- en managementorganisaties aan de slag om te werken aan de versterking van het vakgebied destinatiemanagement en de verdere ontwikkeling van de rol van DMO’s als ‘spin-in- het-web’ bij bestemmingsontwikkeling.
25/01/21
Fries Museum leent medewerkers uit aan zorg
Enkele balie- en beveiligingsmedewerkers van het Fries Museum gaan de komende weken aan de slag als ...