Geplaatst op: 29-04-2020
Auteur: Marc Gerlings

Nieuw erfgoed- en cultuurprogamma Utrecht verlegt slechts accenten

5 hoofdpunten profiel destinatie provincie Utrecht

Nieuw erfgoed- en cultuurprogamma Utrecht verlegt slechts accenten
Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma van de provincie Utrecht bouwt grotendeels voort op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bibliotheek- en monumentenbeleid, de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed, provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie. Er is nauwelijks vernieuwing te zien in het beleid. Op 3 juni wordt het beleidsprogramma behandeld in de provinciale staten.

Nieuwe accenten

Nieuwe accenten worden gelegd op de herbestemming met maatschappelijke functie en verduurzaming van monumenten, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een hoogwaardig cultuuraanbod dat aansluit op de groei van de steden. Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend erfgoed en religieus erfgoed krijgen meer aandacht.

De bijdrage aan de culturele infrastructuur wordt geïntensiveerd door versterking van het festivalbeleid, stimulering van talentontwikkeling en ontwikkeling van nieuw museumbeleid.

Bij cultuurparticipatie en de bibliotheken wordt de verbinding gelegd met de Sociale Agenda van de provincie. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage van de provincie aan het Jeugfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen, die van huis uit niet de kans hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten, toch muziek- of dansles volgen.

Iedereen moet met cultuur kennismaken

"Ons cultuur- en erfgoedaanbod is van buitengewone kwaliteit. Het vormt onze identiteit en maakt onze provincie aantrekkelijk. Ik vind dat iedereen met cultuur kennis moet kunnen maken, de kans krijgen om mee te doen en zijn of haar talenten te ontplooien. Ook zorgen we voor een goede toegankelijkheid. Juist nu blijft het onze ambitie om, samen met onze partners, de culturele infrastructuur te versterken en goed voor ons cultureel erfgoed te zorgen. Zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst”, aldus gedeputeerde Cultuur en erfgoed Rob van Muilekom.


Coronacrisis heeft invloed op partners

Van Muilekom: "De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat niet al het voorgenomen beleid, op korte termijn, uitgevoerd kan worden. De reden dat het ondanks deze onzekerheid de oorspronkelijke planning wordt gevolgd, is dat het voor onze partnerorganisaties belangrijk is dat zij zekerheid krijgen over hun bekostiging vanaf 1 januari 2021. Verder onderzoeken we wat nodig is om de provinciale cultuur & erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke periode. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen worden gedaan in het programma en de middelen.”

Beleid raakt profiel van de regio

Rob van Muilekom meldt in het beleidsdocument kernachtig hoe het beleid het profiel van deze destinatie raakt: "‘Voor Jong & Altijd’ is de titel van dit beleidsprogramma. Want door Jong kennis te maken met cultuur en erfgoed, kun je er Altijd van genieten. En ons erfgoed willen we Altijd Jong houden, door bij te dragen aan duurzame restauraties en aan hedendaagse maatschappelijke functies voor monumenten. ‘Eeuwig Jong’ is de naam van het cultuurprofiel van de Stedelijke Regio Utrecht, waaraan we met dit programma een nadere uitwerking geven." 

Hoe zit het profiel in elkaar? 5 hoofdpunten Eeuwig jong

Hoe is dat profiel van deze destinatie tot stand gekomen. Dat is ontstaan uit een creatief- en onderzoeksproces van twee Utrechtse steden in 2019.  Op uitnodiging van het ministerie van OCW hebben de steden Utrecht en Amersfoort en de provincie Utrecht als ‘Stedelijke Regio Utrecht’ in 2019 een cultuurprofiel opgesteld: Eeuwig Jong. 

1 Jong, creatief en ondernemend: er zijn relatief veel jonge en ondernemende makers actief in de culturele sector. Zij hebben een open houding en zijn bereid om onderling samen te werken en kennis uit te wisselen. Dit levert een dynamisch en innovatief creatief klimaat op.

2 Hoogwaardig en divers cultureel aanbod: het cultureel aanbod in de regio strekt zich uit van de podiumkunsten, film en letteren tot musea, beeldende kunst, jeugdtheater, jeugddans, urban arts, cultureel erfgoed en nieuwe media. De verscheidenheid is groot en de kwaliteit is hoog. 

3 Grootstedelijk gebied met veel erfgoed en cultuurlandschap: de regio kent een rijkdom aan cultureel erfgoed en cultuurlandschap. Dit strekt zich uit in de regio en het buitengebied.

4 Brede culturele belangstelling met ruimte voor niches: belangstelling voor kunst en cultuur wordt breed gedragen in zowel de steden als de kleinere gemeenten. Er is aandacht voor de zogenaamde niches, de iets minder makkelijk toegankelijke voorstellingen, tentoonstellingen en activiteiten.

5 Sterke samenwerking: de regio kenmerkt zich door de vele verschillende samenwerkingsverbanden, op lokaal, regionaal en internationaal niveau, per discipline en interdisciplinair, tussen de overheden, de culturele instellingen en wijkcultuurhuizen.
Topics:Beleid, Cultuur
Trefwoorden: erfgoed, cultuur, beleid, provincie, destinatie, bestemming, profiel, DMO

||| Blogs |||

29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

05/06/20
Gemeenten Land van Cuijk steken 35.000 euro in herstelcampagne
De vijf gemeenten in het Brabantse Land van Cuijk hebben besloten om uit hun samenwerkingsbudget een bedrag van 35.000 euro beschikbaar te stellen voor een toeristisch hersteloffensief.
05/06/20
Ons virtueel prikbord van inspiratie: Verantwoorde vakbeurzen in coronatijd
Naast ons coronadossier met actualiteiten willen we in deze nare tijden ook hoop en inspiratie bieden.
04/06/20
Meer tijd voor recreatievaart voor doorgang Groningse sluizen
De recreatievaart kan een impuls krijgen door het langer bedienen van bruggen en sluizen in de provi...
04/06/20
Exclusief voor leden
15 km klompenpad bij Winssen
Winssen heeft vanaf vrijdag 12 juni een nieuw Klompenpad: het Ambts- en Rijkspad. Het Ambts- en Rijkspad is een rondwandeling van 15 kilometer en voert de recreanten door het buitengebied van Winssen via de historische dorpsboomgaard, over de dijk, door uiterwaarden, langs poelen en de voormalige grens tussen de Ambten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.
04/06/20
Breda sluit VVV-winkel
De deuren van de Bredase VVV winkel, onderdeel van Breda Marketing, gaan definitief op slot. De winkel lijdt al geruime tijd verlies en pogingen het tij te keren hebben niet voor een ommekeer gezorgd.
04/06/20
Prima 2019 voor toerisme in de Achterhoek
De Achterhoek heeft het in 2019 toeristisch gezien uitstekend gedaan. . In deze coronatijd lijkt het vreemd om terug te kijken op toeristisch 2019. Toch geeft het een goede indicatie van de toeristische slagkracht van een regio en de uitgangspositie die het inneemt voor herstel.
04/06/20
EuroParcs neemt DroomParken over
Droomparken wordt overgenomen door EuroParcs. De overname moet het bedrijf meer slagkracht geven.
04/06/20
Geheel vernieuwd Center Parcs Zandvoor weer open
Als laatste park opent het geheel vernieuwde Center Parcs Park Zandvoort op vrijdag 5 juni opnieuw haar deuren. Alle 428 cottages, 116 hotelkamers zijn volledig vernieuwd en ook de infrastructuur is vernieuwd.