Geplaatst op: 05-06-2020
Auteur: Redactie NRIT

Coronadossier: Logiesaccommodaties zien in maart 57% minder gasten

Coronadossier: Logiesaccommodaties zien in maart 57% minder gasten
Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

5 juni 2020 - In maart daalde het totaal aantal gasten in Nederlandse logiesaccommodaties met 57% ten opzichte van dezelfde maand in 2019. Het aantal buitenlandse gasten nam zelfs met 66 procent af. Ook het aantal zakelijke gasten daalde met 57 procent. De daling wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de coronacrisis maar ook de voorjaarsvakantie speelde een rol. Die viel in 2019 voor een deel in februari. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.


Het kwartaal begon nog zo goed met een groei van het aantal gasten in januari (+7%) en februari (+11%). Maar maart gooide met (-57%) roet in het eten. Over het hele eerste kwartaal bezien daalde het aantal gast meten 17% naar 6,9 miljoen. Samen brachten deze gasten 15,8 miljoen nachten in ons land door, 13% minder. Ons land ontving vooral minder buitenlandse gasten, 66%. 


Hotels al snel geraakt

Vooral de hotels en vergelijkbare accommodaties zagen gedurende het eerste kwartaal van 2020 het aantal gasten dalen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam dat aantal met 19 procent af, het aantal buitenlandse gasten zelfs met 26 procent. Hotels hebben bij de start van de crisis vooral last gehad van de beperkingen van het internationale reisverkeer. In maart daalde het aantal buitenlandse gasten in hotels dan ook met bijna 66 procent ten opzichte van een jaar eerder.


Bij de verblijfsrecreatie (campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties) was de daling van het aantal gasten met 11 procent minder dan bij de hotels. Hier was de afname van het aantal Nederlandse gasten het grootst, dat daalde met 12 procent ten opzichte van 2019.Grote regionale verschillen

In het eerste kwartaal zien we dat de pijn nog niet evenredig over Nederland verdeeld is. Vooral regio’s die afhankelijk zijn van inkomend toerisme werden al snel geraakt. Het totaal aantal gasten in Noord-Holland daalde in het eerste kwartaal van 2020 met een kwart en in maart zelfs met 63 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op Flevoland na daalde het aantal gasten daarmee in Noord-Holland het sterkst. In Flevoland speelt de sluiting van Center Parcs De Eemhof op 16 maart waarschijnlijk een grote rol. De meeste andere provincies zien dalingen tussen de 10% en 15%.
>>>Veel minder gewerkte uren in horeca, cultuur en recreatie


5 juni 2020 - In april waren er aanzienlijk minder mensen aan het werk dan in de eerste maanden van 2020. Het aantal werkenden nam af met 160 duizend. Maar ook het gemiddelde aantal gewerkte uren per werkende nam af. Per werkende werd 3 uur per week minder gewerkt ten opzichte van april 2019. 

In de bedrijfstak cultuur, recreatie en overige dienstverlening liep het aantal gewerkte uren het hardst terug, van 29 naar 17 uur per werkende. Daarna volgt de bedrijfstak handel, vervoer en horeca. Daarbinnen ging het bij de horeca zelfs om een daling van 25 uur naar 11 uur per week. 

>>>


Sector verliest 12 miljard maar grote verschillen tussen deelsectoren


5 juni 2020 - Ondanks dat er mogelijke versoepelingen komen later dit jaar zal de toeristische sector en de horeca dit jaar toch ten minste € 12,5 miljard aan omzet mislopen. Zonder verdere versoepelingen en een tegenvallende vraag kan dit zelfs oplopen naar € 16 miljard. Dat is bijna 50% van de jaaromzet van dag- en verblijfstoeristische bedrijven inclusief de horeca. Hierin zijn gemiste omzetten van de reisbranche en de retail nog niet meegenomen. Tot deze conclusie komt adviesbureau ZKA na analyses van deze getroffen sector.

Grote verschillen tussen sectoren

In het dagtoerisme kan het omzetverlies oplopen tot 70%, vanwege het grote aandeel van de bestedingen in de cultuursector en evenementenbranche hierin (waarvan vrijwel alle omzet dit jaar wegvalt). 

Bij verblijfstoerisme blijft dit ‘beperkt’ tot 30%-40%. Hotels zijn nog steeds matig bezet omdat de zakelijke markt en het inkomend toerisme nog niet op gang zijn gekomen. Voor campings en vakantieparken wordt na een slecht verlopen tweede kwartaal een goede zomer verwacht door een sterke groei van vakanties in eigen land. In de horeca is de onzekerheid het grootst (30%-45% omzetverlies): dat hangt, zeker voor cafés maar ook restaurants af van hoe er de rest van het jaar met de 1,5 metersamenleving wordt omgegaan.

>>>


Dashboard maakt verspreiding corona inzichtelijk


5 juni 2020 - Vandaag is een eerste versie van het coronadashboard gepubliceerd door de overheid. Dit dashboard brengt verschillende gegevens over het coronavirus samen, zoals het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen.


Iedereen in Nederland kan straks in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Met de combinatie van actuele gegevens op het dashboard kan een eventuele tweede golf van het virus sneller en preciezer worden opgespoord en bestreden. Bovendien moet het dashboard waardevolle informatie bevatten voor wetenschappers die onderzoek naar het virus doen.

De volledige url is: coronadashboard.rijksoverheid.nl

>>>Koopbereidheid Nederlandse consument krabbelt op


5 juni 2020 - De koopbereidheid van Nederlandse consumenten neemt iets toe, van -17 naar -11. Dat blijkt uit een tussentijdse meting van het consumentenvertrouwen door het CBS, halverwege mei. 

Verder is hun oordeel over de financiële situatie in de komende 12 maanden minder negatief en vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen minder ongunstig dan bij de reguliere meting aan het begin van mei. Overall krabbelt het consumentenvertrouwen iets op, van -31 naar -29.
>>>


Nederlands toerisme halveert in 2020

4 juni 2020 - Toeristisch Nederland moet dit jaar rekenen op 60% minder buitenlandse toeristen, 12 miljoen minder dan in 2019. Ook worden 50% minder binnenlandse toeristen verwacht, zo’n 12,5 miljoen. In totaal komen er naar verwachting dus 24,5 miljoen minder toeristen uit binnen- en buitenland naar Nederland als gevolg van de coronacrisis, zo blijkt uit recent NBTC-onderzoek. Alleen al door de teruggang van het inkomend toerisme loopt Nederland 5,2 miljard euro aan inkomsten mis.


De verwachting dat ook het binnenlands toerisme in 2020 hard wordt geraakt (-50%) is opmerkelijk gezien de grote belangstelling voor de bestemming Nederland. Volgens NBTC blijft ondanks de positieve persconferentie er veel onzekerheid boven de markt hangen. Daarnaast is het voor het binnenlands toerisme zo belangrijke voorseizoen vrijwel helemaal verloren gegaan. Al met al zal over heel 2020 het totaal aantal binnenlandse toeristen dalen. 


Campagne 'Hier moet je zijn'

"Feit blijft dat de toeristische sector keihard wordt geraakt door de coronacrisis, ondanks de aangekondigde versoepelingen”, vertelt Jos Vranken, algemeen directeur NBTC. "Daarom wordt parallel aan de inzet van acute steunmaatregelen nu ook hard gewerkt aan herstel. Eén van de initiatieven van het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming Nederland is de voorlichtingscampagne: ‘Hier moet je zijn’. Onder dit motto wil de toeristische sector Nederlanders en ook Duitsers en Belgen inspireren voor een veilige vakantie in Nederland,” aldus Jos Vranken. Je hoeft niet naar ‘daar’, je vindt het allemaal ‘hier’ "Want ondanks dat de grenzen met Europese landen binnenkort in toenemende mate opengaan, verwachten we dat veel Nederlanders er veilig op uittrekken in eigen land,” vertelt Jos Vranken.

Het initiatief wordt ook door Nederlandse influencers en reisvloggers ondersteund die gisteren de campagne Welkomterugin.nl lanceerden. Dit cocreatie-project van zelfstandige marketing- en communicatieprofessionals actief in de toerisme- en recreatiebranche, is bedoeld ter ondersteuning van de ondernemers in deze branche die zo hard zijn getroffen door de coronacrisis. Allen werken belangeloos mee aan de campagne, waaronder ook bekende reisbloggers en influencers. Het Instagramkanaal @welkomterugin.nl inspireert om op verkenning te gaan in Nederland.


Onbekend Nederland ontdekken

"Met de voorlichtingscampagne ‘Hier moet je zijn’ willen we in eerste instantie Nederlanders inspireren om prachtige onbekende plekken te ontdekken en om in de toekomst net wat vaker voor ‘hier’ te kiezen. Dit initiatief onderstreept dat Nederland 365 dagen aantrekkelijk is. En veilig en vertrouwd, dat is zeker nu ook van groot belang. Je hoeft niet naar ‘daar’, want je vindt het allemaal ‘hier’. Hier in dit land, hier in deze regio, hier op deze plek. Met een variant op deze voorlichtingscampagne willen we ook toeristen uit Duitsland en België bereiken.” Dat laatste is belangrijk voor het inkomend toerisme aangezien 40% van alle buitenlandse gasten uit die twee landen komt. "Deze toeristen uit de buurlanden komen vaker terug en verspreiden zich meer over Nederland. Het zijn dus graag geziene gasten, die we met ‘Hier moet je zijn’ daarom willen inspireren de voor hen onbekende plekken te bezoeken. Zo bouwen we samen aan een duurzaam herstel van de toeristische sector.”


>>>


Economie Waddeneilanden moet met 38 miljoen euro worden gesteund


4 juni 2020 - De Waddeneilanden vragen aan het rijk 38 miljoen euro om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. De eilanden zijn volledig afhankelijk van toerisme dat door de crisis sterk is ingezakt.  

Met meer dan 5 miljoen toeristen per jaar op in totaal 25.000 inwoners zijn vrijwel de gehele economie en de gemeentelijke financiën direct of indirect afhankelijk van het toerisme. 

Voor dit jaar verwacht het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden een halvering van het aantal toeristen ten opzichte van 2019. Ook voor de langere termijn ziet het Samenwerkingsverband fors lagere aantallen toeristen vanwege de beperkte capaciteit van de veerdiensten. Er zal op korte termijn geïnvesteerd moeten worden in extra afvaarten en in de aanpassingen  van de veerboten en busvervoer op de eilanden aan de verplichte 1,5 meter criteria. 

Twee stappen naar vernieuwing en verduurzaming
Op korte termijn vraagt het Samenwerkingsverband uitstel of kwijtschelding van heffingen voor getroffen bedrijven; financiële ondersteuning voor het inrichten van de verplichte 1,5 meter economie en compensatie van gederfde inkomsten voor de gemeenten. Voor 2020 komt dit neer op een totaal van 20 miljoen euro.  

De structurele oplossing voor de lange termijn ligt in vernieuwing en verbreding van de economieën van de eilanden zodat de extreme afhankelijkheid van de het toerisme vermindert. Daarvoor ligt al een pakket maatregelen klaar uit het Programma Waddeneilanden.  Het Samenwerkingsverband Waddeneilanden vraagt het Rijk daarvoor 14 miljoen euro beschikbaar te stellen vanaf 2021. Met een aanvullende investering van 4 miljoen euro worden ondernemers en kennisinstellingen gevraagd nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen waardoor de waddeneconomie verder kan versterken. 

>>>


Grote versoepeling voor toerisme, campings weer vergeten


3 juni 2020 - Het nieuws was al uitgelekt maar werd vanavond op de persconferentie bevestigd. Nederlanders kunnen vanaf 15 juni weer in Europa op vakantie. Ook Europeanen zijn weer welkom in Nederland. Grote uitzondering zijn Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Teleurstellend voor de verblijfsrecreatie is dat vrijwel overal in de vrije tijd de deuren weer worden opengezet maar de sanitaire voorzieningen op campings nog tot 1 juli blijven gesloten.


Buitenlandse vakanties

Per 15 juni zet de Nederlandse regering het reisadvies voor alle landen in de Europese Unie, de Schengenlanden en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) op geel. Dat betekent dat reizen niet langer wordt ontraden maar er nog steeds risico’s zijn.  Een uitzondering wordt gemaakt voor Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). 


De versoepeling gaat niet voor alle landen gelijktijdig in. Per 15 juni worden de reisadviezen van de volgende landen aangepast van oranje naar geel: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Caribisch deel van het Koninkrijk.


Een aantal landen moet nog besluiten wanneer ze de belemmeringen voor Nederlandse weer opheffen. De verwachting is dat deze landen daarover in de komende weken een besluit nemen. Het gaat om: Frankrijk, IJsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, Liechtenstein, Cyprus, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije. Het reisadvies wordt zodra mogelijk naar geel aangepast.

Ga wijs op reis

Aan Nederlanders die niet gebonden zijn aan een vaste vakantieperiode, adviseert de regering buiten de zomer op vakantie te gaan. Volgens minister-president Rutte moeten vakantiegangers ook op vakantie goed nadenken wat ze doen: "Ga wijs op reis. Bereid je heel goed voor, houd je aan de regels en blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen.” Als tijdens de vakantie een land van geel naar oranje gaat, is de Nederlandse regering niet van plan toeristen te repatriëren. Bovendien moeten toeristen in die situatie dan na terugkomst in Nederland twee weken in thuisquarantaine. Overigens betekent het op geel zetten van bestemmingen nog niet dat Nederlandse toeristen welkom zijn op de bestemming. Die landen gaan eigenstandig over het toelaten van Nederlandse toeristen. 


Binnenlandse vakanties

Voor vakanties in eigen land zet de regering in op het spreiden van toeristen en crowdmanagement. Het advies is drukte te vermijden en eens te denken aan andere regio’s of steden dan normaal bij het kiezen van de bestemming. Ook wordt aangeraden met eigen vervoer, de auto of de fiets, naar de vakantiebestemming af te reizen omdat het openbaar vervoer alleen bestemd is voor noodzakelijke reizen. 


Inkomend toerisme 

Gelijktijdig met de versoepelingen voor het uitgaand toerisme zijn ook buitenlandse toeristen uit de EU, Schengenlanden en Caribisch Nederland weer welkom in ons land. Alleen Zweden en Britten zijn niet welkom. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Nederland heeft in Europees verband de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020 en wordt voor die datum in Europees verband geëvalueerd.


ANVR blij maar steun blijft noodzakelijk

Reisbrancheorganisatie ANVR is op zich blij met de boodschap van minister-president Mark Rutte dat reizen naar een aantal landen binnen de Europese Unie weer mogelijk wordt, maar is wel teleurgesteld over het beperkte aantal landen. ANVR hoopt wel dat openstelling van grenzen van overige, belangrijke toeristische bestemmingen snel volgt, evenals de rest van de wereld. Ondanks deze versoepelingen blijft ANVR  erop hameren dat -na een maandenlange reisstop- de door het kabinet toegezegde sectorspecifieke matregelen nu echt moeten worden ingevuld. 

>>>


Open brief van HISWA-RECRON aan Nederlandse regering


3 juni 2020 - HISWA-RECRON heeft aan de Nederlandse regering een open brief geschreven waarin ze vragen waarom eerst wordt besloten het inkomend toerisme op gang te brengen en pas later campings de mogelijkheid te geven open te gaan. 


In de brief aan mevrouw Keijzer, meneer Rutte, meneer Grapperhaus en meneer De Jonge vraagt directeur Geert Dijks ook een verklaring voor de beslissing om overal gemeenschappelijke toiletvoorzieningen te openen maar niet op campings. Ook wil hij namens zijn 2.800 leden weten waarom ze niet open mogen terwijl de uitgebreide veiligheidsprotocollen glansrijk voldoen aan de richtlijnen. Ook vindt hij het onbegrijpelijk dat verkeer naar dagattracties wel wordt toegestaan en autoverkeer naar vakantieparken als problematisch wordt gezien. De overheidsmaatregelen dragen volgens HISWA-RECRON juist bij aan een piek en drukte in het hoogseizoen. 


We leggen het nog één keer uit

De brief besluit met een alinea die start met de kop: ‘Daarom leggen we het u nog één keer uit’ waarin met klem wordt gevraagd de sluiting van gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen bij duizenden recreatieondernemingen opnieuw te beoordelen. Om dat denkproces te faciliteren heeft Dijks twee kernvragen die de bewindslieden kunnen beantwoorden: 
  1. Waar kunnen onze burgers in de komende zomermaanden het meest veilig verblijven? 
  2. Op welke manier kunnen we inwoners de mogelijkheid bieden om gezond te recreëren, waarbij het gevaar op besmetting en reproductie het kleinste is?”,


>>>


Grote vraag naar B&B's in coronatijd


3 juni 2020 - Bed & Breakfast is populair in coronatijd. Het aantal gemaakte reserveringen is in mei met maar liefst 467% gestegen ten opzichte van april. Het websitebezoek groeide in mei met 169%. Hieruit wordt opgemaakt dat gasten niet alleen vaker zoeken, maar ook snel boeken om verzekerd te zijn van een accommodatie. Volgens BedandBreakfast.nl hebben Nederlanders hebben weer vertrouwen om erop uit te trekken in eigen land.  


Contactvrij verblijf 

Een aantal weken geleden speelde de website al in op de toenemende vraag naar accommodaties die privacy en kleinschaligheid waarborgen. Zo ontwikkelden ze een speciaal filter, waarmee je kunt zoeken naar accommodaties die een ‘Contactvrij Verblijf’ aanbieden. Meer dan de helft van het totale aanbod voldoet aan de richtlijnen voor een ‘Contactvrij Verblijf’. De oprichster van Bedandbreakfast.nl, Hanny Arens: ‘’Het contact kan worden beperkt bij deze B&B’s, maar de gastvrijheid blijft. Hier is veel behoefte aan.’’ Volgens Arens zijn B&B’s zeer geschikt zijn voor een verantwoord verblijf. Maar liefst 77% van de B&B’s heeft  privé sanitair en een eigen entree. Juist deze accommodaties zijn nu populair. Daarnaast beschikt bijna de helft van alle B&B’s over een eigen keuken, waar gasten zelf maaltijden kunnen bereiden.  
Veel reserveringen, ook voor najaar

Op dit moment worden opvallend veel reserveringen gedaan. Dat merkt ook Lucia Weerstand van ‘Buitengoed Op De Knolle’. Haar B&B is nu extra populair. ‘’Ik heb twee suites met een eigen keuken op het platteland. Onlangs kreeg ik 10 reserveringsaanvragen op één dag. Dit had ik nog nooit eerder meegemaakt. Ook wij hadden in maart en april lege suites, maar nu ontploft de mail bijna. We krijgen zelfs al reserveringen voor september en oktober. Voorheen werd er vaak op korte termijn geboekt. Nu boeken onze gasten al maanden vooruit.’’ 


Internationaal trekt belangstelling ook aan

Ook op het internationale platform Bedandbreakfast.eu zijn de positieve signalen en lockdown-versoepelingen in Europa zichtbaar. Vooral in Italië en Duitsland zijn significante stijgingen in het aantal websitebezoekers te zien. Bezoekers oriënteren zich ook in andere Europese landen op een verblijf in eigen land, zodra dit weer mogelijk is. ‘’Een vakantie is toch iets waar mensen, ook in deze tijd, naar uitkijken’’, aldus Arens.  

Deze week op het NRIT Vrijetijdsplatform een uitgebreid interview met Hanny Arens.


>>>


Buitenlandse zomervakantie mogelijk


3 juni 2020 - Het reisadvies voor de meeste Europese landen wordt vanaf 15 juni versoepeld. Dat gaat het Nederlandse kabinet hoogstwaarschijnlijk vandaag aankondigen. Dat meldt de politieke redactie van RTL Nieuws. 


Nederland wil daarmee in de pas lopen met het reisadvies van veel andere Europese landen. Het reisadvies gaat dan van oranje dat alle niet-noodzakelijke reizen ontraad naar geel waar reizigers met veiligheidsrisico’s rekening moeten houden. De versoepeling van Nederlandse kant betekent niet dat Nederlanders vrij naar die landen kunnen reizen. De ontvangende landen moeten ook reizigers uit Nederland accepteren. 


Het Nederlandse kabinet komt vandaag na het crisisberaad met nadere mededelingen.

>>>


Luchtvaart -98%


3 juni 2020 - Je weet het natuurlijk wel maar als je de cijfers ziet, is het toch wel keihard. In april 2020 reisden 98% minder passagiers van en naar de vijf nationale Nederlandse luchthavens. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.


Vanwege de coronacrisis hebben veel landen beperkende maatregelen genomen. Dat resulteerde in een daling van het aantal handelsvluchten in april 2020 van 90% ten opzichte van april 2019. Het aantal passagiers daalden met 98% nog veel sterker. De gemiddelde bezettingsgraad per vlucht kelderde van 82 procent vorig jaar april naar 29 procent in april 2020. Via Schiphol reisden in april 2020 126.000 passagiers, in april 2019 waren dat er nog 6,1 miljoen. 

>>>Cees Slager nog niet gerust op 1 juli


2 juni 2020 - Vicevoorzitter Cees Slager van HISWA-RECRON verwacht dat de sector dit jaar een omzetverlies van 35% tot 40% in de boeken moet noteren. Dat zei hij dit weekend bij BNR waar hij ook vertelde niet 100% gerust te zijn op de volledige heropening van de verblijfsrecreatie op 1 juli. Zijn leden riep hij op vooral goed voorbereid het gesprek met de bank in te gaan. Een valide verdienmodel in het post coronatijdperk is daarbij essentieel.


Volgens Slager heeft de overheid  goed gereageerd met de NOW-regeling. "Dat verzacht dan weer een beetje de pijn die in de sector zit. Maar ook met de goede vooruitzichten voor de zomer gaan we het omzetverlies in het voorjaar meer inhalen.” Over de tweede NOW-regeling was Slager positiever dan de eerste omdat die beter inspeelt op seizoensbedrijven. Een klein puntje van kritiek had hij nog wel: "Wat mij betreft had de peilmaand april mogen zijn. Maar je kunt niet alles hebben.”


Banken kijken terecht rationeel naar toekomstig verdienmodel

"Dit is een tegenslag waar je niemand de schuld van kan geven”, zegt Slager die opkomt voor mkb-bedrijven die vaak geen krachtige aandeelhouders en een grote staf achter zich hebben staan. "Zij richten zich dan tot de banken die heel rationeel naar die bedrijven kijken: "Heb je voor de crisis een winstgevend bedrijf met een verdienmodel dat past, en is dat verdienmodel na de crisis nog valide, dan gaan we je helpen. Als je niet aan die voorwaarden voldoet, wordt je niet geholpen.” Slager bestrijdt niet die strategie van de banken maar vraagt zich af of alle ondernemers zich dat realiseren en goed voorbereid het gesprek ingaan.


Gaan we op 1 juli wel open?

Slager wordt wel heel blij van het ondernemerschap dat hij overal in de sector ziet: "Ik zie heel veel creativiteit en inventiviteit bij ondernemers.” Toch is hij niet gerust op een heel succesvol zomerseizoen voor de Nederlandse verblijfsrecreatie. De volledige openstelling op 1 juli is afhankelijk van de ontwikkeling van het virus in Nederland, bovendien ziet hij ondanks alle maatregelen die zijn leden nemen, nog veel onzekerheid bij de Nederlandse consument. Een onzekerheid die alleen kan worden weggenomen als recreatiebedrijven met een openstelling kunnen bewijzen dat het veilig is op hun bedrijven. 


>>>


Reisbranche aan begin crisis meteen hard geraakt


2 juni 2020 - Dat de reisbranche hard geraakt is door de coronacrisis blijkt nu ook uit cijfers van CBS. De cijfers van de zakelijke dienstverlening zijn binnen van het eerste kwartaal van 2020. De reisbranche zag een terugval van 19%. Dat staat in sterk contrast met de rest van de zakelijke dienstverlening waar nog een kleine gemiddelde groei zichtbaar was. De coronacrisis startte aan het eind van het eerste kwartaal.


De omzet was 19,2 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van de zakelijke dienstverlening lag in het eerste kwartaal van 2020 2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Veel branches boekten in het eerste kwartaal nog een hogere omzet, ondanks de maatregelen tegen het coronavirus die in maart van kracht werden.


Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners daalde in het tweede kwartaal van 2020 naar –40,3. Dit is de sterkste afname ooit gemeten sinds eind 2008. De gegevens voor het onderzoek naar het ondernemersvertrouwen zijn verzameld in april 2020. Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners komt nog een stuk lager uit dan het dieptepunt van de financiële crisis toen het –32,9 bereikte. Zonder uitzondering is het ondernemersvertrouwen bij alle branches in het tweede kwartaal van 2020 ingestort. Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven kwam gemiddeld uit op –37,2.


>>>

 


HISWA-RECRON woedend


31 mei 2020 - HISWA-RECRON is woedend op de rijksoverheid omdat zij diverse veiligheidsregio’s -die overwogen het sanitair op campings te openen-, onder druk hebben gezet dat niet te doen. Alleen in Zeeland zijn gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op vanaf 1 juni campings weer geopend (tussen 08:00 en 20:00) en mogen ze 75% van de slaapplaatscapaciteit benutten.


Een aantal Veiligheidsregio’s overwoog de laatste dagen om sanitaire voorzieningen op recreatiebedrijven te openen. De afgelopen dagen bracht HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, veelvuldig de negatieve effecten van de sluiting onder de aandacht. Maar de regio’s waren genoodzaakt op het laatste moment door druk van het Rijk de keutel in te trekken. Door dit besluit zijn 2.600 kampeerbedrijven gedupeerd. 


Keiharde druk op Veiligheidsregio's

Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON, is woedend: "Ik sta perplex van deze ommekeer. Vanuit diverse bronnen weten we dat de ministers vandaag keiharde druk uitoefenden bij de Veiligheidsregio’s om hun besluit af te dwingen. Het is een grote schande en respectloos dat al die weken geen enkel ministerie bereid is om met de sector contact op te nemen. Al was het maar om eens uit te leggen wat de reden is dat het sanitair niet open mag.” 

Drie dagen geleden bevestigde minister De Jonge (VWS) en minister Grapperhaus (J&V)  dat de sanitaire voorzieningen op recreatiebedrijven niet eerder open mogen dan 1 juli. Dit besluit moet maandag 1 juni om 12 uur in de 25 noodverordeningen worden opgenomen. Diverse Veiligheidsregio’s overwogen om sanitaire gebouwen juist wél open te stellen bij recreatiebedrijven in het belang van de openbare veiligheid en gezondheid. Ze dachten constructief na over wat wél kan. Maar ze moesten op het laatste moment toch anders besluiten. 


Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen spelen geen rol in verspreiding virus.

Van autoriteiten bij het Ministerie van Volksgezondheid en van wetenschappers die betrokken zijn bij de kabinetsbesluiten weet HISWA-RECRON inmiddels dat toilet- of douchegebruik in gemeenschappelijke sanitaire gebouwen geen rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Zeker als de veiligheidsprotocollen van HISWA-RECRON worden nageleefd."

Het ministerie van VWS laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat het verbod op het openstellen van toiletvoorzieningen op campings is genomen om het aantal reisbewegingen te voorkomen. De rijksoverheid kiest er voor om stap voor stap voorzieningen weer te openen. Op 1 juli mogen de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings weer worden geopend.

 

>>>


Onderzoek naar schermen in de horeca


31 mei 2020 - Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft TNO opdracht gegeven een pilot te starten met schermen in restaurants, cafés en op terrassen. 

TNO zal voor een aantal situaties onderzoeken of het mogelijk is om gebruik te maken van (kuch)schermen zodat de afstandseis losgelaten kan worden, als mensen zich aan weerzijde van de schermen bevinden. Ook zullen ze ingaan op de effecten van inzet van schermen op de verspreiding van zogenaamde aerosolen en of het praktisch uitvoerbaar is. De pilots vinden plaats in de gemeenten Rotterdam en Tilburg, in overleg met MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

De schermen zouden ook een bijdrage kunnen leveren in de uitdaging voor gemeenten om horeca goed de ruimte te geven in de publieke ruimte, maar tegelijk ook ruimte te houden voor publieksstromen. De bewindspersoon streeft er naar de pilot afgerond te laten zijn ruim voor 1 juli. Als het onderzoek is afgerond en de uitkomsten bekend zijn, zal het kabinet besluiten of en hoe de schermen gebruikt kunnen worden in de horeca.

>>>


Regeling Klein Krediet Corona van start


31 mei 2020 - De regeling Klein Krediet Corona (KKC), die extra liquiditeit voor het micro-, midden- en kleinbedrijf mogelijk maakt, is goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarom kon deze coronaregeling voor een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro op vrijdag 29 mei 2020 open voor ondernemers. Leningen die vanaf 7 mei 2020 zijn verstrekt en voldoen aan de voorwaarden van de regeling kunnen bovendien vanaf vandaag worden geherfinancierd tegen de voorwaarden van de KKC.

De KKC-leningen, met een maximale reguliere looptijd van vijf jaar, worden verstrekt door banken. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen deze verstrekken. Het kabinet maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro).

De regeling staat open voor ondernemers met een omzet vanaf 50.000 euro die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, met voldoende terugbetaalcapaciteit en die stonden ingeschreven in de Kamer van Koophandelvoor 1 januari 2019. 


>>>


Kabinet steunt SGR met 150 miljoen euro


29 mei 2020 - Het kabinet gaat per 1 juni 2020 het fonds van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) versterken met een leningsfaciliteit van 150 miljoen euro, zodat consumenten zeker weten dat zij financieel geen risico lopen bij het accepteren van een reisvoucher met deze dekking.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): "De coronacrisis raakt ons allemaal, ook onze vrije tijd: die vakantie die al geboekt en betaald was, kon opeens niet doorgaan. Dat is niet alleen vervelend voor al die consumenten, ook de reisorganisaties hebben het zwaar. Daarom doen we als kabinet een beroep om, als het financieel kan, reisvouchers te accepteren. Consumenten moeten wel zeker weten dat de vouchers met SGR-dekking ook doen wat ze beloven, namelijk bescherming bieden bij faillissement van de reisaanbieder. Daarom versterken we het garantiefonds SGR, zodat de voucherregeling voor consumenten aantrekkelijk blijft. En buiten kijf staat dat consumenten natuurlijk recht blijven hebben op terugbetaling.”

Reisvoucher als compensatie

Consumenten die door de coronacrisis en de daardoor geldende maatregelen massaal hun vakantie hebben moeten annuleren ontvangen vaak als compensatie een reisvoucher. Op die manier kan de eerder geboekte en betaalde reis op een later moment toch plaatsvinden. Zo wordt voorkomen dat reisaanbieders in de financiële problemen komen, omdat zij anders binnen 14 dagen het bedrag moeten terugbetalen aan de consument.


De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft in maart al besloten tot 1 juni garant te staan voor de reisvouchers van de deelnemende reisaanbieders, zodat consumenten financieel geen risico lopen bij het aannemen ervan. Fondsen als SGR voorzien consumenten van een garantie waardoor zij schadeloos worden gesteld bij een faillissement van een aangesloten reisorganisatie. Dankzij deze steun kan SGR ook na 1 juni de reisvouchers garanderen voor geannuleerde pakketreizen. Consumenten kunnen zo dus een reisvoucher accepteren, zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken of de voucher wel gedekt is.

Overheid: 'accepteer vouchers'
Consumenten blijven natuurlijk recht hebben op terugbetaling, daar verandert deze steunmaatregel niets aan. Toch doet het kabinet vanwege de uitzonderlijke situatie een oproep om, als het financieel kan, de reisvouchers te accepteren. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijft toezicht houden op consumentenrechten en het naleven van de uitgangspunten die voor voucherregelingen zijn opgesteld.

De extra steunmaatregel zal zo snel mogelijk ingaan na het akkoord van de Europese Commissie.


>>>


TUI wil vanaf 1 juli vliegvakanties aanbieden

29 mei 2020 - TUI Nederland wil vanaf 1 juli weer vliegvakanties gaan uitvoeren. Vakanties in eigen land worden al aangeboden en een aantal autovakanties in de ons omringende landen zijn naar verwachting binnen afzienbare tijd weer mogelijk. Het opstarten van een vluchtoperatie vergt echter meer voorbereiding en vooruit plannen. Daarom start TUI nu al met de voorbereidingen.


Onderzoek onder klanten van TUI wees uit dat 68% van de Nederlanders graag nog op zomervakantie naar het buitenland zou gaan, waarvan 71% de voorkeur geeft aan een zonnige Europese bestemming. 90% gaf aan open te staan voor een last minute aanbod. Spanje en Griekenland zijn hierbij favoriet.


Beperkt aanbod

Er zal in eerste instantie een beperkt aanbod beschikbaar zijn; alleen die bestemmingen worden aangeboden waarvan op dit moment duidelijk is dat ze een veilig en zo comfortabel mogelijk vakantieverblijf kunnen bieden. De vakantiebestemmingen die als eerste aangeboden zullen worden zijn de Griekse eilanden Kreta, Kos, Rhodos en Zakynthos, de Spaanse eilanden Gran Canaria, Tenerife en Mallorca en het Turkse Antalya. Ook worden er voorbereidingen getroffen om vluchten naar Curaçao en Aruba weer op te starten.

Arjan Kers, general manager TUI Nederland: "Vele Nederlanders willen deze zomer graag nog op vakantie naar het buitenland, maar wachten op een beslissing van de overheid die dit weer toelaat. TUI is er klaar voor hen die mogelijkheid te bieden vanaf 1 juli. De enige voorwaarde is dat de Nederlandse overheid de reisadviezen versoepelt. Wij zijn in nauw contact met de autoriteiten en hebben er samen met brancheorganisatie ANVR, het volste vertrouwen in dat er snel aanpassingen volgen. De autoriteiten in Duitsland geven inmiddels aan dat er vanaf 15 juni weer naar het buitenland gereisd kan worden, de verwachting is dat Nederland zal volgen."


>>>Landen die grenzen openstellen voor toerisme trekken snel bezoekers


29 mei 2020 - Het kabinet heeft nog geen groen licht gegeven voor vakanties naar het buitenland, maar toch stijgt het aantal vliegtuigboekingen naar zomerse bestemmingen als Spanje en Portugal sinds deze de grenzen weer opengesteld hebben. Ten opzichte van april zijn er 326% meer vliegtickets gekocht. Amsterdam is voorzichtig ook in beeld bij toeristen blijkt uit de data.


In de afgelopen tien dagen zijn de transacties met 190% gestegen en de zoekopdrachten met ruim 80%, blijkt uit cijfers van Vliegtickets.nl. Er wordt voornamelijk voor vertrek in de zomermaanden juni en juli geboekt, waarbij Europese bestemmingen als Spanje en Portugal er bovenuit springen. Italië ontbreekt in de top 10. Het land is normaal gesproken wel terug te vinden in de lijst. Amsterdam valt op plek 6 van 'bestemmingen algemeen'.


MaandPercentage boekingen

juni         19,15%

juli         34,04%

augustus         10,64%

september           9,79%

oktober            5,53%


Top 6 bestemmingen algemeenPercentage boekingen

Ibiza10,41%

Alicante           6,33%

Málaga   5,88%

Barcelona   4,98%

Lissabon           3,62%

Amsterdam   3,17%


Top 5 bestemmingen in juliPercentage boekingen

Ibiza11,76%

Málaga10,29%

Istanbul          7,35%

Lissabon          7,35%

Barcelona  5,88%


Nederlanders willen weer reizen

Eerder is uit enquêtes gebleken dat de meerderheid van de Nederlanders toch graag haar vakantiegeld uitgeeft aan vakanties. Landen waar nog onduidelijkheid over is, worden vooralsnog niet geboekt. Sander van Veen, Marketing Manager van Vliegtickets.nl geeft aan: "Landen die de grenzen opengesteld hebben, trekken op dit moment heel erg aan. Spanje staat vaak in de top 10, maar Portugal ziet met drie bestemmingen in de top 10 haar populariteit stijgen. Klaarblijkelijk willen Nederlanders duidelijkheid of het weer mogelijk is om te reizen. Zodra de duidelijkheid er is zoals nu het geval bij Spanje en Portugal, worden er weer tickets geboekt."


>>>


Omzet horeca eerste kwartaal duikt flink in de min

29 mei 2020 - In het eerste kwartaal van 2020 is de omzet in de Nederlandse horeca met 10% gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Het volume daalde met 12%. Deze kwartaalcijfers zijn nog enigszins geflatteerd omdat pas in maart de coronacrisis in alle hevigheid toesloeg en de horeca nog twee relatief goede maanden had. De omzet inde horeca daalde voor het eerst in zeven jaar. Dat meldt het CBS.


Binnen de logiesverstrekking werden in het eerste kwartaal vooral cafés (-15% omzet / -17% volume),  hotels (-13% omzet / -14% volume)  en restaurants (-12% omzet / -14% volume) geraakt. Fastfoodrestaurants en ijssalons (-5% omzet / -7% volume) en kantines en catering (-6% omzet / -10% volume) werden in het eerste kwartaal minder sterk geraakt. 


>>>


 

Boekingen particuliere verhuur trekken weer aan


28 mei 2020 - De boekingen voor particuliere vakantiewoningen trekken de laatste weken fors aan. Dat meldt AirDNA dat de boekingen van Airbnb en Vbro monitort. 

Voor de coronacrisis werden wekelijks zo’n 2,4 miljoen boekingen gerealiseerd, op het hoogtepunt van de crisis (week van 5 april) daalde dat naar 916.000 boekingen en op 17 mei konden weer 2 miljoen boekingen worden genoteerd. 


Vooral Europa en Noord-Amerika herstellen snel. In Europa daalden de boekingen van 1,1 miljoen naar 441.400 maar krabbelen nu weer op tot 884.100. In Europa groeiden de binnenlandse gasten (+57%) sterker dan de internationale reizigers (49%). Dat zien we ook terug in de afstanden die reizigers maken. Voor Amsterdam valt die terug van 1.863 kilometer in 2019 naar 552 kilometer in 2020. 
Daarnaast ziet AirDNA dat gasten langer blijven en korter van te voren boeken. Ook bestemmingen die goed met de auto te boeken zijn, doen het beter.  Volgens AirDNA hebben particuliere accommodaties in deze tijd van sociale afstand een duidelijk voordeel ten opzicht van hotels. De analisten van AirDNA verwachten dat in begin september de markt weer zal normaliseren.


>>>


Ondernemers in branche hebben klein beetje meer vertrouwen


28 mei 2020 - Ondernemers in de reisbranche, horeca, cultuur, sport en recreatie waren in mei iets minder pessimistisch dan in april. Tegelijkertijd doet de branche een sterk beroep op de TOGS-regeling en uitstel van aflossingen. Het aantal faillissementen daalt.


Minder pessimistisch over omzet

In mei waren minder ondernemers in de op de consument gerichte branches pessimistisch over de verwachte omzet, personeelssterkte en het economisch klimaat dan in april. Toen werd per saldo het hoogste percentage negatief gestemde ondernemers gemeten sinds de start van het onderzoek. Dat meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, waarin maandelijks aan ondernemers wordt gevraagd een inschatting te geven over ontwikkelingen en verwachtingen rond hun bedrijf.


In de reisbranche blijven vrijwel alle ondernemers (98,8%) negatief over de omzet in de komende drie maande. In april was dat nog 100%. In de horeca loopt het sentiment op van -88,9% naar -68,5%. Ook in cultuur, sport en recreatie is de verwachting voor de omzet de komende drie maanden positiever, van 82,4% in april naar 54,8%. In de reisbranche blijven ondernemers negatief over de personeelssterkte in de komende drie maanden. Ondernemers in horeca, cultuur, sport en recreatie zijn daarover in mei iets minder negatief dan in april. Over het economisch klimaat zijn ook de ondernemers in de reisbranche het meest negatief (94,7%), gevolgd door de horeca (70,5%) en cultuur, sport en recreatie (64,7%). In alle drie de deelsectoren zijn ondernemers wel positiever dan in april. 


Sector koploper in TOGS

Die negatieve sentimenten in de branche vertalen zich ook in het beroep dat bedrijven doen op de regelingen van de overheid. Aan 60 procent van de horecabedrijven met minder dan 250 werkzame personen was op 15 mei 2020 een uitkering toegekend vanuit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Daarmee is is 85% van alle banen in de horeca gemoeid. In cultuur, sport en recreatie heeft 13,2% van de bedrijven een aanvraag ingediend waarmee 57,1% van de banen in deze sector wordt ondersteund 


Van alle midden- en kleinbedrijven in de bedrijfstakken die in aanmerking kwamen voor TOGS had 26 procent een aanvraag ingediend, en goedkeuring gekregen. Dat meldt het CBS, op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van EZK, op basis van voorlopige cijfers.

De mkb-bedrijven waaraan tot 15 mei 2020 de TOGS werd toegekend waren eind 2019 goed voor 752 duizend banen voor werknemers, waarvan 305 duizend in de horeca en 160 duizend in de handel. Dat komt neer op 18 procent van alle banen van werknemers in het mkb. In de bedrijfstakken eet- en drinkgelegenheden en loterijen en kansspelen ging het om meer dan 85 procent van de banen.


Veel horecabedrijven vragen uitstel van aflossingen

Op 15 mei 2020 hadden 7.595 bedrijven een lening lopen bij Qredits, waarvan aan 3.735 bedrijven (49 procent) uitstel van aflossing was verleend in verband met de coronacrisis. De meeste bedrijven met een Qredits-lening zijn actief in de handel. Relatief veel bedrijven in de horeca en overige dienstverlening (beide 67 procent) hebben uitstel van aflossing gekregen.


Minder faillissementen

Opvallend is dat in week 21 (18-22 mei) 85 bedrijven en instellingen failliet zijn gegaan. Dat zijn er 7 minder dan in week 20. Dat meldt het CBS. Het aantal faillisementen in de logiesverstrekking groeide van 2 naar 4. Bij eet- en drinkgelegenheden daalde het aantal faillissmenten juist van 14 naar 4. In cultuur, sport en recreatie bleef het stabiel op 2. 


>>>


 

easyJet verwacht pas over drie jaar herstel van luchtvaart


28 mei 2020 - easyJet verwacht in het vierde kwartaal van 2020 weer op 30% van de geplande capaciteit te kunnen vliegen. Vanaf 15 juni gaat de luchtvaartmaatschappij weer vliegen in Engeland en Frankrijk. Met dat beperkte schema wil easyJet haar personeelsbestand tot 30% inkrimpen. 

Aan het eind van 2021 zal de vloot van easyJet met 51 toestellen zijn gekrompen tot 302 vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat de markt pas in 2023 hersteld zal zijn. 

>>>


ACM kritisch over voucherregelingen


28 mei 2020 - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen weken ongeveer 180 voucherregelingen in vijf verschillende sectoren (recreatie, culturele evenementen, sportevenementen, sportscholen en opleidingen/trainingen) onderzocht. Dit deed de ACM onder andere naar aanleiding van meldingen van consumenten bij haar loket ACM ConsuWijzer. 


De ACM stelt vast dat niet alle onderzochte voucherregelingen voldoen aan de uitgangspunten voor vouchers die de ACM eerder had opgesteld. Zo dekken vouchers niet altijd alle kosten die de consument heeft betaald, wordt niet altijd de volledige restwaarde uitgekeerd en is de informatie over geld terug gebrekkig. Ook mogen bedrijven restitutie niet weigeren op grond van algemene voorwaarden. De ACM heeft een eerste groep bedrijven opgedragen verbeteringen door te voeren in hun voucherregelingen. De ACM gaat de komende weken door met deze controles, waarbij ook wordt gekeken naar de uitvoering van de regeling in de reisbranche.


 

>>>

Beetje licht voor groepsaccommodaties


28 mei 2020 - Vanaf 1 juni a.s. mogen meerdere huishoudens in een accommodatie verblijven, mits elk huishouden de beschikking heeft over eigen toegewezen sanitair en slaapvertrek. De leden van de afzonderlijke huishoudens moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, is gematigd positief over deze eerste versoepeling van de coronamaatregelen.


"Dit is belangrijk nieuws voor de bij ons aangesloten groepsaccommodaties, zeilscholen en buitensportbedrijven. Zij kunnen zo in ieder geval nog een klein beetje omzet maken. De afgelopen weken hebben wij ons al goed voorbereid. We ontwikkelden een speciaal protocol voor groepsaccommodaties. Hierin staat de maatregelen tot in details beschreven om maximale veiligheid van ondernemer, medewerker en gast te waarborgen”, aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.


HISWA-RECRON boekte dit succes na intensief overleg met de Veiligheidsregio’s en het ministerie. Overigens zijn niet alle groepsaccommodaties hiermee geholpen. De anderhalvemeterregel is vrijwel niet uitvoerbaar voor groepsaccommodaties die alleen maar grotere groepen ontvangen zoals de chartervloot en zeer grote groepsaccommodaties. Dijks: "Daarom blijven we ons, onder andere via pilots, onverminderd inzetten voor verruiming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontvangen van schoolklassen en kinderen voor zomerkampen. Daarnaast dringen we aan op meer steunmaatregelen."


>>>


Sportscholen mogelijk weer open, buitenlandse vakanties nog onzeker


28 mei 2020 - Mogelijk kunnen sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines al op 1 juli open. Een week voor 1 juli valt het definitieve besluit. Buitenlandse vakanties zijn alleen mogelijk naar landen met een vergelijkbare aanpak. Daarover komen volgende week nadere mededelingen. Dat vertelde minister-president Ruttte na afloop van het corona-crisisberaad van het kabinet, het MCCb.


Sportscholen

Sportscholen moeten aan strenge eisen voldoen rond luchtverversing en toezicht. Ze moeten vooraf ook een gezondheidscheck doen. De aangekondigde versoepeling is een grote opluchting voor de branche die protesteerde tegen een eerder aangekondigde heropening op 1 september. Het voorgenomen besluit is wel opmerkelijk omdat het Outbreak Management Team hierover geen advies heeft gegeven omdat er nog veel onduidelijkheid is over de verspreiding van het virus in sportscholen.

Vakanties

Volgende week hoopt het kabinet met mededelingen te kunnen komen over buitenlandse vakanties. Het boeken daarvan wordt nog niet aangeraden. Zeker voor mensen die niet per se in de zomer op vakantie moeten vanwege school of werk. Duidelijk is in ieder geval wel dat Nederlanders alleen naar landen op vakantie kunnen met een vergelijkbare aanpak. Rutte wil niet het risico lopen dat het virus via buitenlandse vakantiegangers die naar Nederland terugkeren weer oplaait.


>>>


 

Extra steun voor creatieve makers in cultuursector - omdat verdienmodel nog niet mogelijk is


27 mei 2020 - Minister van Engelshoven maakte vandaag duidelijk waarom de makers in de cultuursector extra hulp nodig hebben. "Ondanks de investeringen die we doen blijft de coronacrisis een enorme opgave voor de culturele en creatieve sector. 30 en zo mogelijk 100 bezoekers voor theaters en bioscopen per 1 juli - is een eerste stap om weer op te starten, maar voor velen is dit absoluut geen verdienmodel. En publiek dat 1,5 meter afstand van elkaar moet houden leidt ook in musea tot veel lagere bezoekersaantallen dan gebruikelijk. Het kabinet doet er alles aan om banen te behouden, juist ook in deze sector. Elke dag weer kijken we welke hulp waar nodig is, en daarover zijn we in continue gesprek met de sector."


Kabinetsbrede generieke maatregelen
Inmiddels zijn 1.682 culturele ondernemers in aanmerking gekomen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), waarmee zij hun personeel door kunnen blijven betalen. Dit komt neer op een bedrag van € 46 miljoen aan verstrekte voorschotten. Voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) waren op 19 mei in totaal 181.210 aanvragen ontvangen en is aan 14.194 instellingen in de culturele en creatieve sectoren een bedrag van € 4.000 toegekend. Dat is totaal € 56,78 miljoen aan toekenningen in de culturele en creatieve sector. Over het aantal zzp’ers uit de cultuursector dat gebruik heeft gemaakt van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) wordt in juni meer bekend; naar schatting komen hier zo’n 92.000 ondernemers uit de sector in aanmerking voor steun. Hiernaast is het kabinet in gesprek met medeoverheden over aanvullende compensatie voor de cultuursector, bovenop de 300 miljoen.

Uitwerking aanvullend pakket van 300 miljoen
Om het unieke Nederlandse artistieke product te waarborgen en daarnaast te investeren in de werkgelegenheid in deze sector is € 300 miljoen beschikbaar gesteld. Met een aanvullende subsidie of een lening worden instellingen, makers en ondernemers in de culturele en creatieve sector door de financieel zware eerste maanden heen geholpen en worden zij in staat gesteld om te investeren voor het volgende seizoen.

Uitkering in juni
De verwachting is dat de aanvullende subsidies in juni uitgekeerd worden. Ook neemt minister Van Engelshoven het advies van de Raad voor Cultuur (18 mei jl.) over, wat onder meer inhoudt dat er ook in subsidiejaar 2021 in brede zin coulance is voor de sector. Het pakket bestaat uit vijf onderdelen.

5 maatregelen
1/ € 113 miljoen is bestemd voor instellingen die onderdeel zijn van de basisinfrastructuur 2017-2020 en een beperkt aantal instellingen dat uit andere onderdelen van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gefinancierd. Voor de instellingen en festivals die meerjarige subsidie van de zes Rijkscultuurfondsen ontvangen wordt € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is €5 miljoen bestemd voor filmproducenten via het Filmfonds.

2/ € 50 miljoen is bestemd voor de 'Opengestelde Monumenten-Lening' bij het Nationaal Restauratiefonds. Het betreft krediet voor eigenaren van rijksmonumenten zoals kerken, kastelen en buitenplaatsen, industrieel erfgoed, molens, stadsherstelorganisaties en museale monumenten die inkomsten mislopen vanwege de coronacrisis.

3/ 48,5 miljoen wordt beschikbaar gesteld om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters extra ondersteunen. Het gaat dan om instellingen met een regionale functie en een landelijk belang. Voor de subsidieregeling voor musea bij het Mondriaan Fonds komt € 16 miljoen beschikbaar en voor de regeling voor (pop)podia bij het Fonds Podiumkunsten is maximaal € 29 miljoen beschikbaar. Voor filmtheaters is via het Filmfonds € 3,5 miljoen beschikbaar.

4/ € 30 miljoen gaat naar de Cultuur Opstart Lening. Deze is voor organisaties in de culturele en creatieve sector waarvan het verdienmodel vooral is gericht op eigen inkomsten en die geen gebruik kunnen maken van de andere maatregelen uit dit pakket. De lening is bedoeld voor het ontwikkelen van publieksgerichte producties, programma's, tentoonstellingen of projecten.

5/ 16,8 miljoen wordt geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen en het steunfonds rechtensector, waarmee specifiek makers ondersteund worden.

Specifieke steun voor makers
Van de € 16,8 miljoen wordt 11,8 miljoen geïnvesteerd in de Rijkscultuurfondsen. Zij maakten zelf eerder ruim € 15 miljoen beschikbaar. Dit budget is een aanvulling op de bestaande regelingen en gericht op werk voor makers in alle sectoren. Het budget richt zich op projecten, werk en opdrachten voor makers.  Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen en festivals, veelal het midden- en kleinbedrijf van de cultuur.

Steunfonds Rechtensector in oprichting
De overige € 5 miljoen wordt vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Deze federatie draagt zelf ook € 5 miljoen bij, waarmee het totaal op € 10 miljoen komt. Dit fonds is er om professionals in de creatieve industrie te steunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken (boeken, muziek en films). Het fonds krijgt drie onderdelen: beeld, geschrift en muziek. Duizenden zzp’ers en freelancers, artiesten, musici, componisten, schrijvers, regisseurs, uitvoerende kunstenaars, muziekuitgevers en -producenten kunnen er een beroep op kunnen doen. Het fonds wordt op dit moment nader uitgewerkt door de Federatie Auteursrechtbelangen.

>>>


Overheid werkt aan  protocol voor inkomend toerisme


27 mei 2020 - Meerdere ministeries werken aan een protocol voor de herstart van het inkomend toerisme. Dat meldt De Telegraaf. Volgens bronnen die de krant sprak, zijn de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. 


Zij moeten een lastige afweging maken tussen veiligheid en economische belangen. Druk op het openbaar vervoer en drukte op hotspots moeten worden voorkomen. Er wordt daarom ook nagedacht over gedwongen spreiding van bezoekers. Het ministerie van EZK erkent volgens De Telegraaf betrokken te zijn bij de plannen.


NBTC is vooralsnog niet bij de gesprekken betrokken. Directeur Jos Vranken verwacht binnenkort bij de gesprekken aan te haken. "Veiligheid staat natuurlijk voorop. Maar als blijkt dat er mogelijkheden ontstaan, juichen wij dat toe. De toerismesector is hard geraakt", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Hij vindt dat de herstart van het inkomend toerisme goed moet worden doordacht en wil zich in eerste instantie richten op bezoekers uit de buurlanden. Zij zijn al bekend met de bestemming Nederland en zullen zich makkelijker over het land verspreiden wat de druk op de traditionele hotspots verlicht.


Niet iedereen is overigens even enthousiast over het opstarten van het inkomend toerisme. Vorige week pleitte de Amsterdamse burgemeester Halsema in het televisieprogramma OP1 nog voor het voorzichtig en behoedzaam opstarten van het internationaal toerisme. Zij stelde dat in de Amsterdamse openbare ruimte het binnen de 1,5 meter economie al druk zal zijn met Amsterdammers en binnenlandse toeristen. Ze had overigens wel begrip voor de zorgen van hoteleigenaren maar waarschuwde voor een te snelle herstart die mogelijk in het najaar tot aanscherping van de maatregelen kan leiden.


>>>


Nederlanders nog huiverig voor bezoek aan horeca of cultuur


27 mei 2020 - Als op 1 juni de horeca- en cultuursector weer gedeeltelijk open gaat, zal niet iedereen direct zijn favoriete restaurant of museum bezoeken. Hooguit 30% van de bezoekers verwacht dan inderdaad een van deze locaties weer te gaan bezoeken. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction. 

Binnen deze groep denkt een meerderheid dat zij even vaak terug zullen keren als vóór de coronacrisis, circa een derde verwacht de locaties minder vaak te bezoeken. Het bezoek aan restaurants en cafés is volgens deelnemers aan het onderzoek eerder ‘op het oude niveau’ dan het bezoek aan theaters, concertzalen en musea (30% vs. 18-19%).

De belangrijkste redenen om een restaurant, café, bioscoop, theater, concertzaal of museum niet te bezoeken, liggen voor de hand: het vermijden van drukke plekken en het risico om dichtbij anderen te komen. Daarnaast vindt men dat het succes van de nieuwe, aanvullende maatregelen voor vrijetijdsorganisaties zich nog moet bewijzen. Vooral over het vooraf uitvragen van verkoudheidsklachten heerst scepsis; voor een kwart van de Nederlanders draagt deze maatregel niet bij aan een veilig gevoel.

De onderzoekers geven nog vier tips om gasten een veilig gevoel te geven:
  1. Geef niet alleen opvolging aan de maatregelen maar handhaaf deze ook strikt
  2. Geef een creatieve of leuke invulling aan de basismaatregelen door de fysieke omgeving aan te passen
  3. Neem aanvullende maatregelen om twijfelende bezoekers over de streep te trekken en informeer deze groep
  4. Spreek sceptici aan en zorg ervoor dat ook zij zich aan de regels houden

>>>


Vallen luchtvaartmaatschappijen na de crisis alsnog om?


27 mei 2020 - Luchtvaartmaatschappijen hebben aan het eind van dit jaar zo’n 550 miljard dollar aan schulden. Dat is 120 miljard dollar meer (28%) dan aan het begin van 2020. IATA heeft dat bekend gemaakt. 

"Landen helpen nu om de luchtvaart in leven te houden maar de grootste uitdaging moet nog komen”, zegt CEO Alexandre de Juiac. "De volgende uitdaging is te voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen alsnog omvallen onder de hoge schuldenlast.” Landen hebben 123 miljard dollar in luchtvaartmaatschappijen gestoken. Daarvan moet 67 miljard dollar worden terugbetaald.

>>>


Reisverzekeringen storten in en pandemie uitgesloten


27 mei 2020 - Het aantal aanvragen voor een reisverzekering is in de maanden april en mei met ruim 80% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook een pandemie wordt niet meer gedekt binnen een reis- of annuleringsverzekering omdat ze dat niet meer zien als een onvoorziene gebeurtenis. Dat meldt Pricewise.

"Verzekeraars hebben nu duidelijker aangegeven wat er niet gedekt is onder de annuleringsverzekering,” zegt Pricewise-directeur Hans de Kok in De Ochtendspits van BNR Nieuwsradio. "Zo is het begrip epidemie aangepast naar pandemie, waardoor vergoeding bijna onmogelijk wordt.” Wel legt hij uit dat het nog wel kan uitmaken wanneer je de reisverzekering hebt afgesloten en wanneer de reis is geboekt en betaald. Of een reiziger vergoeding kan verwachten, ligt dus aan het moment van afsluiten.


>>>


Enorme dip in vakantieplannen


25 mei 2020 - Maar 36% van alle Nederlanders is op dit moment definitief van plan dit jaar op zomervakantie te gaan. Voor de coronacrisis was dat 70%. Dat blijkt uit onderzoek van DVJ in opdracht van het consumentenprogramma Kassa onder ruim 500 Nederlanders. 

Opvallend is dat 42% nu al zegt niet op zomervakantie te gaan, 22% weet het nog niet. Als alle twijfelaars wel op zomervakantie gaat daalt de zomervakantiedeelname dit jaar van 70% naar 58%. Ook in bestemmingen en accommodatietype zien we flinke verschuivingen. 


Binnenland

Bij de binnenlandse vakantiegangers zijn Limburg (15%), Gelderland (15%), Overijssel (12%) en Drenthe (11%) in trek.  Opvallend is de toegenomen belangstelling voor Groningen en Friesland waar veel ruimte is en het virus nauwelijks heeft toegeslagen. Opmerkelijk is de verminderde belangstelling voor Zeeland. 


Buitenland

In het buitenland zijn nu de populairste bestemmingen Duitsland (16%), Italië (11%) en Spanje (11%). Opvallend is verminderde populariteit van zowel Frankrijk als Spanje. Opmerkelijk is de stabiele belangstelling voor Italië als vakantiebestemming. Duitsland en België kunnen in 2020 op meer Nederlandse vakantieganger rekenen. 


Lees alles over de vakantieplannen in het aparte artikel op het NRIT Kennisplatform.


>>>

Onderzoekers voorzien forse pijn in horeca, cultuur en recreatie

25 mei 2020 - De pijn van de coronacrisis wordt niet evenredig over de Nederlandse economie verdeeld. Sectoren als horeca, cultuur en recreatie worden het hardst geraakt. Dat blijkt uit een doorrekening van de vier CPB-scenario’s door onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het ministerie van EZK. Zelfs in het lichtste scenario waar de totale Nederlandse economie in 2020 met 1,25% krimpt zien we in zowel horeca als cultuur en recreatie een teruggang van 11,25%.

In alle scenario’s van het CPB wordt de economie hard geraakt, het bbp krimpt in 2020 met -1,2% in scenario 1, tot -7,7% in scenario 3. In het zwaarste scenario zal er ook in 2021 nog een krimp van het bbp van -2,7% optreden. Behalve in het lichtste scenario is de neergang dieper dan in de grote recessie van 2008/2009.

Horeca
Voor de horeca loopt de afname van de toegevoegde waarde van -11% in scenario 1 tot -27% in scenario 4. In 2021 kan enig herstel optreden, maar dat is in elk geval onvoldoende om de verliezen uit 2020 in te halen. Volgens de onderzoekers is de omzet in de horeca sterk seizoensgebonden en is deze sinds 15 maart grotendeels gesloten. Als gevolg van deze beperkingen, in combinatie met reis- en contactbeperkingen en sluiting van toeristische attracties, zijn de gevolgen van de coronamaatregelen bij logiesverstrekkers duidelijk merkbaar. Restaurants en cafetaria kunnen via een afhaalloket nog een beetje omzet realiseren. Ondanks deze noodoplossingen verwacht ING voor de horeca een omzetdaling van 80 à 90% in de maanden april en mei. De noodmaatregelen nemen maar een deel van de kosten, die vooral uit loon en huur bestaan, voor hun rekening. Cultuur en recreatie
Door de overheidsmaatregelen zijn theaters, concertzalen, musea en poppodia gedwongen te sluiten. Daarmee is het theaterseizoen, dat tot eind mei zou lopen, vervroegd beëindigd. Evenementen en festivals zijn tot 1 september afgelast. Ook het betaald voetbal is voorlopig niet mogelijk. De productie in de culturele sector is vrijwel volledig tot stilstand gekomen. Dit leidt volgens sectororganisatie Kunsten’92 tot een omzetverlies van 85 tot 100 miljoen euro per week. De economische effecten van de coronacrisis zijn groot. De toegevoegde waarde in deze sector daalt in 2020 met tussen -11% en -32%, in alle sub-sectoren. In 2021 kan enig herstel optreden, maar onvoldoende om de verliezen in 2020 te compenseren.>>>


VvKR vraag overheid om staatssteun

25 mei 2020 - De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) heeft in een open brief aan staatssecretaris Mona Keijzer van EZK om een noodfonds voor de reisbranche gevraagd. 


De VvKR vertegenwoordigt meer dan 400 kleinschalige reisspecialisten. Haar leden organiseren reizen met respect voor de lokale cultuur, tradities en werkwijzen en hebben duurzaam reizen hoog in hun vaandel staan.


Volgens de VvKR heeft de reisbranche te maken met kosten waar geen inkomsten tegenover staan. "Het is niet duidelijk op welke termijn het herstel gaat plaatsvinden en wanneer de consumentvoldoende vertrouwen heeft om weer een reis te boeken”, stelt de organisatie die vindt dat de reisbranche behoefte heeft aan passende staatssteun. Die steun is nodig omdat reisorganisaties de betaalde reissom volgens de Europese Richtlijn Pakketreizen moeten terugbetalen maar tegelijkertijd al veel kosten hebben gemaakt in de vorm van (aan)betalingen aan hotels, excursies, vliegtickets en lokaal vervoer. 


"Deze situatie met ‘dubbele betalingen’, waar tevens momenteel geen nieuwe inkomsten tegenover staan, legt een enorme druk op de liquiditeitspositie van reisorganisaties, met mogelijk vele (persoonlijke) faillissementen tot gevolg.” Een noodfonds dat wordt gefinancierd door de overheid moet voor verlichting van de financiële druk zorgen. 


>>>


 

Gastvrij Nederland positief over nieuwe maatregelen kabinet maar extra steun blijft noodzakelijk


21 mei 2020 - Kees van Wijk, voorzitter Gastvrij Nederland is voorzichtig optimistisch over de ondernemers maatregelen die het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd: "De combinatie met de verdere versoepeling van de maatregelen en het tweede steunpakket zorgt ervoor dat ondernemers weer vooruit kunnen kijken. Maar wij blijven zorgen houden over de mogelijke faillissementen en ontslagen in onze sector”.


Gastvrij Nederland is positief over de aandacht voor seizoensarbeid, compensatie vaste lasten, verlenging en verbreding NOW, verlenging belastingmaatregelen en verbetering kredietmogelijkheden. Grote zorg heeft Gastvrij Nederland over de hoogte van de vergoeding, maximaal 20.000 euro over drie maanden, vooral voor de ‘gesloten’ sectoren. 


Na eerste lezing van de maatregelen constateert Gastvrij Nederland dat de grotere mkb-bedrijven in de gesloten sectoren als horeca, reissector, evenementen- en recreatiebranche niet voldoende zijn geholpen met de maatregelen. "De maximale vergoeding is veel te beperkt. Dat is niet alleen een probleem voor die ondernemers en hun werknemers, maar ook voor alle toeleveranciers die weer afhankelijk zijn van deze bedrijven. Zo dreigen toch delen van de keten binnen afzienbare periode om te vallen”.

"Het is grote winst dat minister Wiebes de gastvrijheidssector in de persconferentie heeft genoemd,” vindt Van Wijk. "Wij hebben voortdurend de belangen van onze ondernemers bij het ministerie onder de aandacht gebracht en staan in nauw contact”.


>>>


KHN positief over extra steun maar blijft kritisch


20 mei 2020 - Vandaag presenteerde het kabinet een aanvullend steunpakket voor bedrijven, waarin veel én ook de belangrijkste van de door KHN ingebrachte punten uit het KHN-noodplan terugkomen; dit biedt perspectief voor ondernemers. KHN pleit er al weken bij het kabinet voor om, aanvullend op het huidige noodpakket, met nieuwe steunmaatregelen te komen; een noodpakket deel II, om getroffen horecaondernemers tegemoet te komen. De omzetverliezen blijven nog steeds oplopen door slechts gedeeltelijke openstelling. De brancheorganisatie pleit voor mogelijkheden tot kwijtschelding van kosten en niet alleen van uitstel.


Zeker nu de horeca per 1 juni beperkt open mag en het omzetverlies nog lang zal aanhouden, blijft aanvullende steun essentieel voor het voortbestaan van de ondernemingen. Daarom is het goed dat het kabinet de noodzaak inziet van aanvullende steun en met deze nieuwe maatregelen de horecaondernemers tegemoet komt, meldt KHN.


De precieze uitwerking is in ontwikkeling en zal komende week bekend worden. KHN zal dit direct doorvertalen naar de horeca. Door de verplichte sluiting en de zeer beperkte openstelling zijn de verlengde en aangepaste steunmaatregelen noodzakelijk.


Wens KHN: niet alleen kosten uitstellen maar ook kwijtschelden

De vele fiscale maatregelen zoals verliesverrekening, DGA-salaris verlagen, betaling aanslagen uitstellen, werkkostenregeling uitbreiden etc. zijn inmiddels doorgevoerd. De kredietgaranties zijn ook al verbeterd en worden verlengd. Dat merken de ondernemers ook. De zorg blijft dat veel uitgestelde betalingen oplopen, daarom moet kwijtschelding tot de mogelijkheden gaan behoren.


KHN-voorzitter Robèr Willemsen: "De afgelopen weken heeft KHN keihard gelobbyd voor aanvullende steunmaatregelen. De meeste ondernemers zijn dusdanig hard geraakt dat er geen tijd is voor lange bureaucratische processen. De pijn is nú en dus moeten de oplossingen ook nú komen. Daarom heeft KHN een noodplan opgesteld en ik ben blij dat met de vandaag aangekondigde maatregelen, er voorzichtig perspectief wordt geboden voor de sector. Ik vertrouw er op dat het kabinet zo snel mogelijk met praktische en werkbare oplossingen komt, om de maatregelen zo snel mogelijk te implementeren.”


>>>


Koning Willem-Alexander spreekt waardering uit voor samenwerking luchtvaart


20 mei 2020 - Vanmorgen heeft Koning Willem-Alexander in een telefoongesprek zijn waardering uitgesproken voor de samenwerking tussen Transavia, Corendon, TUI en KLM in de afgelopen maanden bij het repatriëren van Nederlanders uit het buitenland. 


Verantwoordelijken van deze operatie van Transavia, Corendon, TUI en KLM spraken telefonisch met de Koning over de inspanningen van de maatschappijen om zoveel mogelijk gestrande Nederlandse passagiers terug naar huis te brengen. Hij was erg goed geïnformeerd en zeer lovend over de samenwerking van alle partijen, meldt TUI.


Kwart miljoen landgenoten naar huis

Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de samenwerkende alarmcentrales van de verzekeraars, zijn meer dan 250.000 Nederlanders gerepatrieerd. Dankzij de inzet van de crews van de vier maatschappijen heeft dit veel onvergetelijke momenten opgeleverd. Extra bijzondere vluchten waren onder andere die van KLM naar Sydney, waar voor het eerst sinds 20 jaar een KLM-toestel landde, de vluchten van Transavia vanuit Marokko, door de complexiteit van deze operatie, TUI voerde onder andere enkele ingewikkelde vluchten uit met meerdere stops naar Afrika en Corendon heeft ook vele passagiers uit Oost-Europa teruggehaald.


Koning Willem-Alexander liet zich informeren over maatregelen die de maatschappijen nemen om gezond en veilig te kunnen vliegen. Hij gaf aan dat hij het positief vindt dat de luchtvaart in deze ingrijpende tijden inventief is. Hij prijst de samenwerking die is gezocht, wanneer het erop aankomt Nederlanders in een crisissituatie terug naar huis te halen. Transavia, Corendon, TUI en KLM zijn blij met deze koninklijke betrokkenheid en interesse.


>>>


Nieuwe ondersteuning voor ondernemers


20 mei 2020 - De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben een nieuw pakket aan maatregelen voor ondernemers aangekondigd.  De maatregelen in het Noodpakket 2.0 volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna één op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund. Honderdduizenden bedrijven hebben inmiddels gebruik gemaakt van één of meerdere regelingen. Teleurstellend is dat het kabinet vooralsnog geen sectorspecifieke maatregelen neemt.

Inmiddels maken zo’n 114 duizend bedrijven en organisaties met in totaal ongeveer 1,9 miljoen werknemers gebruik van de NOW, doen er naar schatting 347.000 zelfstandigen een beroep op de TOZO regeling, is ruim 700 miljoen euro aan steun uitgekeerd via de TOGS en hebben meer dan 100.000 ondernemers uitstel van belastingen aangevraagd.


TVL-MKB

Er komt een nieuwe regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. De hoogte is afhankelijk van de omzetderving (minimaal 30%) en bedraagt maximaal 20.000 euro voor de komende drie maanden. Alleen sectoren die eerder van de TOGS-regeling gebruik maakten komen in aanmerken voor de nieuwe regeling. Het kabinet verwacht dat in deze regeling dit jaar 1 miljard euro zal worden uitgekeerd.


NOW

De NOW-regeling wordt verlengd en aangepast. Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. De vaste opslag wordt verhoogd van 30% naar 40%. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.


Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Een extra aanvullende voorwaarde is een inspanningsverplichting voor werkgevers om hun werknemers te stimulerenom aan bij- of omscholing te doen.


TOZO

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Er komt wel een partnertoets. 


Andere maatregelen

Verder worden de maatregelen rond belastinguitstel verlengd tot 1 september 2020. Verzuimboetes hoeven niet te worden betaald en belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd. Ook de extra verruimde kredietmogelijkheden voor ondernemers (BMKB, GO, KKC en COL) worden verlengd. 


>>>


Hiswa te water 2020 afgelast 


20 mei 2020 - De Hiswa te water, die dit jaar van 2-6 september aanstaande in Batavia Haven Lelystad zou plaatsvinden, gaat definitief niet door. 


De organisatie heeft na overleg met de Gemeente Lelystad besloten het evenement niet door te laten gaan. Ondanks het feit dat de beursorganisatie al een corona protocol gereed had noopt de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van het corona-virus  nu de beslissing te nemen om de Hiswa te water 2020 te annuleren. De organisatie gaat zich nu voorbereiden op de 2021 Hiswa te water, die van 1-5 september zal plaatsvinden in Batavia Haven Lelystad.


>>>

Afstand houden en MeyeMotion Beacon


20 mei 2020 - Bedrijven in onze sector zijn blij dat ze weer open mogen. Maar wel met een extra verantwoordelijkheid. Gasten moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. 


Om te voorkomen dat je continu als politieagent moet optreden heeft Elements RTLS Innovators de MeyeMotion Beacon ontwikkeld.  Deze hanger of clip waarborgt dat bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar houden door eerst een trilling en daarna een geluidssignaal af te geven als mensen te dicht bij elkaar komen.


De MeyeMotion Beacon is ontwikkeld door Elements RTLS Innovators BV en werkt op bewezen technologie, die door de firma overal ter wereld wordt gebruikt op kartbanen. Het apparaat wordt, in tegenstelling tot andere coronapiepers en covid-alarms die nog in ontwikkeling zijn, al vijf jaar door Elements RTLS Innovators BV geproduceerd en geleverd. Ook kan het onderscheid maken tussen gezinnen die wel dicht bij elkaar mogen zijn en andere mensen die afstand moeten houden. 


Dat maakt de afstandsmeter ook uitermate geschikt voor de culturele- en recreatieve sector.  Het werkt alleen als iedereen het apparaatje, in de vorm van een hanger of clip, bij zich draagt. Pretparken, musea, dierentuinen of bioscopen kunnen ze bij de deur uitdelen en daarmee waarborgen dat mensen genoeg afstand houden. Het systeem houdt onder meer bij hoeveel contactmomenten er zijn, zodat mensen zich niet kunnen verschuilen en er geen discussie is. 


De MeyeMotion Beacon is klein en tot op 10 centimeter nauwkeurig. Het apparaatje slaat geen persoonsgegevens op en is niet gekoppeld aan een telefoon, waardoor de privacy van mensen automatisch is gewaarborgd. Als mensen de drager op twee meter afstand naderen begint het apparaatje te trillen om zo een waarschuwing af te geven. Komen mensen dichterbij dan anderhalve meter, dan gaat een alarmsignaal af.


>>>

Horeca en cultuur per 1 juni weer open


20 mei 2020 - Het Nederlandse kabinet heeft dinsdagavond de nieuwe reeds aangekondigde versoepelingen per 1 juni bevestigd. Om nachtelijke openingen te voorkomen mogen de weer opengestelde instellingen pas vanaf 12:00u open. Belangrijke plus is dat het maximum aantal personen (30) exclusief personeel is. Minister-president Rutte toonde begrip voor sectoren die teleurgesteld zijn dat ze niet open mogen zoals de fitnesscentra. Hij gaf aan dat er keuzes worden gemaakt omdat de regering niet alle voorzieningen tegelijk wil openen maar stap voor stap het effect op de verspreiding van het virus wil bekijken. 


Horeca
De versoepeling van de lockdown betekent dat cafés en restaurants weer open mogen. Bezoekers moeten vooraf reserveren en 1,5 meter afstand houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). Er geldt een maximaal aantal bezoekers van 30 (exclusief personeel) en er moet vooraf een checkgesprek plaatsvinden tussen ondernemer en klant om in te schatten of het bezoek risico’s oplevert. Ook de terrassen mogen open, daarvoor geldt geen maximum. Clubs en discotheken blijven volgens het overheidsbesluit voorlopig gesloten. 


Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij dat de eerste stap richting de heropening van de horeca is gezet en kondigde een pilot aan met met schermen in de horeca als alternatief voor de 1,5 meter afstand. Als de uitkomsten daarvan positief zijn, kunnen schermen worden toegepast. Voorzitter Robèr Willemsen kijkt met gemengde gevoelens naar de persconferentie: "Het blijft een teleurstelling om onder deze restricties open te gaan; voor de meeste bedrijven betekent dit nog steeds geen rendabele bedrijfsvoering. Maar het is positief dat we hiermee de weg inslaan om verantwoord de bedrijfsvoering weer op te starten.”


Cultuur
Ook de culture instellingen mogen weer open. Voor film-, theater- en concertzalen gelden vrijwel dezelfde regels als bij de horeca. Dus vooraf reserveren, maximaal 30 mensen publiek, een checkgesprek en 1,5 meter afstand van elkaar. Voor musea en monumenten geldt geen vastgesteld maximum, dat wordt per gebouw bepaald. Ook hier moeten bezoekers van te voren kaartjes kopen, is er een checkgesprek en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. 


Ondanks deze versoepelingen blijft een stevige steunoperatie in de culturele sector noodzakelijk om de instellingen overeind te houden. Zo lopen bijvoorbeeld sinds de verplichte tijdelijke sluiting  musea wekelijks bijna 10 miljoen euro aan publieksinkomsten mis. Ondanks de heropening loopt dat voor heel 2020 op tot ten minste 250 miljoen euro.


.

>>>

Consumentenvertrouwen blijft dalen


20 mei 2020 - Het consumentenvertrouwen neemt verder af en staat in mei op -31. In april stond deze indicator van het CBS nog op -22 en voor de crisis op -2. 


Consumenten zijn fors negatiever over het economisch klimaat, van -31 naar -52. De koopbereidheid daarentegen verandert niet en blijft op -17 staan. Ook vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen vrijwel even ongunstig dan in de voorgaande maand.
 

>>>


Werkloosheid in horeca en cultuur explodeert


20 mei 2020 - Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld (vanaf 2003). 


UWV registreerde eind april 292 duizend lopende WW-uitkeringen, een toename van 42 duizend (+17%) ten opzichte van een maand eerder. In april nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in alle sectoren toe. 

Sectoren met de grootste toename zijn de schoonmaakbranche, uitzendbedrijven, detailhandel, cultuur en horeca en catering. 

In de horeca en catering groeide het aantal WW-uitkeringen met 52% naar 19.830 en in de cultuur met 25% naar 3.809. Bezien we de groei van de werkloosheid naar weektoename dan zijn de cijfers helemaal schrikbarend; voor de horeca en catering 224% en voor de cultuur 94%. Daarnaast nam in april het aantal nieuwe WW-uitkeringen toe in alle leeftijdsgroepen, en was de toename het grootst bij de 15- tot 25-jarigen.


>>>


Horeca heeft nog forse steun nodig


20 mei 2020 - Ondanks de beperkte heropening heeft de Nederlandse horeca nog een robuust steunpakket nodig. Dat komt omdat voor de  meeste horecazaken een beperkte openstelling financieel niet rendabel is. 


Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen. KHN roept het kabinet dan ook dringend op per omgaande met aanvullende steunmaatregelen te komen om de horecabranche door de coronacrisis heen te helpen. De belangrijkste vier kernpunten uit het KHN-noodplan zijn:

  1. Het verhogen van de compensatie van de werkgeverslasten van 30% tot 40%, zodat de 90% compensatie ook écht dicht bij de 90% van de loonkosten in de buurt komt;
  2. Het hanteren van een reële maand als maart als referentiemaand i.p.v. januari;
  3. Een compensatie van vaste lasten, zoals huur;
  4. Een versoepelde WW voor medewerkers.

>>>

 


Musea vragen om stevige steun


20 mei 2020 - Om overeind te blijven, is nu eerst stevige steun nodig om de verliezen in de museumsector te beperken. Dat bepleit de Nederlandse Museumvereniging


Sinds de verplichte tijdelijke sluiting van musea lopen musea wekelijks bijna 10 miljoen euro aan publieksinkomsten mis. Tot 1 juni gaat dat om circa 115 miljoen euro aan entreegelden en inkomsten uit winkel, horeca en verhuur. Dat bedrag zal na veilige en verantwoorde heropening nog oplopen tot ten minste 250 miljoen euro in 2020. De generieke maatregelen als NOW en TOGS houden onvoldoende rekening met het seizoenskarakter en de maatregelen in de culturele sector helpen maar een selecte groep musea. 


Volgens de Museumvereniging is de culturele en creatieve en mediasector goed voor 3,8% van het bruto binnenlands product en voor 4,8% van de werkgelegenheid in ons land. Het grote en diverse publiek dat zij door het hele land bereiken verdient dat cultuur voor allen bereikbaar blijft, ook in de anderhalve meter samenleving of na de coronacrisis.


De Museumvereniging zet zich in voor een passend steunpakket voor álle musea, ongeacht hun grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering. Het is aan het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg om daarover voor een langere termijn nadere afspraken te maken. Daarom pleit ze voor een tegemoetkoming in de huisvestingskosten, een herstel en overbruggingsfonds en een tijdelijke verruiming van de geefwet.


>>>


NVM ziet verschuiving van huurwoningen van Airbnb naar gewone verhuur


19 mei 2020 - Het aantal vrijgekomen huurwoningen ligt in met name toeristische steden en regio’s zo’n 13% hoger dan in de weken voor de crisis. Vergeleken met vorig jaar is dit zelfs 21% meer. Afname van het gebruik van Airbnb lijkt een logische verklaring meent NVM, zoals in Amsterdam en Den Haag (29% meer aangemelde huurwoningen dan vorig jaar in dezelfde periode). 


Pieken zijn er ook in Zuid-Kennemerland (Haarlem), Noord-Kennemerland en Noordwest Friesland (Leeuwarden) met respectievelijk 49%, 57% en 72%. Uitschieters zijn Dordrecht (94%) en West-Friesland (210%).


>>>


Wie doet er wat aan de pictogrammenchaos?


19 mei 2020 - Er dreigt in Nederland Recreatieland een ware pictogrammenchaos te ontstaan. Met de 1,5 meter economie is het noodzakelijk bezoekers op de juiste routes en gedrag te wijzen. Pictogrammen zijn daarbij een nuttig instrument. Maar met het gebrek aan centrale sturing ontwikkelt ieder bedrijf zijn eigen aanwijzingen en pictogrammen. 


In de Achterhoek laten ze dat niet gebeuren. Het ondernemersplatform Achterhoekverbindt.nl heeft onder het motto ‘Groen is Gaon’ zevenduidelijke pictogrammen ontwikkeld. Het doel is met regionale herkenbaarheid van de pictogrammen een ieder houvast te geven, waardoor het nieuwe normaal gemakkelijker went en vertrouwen opnieuw kan ontstaan. De pictogrammen worden inmiddels door 348 organisaties in de Achterhoek gebruikt.
>>>Drentse ondernemers bereiden zich voor op heropening


18 mei 2020 - Drentse toeristisch-recreatieve bedrijven schatten de impact van de coronacrisis (op een schaal van 0 tot 100) op 82. Dat blijkt uit onderzoek van Marketing Drenthe onder 357 bedrijven. Het onderzoek is tussen 7 en 13 mei 2020 uitgevoerd. In april ontvingen ruim 90% van de Drentse ondernemers minder bezoekers. Inmiddels gloort er weer wat licht aan de horizon omdat bedrijven weer open kunnen. Een meerderheid heeft al maatregelen voor de heropening genomen of is daar mee bezig. 


Net als tijdens de vorige meting, zeggen toeristisch ondernemers ook in deze meting vrijwel unaniem (95%) in de afgelopen maand hinder te hebben ondervonden van de gevolgen van het coronavirus. De helft van de bedrijven was gesloten, zes op de tien merkt dat de bezoekersaantallen lager lagen en een derde had te maken met minder boekingen. Dagrecreatieve bedrijven hebben nog altijd vaker te maken met volledige sluiting (72%), terwijl accommodaties juist vaker kampen met terugloop van zowel gasten (72%) als boekingen (43%).
Gasten

In april ontving ruim 90% van de ondernemers minder bezoekers. De helft ontving zelfs helemaal geen gasten. Nu, begin mei, is het aandeel dat ook in mei verwacht geen enkele gast te kunnen verwelkomen, afgenomen naar 32%. Toch geeft de overgrote meerderheid nog altijd aan flink minder gasten te verwachten dan gebruikelijk in deze tijd. De verwachtingen voor bezoek zijn zowel voor recreatie als verblijfsrecreatie positiever geworden dan vorige maand. De verwachtingen van verblijfsaccommodaties zijn rooskleuriger dan recreatieve ondernemingen. Bij dagrecreatie verwacht nog altijd 54% deze maand (mei) geen gasten te kunnen ontvangen (in april lag dit op 74%). Bij verblijfsaccommodaties denkt 22% in mei geen enkele gast te ontvangen (dit was in april nog 56%). 


Vier op de tien ondernemers hebben alle benodigde voorzieningen getroffen om weer open te kunnen (of zijn al open inmiddels). Een derde van de ondernemers is bezig om het bedrijf aan te passen aan de richtlijnen. 1 op de 10 hoeft niets aan te passen, en 1 op de 9 weet niet goed wat hij kan doen.


Boekingen

Inmiddels trekken de boekingen weer aan. Dat de boekingen toenemen betekent nog niet dat er ook meer gasten worden verwacht dan in 2019. Een minderheid verwacht in de zomerperiode hetzelfde aantal gasten of meer te kunnen behalen. Dit heeft er onder meer mee te maken dat de capaciteit fors lager ligt ten opzichte van de normale situatie. Gemiddeld verwacht men slechts 61% van de maximale capaciteit te kunnen benutten bij de verblijfsaccommodaties. Bij dagrecreatiebedrijven ligt dit nog veel lager (38%). 


Zorgen

De zorgen onder ondernemers zijn over het algemeen iets afgenomen.  Er wordt echter nog altijd door een overgrote meerderheid gevreesd voor de ontwikkeling van het virus en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Ook de financiële tegenslag wordt gevreesd. De angst voor zowel het toekomstperspectief als een faillissement zijn in de afgelopen maand afgenomen. 2 op de 3 ondernemers met personeel maakt zich zorgen over het behoud van het personeel.


>>>


Gratis radioreclame voor horeca- en recreatiesector, of toch bijna dan


18 mei 2020 - Bedrijven in dag- en verblijfsrecreatie die radioreclame maken krijgen van een groot aantal radiozenders een gratis tag-on op hun hoofdspot. Daarmee kunnen ze de coronamaatregelen die ze hebben genomen benadrukken.


De radiozenders van DPG Media (Qmusic), Talpa Network (Radio 538, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, Sky Radio), RadioCorp (100%NL, Slam!), FD Mediagroep (BNR Nieuwsradio), Sublime, Classicnl, ORN (publieke regionale zenders) en E Power (commerciële regionale zenders) doen met de actie mee. De STER die voor de NPO reclame verkoopt, doet niet mee met de actie. Het aanbod geldt voor alle campagnes die tot 1 juli 2020 worden uitgezonden.


>>>

Keiharde cijfers voor bedrijven in onze sector


15 mei 2020 - De corona crisis hakt er bij ondernemers ongelofelijk diep in. Zeker in sectoren die op last van de overheid de deuren moesten sluiten. De crisis wordt ook in de cijfers van gerenommeerde instellingen pijnlijk duidelijk. Zo staat volgens het CBS het ondernemersvertrouwen op het diepste punt ooit. Niet heel erg verrassend is dat ondernemers in de horeca het meest negatief zijn. Met die slechte vooruitzichten daalt volgens het Centraal Planbureau ook het aantal gewerkte uren met nog nooit geziene cijfers en ziet het CBS een scherpe daling van het aantal vacatures. Klein lichtpuntje is dat volgens de NVB de Nederlandse banken al 11,4 miljard euro in het bedrijfsleven heeft gepompt.


Economie krimpt

Uit eerste berekeningen van het CBS blijkt dat het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7% gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de grootste krimp sinds 2009, toen het bbp in het eerste kwartaal met 3,6% daalde ten opzichte van een kwartaal eerder. Met de krimp komt een einde aan 23 kwartalen op rij met groei. Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 2,7% minder besteed dan in het vierde kwartaal van 2019. Dat is grootste daling sinds het begin van de reeks in 1987. 


Conjunctuurbeeld veel slechter

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is medio mei fors verslechterd, meldt het CBS. De economie is in een fase van laagconjunctuur gekomen. In de Conjunctuurklok van half mei presteren 12 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend.


Ondernemersvertrouwen op diepste punt ooit

Het ondernemersvertrouwen is in het tweede kwartaal gedaald naar het laagste niveau ooit. Stond dat vertrouwen in het eerste kwartaal nog op 6,4, nu is het gedaald naar -37,2. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het vertrouwen is het laagst in de horeca en staat op -84. Ondernemers zijn vooral negatief over het economisch klimaat, de orders en de omzet. In de horeca verwachten bijna alle ondernemers (89%) dat de komende drie maanden de omzet zal dalen. Ook voorziet meer dan de helft van de ondernemers in de horeca dat de personeelssterkte zal afnemen. Ook in cultuur, sport en recreatie zijn ondernemers negatief en voorziet 82% een omzetdaling en 40% minder personeel. 


Scherpe daling vacatures

Het effect van corona op de arbeidsmarkt zien we ook in het aantal uitstaande vacatures dat eind maart scherp daalde naar 226.000, 60.000 minder dan een kwartaal eerder. Het was voor het eerst in zeven jaar dat het aantal vacatures daalde en de sterkste afname ooit gemeten. Het aantal vacatures in de horeca daalde van 23.200 naar 9.900 In cultuur, sport en recreatie daalde het aantal vacatures van 4.300 naar 3.100. 


Historische daling aantal gewerkte uren

Ondertussen signaleert het Centraal Planbureau (CPB) een historische daling in het aantal gewerkte uren. Eind maart werd er gemiddeld 13% minder uren per week gewerkt dan begin maart. In april is deze daling gestabiliseerd. De daling is met -48% het sterkst in de horeca, gevolgd door de cultuur- en recreatiesector met -35%. Werkte een werknemer in de horeca begin maart gemiddeld nog 32,5 uur, dat daalde begin april naar 16,8 uur. In de sector cultuur en recreatie zien we ook een sterke daling, van 30,9 uur naar 20,0 uur. 


Banken pompen 11,4 miljard euro in bedrijven

Dat bedrijven op diverse fronten moeten worden ondersteund is evident. Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid bijna 143.000 ondernemers met 11,4 miljard euro financieel meer lucht gegeven. Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). 
Inmiddels hebben bijna 129.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van 2,8 miljard euro. Daarnaast hebben banken bijna 14.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 8,6 miljard euro. 3.050 van deze financieringen met een waarde van 834 miljoen euro zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C). De NVB verwacht dat op korte termijn de ondersteuning verder zal oplopen, zeker nu de overheid een financieringsregeling heeft aangekondigd voor bedrijven met een financieringsbehoefte tot 50.000 euro: de kleine kredieten corona garantieregeling (KKC). 


Transacties groeien weer
Inmiddels loopt het aantal transacties met de pinpas en iDEAL weer op. In het begin van de coronacrisis nam het aantal transacties met 20% af. Dat herstel komt voor een groot deel door iDEAL-transacties, waarschijnlijk omdat mensen er voor kiezen hun aankopen meer online te doen. 


>>>


Hoe zit het nu met de vouchers?


15 mei 2020 - Er was de laatste dagen veel gedoe over de vouchers. Zeker na de persconferentie van de Europese Commissie en de mededelingen van de minister van Verkeer en Infrastructuur.


Onder druk van de Europese Commissie heeft minister Van Nieuwenhuizen de aanwijzing aan toezichthouder ILT ingetrokken  om voorlopig niet te handhaven op de naleving van de terugbetalingsverplichting in de DBC-verordening. Dat gaat heel specifiek om de vouchers van luchtvaartmaatschappijen en niet die van reisbedrijven. 


"Wij hebben al in maart hartstikke duidelijke afspraken gemaakt met de ACM, onze toezichthouder”, zegt Frank Radstake van ANVR. ”Het is helder dat de klant altijd het recht heeft om een voucher af te wijzen en een cash refund te vragen. Het probleem is alleen dat het ons nu niet lukt dat binnen de wettelijke termijn van 14 dagen te doen.” Volgens Radstake is een klant is - bij faillissement van de reisorganisator - op basis van de Europese wetgeving en de huidige SGR-regeling wél gedekt als ze een voucher accepteren en níet gedekt als ze wachten op een cash refund. "Het is dus simpelweg in het eigen belang van de klant de voucher wél te accepteren.”  


>>>


Noord-Holland voert zomerbediening in voor sluizen en bruggen 


15 mei 2020 - De provincie Noord-Holland gaat per 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) de bruggen en sluizen bedienen volgens de normale zomerbediening. Sinds 1 april werd de winterbediening verlengd en bruggen en sluizen beperkt bediend vanwege het coronavirus.


Alle bediencapaciteit werd ingezet om de beroepsvaart (een van de vitale processen) door te laten gaan. Nu er voldoende bediencapaciteit blijkt en de maatregelen van het kabinet iets versoepeld zijn worden de bruggen en sluizen ook weer voor de recreatievaart bediend.

>>>


Slagharen heropent met 30%


15 mei 2020 - Vrijdag 29 mei worden de eerste gasten van het vakantiepark Slagharen verwelkomd en vanaf zaterdag 30 mei kunnen dag- en verblijfsgasten weer samen genieten van het attractie- én waterpark. Het Pinksterweekend in 2020 wordt hiermee extra feestelijk ingeluid, het staat namelijk in het teken van de verjaardag van het park, dat in 1963 tijdens Pinksteren de poort voor de allereerste keer opende. 


Het protocol ‘Veilig Samen Uit’, opgesteld door brancheverenigingen Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen heeft als leidraad gediend voor een compleet heropeningsplan. De gemeente Hardenberg en de veiligheidsregio IJssellanden hebben hierop akkoord gegeven voor respectievelijk het attractie-, vakantie- en waterpark van Slagharen.  


Altijd online reserveren

Er is hard gewerkt om het park voor te bereiden op het ‘nieuwe normaal’, waar plezier voorop blijft staan. Samen uit, is zeker nu een welkome afwisseling meent het attractiepark nu de intelligente lockdown wordt afgebouwd. Daarom hoopt het bedrijf op een volle bezetting ook al is de grens van het aantal mensen in de drie soorten parken fors naar beneden bijgesteld. Het leidt tot een andere veiligheidsmaatregel. "Een belangrijke wijziging is dat al onze gasten, niet alleen de vakantieparkgasten, maar ook de daggasten worden opgeroepen het bezoek op datum online te reserveren." meldt general manager Dave Storm. Storm spreekt zelf het publiek aan, in deze video.30% 

Het attractie- en vakantiepark is zeer ruim opgezet met 62,7 hectare, wat neerkomt op 92 voetbalvelden en de gelegenheid biedt voor een fijne wandeling in het park. Om social distancing te faciliteren wordt de eerste periode gestart met 30% van de maximale parkcapaciteit. "Onze medewerkers krijgen extra training en duidelijke informatie is beschikbaar. Uiteraard vergt het ook aanpassingsvermogen voor onze medewerkers en gasten, maar wij zijn er van overtuigd dat we hier samen in slagen," meldt Dave Storm.


27 mei testdag

Meestal gaat Slagharen in april open maar nu valt het precies samen met de opening in 1963. "Wij staan te popelen om onze eerste gasten weer te mogen verwelkomen voor nieuwe Wild-West avonturen", aldus Dave Storm. Op woensdag 27 mei organiseert Slagharen een testdag voor medewerkers en huisgenoten. 


Zaterdag 30 mei krijgen abonnementhouders samen met vakantieparkgasten als eerste toegang tot het attractiepark.


Veilig door Slagharen met protocol Club van Elf

Het protocol ‘Veilig Samen Uit’ is opgesteld door de 23 grootste dagattractieparken, waaronder Attractie- & Vakantiepark Slagharen, die zijn vertegenwoordigd in de Club van Elf en de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. "Het biedt onze gasten drie garanties, die passen bij de richtlijnen van het RIVM." Het bevat de 3 uitgangspunten:


> We zorgen voor 1,5 meter afstand tussen huishoudens;

> We zorgen voor voldoende en heldere informatie;

> We zorgen voor extra hygiënemaatregelen.


Wil je weten hoe Slagharen dat aan bezoekers uitlegt? Hier vind je de veiligheidsmaatregelen van het attractiedeel, het vakantiepark en het waterpark.
We zijn het coronadossier op 28 februari gestart. Alle berichten tot en met 14 mei staan in een apart artikel: https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42374
Trefwoorden: corona, crisis, attractieparken, dierentuinen, beleid, CELTH, cultuur, musea, theaters, podia, dagrecreatie, duurzaam toerisme, evenementen, horeca, hotels, restaurants, cafés, fastfood, leisure, marketing, natuur, onderzoek, reisbranche, luchtvaart, retai, sport, toerisme, vakanties, verblijfsrecreatie, campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, watersport, jachthavens, wellness, zakelijk toerisme

||| Blogs |||

29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
30/03/20
VrijetijdsTrends 2020 en de invloed van Corona: Thuisentertainment, lokalisering, on- en offline, herstel of crisis
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons vrijetijdsgedrag. In een paar weken tijd zijn ons gedrag en de VrijetijdTrends 180 graden gedraaid. De vraag is: wat gebeurt er als deze crisis weer op zijn retour is?
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

05/06/20
Ons virtueel prikbord van inspiratie: Verantwoorde vakbeurzen in coronatijd
Naast ons coronadossier met actualiteiten willen we in deze nare tijden ook hoop en inspiratie bieden.
26/05/20
Na weken van videobellen lijkt vraag naar meetings groot
Op 1 juni openen de meeste meetingbedrijven weer hun deuren. Na de lockdown sinds 15 maart maken de ...
11/05/20
Overijssel past investeringsprogramma aan op coronacrisis
De provincie Overijssel gaat het investeringsprogramma voor de Vrijetijdssector 2020-2023 aanpassen vanwege de coronacrisis. De provincie wil bedrijven in de sector helpen om te herstellen. In samenspraak met de sector Gastvrij Overijssel zijn de plannen aangepast om in te spelen op de nu ontstane situatie.
30/04/20
CELTH schetst vier scenario’s voor de bezoekerseconomie na de crisis
Op welke wijze en hoe snel kan de vrijetijdssector zich na de crisis herstellen? CELTH verkent daarvoor vier scenario's.
30/04/20
Hoteliers verwachten langdurige impact maar wel snel herstel lokale markt
Hoteliers in Nederland en België verwachten dat de coronacrisis een langdurige impact zal hebben, maar uiteindelijk wel zal herstellen. Wat verwachten ze van de diverse marktsegmenten?
28/04/20
Tips voor een intelligente open up
Tientallen tips om je vrijetijdsbedrijf voor te bereiden op de 1,5 meter economie en toch nog een goede businesscase te draaien.
22/04/20
Vrijetijdseconomie vraagt om perspectief maar staat met lege handen
De persconferentie van minister-president Rutte van dinsdag 21 april was een grote teleurstelling voor ondernemers in de vrijetijdseconomie. Hoe reageren de diverse branches?
17/04/20
Vakantieverhuur in drie Amsterdamse wijken verboden
Nog dit jaar wil de gemeente Amsterdam in drie wijken in het centrum vakantieverhuur volledig verbieden. In de andere wijken alleen onder strenge voorwaarden.