Geplaatst op: 30-03-2020
Auteur: Peter Bekkering
PleisureWorld NRIT

Wat adviseert Alfa Accountants de leisurebranche tijdens coronacrisis

Wat adviseert Alfa Accountants de leisurebranche tijdens coronacrisis
Afbeelding van Bruno /Germany via Pixabay

Wat betekenen de verschillende economische steunmaatregelen die het kabinet heeft genomen in verband met de coronacrisis voor de leisurebranche? Wim Kappers, directeur van Alfa in Hardenberg en Nijverdal en specialist in de recreatiesector, zet het op een rijtje.


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gelden de volgende voorwaarden:

  • om bedrijfseconomische redenen wordt in de subsidieperiode geen personeel ontslagen
  • de werkgever betaalt het loon door aan het personeel

Ook geldt er een inspanningsverplichting voor de ondernemer om zijn omzet op peil te houden. De compensatieregeling is gekoppeld aan het omzetverlies.


Advies:

  1. Maak duidelijk inzichtelijk wat het omzetverlies is. Specifiek voor de leisurebranche is het van belang om het moment van omzettoerekening in kaart te hebben. Zo is bij een voucherregeling de liquiditeit wel binnen, maar valt de omzettoerekening op een later moment.
  2. Daarnaast is ook een goede liquiditeitsbegroting van belang. Hiermee signaleer je tijdig wanneer een tekort aan liquiditeit dreigt te ontstaan en wanneer je je rekeningen niet meer kunt betalen. Het geeft je inzicht om eventuele tekorten intern op te lossen of zo nodig externe maatregelen te nemen. Daarnaast is een liquiditeitsbegroting essentieel voor het aanvragen van extra kredietruimte bij een bank of andere kredietverschaffer. Aan de liquiditeitsbegroting kan een plan van aanpak richting bank of fiscus gekoppeld worden. Daarbij is het verstandig om verschillende scenario’s uit te werken.

Zie ook: https://www.alfa.nl/actueel/corona-welke-ondersteuning-krijgen-werkgevers-en-werkenden


Specifiek over liquiditeitsbegroting:

https://www.alfa.nl/actueel/corona-liquiditeitsproblemen-wacht-niet-op-externe-hulp

- https://www.alfa.nl/actueel/5-tips-voor-een-goede-liquiditeitsbegroting


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Tozo geldt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Voor deze aanvraag gelden wel specifieke eisen en dient bij de woongemeente aangevraagd te worden.


Zie ook: https://www.alfa.nl/actueel/bijstandsverlening-voor-ondernemers-getroffen-door-corona-crisis

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo


Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19

Direct getroffen bedrijven krijgen een vergoeding van 4.000 euro. De vergoeding kan aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO heeft een lijst met SBI-codes gepubliceerd voor bedrijven die hiervoor in aanmerking komen.


Zie ook: https://www.alfa.nl/actueel/aanvragentegemoetkoming-van-4-000-euro-vanaf-nu-mogelijk


Banken

De grootste banken van Nederland hebben besloten het mkb tegemoet te komen. Ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen een half jaar uitstel van aflossing op de leningen krijgen. Het gaat dan om in de kern gezonde bedrijven. De ervaring leert dat banken hier vrij coulant in zijn. Bij financieringen boven de 2,5 miljoen euro is het maatwerk. Iedere bank heeft een eigen beleid voor het opschorten van de aflossingen. Alfa adviseert recreatieondernemers hierin contact te zoeken met hun eigen accountmanager. Bij het aanvragen van extra kredietruimte wordt een strengere toets gehanteerd. Een begroting (van zowel winst-en-verliesrekening, balans als liquiditeit) is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.


Zie ook: https://www.alfa.nl/actueel/uitstel-van-aflossingen-op-banklening-mogelijk


Belastingdienst

Voor ondernemers in liquiditeitsproblemen is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling van belastingaanslagen aan te vragen. De Belastingdienst heeft de rente hiervoor bijna op 0% vastgesteld. Dit geldt voor de volgende belastingaanslagen:


- loonheffingen;

- omzetbelasting;

- vennootschapsbelasting;

- inkomstenbelasting.


Om voor het uitstel in aanmerking te komen kan een verzoek per brief aan de Belastingdienst worden gedaan. De invorderingsmaatregelen worden dan stopgezet en de fiscus geeft direct uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Indien een ondernemer langer uitstel nodig heeft, is een verklaring van een deskundige vereist. Alfa kan zo’n verklaring afgegeven.


Wat voor ondernemers ook nog van belang is, is de melding betalingsonmacht voor rechtspersonen, zoals B.V.’s. Een bestuurder van een B.V. moet tijdig bij de Belastingdienst een melding betalingsonmacht doen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Alfa kan daarbij ondersteuning bieden.


Wat kunnen bedrijven in de leisurebranche momenteel doen om de liquiditeit op peil te houden?

De ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie: HISWA-RECRON is op dit moment druk bezig om te kijken naar de mogelijkheid om een voucherregeling op te zetten. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat de ondernemer geen terugbetaling hoeft te verrichten. Dit betekent echter wel dat het liquiditeitsprobleem uitgesteld wordt, maar dan over een langere periode.


Daarnaast zijn er zoals eerder benoemd diverse uitstel mogelijkheden bij de Belastingdienst, maar ook veel gemeenten en waterschappen hebben aangekondigd dat er uitstel van betaling mogelijk is vanwege de huidige situatie. Maak tijdig gebruik van al deze regelingen.


Alfa adviseert ondernemers met leveranciers en andere partijen in overleg te gaan wat er mogelijk is. Zo geeft het Pensioenfonds Recreatie op haar website aan naast de ondernemer te staan in deze moeilijke tijden en vraagt haar aangesloten ondernemers indien zij door het coronavirus problemen ervaren met het betalen van de premienota dit te melden zodat een gezamenlijke oplossing kan worden bedacht.


Wat kan Alfa Accountants en Adviseurs momenteel aan begeleiding doen?

  • Alfa geeft op de website een overzicht van alle maatregelen: www.alfa.nl/coronavirus
  • Alfa organiseert webinars speciaal voor ondernemers waarin zij hen als het ware meenemen in de wirwar van maatregelen.
  • Persoonlijk gesprekken voeren met individuele ondernemers en ondersteuning bij aanvragen richting de overheid, banken en overige instanties. Let wel op dat de meeste gesprekken plaatsvinden via beeldbellen, telefoon en/of e-mail. De organisatie volgt daarbij de richtlijnen op van het RIVM.
  • Alfa verstuurt ook nieuwsbrieven over de aangekondigde maatregelen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, schrijf je dan in via de website www.alfa.nl/nieuwsbrief.
  • Je kunt ook heb webinar van afgelopen donderdag bekijken: https://youtu.be/_N3koYucVvc 
  • Wil je meer weten over Alfa? Neem dan contact op met een Alfa-kantoor in de buurt.

Trefwoorden: verblijfsrecreatie, dagrecreatie, ondernemen, crisis

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...
06/05/20
De revival van de stacaravan en andere na-Coronaase trends in 2025
Herinnert u zich nog vaag het artikel uit het Algemeen Dagblad in november 2019? "In 2018 gaven...
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

04/06/20
Prima 2019 voor toerisme in de Achterhoek
De Achterhoek heeft het in 2019 toeristisch gezien uitstekend gedaan. . In deze coronatijd lijkt het vreemd om terug te kijken op toeristisch 2019. Toch geeft het een goede indicatie van de toeristische slagkracht van een regio en de uitgangspositie die het inneemt voor herstel.
04/06/20
EuroParcs neemt DroomParken over
Droomparken wordt overgenomen door EuroParcs. De overname moet het bedrijf meer slagkracht geven.
04/06/20
Geheel vernieuwd Center Parcs Zandvoor weer open
Als laatste park opent het geheel vernieuwde Center Parcs Park Zandvoort op vrijdag 5 juni opnieuw haar deuren. Alle 428 cottages, 116 hotelkamers zijn volledig vernieuwd en ook de infrastructuur is vernieuwd.
03/06/20
Innovatievouchers verblijfsrecreatie groot succes
De Zeeuwse innovatievouchers hebben investeringen in de verblijfsrecreatie aangejaagd. Hoe hebben ze dat gerealiseerd?
02/06/20
EuroParcs breidt uit in Limburg en België
EuroParcs heeft een belang genomen in twee vakantieparken in Nederlands en Belgisch Limburg.
31/05/20
Staatsbosbeheer stopt definitief met paalkampeerterreinen
Alle 17 paalkampeerterreinen van Staatsbosbeheer gaan na de coronacrisis niet meer open. Bepaalde gebruikers veroorzaakten te veel overlast op deze kampeerterreinen zonder voorzieningen midden in de natuur.
21/05/20
Hoe worden Nederlandse vakantieparken nu geboekt?
PleisureWorld NRIT vroeg bij drie grote reserveringssystemen in de de markt, Stratech, Booking Experts en Holiday Media de boekingscijfers op. Met als hamvraag: Hoe staan de boekingen er op dit moment voor?
20/05/20
MarketingOost lanceert heatmap en dashboard voor vrijetijdseconomie
Marketing Oost presenteert een heatmap van drukke locaties in de provincie.