Geplaatst op: 29-04-2020
Auteur: Marc Gerlings

Nieuw erfgoed- en cultuurprogamma Utrecht verlegt slechts accenten

5 hoofdpunten profiel destinatie provincie Utrecht

Nieuw erfgoed- en cultuurprogamma Utrecht verlegt slechts accenten
Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma van de provincie Utrecht bouwt grotendeels voort op wettelijke taken en bestuurlijke afspraken. Dit zorgt voor een grote mate van continuïteit als het gaat om bibliotheek- en monumentenbeleid, de nominatie van de Neder-Germaanse Limes als UNESCO Werelderfgoed, provinciale taken op het gebied van archeologie en cultuureducatie. Er is nauwelijks vernieuwing te zien in het beleid. Op 3 juni wordt het beleidsprogramma behandeld in de provinciale staten.

Nieuwe accenten

Nieuwe accenten worden gelegd op de herbestemming met maatschappelijke functie en verduurzaming van monumenten, cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en een hoogwaardig cultuuraanbod dat aansluit op de groei van de steden. Het molenbeleid wordt vernieuwd en varend erfgoed en religieus erfgoed krijgen meer aandacht.

De bijdrage aan de culturele infrastructuur wordt geïntensiveerd door versterking van het festivalbeleid, stimulering van talentontwikkeling en ontwikkeling van nieuw museumbeleid.

Bij cultuurparticipatie en de bibliotheken wordt de verbinding gelegd met de Sociale Agenda van de provincie. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage van de provincie aan het Jeugfonds Sport en Cultuur kunnen kinderen, die van huis uit niet de kans hebben om deel te nemen aan culturele activiteiten, toch muziek- of dansles volgen.

Iedereen moet met cultuur kennismaken

"Ons cultuur- en erfgoedaanbod is van buitengewone kwaliteit. Het vormt onze identiteit en maakt onze provincie aantrekkelijk. Ik vind dat iedereen met cultuur kennis moet kunnen maken, de kans krijgen om mee te doen en zijn of haar talenten te ontplooien. Ook zorgen we voor een goede toegankelijkheid. Juist nu blijft het onze ambitie om, samen met onze partners, de culturele infrastructuur te versterken en goed voor ons cultureel erfgoed te zorgen. Zodat iedereen ervan kan genieten, nu en in de toekomst”, aldus gedeputeerde Cultuur en erfgoed Rob van Muilekom.


Coronacrisis heeft invloed op partners

Van Muilekom: "De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat niet al het voorgenomen beleid, op korte termijn, uitgevoerd kan worden. De reden dat het ondanks deze onzekerheid de oorspronkelijke planning wordt gevolgd, is dat het voor onze partnerorganisaties belangrijk is dat zij zekerheid krijgen over hun bekostiging vanaf 1 januari 2021. Verder onderzoeken we wat nodig is om de provinciale cultuur & erfgoedsector te ondersteunen in deze moeilijke periode. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen aanpassingen worden gedaan in het programma en de middelen.”

Beleid raakt profiel van de regio

Rob van Muilekom meldt in het beleidsdocument kernachtig hoe het beleid het profiel van deze destinatie raakt: "‘Voor Jong & Altijd’ is de titel van dit beleidsprogramma. Want door Jong kennis te maken met cultuur en erfgoed, kun je er Altijd van genieten. En ons erfgoed willen we Altijd Jong houden, door bij te dragen aan duurzame restauraties en aan hedendaagse maatschappelijke functies voor monumenten. ‘Eeuwig Jong’ is de naam van het cultuurprofiel van de Stedelijke Regio Utrecht, waaraan we met dit programma een nadere uitwerking geven." 

Hoe zit het profiel in elkaar? 5 hoofdpunten Eeuwig jong

Hoe is dat profiel van deze destinatie tot stand gekomen. Dat is ontstaan uit een creatief- en onderzoeksproces van twee Utrechtse steden in 2019.  Op uitnodiging van het ministerie van OCW hebben de steden Utrecht en Amersfoort en de provincie Utrecht als ‘Stedelijke Regio Utrecht’ in 2019 een cultuurprofiel opgesteld: Eeuwig Jong. 

1 Jong, creatief en ondernemend: er zijn relatief veel jonge en ondernemende makers actief in de culturele sector. Zij hebben een open houding en zijn bereid om onderling samen te werken en kennis uit te wisselen. Dit levert een dynamisch en innovatief creatief klimaat op.

2 Hoogwaardig en divers cultureel aanbod: het cultureel aanbod in de regio strekt zich uit van de podiumkunsten, film en letteren tot musea, beeldende kunst, jeugdtheater, jeugddans, urban arts, cultureel erfgoed en nieuwe media. De verscheidenheid is groot en de kwaliteit is hoog. 

3 Grootstedelijk gebied met veel erfgoed en cultuurlandschap: de regio kent een rijkdom aan cultureel erfgoed en cultuurlandschap. Dit strekt zich uit in de regio en het buitengebied.

4 Brede culturele belangstelling met ruimte voor niches: belangstelling voor kunst en cultuur wordt breed gedragen in zowel de steden als de kleinere gemeenten. Er is aandacht voor de zogenaamde niches, de iets minder makkelijk toegankelijke voorstellingen, tentoonstellingen en activiteiten.

5 Sterke samenwerking: de regio kenmerkt zich door de vele verschillende samenwerkingsverbanden, op lokaal, regionaal en internationaal niveau, per discipline en interdisciplinair, tussen de overheden, de culturele instellingen en wijkcultuurhuizen.
Topics:Beleid, Cultuur
Trefwoorden: erfgoed, cultuur, beleid, provincie, destinatie, bestemming, profiel, DMO

||| Blogs |||

30/06/20
De serieuze business achter prikbordjes
De serieuze business achter prikbordjes
30/06/20 · · Yvonne van den Nieuwenhuizen | Lees meer
Pinterest wordt in Nederland door bedrijven nauwelijks ingezet. Dat is jammer want je kunt er gratis meer dan 3,5 miljoen consumenten mee bereiken. Hoe? Dat lees je in het blog van Yvonne.
29/06/20
Oost west thuis best
Oost west thuis best
29/06/20 · Marketing · Vakanties · Marcel Baltus | Lees meer
Vrijwel iedereen boven de 40 jaar kan zich de volgende situatie heel goed voor de geest halen. Het i...
29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

09/07/20
Talkshow naar wijnlounge van Fletcher
Vanaf zondag 19 juli 2020 is de nieuwe zakelijke talkshow Ondernemerslounge te zien op RTL7 en dat g...
09/07/20
ING: Omzet in horeca -30% tot -40% in 2020
ING verwacht dat de omzet in de Nederlandse horeca vanwege de coronacrisis in 2020 met 30 tot 40% zal krimpen. Een combinatie van van beperkende maatregelen, veranderde consumentenvoorkeuren en een krimpende economie zorgt er voor dat de horecaomzet in de rest van 2020 en 2021 nog niet volledig zal kunnen herstellen.
08/07/20
Exclusief voor leden
Toenemend vertrouwen maar ook veel onzekerheid in branche
Het vertrouwen van ondernemers in de vrijetijdsbranche is in een maand tijd omhoog geschoten. Maar de onzekerheid in de branche is nog groot. Hoe pakt dat voor de verschillende deelbranches uit?
08/07/20
Eerste vakbeurs in MECC over anderhalvemeter inrichting
De Anderhalve meter Expo is de beurs over oplossingen voor uitdagingen uit de anderhalvemeter maatschappij.
08/07/20
Bedrijfssucces zorgt voor snel bereik mijlpaal 1 miljoen geplante bomen
Website Natuurhuisje.nl startte in 2018 met de missie om één miljoen bomen te planten in ontwikkelingslanden. Die mijlpaal is bereikt. Het bedrijf wil nu meer doen voor de natuur in eigen land.
08/07/20
Prijzen in de branche lopen op, niet zo sterk als vorig jaar
De prijzen voor consumentengoederen en -diensten lopen langzaam weer op. Ook in onze branche lopen de prijzen weer op.
08/07/20
Rijksmuseum biedt volledig programma zomer
Vanaf 11 juli zijn er weer dagelijks programma's te volgen bij Rijksmuseum in Amsterdam, uiteraard met inachtneming van de laatste richtlijnen van het RIVM.
07/07/20
75% meer pakketreizen verkocht in vergelijking met een week eerder
Er is een stijging te zien van 75% op boekingen van pakketreizen vergeleken met afgelopen week, dat ...