Geplaatst op: 03-04-2020
Auteur: Redactie NRIT

Coronadossier: Alle provincies willen dat het rijk de toerisme- en recreatiesector te hulp komt

Coronadossier: Alle provincies willen dat het rijk de toerisme- en recreatiesector te hulp komt
Afbeelding van Pete Linforth via Pixabay

3 april 2020 - Eindelijk wat positief nieuws voor de sector. De provincies scharen zich achter de noodkreet van toeristisch- recreatieve sector en vragen het rijk om actie. Zo moeten ze toegang krijgen tot de TOGS-regeling, moet er een garantiefonds komen en moet er een gezamenlijke taskforce worden ingesteld.


De twaalf provincies vragen het rijk om ook maatregelen te treffen voor de Nederlandse toerisme- en recreatiesector. Ondernemers in deze sector worden volgens de provincies door de noodzakelijke maatregelen die het kabinet treft om het corona-virus in te dammen hard geraakt. In een gezamenlijke brief aan staatssecretaris Mona Keijzer schrijven de provincies: "Wij maken ons grote zorgen over het effect op korte en langere termijn voor deze voor de landelijke en regionale economie en werkgelegenheid zeer belangrijke sector.”


Drie maatregelen noodzakelijk

Nu ook het kabinet aangeeft dat de maatregelen over de meivakantie heengetrokken worden zien ondernemers hun omzetten verdampen. Hoewel zeer noodzakelijk voor het bestrijden van het virus komen bedrijven en vele banen daarmee op het spel te staan. Daarom pleiten de provincies bij de staatsecretaris van Economische zaken voor de volgende maatregelen:

 1. Geef ondernemers uit de toerismesector ook toegang tot de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Door het advies van het rijk voor de Pasen en meivakantie zijn er geen boekingen meer en vakanties worden geannuleerd. Deze sector zit daarmee in eenzelfde situatie als de horeca en retail.
 2. Roep een garantiefonds in het leven.Het verdient de voorkeur dat consumenten gebruik maken van door ondernemers uit te geven vouchers, om later alsnog de vakantie te laten plaatsvinden. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat bedrijven tussentijds failliet gaan, is een vorm van garantie/borgstelling door het Rijk gewenst.
 3. Stel een gezamenlijke taskforce in. Gezien de ernst van de gevolgen van COVID-19 voor de toeristische sector en het belang van goede maatregelen, snelle acties en vooral goede afstemming tussen overheden en de betrokken sectoren, pleiten wij voor het instellen van een Taskforce, gevormd door een vertegenwoordiging van uw ministerie, Gastvrij Nederland en nader te bepalen organisaties. De provincies zijn graag bereid hier ook zitting in te nemen. Ook kan aangesloten worden bij het Marketing hersteloffensief van het NBTC.

>>>


Voucherregeling watersport en recreatie gaat van start


3 april 2020 - De al eerder aangekondigde voucherregeling voor de watersport en recreatie komt er definitief. Dat kondigt HISWA-RECRON trots aan. 


De regeling is in het leven geroepen vanwege de vele annuleringen als gevolg van de coronacrisis en de oproep om thuis te blijven. De voucher geeft het recht om het bedrag dat eerder is aanbetaald, te gebruiken voor een nieuwe boeking bij hetzelfde watersport- of recreatiebedrijf op een later tijdstip. De regeling kan worden toegepast op alle boekingen en reserveringen in de watersport- en recreatiesector: voor verblijf, vermaak, verhuur, arrangementen, trainingen of combinaties daarvan. 


De regeling is in nauwe afstemming met de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat tot stand gekomen. Watersport- en recreatiebedrijven kunnen een voucher inzetten voor annuleringen vanaf 13 maart jl. 


Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON: "We realiseren ons goed dat een voucherregeling geen luxe is, maar een uitstelmaatregel in deze extreme noodsituatie met zware maatregelen van de overheid waar ondernemingen ook niets aan kunnen doen. De regeling geeft de consumenten rust en zekerheid. Als zij een verblijf, boot of arrangement geboekt hebben, zijn ze met onze voucher ervan verzekerd dat die boeking ook wordt uitgevoerd. Dit jaar nog en anders wel volgend jaar. En uiteraard helpen we hiermee onze aangesloten ondernemers: zij krijgen zo de tijd om de crisis het hoofd te bieden en te overleven. Immers, we willen dat Nederland Vakantieland ook na deze crisis nog bestaansrecht heeft.”


>>>


CELTH biedt sector houvast met scenario’s


3 april 2020 - Het enige Center of Expertise in onze sector,CELTH, komt de sector in deze onzekere tijd tegemoet met scenario’s om de onzekerheden en hoe zij op elkaar inwerken, inzichtelijk te maken.   


Ook CELTH ziet dat de wereld op zijn kop staat en toeristische bestemmingen en de gastvrijheidssector wereldwijd hard geraakt worden door de COVID-19-crisis. De OECD verwacht dan ook dat de crisis zou kunnen resulteren in een daling van 45-70% van de internationale toeristische economie in 2020.

Scenarioplanning en forecasting

Volgens CELTH is het de vraag of het internationaal toerisme zich zal herstellen nadat het leven zich weer ‘normaliseert’? Of wordt de crisis een echte ‘game changer’ die het speelveld van internationaal toerisme voorgoed verandert? 


CELTH en haar partners willen bestemmingen en industrie houvast bieden door scenario’s te ontwikkelen om de onzekerheden en hoe zij op elkaar inwerken, inzichtelijk te maken. De experts van CELTH werken al jaren met scenario planning als methode om de toeristische sector veerkrachtiger te maken. De scenario’s kunnen gebruikt worden om strategisch vooruit te kijken (strategic foresight) en de discussie op gang te brengen over welke maatregelen te treffen om de sector te herstellen, deze anders in te richten en op termijn meer toekomstbestendig te maken.


Wetenschappers aan de slag
CELTH-partner ETFI heeft wetenschappers gevraagd bij te dragen aan een speciale editie van het wetenschappelijke Journal of Tourism Futures. Deze speciale editie heeft als doel kennis te vergroten met betrekking tot de bedreigingen en crises die reizen en toerisme op lokaal tot mondiaal niveau in de 21ste eeuw hebben beïnvloed.


>>>


Toeristisch Ondernemend Zeeland vraagt Keijzer om hulp


3 april 2020 - De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven in het toerisme en vrijetijdsdomein. Zeeland is een toeristische provincie bij uitstek en de economische structuur van Zeeland is daarom nauw verweven met toerisme. Bovendien heeft de Veiligheidsregio Zeeland het besluit genomen om alle toeristische overnachtingen in de periode 30 maart tot 10 mei te verbieden. Toeristisch Ondernemend Zeeland vraag staatssecretaris Keijzer om hulp omdat veel ondernemers slechts gedeeltelijk op de steunmaatregelen kunnen inschrijven.


Economische impact

Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen is onderzoek gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland. Dit onderzoek was een initiatief van Toeristisch Ondernemend Zeeland (TOZ) en uitgevoerd in nauwe samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls Zeeland.


Hoge respons

De vragenlijst is op zondag 29 maart verspreid onder leden van de brancheorganisaties KHN, Hiswa-Recron, Vekabo en leden van de Stichting Dagattracties Zeeland. Sluitingsdatum was maandag 30 maart. In een tijdsbestek van minder dan 24 uur hebben in totaal hebben 543 respondenten de vragenlijst (grotendeels) ingevuld. De analyse is uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, in nauw overleg met Toeristisch Ondernemend Zeeland en Economische Impuls Zeeland.


Reeds 220 miljoen omzetverlies

Uit het onderzoek blijkt dat, uitgaande van verplichte sluiting tot 10 mei, het directe omzetverlies in de toeristische sector reeds € 220 miljoen bedraagt. Als de maatregelen verlengd worden, loopt deze schade sterk op. De maatregelen die de Rijksoverheid genomen heeft ter compensatie van economische schade door het Coronavirus staat niet in verhouding tot deze cijfers. Bovendien wordt door de ondernemers geconstateerd dat zij, om uiteenlopende redenen, niet in aanmerking komen voor een groot deel van de maatregelen.


Brief staatssecretaris

Om aandacht te vragen voor deze problematiek heeft TOZ op donderdag 2 april een brief verzonden naar Staatssecretaris Keijzer. Hierin vraagt TOZ om maatregelen die aansluiten op de unieke situatie van de recreatiesector.


>>>


DataFryslân maakt dashboard voor TOGS-regeling


3 april 2020 - In Friesland hebben ze een dashboard ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling en waar die zitten. En vooral ook welke bedrijven niet.

Als gevolg van de coronacrisis heeft de toeristische sector het moeilijk. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Welke bedrijven precies aanspraak kunnen maken wordt gebaseerd op de zogenaamde SBI-codes. Die registratie is voor veel toeristische bedrijven van groot belang geworden. 


Hoe ziet dit er precies uit voor de toeristische-recreatieve sector in Fryslân? Hoeveel bedrijven in de sector kunnen in Fryslân aanspraak maken op deze regeling? En waar zitten deze bedrijven eigenlijk? Het dashboard van DataFryslân maakt inzichtelijk welke bedrijven in de toeristische recreatieve sector van Fryslân recht hebben. Het dashboard is gebaseerd op de open source dataset van het KvK.
>>>


Google bewijst: Nederlanders blijven veel meer thuis


3 april 2020 - Om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan adviseert de Nederlandse regering zoveel als mogelijk thuis te blijven. Maar lukt dat ook? Google onderzocht dat door de data te analyseren van gebruikers die de locatie op hun mobiele device aan hebben staan. 


Dan zien we dat het in Nederland veel minder druk is in de retail & recreatie (-65%) en parken (-30%). Ook op plaatsen waar mensen werken is het minder druk (-35%). Er zijn juist meer mensen thuis (+11%).


Onder retail & recreatie vallen onder andere restaurants, cafés, winkelcentra, attractieparken, musea, bibliotheken en theaters. Supermarkten, drogisterijen en apotheken vallen hier niet onder. In de categorie parken zet Google nationale parken, stranden, jachthavens, hondenuitlaatplaatsen, pleinen en stadsparken. 

Binnen Nederland zien we wel verschillen. Zo zijn inwoners in het zuiden duidelijk minder uithuizig geworden dan in de rest van Nederland. 


Tabel: Bezoek van Nederlanders aan typen locaties, ontwikkeling tussen januari 2020 en eind maart 2020


Bron: Google

>>>


Geen verbod op binnenlandse vakanties wel sluitingen door veiligheidsregio's


2 april 2020 - Er komt geen nationaal verbod op binnenlandse vakanties of inkomend toerisme. Dat heeft minister-president Rutte na afloop van crisisberaad bekend gemaakt. Die beslissing wordt op het bordje van de veiligheidsregio’s gelegd die met steeds meer maatregelen komen. Mensen die met het vliegtuig uit de Verenigde Staten komen, moeten twee weken in thuisquarantaine. 

Rutte kwam wel met een dringende oproep aan Duitsers en Belgen om met de Pasen niet naar Nederland te komen.  "Bleib zu Hause, restez à la maison!”, zei hij. Inmiddels roept de de Nederlandse ambassade in Duitsland Duitsers op om met Pasen vooral niet naar Nederland te komen, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Aan Nederlanders deed Rutte de oproep om komend weekend en met de Pasen zoveel mogelijk thuis te blijven.


Lappendeken aan regionale maatregelen

De regering legt de problemen eenvoudig op het bordje van de veiligheidsregio’s die nu zelf, wisselende maatregelen nemen. Zo hebben Zeeland, Rijmond en Zuidhollandse Eilanden, Achterhoek en Twente al eerder de verblijfsrecreatie gesloten. Vandaag en gisteren kwamen daar Brabant, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Hollands-Midden en Noord-Holland-Noord (gedeeltelijk) bij. In deze regio’s is het aanbieden van recreatief nachtverblijf verboden. Met uitzondering van hotels, nachtverblijf voor seizoensarbeiders en zorgpersoneel, vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen en tijdelijke bewoning. 


Maar ook tussen de regio's waar de verblijfsrecreatie wordt gesloten zijn grote verschillen in aanpak. Waar Brabant de definiëring van recreatief nachtverblijf in het midden laat, kiezen ze in Hollands-Midden voor een scherpere aanduiding: recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand) en jachthavens. In de veiligheidsregio Haaglanden worden ook grote parkeergelegenheden die in de buurt van stranden, parken en recreatiegebieden liggen gesloten. In Noord-Holland-Noord zijn dan alleen weer de kampeerterreinen gesloten. 


>>>


De vijf regels van de ACM voor vouchers


2 april 2020 - De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft regels opgesteld voor branches die consumenten vouchers willen geven. 


Deze uitgangspunten gelden voor regelingen waarbij consumenten al (aan)betaald hebben voor de levering van een product of dienst, maar nog niet geleverd hebben gekregen. Volgens de wet heeft de consument dan recht op terugbetaling. Bij het aanbieden van een voucher geldt:

 • Uitgangspunt blijft dat consumenten bij annuleringen in principe recht hebben op terugbetaling. Dat is een wettelijk recht dat de ACM niet opzij kan zetten;
 • De voucher moet een volwaardige vervanging zijn voor de consument, bijvoorbeeld door levering van het product of dienst op een later tijdstip met een gelijk of goed vergelijkbaar product of dienst;
 • De voucher moet een redelijke geldigheidsduur hebben, bijvoorbeeld 12 maanden;
 • Restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet achteraf actief en binnen een redelijke termijn door de ondernemer worden uitgekeerd. De consument moet daar niets voor hoeven te doen;
 • De voucher moet ook de eerder betaalde reserverings,- en administratiekosten e.d. vergoeden. Consumenten die een aanbetaling hebben gedaan, hoeven niet het restant van de som te betalen als het bedrijf de overeenkomst niet kan nakomen. De consument krijgt dan een voucher voor het bedrag van de aanbetaling die hij heeft gedaan.
De ACM vindt dat achter elke voucherregeling een garantiefonds of een vergelijkbare partij staat die in geval van faillissement de verplichting jegens de consument kan overnemen. Wanneer er geen dekking is voor een voucher kan het een oplossing zijn om de voucher overdraagbaar te maken, zodat consumenten deze nog kunnen doorverkopen. De ACM blijft de uitvoering kritisch volgen aan de hand van signalen van consumenten.


>>>


FNV teleurgesteld in KLM over stoppen tijdelijke arbeidscontracten


2 april 2020 - Vakbond FNV is teleurgesteld over het feit dat KLM mensen met een tijdelijk contract wil ontslaan. 


'Voor deze groep wil Nederlands grootste vliegmaatschappij geen gebruik maken van de regeling waar vakbonden en werkgevers zich sinds de start van de coronacrisis hard voor hebben gemaakt. Terwijl deze NOW-regeling juist in het leven is geroepen om bedrijven zoveel mogelijk te helpen de crisis door te komen en daarmee werknemers zekerheid van werk en inkomen te geven,' meldt de vakbond.


>>>


HISWA-RECRON luidt noodklok voor branche


2 april 2020 - HISWA-RECRON doet een dringend beroep op het kabinet voor een noodfonds voor de branche. Volgens de brancheorganisatie ontvangen haar leden al sinds half maart massaal annuleringen en blijven nieuwe boekingen uit. Bootverhuurders, zeilscholen, groepsaccommodaties, campings en bungalowparken moeten hun sanitairgebouwen sluiten en kunnen daardoor in veel gevallen niet open blijven. In sommige regio’s werden zij door de noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s al gedwongen om helemaal te sluiten. 


"De situatie is nijpend. Onze leden zijn zwaar gedupeerd. Zij hebben hun vermogen gestopt in dure voorzieningen met hoge kapitaalslasten die ze in zes maanden terug moeten verdienen. Omzetten zakken weg en zeker 8.000 banen gaan op de schop”, verwacht Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON.


Vijfpuntenplan

HISWA-RECRON heeft daarom een vijfpuntenplan opgesteld waarin de prioriteiten en eisen op dit moment liggen.

 1. Watersport- en recreatiebedrijven moeten worden toegevoegd aan het noodloket, de zogenoemde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.
 2. De overheid levert financiële steun aan het Toeristisch Corona Garantiefonds voor consumenten.
 3. Het Noodpakket Overbrugging voor Werkbehoud moet aansluiten bij seizoensgebonden sectoren.
 4. Garantiestellingen en hoge rentes bij kredietverstrekking moeten van tafel.
 5. Er is snel een noodfonds voor de watersport- en recreatiesector nodig.

Dringend beroep op staatssecretaris

"Het is uitermate belangrijk dat dit vijfpuntenplan gerealiseerd wordt. We doen nogmaals een dringend oproep aan Staatssecretaris Mona Keijzer in het belang van Nederland Vakantieland. Onze bedrijven moeten echt financiële steun krijgen, van zowel regionale overheden als de landelijke overheid. Niet alleen voor ons, maar zeker ook in het belang van de samenleving. Denk aan onze economische bijdrage aan winkeliers en horeca in kleine kernen en regio’s. Let wel, de toeristische sector in Nederland is twee zo groot als de landbouw, en even groot als de bouw. Eén op de dertien werknemers verdienen hun brood in deze sector”, aldus Dijks.


>>>


Pasen verloren, wat kost dat toeristisch Nederland?


2 april 2020 - De Paasdagen zijn voor toeristisch Nederland als start van het seizoen verloren. Daarmee gaat 800 miljoen euro aan toeristische bestedingen verloren. Accommodaties lopen 94 miljoen euro mis aan alleen al verhuuropbrengsten. 


Minister-president Rutte adviseert Nederlanders niet in het binnenland op vakantie te gaan. De regering denkt nog na over maatregelen om het inkomend toerisme in te perken. Daarnaast zijn alle sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken gesloten en in diverse regio's zijn alle campings, vakantieparken en jachthavens gesloten. Maar wat betekent een mislukte Pasen economisch. Daarvoor pakken we de cijfers van NBTC van vorig jaar er eens bij.


1,35 miljoen toeristen op pad

Toen kwamen zo'n miljoen buitenlandse toeristen naar ons land en vierden 350 duizend Nederlanders een vakantie in eigen land. Nederland was vooral populair bij de buurlanden, zo'n 65% kwam naar schatting uit Duitsland en 25% uit België. 


800 miljoen euro aan bestedingen verloren  

Toeristen geven het Paasweekend zo'n 800 miljoen euro uit in Nederland. Daarvan komt 60 miljoen euro van Nederlanders die in eigen land op vakantie zijn, 450 miljoen euro van Nederlanders die een uitstapje maken en 300 miljoen euro van internationale toeristen die Nederland bezoeken voor een vakantie of dagje uit. 


Accommodaties lopen 94 miljoen euro mis.

Maar wat betekent dit voor accommodatieverschaffers zoals hotels, vakantieparken en campings? Uit onderzoek is bekend dat Nederlandse toeristen 46% van hun vakantiebudget besteden aan de accommodatie, voor buitenlandse toeristen is dat 37%. Dat betekent dat zij in één lang weekend 94 miljoen euro aan omzet mislopen. 


Hoe komen deze cijfers tot stand?

De cijfers met betrekking tot de aantallen toeristen met Pasen en de daarmee samenhangende totale bestedingen komen uit een prognose van NBTC voor de Paasdagen in 2019. 


Bij de berekening voor de misgelopen omzet bij de accommodatieverschaffers is -voor wat betreft het binnenland- gebruik gemaakt van cijfers uit het CVO. Daaruit weten we welk aandeel van het totale vakantiebudget wordt besteed aan de accommodatie (46% bij een binnenlandse vakantie), wat neerkomt op 27,6 miljoen euro. 


Voor wat betreft de buitenlandse toeristen ligt dat wat ingewikkelder. NBTC zamelt hier zowel dag- als verblijfstoeristen op. Om het aandeel verblijfstoeristen te berekenen hebben we uit de Statistiek Logiesaccommodaties geschat (door maart en april 2019 te vergelijken) dat met de Paasdagen 600 duizend buitenlandse toeristen in Nederland zijn verbleven. Dat is 60% van het totaal aantal buitenlandse bezoeken aan ons land met de Paasdagen. Uit de Statistiek inkomend Toerisme weten we dat buitenlandse toeristen 37% van hun vakantiebudget besteden aan de accommodatie. Zo komen we van 300 miljoen euro aan totale bestedingen, waarvan 60% door verblijfstoeristen en 37% aan de accommodatie op 66,6 miljoen euro.


>>>


Consumentenbond wil garanties voor luchtvaartvouchers


2 april 2020 - De Consumentenbond wil dat de overheid garant staat voor de vouchers die luchtvaartmaatschappijen geven voor geannuleerde vluchten. Volgens de bond mogen consumenten niet met lege handen achterblijven als de luchtvaartmaatschappij alsnog failliet gaat. Deze week stemde minister van Engelshoven in met een voucherregeling. De Europese Commissie is daar niet enthousiast over en stelt dat reizigers die hun geld terug willen, dat altijd moeten kunnen krijgen.


Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Aan het voorgestelde voucher kleven twee grote bezwaren. Het grootste bezwaar is dat de reiziger het risico loopt dat zijn voucher waardeloos is als zijn luchtvaartmaatschappij failliet gaat. Iets wat in deze omstandigheden niet ondenkbaar is. Dat is onacceptabel. Het kan niet zo zijn dat een consument vrijwillig afstand doet van zijn rechten en vervolgens met lege handen komt te staan. De voucher moet, net als de eerder gepresenteerde tegoedbon van de pakketreisaanbieders, gedekt zijn tegen een faillissement."


Onbegrijpelijk dat garantiefonds is afgewezen

De bond is ook verbolgen over het feit dat ze in november 2019 nog samen met de ANVR, ANWB en de SGR bij de minister hebben gepleit voor een garantiefonds voor vliegtickets maar op op 12 maart 2020 minister Van Nieuwenhuizen het voorstel afwees. Een dergelijk garantiefonds was volgens haar niet nodig. "Een inschattingsfout", vindt Molenaar. "Je ziet waar we nu staan. Het risico op faillissementen is levensgroot. Nu er geen garantiefonds bestaat, verwachten wij dat de overheid garant staat voor vouchers van eventuele failliete maatschappijen."


De Consumentenbond is ook niet tevreden over de termijn (12 maanden) waarna reizigers alsnog de voucher kunnen omwisselen voor geld. De bond vindt dat moet worden aangesloten bij de termijn van 6 maanden die geldt voor pakketreizen. 


>>>


Bijna 40 duizend aanmeldingen voor noodloket voor bedrijven


2 april 2020 - Het noodloket voor bedrijven, de zogenaamde Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) heeft in vijf dagen tijd al 38.613 aanvragen ontvangen. 


Bij dit loket kunnen bedrijven noodsteun van 4.000 euro aanvragen. Het fonds staat open voor bedrijven die vanwege overheidsmaatregelen hebben moeten sluiten. De retail (die niet moet sluiten) is onlangs toegevoegd. 


Onbegrijpelijk dat bedrijven in de recreatie zoals campings, vakantieparken en jachthavens, die op last van diverse veiligheidsregio's hebben moeten sluiten, van de regeling zijn uitgesloten. Bovendien moeten van het rijk alle sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken sluiten, waardoor het campingsbedrijf voor toeristisch kamperen de facto is gesloten. Daarbovenop komt nog eens het advies van minister-president Rutte om met de Paasdagen en de meivakantie niet in het binnenland op vakantie te gaan. HISWA-RECRON voert actie om de SBI-codes van de verblijfsrecreatie en watersport toe te voegen. 


>>>


Arjan van Dijk Groep failliet


2 april 2020 - In Brabant is het gerenommeerde evenementenbedrijf Arjan van Dijk failliet verklaard door de rechtbank. 


Het bedrijf bestaat al 40 jaar en exploiteert grote evenementenlocaties in Wernhout en Geertruidenberg. Bij het bedrijf werken 25 medewerkers in vaste dienst met een flexibele schil van nog eens tientallen mensen. Volgens het bedrijf kwam de crisis te snel om het bedrijf op de nieuwe situatie aan te passen. Na het verbod op evenementen werden alle boekingen uitgesteld, geannuleerd of verplaatst naar 2021. Ook voor het najaar werden veel evenementen geannuleerd.


>>>


Helft Nederlanders twijfelt over zomervakantie


1 april 2020 - De coronacrisis heeft een enorme impact op de vakantieplannen van de Nederlanders. Bijna zes op de tien heeft zijn vakantieplannen voor de zomer uitgesteld en bijna de helft twijfelt of zij dit jaar op vakantie gaan, gezien de maatregelen in sommige landen. Dat blijkt uit onderzoek van DVJ Insights.


Vergelijken we Nederlanders met Duitsers en Britten dan is de twijfel over de zomervakantie bij Nederlanders het laagst (46%). Duitsers (56%) en Britten (68%) zijn nog negatiever.Ook buitenlandse gasten twijfelen enorm aan een bezoek aan Nederland. Dat blijkt dan weer uit een poll op Holland.com waar de ruim helft van de ondervraagden aangaf dat het coronavirus een (zeer) grote invloed heeft op de vakantieplannen. Ook het vakantiesentiment in Duitsland is volledig omgeslagen. 
Het bezoek aan de site van het NBTC, holland.com is de afgelopen maand met 50% teruggelopen. Dat vertaalt zich direct in fors teruglopende boekingen bij de OTA-partner van NBTC. Het aantal boekingen voor Nederland staat nu op bijna -100%. 
Dat zien we ook in de hotelbezetting die is gekelderd van 75% (Nederland) en 83% (Amsterdam) naar 12% (beiden). 
>>>


Opening Legoland Scheveningen en New York uitgesteld


1 april 2020 - De pretparken zijn dicht door het coronavirus. Voor Merlin, de eigenaar van de Legoland attracties, is het extra zuur. Twee openingen worden uitgesteld. De opening van Legoland in Scheveningen in mei is uitgesteld tot een later te bepalen tijdstip. De eigenaar van de Legoland attracties had op de planning staan om dit jaar in de VS Legoland New York te openen. Legoland New York gaat open in 2021.


Het management was al bezig met het aannemen van bijna duizend man aan personeel voor de vestiging in New York. Ook dat staat nu stil. Daarbij meldt het bedrijf dat voorlopig die plannen niet veranderen en in 2021 de wens voor duizend personeelsleden overeind blijft staan. De verkochte tickets blijven gelden en deze klanten krijgen de uitnodiging om volgend jaar te komen.


>>>


Compensatie van hosts Airbnb


1 april 2020 - Airbnb gaat hosts, die te maken hebben met annuleringen als gevolg van de COVID-19 uitbraak, gedeeltelijk compenseren. Dat schrijft CEO Brian Chesky in een brief.


Airbnb kreeg heel wat kritiek van hosts te verduren toen ze gasten de kans gaven om gratis te annuleren. Airbnb wilde daarmee voorkomen dat reizigers op pad gingen omdat ze niet konden annuleren. "Dit was voor Airbnb geen zakelijke beslissing maar gebaseerd op het beschermen van de volksgezondheid", schrijft Chesky. Tegelijkertijd biedt hij de hosts zijn verontschuldigingen aan omdat zij daarin niet zijn geconsulteerd. 


Airbnb gaat nu 250 miljoen dollar uittrekken om de hosts te compenseren. Zij krijgen van elke boeking met aankomst tussen 14 maart en 31 mei 25% van het bedrag dat ze normaal zouden ontvangen bij een annulering. Verder hebben de medewerkers (1 miljoen dollar) en de eigenaren (9 miljoen dollar) van Airbnb een fonds van 10 miljoen dollar beschikbaar voor hosts die afhankelijk zijn van de verhuur voor het betalen van huur en hypotheek. Zij kunnen zich melden op: http://airbnb.com/superhostrelief


>>>


Recreatiesector totaal uit beeld bij het rijk: HISWA-RECRON verbijsterd


1 april 2020 - De zwaar getroffen recreatiesector is totaal uit beeld bij de rijksoverheid. Brancheorganisatie HISWA-RECRON is verbijsterd dat de SBI-codes van de sector niet zijn toegevoegd aan de TOGS-regeling. Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON vindt dit onbegrijpelijk: "Grote delen van de recreatie en watersport liggen stil, waardoor omzetten zijn weggezakt. De situatie is sterk vergelijkbaar met die van de horeca en winkelbranche.” Ook Vekabo, die de kleine campings vertegenwoordigt, roept het rijk op SBI-codes toe te voegen en maatwerk mogelijk te maken omdat veel minicampings een nevenactiviteit zijn van een agrarische onderneming. 


Ondanks jarenlange verwoede inspanningen van Gastvrij Nederland en de diverse brancheorganisaties staat de recreatiesector bij het rijk al jaren niet heel erg hoog op de agenda. Eén keer per jaar is er overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Mona Keijzer maar dat begint meer en meer op een beleefdheidsdebat te lijken. Dat wordt in deze crisis maar weer eens pijnlijk duidelijk. Waar de cultuursector minister van Engelshoven aan haar zijde vindt en de reisbranche korte lijntjes heeft met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, krijgt de sector bij Economische Zaken en Klimaat geen voet aan de grond.  


Geen TOGS-regeling voor recreatie en watersport

Het verzoek om mee te doen het het Toeristisch Corona Garantiefonds is op Haagse burelen verdwaald en nu is de sector in zijn geheel niet toegevoegd aan de TOGS-regeling. Iets wat de retail wel voor elkaar heeft gekregen. Brancheorganisatie HISWA-RECRON is verbijsterd. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) niet geldt voor ondernemers in de watersport en recreatie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die zwaar getroffen zijn door het Corona-virus. Zij kunnen financiële steun van 4.000 euro krijgen. Om in aanmerking te komen voor de regeling wordt gekeken naar de SBI-code van het bedrijf. Er was vorige week een lijst met betreffende SBI-codes opgesteld. Op deze lijst ontbreken veel gedupeerde bedrijven, waaronder watersport- en recreatiebedrijven. HISWA-RECRON startte een uitgebreide lobby om deze bedrijven toe te voegen. Helaas bleek zojuist dat de lijst alleen is uitgebreid met SBI-codes voor winkels.


Onbegrijpelijk

"Dit is onbegrijpelijk. Grote delen van de recreatie en watersport liggen stil, waardoor omzetten zijn weggezakt. De situatie is sterk vergelijkbaar met die van de horeca en winkelbranche. We hebben gelijk brieven gestuurd aan minister Grapperhaus en aan staatssecretaris Mona Keijzer waarin we onze ontsteltenis duidelijk kenbaar hebben gemaakt. We verzoeken haar met klem ook voor de recreatie en watersport SBI-codes toe te voegen”, aldus Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON. "Daarnaast doen we een dringende oproep aan al onze leden om bezwaar te maken en het formulier in te vullen, dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor ontbrekende SBI-codes.”


>>>


Plannen voor hersteloffensief


1 april 2020 - Midden in de coronacrisis bereidt de sector zich al voor op het herstel van toerisme. Samen met partners werkt NBTC momenteel aan de aanpak van een hersteloffensief voor de toerismesector. Het doel is om maximale samenhang te creëren tussen provinciale en lokale initiatieven, zodat toeristisch bezoek aan Nederland snel aantrekt op het moment dat dit weer mogelijk is. Dat schrijft NBTC in een bericht aan de sector.


Het landelijk hersteloffensief wordt samen met betrokken stakeholders zoals DMO’s, Gastvrij Nederland en Kennisnetwerk Destinatie Nederland vormgegeven. Ook overheden worden nauw betrokken. Er wordt voor een goede vertegenwoordiging van heel Nederland gezorgd. Zo representeert Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen partijen uit Oost-Nederland en vertegenwoordigt amsterdam&partners West-Nederland. Visit Brabant representeert betrokken partijen uit Zuid-Nederland en Marketing Groningen vertegenwoordigt Noord-Nederland. Kennisnetwerk Destinatie Nederland zorgt voor aansluiting van alle DMO’s en VVV’s in ons land.

Samen bereiden ze daarom drie hersteloffensieven voor, gericht op:

 1. Binnenlandse bezoekers
 2. Buitenlandse bezoekers, te beginnen bij de buurlanden
 3. Meeting- & congresmarkt
>>>

Koning belt met Frank Oostdam


1 april 2020 - Gisteren heeft Koning Willem-Alexander uitvoerig telefonisch gesproken met Frank Oostdam, voorzitter van reiskoepel ANVR. Zo bespraken zij de problematiek rondom het repatriëren van gestrande Nederlandse reizigers waar de reissector nu mee te maken heeft. Ook lichtte Oostdam de gevolgen van de coronacrisis voor de sector toe. 


In het gesprek vertelde Oostdam aan Koning Willem-Alexander dat de zwaar getroffen ANVR-reissector die reizen verzorgt naar het buitenland, er alles aan doet om de duizenden gestrande (pakket)reizigers terug te halen naar Nederland. Bij de ANVR zijn zo'n 300 reisorganisaties en 1000 reisbureaus aangesloten en werken ca. 24.000 medewerkers.


"De hartverwarmende belangstelling van de Koning voor onze zwaar getroffen sector verraste mij in positieve zin, omdat in deze dagen veel branches, net als wij, kampen met enorme omzetdalingen", aldus Oostdam. "Onze reisondernemers, die ondanks weinig tot geen boekingen dag en nacht in touw zijn om Nederlanders om te boeken, te annuleren en te repatriëren, maken dan ook graag gebruik van de overheidsmaatregelen die inmiddels zijn geboden. Maar wij hopen -om deze crisis het hoofd te kunnen bieden- dat de reissector mag rekenen op meer financiële steun."


>>>


Luchtvaart in februari al in de min


31 maart 2020 - De luchtvaart werd in februari 2020 al geraakt door de coronacrisis. Dat meldt het CBS op basis van de eerste cijfers. 


In februari 2020 is het aantal passagiers in de luchtvaart voor het eerst in zeven jaar gedaald ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Waar in januari het aantal passagiers nog steeg met 1,8 procent, waren er in februari 1,3 procent minder passagiers die van en naar de Nederlandse luchthavens reisden. Het aantal passagiers dat van en naar Azië vloog, daalde in februari met bijna 19 procent ten opzichte van februari 2019. Op dat moment was de Coronacrisis in Azië al in volle gang. Over heel 2019 groeide het aantal passagiers op Nederlandse luchthavens met 2% naar 81 miljoen.


Sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal passagiers van en naar met name China en Hongkong sterk gereduceerd. Reisden in februari 2019 nog 89,4 duizend passagiers tussen Nederland en China, in februari 2020 waren dat er 19,7 duizend, een daling van 78 procent.


>>>


Coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april


31 maart 2020 - Het Nederlandse kabinet heeft de maatregelen die eerder zijn genomen verlengd tot en met dinsdag 28 april. 


Op de persconferentie deed minister-president Rutte een oproep aan de Nederlandse bevolking om in die periode niet op vakantie te gaan in Nederland en eventuele plannen voor de meivakantie in de ijskast te zetten. Het verbod op vergunning- en meldplichtige evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Alle andere samenkomsten zijn tot en met 28 april verboden. Landelijk moeten nu alle sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken worden gesloten. Eerder legden diverse veiligheidsregio's al een dergelijke maatregel op. Opvallend is wel dat Rutte de sluiting van die voorzieningen in de persconferentie aankondigde maar dat deze (nog) niet in de maatregelen is opgenomen. 


>>>


Minister Koolmees presenteert nieuwe NOW-regeling


31 maart 2020 - Bedrijven kunnen waarschijnlijk vanaf 6 april een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Vandaag heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt.


Het kabinet spreekt van een uitzonderlijke stap die noodzakelijk is om snel grote aantallen bedrijven en hun medewerkers door de crisis te helpen. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de extra uitgave van tien miljard euro voor deze regeling. Koolmees realiseert zich dat de regeling voor seizoensbedrijven negatief kan uitpakken. Het kabinet zal monitoren wat de precieze werking van de maatregel is en– indien nodig en mits uitvoerbaar – aanpassingen doorvoeren. Een nieuwe regeling was noodzakelijk omdat de oude regeling met 55.000 aanvragen voor bijna 800.000 werknemers niet uitvoerbaar bleek.


Hier lees je alles over de nieuwe regeling.


>>>


Evenementenbranche ziet helft van omzet verdampen


31 maart 2020 - Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van € 7,4 miljard, oftewel € 3,5 miljard, verdampen door de coronacrisis. Naar verwachting gaan 48 duizend banen verdwijnen. Dat heeft onderzoeks- en adviesbureau Respons voor het EventPlatform berekend. De effecten van eventuele nieuwe of verlenging van de bestaande maatregelen zijn hierin nog niet meegenomen. 


Catastrofale gevolgen
"De uitkomsten van het onderzoek onderschrijven de catastrofale gevolgen van het coronavirus voor de gehele evenementenbranche”, zegt Riemer Rijpkema, Directeur CLC-VECTA.  "De politiek lijkt tot op heden onvoldoende inzicht te hebben in de evenementenbranche en specifiek hoeveel bedrijven en mensen betrokken zijn bij het tot stand komen van beurzen, evenementen en congressen. Deze cijfers laten zien dat het nu écht noodzakelijk is dat er snel steunmaatregelen komen, ook voor de langere termijn, om een enorme kaalslag in de branche te voorkomen.”


Omzetderving € 3,5 miljard

Voor 2020 was een geprognosticeerde omzet van € 7,4 miljard berekend, goed voor 100.000 banen. Aan de hand van overzichten van geannuleerde evenementen, recent uitgevoerde onderzoeken en een inventarisatie onder meerdere betrokkenen kwamen de onderzoekers voorlopig tot een derving van €3,5 miljard en de dreiging van het verlies van 48.000 werkplekken. Tot de evenementenbranche worden in dit onderzoek gerekend: zakelijke evenementen, publieksevenementen, vak- en publieksbeurzen en congressen en vergaderingen.

Eventplatform

Het onderzoek naar de impact van het coronavirus is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Respons met ondersteuning van LAgroup, in opdracht van het EventPlatform. EventPlatform is het overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de evenementenbranche: CLC-VECTA, Genootschap voor Eventmanagers, IDEA, MPI, Dutch Venue Association en VVEM. 


>>>


Opening Lelystad Airport weer uitgesteld


31 maart 2020 - De openstelling van Lelystad Airport wordt met een jaar uitgesteld. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Ze heeft dat besluit genomen vanwege de coronacrisis en procedures die nog moeten worden doorlopen.
Aangezien de crisis grote gevolgen heeft voor de luchtvaart is vanwege de sterk verminderde vliegbewegingen nu minder behoefte aan een overloopluchthaven als Lelystad. Bij de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol gaat nu alle aandacht uit naar herstel. Daarnaast moeten de emissies van het vliegverkeer en het toegenomen wegverkeer op de natuur opnieuw worden bekeken. 


Er wordt nu ingezet op een opening in november 2021. Op dat moment hoeven de vliegtuigen vanaf Lelystad Airport ook geen gebruik meer te maken van de laagvliegroutes omdat er hoger kan worden gevlogen.


>>>


Winterbediening bruggen en sluizen Noord-Holland verlengd vanwege coronavirus


De provincie Noord-Holland houdt tot nader orde de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. Normaal start op 1 april het vaarseizoen. Dat is dan ook het moment waarop de zomerbediening hoort in te gaan, maar dat stelt de provincie uit vanwege het coronavirus. Reden hiervoor is om beschikbare capaciteit van de bediening te richten op de beroepsvaart (een van de vitale processen). De winterbediening geldt voor alle vaarwegen waar de provincie Noord-Holland beheerder van is, met uitzondering van het Noordhollandsch Kanaal van Alkmaar tot en met Den Helder.


>>>


50% zzp'ers heeft financiële buffer voor enkele maanden


31 maart 2020 - De helft van de zelfstandigen heeft een financiële buffer, waarmee een periode van een maand tot  een jaar overbrugd kan worden. Van deze 50% kan een bijna tweederde het maximaal drie maanden uithouden. Dat blijkt uit een enquête van FNV Zelfstandigen, die door bijna 2000 zzp’ers is ingevuld.


Met name zzp’ers in de industrie, diensten en onderwijs hebben een buffer. Vooral zzp’ers in de handel, vervoer en uiterlijke verzorging geven aan, geen buffer te hebben. Marjan van Noort, manager FNV Zelfstandigen: "Wij zien dat veel zzp’ers niet voor zichzelf kunnen zorgen bij het wegvallen van inkomsten. Wij zijn geschrokken van het enorme aantal zelfstandigen dat zich direct voor de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) heeft gemeld, omdat zij in acute financiële nood komen. Het kabinet moet zich toch eens achter de oren krabben over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Steeds meer mensen werken als zelfstandige, maar zij zijn niet in staat financiële reserves op te bouwen."


Afgezegde opdrachten
Ruim de helft van de respondenten zegt te maken te hebben met afgezegde opdrachten. Van een kwart worden opdrachten uitgesteld. 23% zegt dat opdrachten vooralsnog doorgaan. De grote meerderheid (bijna 70%) geeft aan in deze periode helemaal geen nieuwe klanten te kunnen werven.


Betalingen
Van 57% van de zpp’ers worden uitstaande facturen nog wel tijdig betaald; 42% zegt dat er sprake is van wanbetaling, of dat facturen later worden betaald.


Steunmaatregelen
De steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen zijn voor iets meer dan de helft (51%) van de zzp’ers voldoende. Voor 49% is het niet voldoende. De meest gehoorde klacht is dat de uitkering te laag is. Het gaat om een aanvulling tot bijstandsniveau. Voor een alleenstaande is dat € 1.050, voor samenwonenden € 1.500 per maand. Er is geen partner- en vermogenstoets. Maar van deze uitkering kunnen veel zelfstandigen in veel gevallen de vaste lasten niet betalen, laat staan dat er voldoende overblijft voor boodschappen en andere zaken, zo blijkt uit de enquête.


>>>


Transavia vloot staat stil tot en met 6 mei


31 maart 2020 - Transavia heeft besloten alle geplande vluchten tot en met 6 mei te annuleren. Eerder kondigden wij aan de geplande vluchten tot en met 15 april niet uit te voeren, deze periode is verlengd. 

De toenemende restricties en maatregelen vanuit Nederland én de landen van onze bestemmingen vanwege COVID-19 leggen ons steeds meer beperkingen op. Omdat dit onzekerheid creëerde hebben wij besloten voor een langere periode duidelijkheid te scheppen voor onze passagiers en partners op de langere termijn, meldt Transavia.


>>>


Verblijfsrecreatie Zuidhollandse eilanden op slot


30 maart 2020 - Na Zeeland en Twente is ook in de regio Rijnmond en op de Zuidhollandse eilanden niet meer toegestaan te overnachten op campings, jachthavens, het strand en vakantieparken of deze te verhuren. 


Eerder waren in deze regio de sanitaire voorzieningen op campings en bij jachthavens gesloten. Dit is besloten door Ahmed Aboutaleb, voorzitter veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een uitzondering blijft gelden voor nachtverblijf door seizoenarbeiders en tijdelijke bewoning (nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken). De veiligheidsregio heeft deze maatregelen genomen op verzoek van zorgverleners die vrezen voor de gevolgen van de toestroom van toeristen. Toeristen die nu op een camping of vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 1 april 16.00 uur om terug te keren naar huis. 


RTL Nieuws meldt dat het Nederlandse kabinet morgen een verbod op binnenlandse vakanties gaat afkondigen.


>>>


Luchtvaartmaatschappijen mogen vouchers geven 


30 maart 2020 - Luchtvaartmaatschappijen mogen passagiers die wel een ticket hebben geboekt een voucher geven. Dat heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer geschreven. 


De minister heeft daarvoor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een aanwijzing gegeven om de Europese regelgeving daaromtrent niet te handhaven. De beleidsregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 en zal van toepassing zijn tot en met 30 juni 2020.  Passagiers met een los vliegticket hebben bij vluchtannulering normaal gesproken onder de Europese Verordening Nr. 261/2004 het recht op een alternatieve vlucht of restitutie van het betaalde ticket binnen zeven dagen. 


"Maar, vanwege de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan op de luchtvaart (zoals vliegverboden), zijn luchtvaartmaatschappijen momenteel in zeer beperkte mate in staat om alternatieve vluchten aan te bieden”, schrijft de minister die verder stelt dat luchtvaartmaatschappijen onvoldoende liquide zijn om op korte termijn alle tickets terug te betalen. "Het gaat om honderdduizenden terug te betalen tickets, terwijl het aantal nieuwe boekingen drastisch is gedaald.” Het kabinet vindt het tijdelijk gebruik van vouchers een acceptabel alternatief, omdat een passagier het recht behoudt op terugbetaling van diens ticket, en er wordt voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen in nog grotere financiële nood komen.


>>>


UNWTO verwacht dat toerisme wereldwijd met eenderde krimpt


30 maart 2020 - UNWTO verwacht dat het internationaal toerisme dit jaar met 20% tot 30% zal afnemen ten opzichte van 2019. De daarmee samenhangende toeristische ontvangsten zullen met 300 tot 450 miljard dollar dalen. Dat is een derde van het totaal.


Als gevolg van het COVID-19 virus zal 5 tot 7 jaar groei van toerisme verloren gaan. Het is volgens UNWTO de zwaarste crisis die de toeristische sector ooit heeft meegemaakt. De wereldwijde economische crisis (-4% internationale aankomsten) en SARS (-0,4% internationale aankomsten) zijn in vergelijking hiermee rimpelingen in de vijver. 


Volgens secretaris-generaal Zurab Polokashvili is het nog te vroeg voor een evaluatie maar is het wel duidelijk dat miljoenen banen in de sector bij vooral MKB-bedrijven op het spel staan. Hij roept toeristen op om vooral thuis te blijven zodat ze in de toekomst weer kunnen reizen. Polokashvili is positief over de veerkracht van de sector. Om de internationale samenwerking te stimuleren heeft hij een Global Tourism Crisis Committee samengesteld.


>>>


21.000 Nederlanders willen terug naar huis


30 maart 2020 - Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zich in totaal 21.000 Nederlanders gemeld die hulp willen bij de terugkeer naar Nederland. Dat zijn er 2.000 meer dan vorige week. 


Inmiddels zijn al Nederlanders gerepatrieerd uit Spanje, Canarische Eilanden, Faro en Gambia. Nu staan vluchten uit Alicante, Kaapverdië en Peru op het programma.


>>>TUI krijgt lening van 1,8 miljard euro


30 maart 2020 - De TUI Groep heeft van de Duitse regering een garantie voor een overbruggingskrediet van 1,8 miljard euro gekregen. Het gaat om een verhoging van de bestaande kredietlijn naar 3,1 miljard euro. Voorwaarde is wel dat TUI afziet van het uitkeren van dividend. De banken moeten overigens nog wel akkoord gaan. 


Met dit krediet moet TUI deze moeilijke periode overbruggen. CEO Fritz Joussen: "TUI is een heel gezond bedrijf. We waren vóór de crisis economisch succesvol en zullen ook na de crisis blijven bestaan. Ons bedrijfsmodel is intact en we hebben meer dan 21 miljoen trouwe klanten. We hebben momenteel echter te maken met ongekende internationale reisbeperkingen. We zijn tijdelijk een bedrijf zonder product en zonder inkomen. Deze situatie moet worden overbrugd.”


De TUI Groep behaalde in het afgelopen boekjaar 2019 een omzet van circa 19 miljard euro en een bedrijfswinst van 893 miljoen euro, inclusief kosten van bijna 300 miljoen euro voor het vliegverbod van de Boeing 737 MAX. Zonder de kosten van het vliegverbod lag het exploitatieresultaat op het niveau van het recordjaar 2018 (1,2 miljard euro). Begin februari 2020 lagen de boekingen voor de huidige zomer 14 procent voor op vorig jaar.


>>>


Cunard legt schepen stil tot 15 mei

De cruisemaatschappij Cunard verlengt de periode waarin alle cruises stil liggen. Alle reizen tot in ieder geval 15 mei zijn geschrapt. Het zijn moeilijke tijden meldt de directie. "We verwelkomen graag nieuwe gasten aan boord als de tijd rijp voor is."


>>>


Ondernemers zeer negatief over economisch klimaat


30 maart 2020 -  Ondernemers in detailhandel, reisbranche en horeca waren begin maart al veel negatiever over het economisch klimaat dan eerder. Dat blijkt uit de conjunctuur enquete van het CBS die voor 12 maart al door 90% van de bedrijven was ingevuld. Daardoor komt het effect van maatregelen van de Nederlandse regering waarschijnlijk nog niet volledig tot uiting in de gemeten verwachtingen van ondernemers. In de enquêtedagen na 12 maart oordeelden ondernemers negatiever. 


De laatste keer dat de detailhandel, de horeca en de reisbranche alle drie negatief waren over het economisch klimaat was in december 2014. De verwachtingen van ondernemers in de horeca en de reisbranche zijn in vergelijking met eerdere enquêtes in maart de meest negatieve sinds 2012.


In de reisbranche is het aantal ondernemers dat een verslechtering van het economisch klimaat verwacht het snelst gestegen. In voorgaande jaren waren er nagenoeg elke maand meer ondernemers die per saldo een verbetering van het economisch klimaat voorzagen. In februari sloeg de balans om naar per saldo 20 procent die een verslechtering verwacht, in maart dit jaar was dit gestegen naar 79 procent. Er waren in de reisbranche nauwelijks ondernemers te vinden (0,2 procent) die een verbetering verwachtten. 


Van de ondernemers in de horeca voorzag per saldo 29 procentin maart een verslechtering van het economisch klimaat in de komende drie maanden. De verwachtingen van hotels en cafés en restaurants ontliepen elkaar weinig. Ondernemers in alle branches waren toen nog wel positief over de omzetverwachting. We kunnen aannemen dat er nu nog maar weinig ondernemers in horeca en reisbranche zijn die positief zijn over de omzetontwikkeling voor de komende drie maanden.
>>>


Volledige vloot easyJet aan de grond, Transavia annuleert t/m 6 mei


30 maart 2020 -  Vanaf vandaag houdt easyJet haar volledige vloot aan de grond. 


De afgelopen dagen heeft de luchtvaartmaatschappij meer dan 650 reddingsvluchten uitgevoerd, waarmee meer dan 45.000 klanten naar huis terugkeerden. De laatste repatriëringsvlucht is zondag uitgevoerd. Op verzoek van overheden is easyJet beschikbaar voor nieuwe reddingsvluchten. De maatschappij doet geen uitspraken over het hervatten van vluchten. easyJet zegt te beschikken over een sterke balans en let scherp op de kosten. 


Het Nederlandse Transavia annuleert alle vluchten tot en met 6 mei. De luchtvaartmaatschappij voert alleen nog maar repatrieringsvluchten uit. Transavia neemt deze beslissing omdat steeds meer landen toegangsbeperkingen invoeren en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland adviseert.


>>>


Overijssel krijgt Taskforce Vrijetijdseconomie


29 maart 2020 - MarketingOost heeft samen met de provincie Overijssel een speciale Taskforce VTE Overijssel opgericht om ondernemers in de vrijetijdseconomie te ondersteunen tijdens de coronacrisis.


In Overijssel staat de vrijetijdssector zo goed als stil. Zo zijn horeca en dagrecreatie gesloten en heeft de Veiligheidsregio Twente recent het besluit genomen campings en vakantieparken te sluiten. Ondernemers verwachten voor dit jaar een omzetverlies oplopend tot 80 procent. De provinciale vrijetijdseconomie is goed voor 47.500 directe en indirecte banen en een bedrag van 2,2 miljard euro aan directe bestedingen.


MarketingOost zal een centrale rol spelen om beleid te bundelen en ondernemers middels een helpdesk te ondersteunen bij vragen. Ook werkt de Taskforce scenario’s uit die helpen om de sector op langere termijn te herstellen.


Brede steun

De Taskforce VTE Overijssel staat onder leiding van gedeputeerde Roy de Witte en directeur Evelyn Borgsteijn van MarketingOost. HISWA-RECRON, MKB-Nederland, KHN, VNO-NCW Midden en Landschap Overijssel zijn ook vertegenwoordigd. De gemeenten in Overijssel worden vertegenwoordigd door vier regionale wethouders. Dat zijn Jan Uitslag (Dalfsen), Bram Harmsma (Steenwijkerland), Jacques van Loevezijn (Raalte) en Benno Brand van Regio Twente/Dinkelland. De Taskforce stemt de activiteiten af op maatregelen en initiatieven die voor het MKB en op andere beleidsterreinen zijn genomen.


>>>

Alle vakantieverblijven in Zeeland en Twente dicht, maatregelen in andere regio's


27 maart 2020 - Het besluit zat er al een tijdje aan te komen: Alle vakantieverblijven in Zeeland gaan op last van de Veiligheidsregio Zeeland dicht. Ook in Twente moeten alle campings en vakantieparken sluiten. In Noord-Holland Noord moeten alle kampeerterreinen en slaap- en strandhuisjes sluiten. Op de Veluwe, in de Achterhoek, Noord-Nederland, IJsselland, Kennemerland, Rijnmond, Gelderland-Midden en Drenthe moeten alle sanitairgebouwen op campings en jachthavens sluiten. HISWA-RECRON is niet blij met deze lappendeken aan maatregelen en VVV Zeeland roept op tot een noodfonds voor de toeristische sector. Opvallend is dat in het hart van de crisis, Brabant, alle vakantieparken gewoon open mogen blijven.


>>>

Moeilijke tijden voor plattelandsaccommodaties door coronavirus


29 maart 2020 - De focus in onze sector ligt al snel op grote recreatiebedrijven maar ook kleinere kampeerterreinen hebben het lastig. Volgens Vekabo moeten haar 750 leden in zes maanden tijd de omzet voor een heel jaar maken. 


"Door de corona pandemie kan hiervan een groot deel niet gerealiseerd worden. Deze omzet kan immers niet op een ander tijd ingehaald worden”. Vekabo vraagt daarom om compensatie van omzetverlies, uitstel van betaling van diverse belastingen, vrijstelling van toeristenbelasting en kwijtschelding van heffingen zoals Videma en BUMA/STEMRA. Ook vragen ze om gemeentelijke medewerking om het kampeerseizoen te verlengen.


De organisatie kijkt ook al verder en stelt dat kamperen en logeren op het Nederlandse platteland heel goed past in het toeristisch beleid van Nederlandse overheden:

• In Nederland, dus weinig reiskilometers.

• Het draagt bij aan de kennis over onze voedselproductie en het vormen van korte ketens.

• Het is voor veel toeristen financieel bereikbaar.

• Het draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland en van regio’s met een krimp in de bevolking.


"We moeten dus zuinig zijn op deze pareltjes van bedrijven”, stelt Vekabo. "Het mag niet zo zijn dat ze door een tijdelijke crisis in financiële problemen komen.”


>>>

Maatwerk bij TOGS mogelijk


29 maart 2020 - De regeling  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) wordt uitgebreid naar andere sectoren. Ook komt er maatwerk.

De overheid komt hiermee tegemoet aan de grote stroom klachten van ondernemers die moeten sluiten of hun omzet sterk zien teruglopen maar volgens de SBI-code niet in aanmerking komen voor de noodsteun. Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen. Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl die hun claim zal beoordelen.

Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) hebben hiertoe besloten op basis van de sinds vrijdag gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van winkelomzetten. "Het zijn uitzonderlijke tijden die grote gevolgen hebben voor ondernemers. Daarom heeft het kabinet bij de aankondiging van het Noodpakket voor banen en economie ook meteen gezegd dat dit pakket nooit stilstaat. Ondernemers in de sector non-food kunnen weliswaar openblijven, maar zien hun inkomsten sterk teruglopen door de noodzaak tot social distancing. Omdat ze hard getroffen worden verruimen we de regeling", aldus de bewindspersonen van EZK. Aanvragen kan via: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 

HISWA-RECRON vindt dat ook recreatie- en watersportbedrijven van de regeling gebruik moeten kunnen maken. Zeker na de maatregelen die diverse veiligheidsregio's vrijdag namen. De brancheorganisatie roept recreatie-ondernemers op hun bedrijf aan te melden voor de regeling op deze pagina: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl

>>>

Minister schiet culturele sector te hulp


27 maart 2020 - Minister van Engelshoven van Cultuur komt de culturele en creatieve sector te hulp met extra maatregelen. 

Musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen voor drie maanden hun huur laten opschorten. Van Engelshoven hoopt dat gemeenten en provincies haar voorbeeld volgen. Verder verschuift de deadline voor het indienden van de jaarverantwoording (voor organisaties die subsidie ontvangen via de basisinfrastructuur en de Erfgoedwet) van 1 april 2020 naar 1 juni 2020. 

Daarnaast hebben niet gehaalde prestatieafspraken geen gevolgen voor de subsidie. Gemeenten hebben de minister beloofd hierin hetzelfde beleid te voeren. Projectsubsidies worden niet teruggevorderd wanneer als gevolgd van COVID-19 de prestaties niet worden gehaald. Tenslotte worden de subsidies voor het derde kwartaal versneld overgemaakt zodat ze over meer liquide middelen beschikken en verplichtingen aan vooral freelancers en zzp’ers kunnen nakomen.

De maatregelen die de minister neemt worden overgenomen door de zes rijkscultuurfondsen. De vier grote private fondsen onderzoeken dat. Van Engelshoven werkt verder samen met haar collega’s van EZK en VWS een voucherregeling uit voor reeds verkochte kaarten. 


>>>

Branche doet voor meer dan half miljard euro aanspraak op NOW


27 maart 2020 - De Nederlandse gastvrijheidseconomie doet naar alle waarschijnlijkheid maandelijks maximaal een beroep van 611 miljoen euro op de Noodmaatregel Overbruggging voor Werkgelegenheid (NOW). Dat lijkt veel geld maar de sector verliest maandelijks 4,7 miljard aan toeristische bestedingen. Dat heeft PleisureWorld NRIT berekend.

Met 388 miljoen euro doet de horeca het sterkste beroep op de regeling, gevolgd door de reisbranche (87 miljoen), sport en recreatie (77 miljoen) en cultuur (59 miljoen). In totaal 611 miljoen. Tellen we daarbij nog eens sectoren die voor een deel afhankelijk zijn van toerisme zoals winkels voor funshoppen en toeristisch vervoer, dan komen we op een aanspraak van 856 miljoen euro per maand. Als de regeling nog drie maanden nodig is dan doet de sector alleen al voor deze regeling voor 1,8 miljard euro aanspraak op de schatkist. Bezien we de brede sector dan praten we over 2,6 miljard euro.


De bestedingen in Nederland ten gevolge van toerisme en vrije tijd bedragen gemiddeld per maand 5,2 miljard euro. Daarvan wordt 3,0 miljard veroorzaakt door binnenlands toerisme en 2,2 miljard door inkomend toerisme. De compensatie in het kader van de NOW mogen we dus beschouwen als een stevige druppel op een nog steeds gloeiend hete plaat.


Hoe berekend?

PleisureWorld NRIT is voor deze berekening ervan uitgegaan dat voor alle 471 duizend werknemers (fte's) 90% werktijdverkorting wordt aangevraagd. De aantallen werknemers voor de sector komen uit de berekeningen die het CBS jaarlijks maakt met behulp van de internationaal erkende methode Tourism Satelite Accounts (TSA). Dit is een verbijzondering van de Nationale Rekeningen waarmee de economische impact van de sector in kaart wordt gebracht. 


De gemiddelde salarissen zijn gehaald uit de arbeidsmarktmonitoren die diverse branches laten uitvoeren. Het gemiddeld bruto maandsalaris in de totale branche komt uit op 2.143 per maand. Per deelbranche hebben we met het gemiddeld salaris uit die specifieke deelbranche gerekend. 


Ook de bestedingen ten gevolge van toerisme komen uit de TSA waar we hebben geschat dat 80% van de omzet verloren gaat. We zijn in onze berekeningen uitgegaan van een gemiddelde maand en steeds de jaarcijfers door 12 gedeeld. Door de sterke seizoenswerking in onze branche zitten met deze methode we in de maand maart wellicht met een overschatting en in de maanden april en mei met een lichte onderschatting. Bezien over drie maanden denken we dat dit zich uitmiddelt. Aangezien we zijn uitgegaan van 90% aanspraak voor alle werknemers op de regeling, zitten we op dat gebied op een maximum variant.


>>>


Leisure hard geraakt door coronacrisis


27 maart 2020 - ABN AMRO verwacht dat de Nederlandse economie in 2020 met 3,5 procent zal krimpen. Indien de meeste beperkingen, zoals de sluiting van cafés en restaurants, in mei worden opgeheven, kan de economische groei in de zomer sterk opveren. Toch verwachten deskundigen van de bank niet dat het verlies dan meteen helemaal wordt goedgemaakt. De sector leisure wordt met -15% volumegroei het hardst geraakt. 

Leisure is volgens ABN AMRO is een van de zwaarst getroffen sectoren in de economie. Vanwege de tijdelijke sluiting van openbare gelegenheden, zoal restaurants, cafés, bioscopen en musea, en het afgelasten van grote internationale evenementen en sportwedstrijden en de restricties op internationale personenverkeer daalt de omzet in de horeca en toerisme branche in 2020 met -15% waarschijnlijk sterker dan tijdens de financiëlecrisis van 2008. 

De crisis slaat bovendien toe op het moment dat het toerismeseizoen weeropstart, maar nog niet op het hoogtepunt is. Daarom is het uiteindelijke omzetverlies zeer gevoelig voor de duur van de crisis. De gederfde omzet kan grotendeels als verloren worden beschouwd omdat er nauwelijks inhaalvraag zal zijn. Consumenten gaan immers niet twee keer kort achter elkaar op vakantie of extra vaak uit eten als crisis voorbij is en de beperkende maatregelen zijn opgeheven.Herstel verloopt snel
Klein lichtpuntje is dat als de crisis voorbij is, het herstel in de branche voorspoedig zal verlopen. De deskundigen verwachten in 2021, ten opzichte van 2020 een groei van 10% in volume. Daarmee is het verlies van 2020 zeker niet volledig gecompenseerd omdat we met een hogere werkloosheid en een lager consumentenvertrouwen te maken hebben. Op luxe uitgaven, zoals restaurants en hotels, wordt dan meestal beknibbeld. 

Binnenlands toerisme profiteert sneller dan uitgaand en inkomend toerisme
Het binnenlands toerisme zal sneller profiteren omdat consumenten duurdere buitenlandse reizen zullen uitstellen. Het binnenlands toerisme herstelt bovendien sneller omdat de beslissing om naar een attractie, museum, vakantiepark of camping te gaan relatief kort van de voren kan worden gemaakt. Omgekeerd betekent dit ook een lagere groei van de instroom van buitenlandse toeristen. In de hotellerie zal het herstel zo’ndrie maanden in beslag nemen, zo leert het verloop van de bezettingsgraad van hotels in Hong Kong en Singapore na de SARS-epidemie in 2003. In eerste instantie komt de vraag van individuele zakenreizigers en  opportunistische individuele toeristen. Pas later komen de congresgangers en groepsreizigers.

>>>

Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg wil de crisis na de crisis voor zijn


27 maart 2020 - Het Ondernemersnetwerk Toeristisch Limburg gaat bij de provincie Limburg aandringen op structuurversterkende maatregelen voor de toeristisch-recreatieve sector na de coronacrisis. 

Op dit moment zijn bedrijven vooral bezig met overleven en worden investeringen en vernieuwingen uitgesteld, "Dat is begrijpelijk maar op de lange termijn funest voor de kwaliteit en economische prestaties van onze sector”, schrijft Thijs Vossen namens het netwerk op Linkedin. "Wij willen er daarom bij de provincie voor pleiten om de structuurversterkende middelen waarmee de provincie meerdere periodes de Limburgse economie heeft gestimuleerd juist voor de komende periode beschikbaar te stellen om investeringen wél te doen en zo de kwaliteit en vernieuwing wél te realiseren na de crisistijd waarin we nu zitten.” 

Om het gesprek met de gedeputeerde gefundeerd in te gaan worden Limburgse ondernemers opgeroepen een enquete in te vullen: https://docs.google.com/forms/d/1Bs2lkiuaR8jNNYO2F-KJzhmSknAhsqYyScaFx-ynMys/edit


>>>

Horeca zit niet stil maar leert online


27 maart 2020 - Meer dan 7000 gratis licenties voor online leren zijn er in de afgelopen week afgenomen bij Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). De impact van de recente sluiting van eet- en drinkgelegenheden is groot; van de 466.000 medewerkers zit een groot gedeelte nu thuis. Daarom maakten SVH en KHN vorige week bekend dat zij horecamedewerkers de komende maand gratis e-learning modules aanbieden. 

Het doel is duidelijk van de samenwerking. Goed opgeleide mensen als de coronacrisis voorbij is. Het initiatief is een mooie aanpak voor de duizenden horecamedewerkers die nu zonder werk zitten. Ook vormt het een stevig argument in de sector om het onderwerp 'een leven lang leren' echt concreet te maken. Link naar langer artikel.


>>>

Koning bezoekt crisiscoördinatie terughalen reizigers


26 maart 2020 - Koning Willem Alexander heeft vanmorgen een werkbezoek gebracht aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag in het kader van hun wereldwijde activiteiten voor crisiscoördinatie vanwege het coronavirus (COVID-19). Hierbij werd ook het team bezocht dat gestrande reizigers terughaalt naar Nederland

 
Koning Willem-Alexander begon zijn bezoek in het  ‘24/7 BZ contactcenter’ waar hij met medewerkers sprak. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bezig om gestrande Nederlanders in het buitenland te helpen bij hun terugreis als zij dit zelf niet kunnen. Ook staan zij  Nederlanders in het buitenland bij die op andere  manieren door het coronavirus problemen ondervinden. Afgelopen maandag lanceerde minister Blok het meldpunt www.bijzonderebijstandbuitenland.nl waarin het ministerie, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en diverse partners in de reiswereld de krachten bundelen om Nederlanders die vastzitten in het buitenland terug te halen. Ook zet het ministerie zich in voor het verkrijgen van landingsrechten voor extra commerciële vluchten. De Koning sprak met enkele medewerkers over hun ervaringen van de laatste tijd en luisterde mee met een gesprek. De reguliere taken van het 24/7 BZ contactcenter zijn het geven van informatie over onder meer paspoorten, reisadvies en legalisaties.

>>>


ACM stemt in met voucher reisbranche

26 maart 2020 - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ingestemd met de voucher die de reisbranche heeft ontwikkeld voor reizigers waarvan de reis is geannuleerd. Wel heeft de ACM de voorwaarden aangescherpt zodat de rechten van de consument beter zijn gewaarborgd. 


Volgens Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM bevinden we ons in een uitzonderlijke situatie die negatieve effecten heeft op consumenten én op ondernemers in de reisbranche: "Gegeven deze situatie staan wij achter dit initiatief.” D
eze voucher wordt gedurende 1 jaar na uitgifte gedekt door de SGR-garantie tegen faillissement van de reisaanbieder. De ACM heeft als toezichthouder meegekeken naar de voorwaarden die aan deze voucher zijn verbonden. Het uitgangspunt daarbij was om een balans te vinden tussen de rechten van consumenten en het voortbestaan van de reisaanbieders.


Consumenten kunnen na zes maanden geld terugkrijgen

Zo is afgesproken dat consumenten de vouchers ook kunnen inwisselen voor een reis die start op een later tijdstip dan binnen een jaar. Die nieuwe reis is dan gewoon gedekt door de SGR-garantie. Als de consument uiteindelijk besluit geen gebruik te maken van de voucher, is de reisaanbieder die de voucher heeft verstrekt verplicht de volledige waarde terug te betalen uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn van één jaar na uitgifte, maar niet eerder dan na 6 maanden na de uitgifte van de voucher. De reisorganisatie mag hiervan in het voordeel van de consument afwijken. Hiermee blijft dus hun recht op geld terug in stand maar alleen op een later tijdstip. 


Ook is afgesproken dat de reisaanbieders geen administratiekosten rekenen voor de voucher dan wel geld terug. De ACM zal de uitvoering van de regeling kritisch volgen, onder andere aan de hand van signalen bij ACM ConsuWijzer. Daarbij zal de ACM niet aarzelen op te treden als de rechten van consumenten onvoldoende worden gerespecteerd. Op de site van ANVR staat de volledige regeling zoals die eerder is voorgesteld. 

>>>

Natuurmonumenten geeft drukke plekken aan in de natuur


Directeur van Natuurmonumenten, Marc van den Tweel vraagt vandaag aan het publiek om de regels na te leven. De organisatie geeft daarbij ook een kaart met de drukste plekken in  de natuur van Natuurmonumenten. 


"
Veel mensen trekken in deze ongewisse tijd de natuur in. Even buiten op adem komen, even genieten van de natuur en even weg van de coronastress. Dat merkten we vooral afgelopen weekend, toen onze natuurgebieden massaal werden bezocht. Het onderstreept de waarde van de natuur voor ons allemaal, we kunnen niet zonder. Dat merk ik zelf ook. De natuur biedt me ontspanning en geeft me tegelijkertijd weer energie. Geniet ook van de frisse lucht en de lentevreugde die de natuur nu biedt, maar houd wel nadrukkelijk rekening met elkaar. Vermijd drukke plekken, kies een rustig tijdstip uit, houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en blijf thuis bij griepverschijnselen. Bekijk hier een overzicht van drukke plekken in de natuur die je beter kunt mijden. Alleen als we met zijn allen onze verantwoordelijkheid nemen om de verspreiding van corona te voorkomen, kunnen we onze natuurgebieden toegankelijk houden."

>>>


Provincies bespreken steun aan Toeristisch Corona Garantiefonds


26 maart 2020 - Vandaag bespreken de Nederlandse provincies het voorstel van HISWA-RECRON voor een Toeristisch Corona Garantiefonds. 

Dat fonds moet dekking bieden voor de voucher die bedrijven kunnen geven aan klanten van wie hun vakantie vanwege de coronamaatrdegelen is geannuleerd. HISWA-RECRON vraagt aan elke provincie een garantie van 5 tot 12 miljoen euro, afhankelijk van de aard en de omvang van de sector in de provincie. HISWA-RECRON rekent erop dat de provincies de sector met deze garantieregeling gaan ondersteunen. De sector is enorm belangrijk en draagt bij aan de leefbaarheid in het landelijke gebied en in de steden. HISWA-RECRON vraagt daarbij aan de provincies geen directe financiële steun voor de ondernemers maar uitsluitend een garantstelling die alleen wordt geëffectueerd als een bedrijf failliet gaat.

Een dekking voor de voucher is volgens HISWA-RECRON-directeur Geert Dijks hard nodig. Zijn leden denken dat ze deze slechte periode maar twee tot drie maanden te kunnen overleven. Als consumenten en masse hun geld terugvragen valt helemaal snel het doek voor veel bedrijven. Lees online het interview met Geert Dijks die daarin alles over de voucher en het garantiefonds vertelt.


>>>


Welke initiatieven leven er in de regio?


26 maart 2020 - Naast de nationale maatregelen komen ook provincies en regio’s in actie om de toeristisch-recreatieve sector te helpen. De eerste twee initiatieven zien we in Gelderland en de Utrechtse Heuvelrug.

Gelderland
Vanuit het programma Recreatie en Toerisme ontwikkelt de provincie Gelderland samen met de Gelderse toeristische sector waaronder Gastvrij Gelderland een Taskforce. Die gaat inventariseren welke hulp vanuit de provincie Gelderland kan worden geboden. De provincie Gelderland concentreert zich op maatregelen na de crisis die voor herstel van de economie zorgen. 

Utrechtse Heuvelrug
Op de Utrechtse Heuvelrug bundelen de actoren in de gastvrijheidseconomie de krachten en vragen daarbij steun aan de provincie Utrecht. Het initiatief is een brede coalitie van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei, Innovatietafel Toerisme Heuvelrug, hotelkoepel Groen Centraal en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Als ‘Coalitie Gastvrij Heuvelrug’ spannen ze zich de komende periode in voor de toeristisch-recreatieve sector en vragen daarbij steun van de provincie Utrecht. Het initiatief vertegenwoordigt bijna 800 ondernemers in de regio. Zij willen dat de provincie een Taskforce opzet  om samen met de samenwerkende  organisaties (acute) problemen gecoördineerd aan te kunnen pakken. Daarnaast willen ze nadenken over investeringen en ondersteunende maatregelen die de sector versterken bij het overwinnen van de economische gevolgen van het corona-virus. Ze vragen de provincie hier direct extra middelen voor vrij te maken, bovenop lopende nationale maatregelen. Tevens doet de Coalitie Gastvrij Heuvelrug een oproep aan de gemeenten om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten zoals de toeristenbelasting. 

Ken je meer initiatieven? Laat het de redactie weten op redactie@nrit.nl.

>>>


Efteling vraag werktijdverkorting aan


Ook de Efteling vraagt voor haar 3.300 personeelsleden arbeidstijdverkorting aan. Dat zei woordvoerder Laura van Den Bosch op Radio 1. 

Het park is op 14 maart gesloten en verliest gemiddeld meer dan een half miljoen euro per dag aan omzet. De Efteling vraagt ook voor de vakantiekrachten aanspraak op de regeling. Zij krijgen doorbetaald op basis van de een jaar eerder gemaakte uren. Het attractiepark doet geen uitspraken meer over een mogelijke heropening en wacht de besluiten van de overheid af. De Efteling is normaal gesproken 365 dagen per jaar open. Ook toeleveranciers in de regio worden hard geraakt. 

De Efteling gaat abonnementhouders compenseren voor het aantal dagen dat ze het park niet kunnen bezoeken. Ze krijgen de compensatie op hun abonnementspas gestort en kunnen dat na heropening in het park besteden.

>>>


CPB rekent vier scenario's voor Nederlandse economie door


Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar met 1,2% tot 7,7% krimpt. Het bureau heeft vier scenario’s ontwikkeld over het verloop van de crisis. 

In het meest gunstige scenario met drie maanden beperkingen krimpt het bbp met 1,2% en loopt de werkloosheid op naar 4,0%. Eind 2019 stond de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid op 3,4%. Hebben we te maken met zes maanden beperkingen dan zitten we op 5,0% krimp van het bbp en een werkloosheid die oploopt naar 4,2%. Duurt de crisis langer met 12 maanden beperkingen en aanvullende problemen vanuit het buitenland en de financiële sector dan krimpt in 2020 de Nederlandse economie met 7,7% en loopt de werkloosheid op naar 8,4%. Saillant detail is dat het CPB in de drie meer gunstige scenario’s in 2021 weer een economische groei verwacht maar wel een oplopende werkloosheid. 

Pieter Hasekamp, directeur CPB: "Het overheidsbeleid is erop gericht om ontslagen en faillissementen te beperken. Dat voorkomt een neerwaartse spiraal en blijvende economische schade. Toch kan de overheid de klap hooguit deels opvangen. Naarmate de crisis langer aanhoudt zal de economische schade groter zijn.”>>>


15.000 Nederlanders willen worden gerepatrieerd

 
Bij het nieuwe meldpunt voor gestrande reizigers www.bijzonderebijstandbuitenland.nl hebben zich inmiddels 15 duizend Nederlanders gemeld. 

Het gaat om Nederlanders die vastzitten in het buitenland en graag terug naar Nederland willen. De meeste Nederlanders zijn gestrand in Australië, Nieuw-Zeeland, Marokko en Indonesië. Inmiddels komen de repatriëringsvluchten op gang. Transavia heeft in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het eerst een repatriëringsvlucht naar de Canarische Eilanden uitgevoerd. Daarnaast staan er ook vluchten in de planning naar de Kaapverdische eilanden en Bali. Voor de duizenden gestrande reizigers in Marokko is er nog geen goed nieuws maar Nederland blijft proberen ook voor hen repatriëringsvluchten te organiseren.


>>>


Pintransacties in de branche met 80% en meer naar beneden

25 maart 2020 - Dat de omzet in onze branche scherp naar beneden gaat, is geen verrassing. Maar als je dan de keiharde cijfers van de pintransacties ziet, is het toch wel even schrikken. Ook het vertrouwen van de consument zakt helemaal weg van +35 naar -36. ING brengt ze naar buiten.

Over alle sectoren lag afgelopen vrijdag het aantal pintransacties 24% lager dan eenzelfde dag vorig jaar. De grootste daling zien we in de categorie vrijetijdsbesteding buitenshuis (-83%) en in kleding- en schoenenzaken (-72%). Nu veel mensen dichtbij hun eigen huis blijven, zien de economen van ING ook veel minder transacties in de categorie vervoer (-46%). 


Enorme terugval in vrije tijd

De coronamatregelen trekken een zware wissel op het aantal pintransacties bij ondernemingen in de categorie vrije tijd. In cafés en restaurants is een enorme terugval te zien. Afgelopen donderdag lag hier het niveau 81% lager dan een jaar eerder. Alleen afhaal- en bezorgrestaurants zorgen er nog voor dat het aantal transacties niet naar nul gaat. 

Op andere plekken waar mensen hun vrije tijd doorbrengen –denk aan de bioscoop, pretparken, hotels en sporthallen - is het aantal transacties nog sterker teruggevallen. Afgelopen donderdag zagen de onderzoekers van ING op die plekken maar liefst 94% minder transacties.


Consumentenvertrouwen zakt helemaal weg
Het vertrouwen van consumenten in de Nederlandse economie is in maart helemaal omgeslagen. De coronamaatregelen van het kabinet zetten het vertrouwen stevig onder druk. Vlak vóór de eerste twee kabinetsaankondigingen op 12 en 15 maart, toen werd aangekondigd dat veel publieke plekken zoals lagere en middelbare scholen, de kinderopvang, sport- en fitnessclubs en de horeca tijdelijk (tot 6 april) zouden worden gesloten, daalde het vertrouwen al flink. De optimisten waren toen nog wel in de meerderheid (+8). Inmiddels hebben de pessimisten de overhand. Het gat met de optimisten is 36.>>>


Miljoenen banen in travel en tourism op de tocht


25 maart 2020 - Wereldwijd staan tot 75 miljoen banen in travel en tourism op de tocht. Dat maakt de World Travel & Tourism Council (WTTC) vandaag bekend. Ook in Nederland verkeren, ondanks de  deeltijd-ww, 200 duizend banen in de gevarenzone. 


Dit wereldwijd opererend onderzoeksinstituut verwacht dat de sector wereldwijd 2,1 biljoen dollar aan omzet verliest. De meeste van de 75 miljoen banen die op het spel staan, gaan verloren in Azië/Pacific: 49 miljoen. In Europa staan 10 miljoen banen op de tocht en het verlies van 552 miljard dollar aan omzet. Europese landen waar veel banen verloren gaan zijn Duitsland (1,6 miljoen), Rusland (1,1 miljoen), Italië (1,0 miljoen), het Verenigd Koninkrijk (1,0 miljoen) en Spanje (0,8 miljoen). 

Volgens het WTTC staan in Nederland 0,2 miljoen banen onder druk. Dat is significant omdat in de Nederlandse toerismesector in totaal 679 duizend mensen werken. Daarvan werkt 49% in de horeca, 9% in sport, recreatie en gokwezen, 8% in kunst en cultuur en 7% in luchtvaart en reisbranche.

>>>


Keukenhof niet meer open


25 maart 2020 - De Keukenhof gaat dit jaar niet meer open. Dat bevestigt een woordvoerder bij Omroep West. 

De opening werd eerder al uitgesteld maar nu de maatregelen zijn verlengd, is een opening in het voorjaar niet meer mogelijk. Vorig jaar trok de tentoonstelling in 8 weken tijd 1,5 miljoen bezoekers uit 100 landen. De meeste bezoekers komen uit Nederland (20 procent), gevolgd door Duitsland, Amerika, Frankrijk, Groot-Brittannië en China. Met alle reisrestricties was dat al niet meer haalbaar. Bij de Keukenhof werken gedurende de opening 1.300 medewerkers. Er gingen dit jaar 7 miljoen bollen de grond in. Die zijn alleen nog maar virtueel te bewonderen op dit filmpje. 


>>>


Kastelen en landhuizen in problemen


25 maart 2020 - Op het moment waarop een nieuw seizoen voor deze publiekstoegankelijke erfgoederen had moeten beginnen, is dit nu onmogelijk. Voor een deel van de 71 museaal benutte buitenhuizen zijn de sluitingsgevolgen zeer zorgelijk. Dit is een conclusie uit een deelonderzoek onder kastelen en historische buitenplaatsen binnen een landelijk onderzoek naar de crisisgevolgen door de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). Dit meldt koepel sKBL waarbij ongeveer 180 kastelen en landhuizen zijn aangesloten.


Alle huizen en horecagelegenheden zijn gesloten en nergens vinden nog rondleidingen of educatieve programma’s plaats. Veel tuinen en parken zijn niet of (nog) slechts beperkt toegankelijk. Naast de zorgen voor het welzijn van medewerkers en vrijwilligers, zijn er de bedrijfsmatige en financiële gevolgen. Thuiswerken is veelal onmogelijk voor medewerkers met publieksfuncties (kassa- en educatiemedewerkers). Op sommige huizen is werktijdverkorting aangevraagd voor personeel (conservatoren, tuinkrachten) of kunnen zzp’ers niet meer worden ingezet. Op de middellange termijn geldt dit voor meer zzp’ers. Vrijwilligers blijven thuis en men mist hun betrokken inzet bij het bestaan van het erfgoed zeer.

Lucratieve inkomsten vallen weg
Alle ondervraagde huizen melden, dat vrijwel alle evenementen (huwelijken, vergaderingen, diners) zijn afgelast. Voor tal van kastelen en historische huizen kan dit tot vergaande financiële implicaties leiden. Men geeft aan de omstandigheden voor enige weken tot een paar maanden te kunnen uitzingen, maar dat het mislopen van inkomsten op den duur voor veel organisaties tot groot nadeel van het onderhoud en beheer van de kastelen & historische buitenplaatsen zal zijn.

Situatie na corona onduidelijk en beroep op steunfonds
Naast de zorgen over de gevolgen van corona, vrezen instellingen ook haar effecten in de periode erna. Wat als bezoekers en vrijwilligers uit angst wegblijven of strenge regelgeving omtrent het ontvangen van gasten van kracht wordt? Er is onzekerheid over de situatie na deze epidemie. Om die redenen is een collectief beroep gedaan op een steunfonds voor gederfde inkomsten, medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers.


>>>


Kabinet zorgt voor chaos bij evenementen en verblijfsrecreatie

25 maart 2020 - Het Nederlandse kabinet heeft met de persconferentie van afgelopen maandag en de later aangepaste maatregelen voor een redelijke chaos rond evenementen en verblijfsrecreatie gezorgd. Werd in de oorspronkelijke mededeling nog gesproken over het verbieden van alle bijeenkomsten tot 1 juni, ook met minder dan 100 personen, nu wordt dat veel meer genuanceerd. Ook het verschil tussen maatregelen voor campings en vakantieparken is verdwenen. Een zware onvoldoende voor het kabinet dat een hele dag op de maatregelen heeft gebroed en in deze tijd juist voor eenduidigheid en leiderschap moet zorgen. Overigens gelden alle maatregelen tot en met 5 april. Alleen voor de vergunnings- en meldplichtige evenementen is de termijn opgerekt naar 1 juni. Ook dat zorgde weer voor veel verwarring omdat dat onderscheid in eerste instantie niet duidelijk was. De nieuwe maatregelen voor zover die onze sector raken:

 1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.
 2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden zoals wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal en samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen). Ook  uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen) en  samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen) zijn toegestaan. Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.
 4. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren. De voorzitter van een veiligheidsregio kan hiertoe besluiten. Het gaat dan om het sluiten van specifieke locaties waar onvoldoende maatregelen zijn genomen.
 5. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.


>>>


Hoeveel werknemers staan stil in horeca, recreatie, sport en cultuur?

25 maart 2020 - Horeca, sport, cultuur en recreatie, het staat allemaal stil. Maar hoeveel banen en werknemers gaat het om? De meest recente getallen zijn in 2018 verzameld.

Zo waren er in de horeca in 2018 522 duizend banen, waarvan 423 duizend werknemers en 98 duizend zelfstandigen, meldt CBS.

In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie waren in 2018 524 duizend banen, waarvan 317 duizend werknemers en 207 duizend zelfstandigen.


>>>


Roompot sluit kampeerplaatsen en neemt extra maatregelen op vakantieparken


24 maart 2020 - Roompot neemt extra maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  Zo blijven de 3.5000 kampeerplaatsen in Nederland tot 1 juni gesloten en worden op de parken de maatregelen verscherpt social distancing te verzekeren.

Gasten die al een kampeerplek hadden gereserveerd krijgen een voucher die ze voor een later verblijf kunnen gebruiken.Om de social distancing van anderhalve meter te kunnen garanderen stelt Roompot een bovengrens op het aantal gasten per park. Ook zal Roompot alleen maar vrijstaande woningen ter beschikking van zijn gasten stellen. In geval van geschakelde woningen zullen naast elkaar gelegen woningen niet tegelijkertijd worden verhuurd. Verder blijven de Centrumfaciliteiten van Roompot tot 1 juni gesloten. Dankzij die minimumbezetting op de parken, hoeft Roompot ook niet alle 1000 medewerkers zonder werk naar huis te sturen.


>>>


Indicatoren NBTC steeds dieper in het rood


24 maart 2020 - De indicatoren op de online platforms van NBTC staan diep in het rood. Dat meldt de organisatie vandaag.


Online bezoek daalt scherp

Het bezoek aan de online Holland.com platforms daalde in de periode van 27-2 tot 18-3 met 42%. Vanuit Nederland valt de daling met 15% nog mee maar vanuit andere landen valt het bezoek flink terug: Duitsland (-37%), België (-25%) en Verenigd Koninkrijk (-46%).


Sterke daling bezetting hotels

Een andere indicator zijn de bezettingsgraden van hotels in ons land. In de afgelopen twee weken laten ook die een sterke daling zien, zowel voor heel Nederland als voor Amsterdam op zichzelf. Waar de bezettingsgraden vorig jaar tussen 70 en 80 procent lagen in deze periode, liggen ze dit jaar rond 40 procent. We verwachten dat die percentages in de komende weken nog verder zullen dalen, gezien de meest recente reisverboden en sluitingen van grenzen.


Figuur: Gemiddelde bezettingsgraad hotels Nederland en Amsterdam


Bron: SRT Global


Reissentiment daalt

Ook het reissentiment daalt enorm. In de periode van 26 februari tot en met 5 maart had de uitbraak van het virus bij gemiddeld slechts 7 procent invloed op de plannen om Nederland te bezoeken. In de week van 11 tot en met 19 maart is dit opgelopen tot 31 procent. Daarnaast is het aandeel bezoekers dat aangeeft dat het virus helemaal geen invloed heeft op zijn of haar plannen gedaald van 51 naar 24 procent.


Figuur: Mate waarin de uitbraak van het coronavirus invloed heeft op de plannen om naar Nederland te komen


Bron: NBTC Holland Marketing, survey poll op Holland.com


Marketing on hold, voorbereiden op hersteloffensief

Voor de maanden maart en april staan de campagnes on hold. Ondertussen wordt gewerkt aan de optimalisatie van het digitale platform Holland.com. Daarnaast werkt NBTC met partners samen aan een landelijke aanpak voor een beoogd hersteloffensief, die uitgevoerd kan worden op het moment dat de tijd daarvoor rijp is, waarbij samenhang tussen nationale, provinciale en lokale initiatieven wordt nagestreefd. Extra financiële steun voor dit hersteloffensief is tevens onderdeel van de lobby-inspanningen door Gastvrij Nederland.>>>

KHN vraagt solidariteit van boekingsplatforms


24 maart 2020 - KHN roept boekingsplatforms op solidair te zijn met de aangesloten hotels. KHN is boos nu duizenden bedrijven en tienduizenden werknemers worden bedreigd in hun voortbestaan omdat de platforms zich aan de strenge voorwaarden houden. De oproep wordt ondersteund door NBTC, VVV Nederland, The Hague & Partners, Rotterdam Partners, Utrecht Marketing, Eindhoven 365, Amsterdam & Partners, Marketing Groningen en Maastricht Marketing.

In het geval van annuleringen eisen platformen bijvoorbeeld binnen vijf dagen geld terug, waardoor hoteliers in betaalproblemen komen. Daarnaast is er voor hoteliers geen goede mogelijkheid om de gast een aanbieding te doen voor het verplaatsen van de boeking. Terwijl gasten hier vaak wel om vragen. Daarom roept Koninklijke Horeca Nederland (KHN) boekingplatforms op solidair te zijn met hun hotelpartners en ze tegemoet te komen in deze moeilijke tijd.

Moreel beroep
De solidaire partijen doen ook een moreel beroep op Booking.com: "Deze houding en strikte naleving van afspraken levert grote problemen op voor de toekomstbestendigheid van de hotelbranche. Veel hotels en aanverwante bedrijven zijn inmiddels in dermate grote financiële- en liquiditeitsproblemen gekomen dat uw reserveringsbeleid desastreus zal uitpakken voor de sector. Indien u net als ons, opteert voor een op ‘win-win’ gerichte zakelijke partnerrelatie, is het hanteren van de juiste coulance strategie een logische ‘must’. Met een dergelijke juist ook voor u op gezond herstel gerichte strategie wordt de al ontstane economische en ook maatschappelijk ontwrichtende schade waar mogelijk verkleind."

Liquiditeit belangrijk om te overleven
In een economische crisistijd is volgens KHN-directeur Dirk Beljaarts liquiditeit belangrijk om te overleven:  "Hulp van onze leveranciers is hierbij belangrijk. Gelukkig ziet KHN dat op grote schaal gebeuren. We hebben elkaar immers nodig om allemaal te kunnen overleven. Samen met branchepartners, zoals brouwers en groothandels, zette KHN bijvoorbeeld de actie ‘helpdehoreca.nl’ op. Gasten kunnen hier vouchers kopen voor hun favoriete horecazaak, voor op het moment dat deze weer open gaat. Van de kant van de Online Travel Agencies (OTA’s) wordt echter geen enkele hulp aangeboden.”

KHN: de sterkste schouders dragen níet de zwaarste lasten
Het is volgens KHN ronduit teleurstellend dat elke hulp van de boekingplatforms uitblijft. "Géén opschorting van betaling en geen kwijtscheldingen. Niets!" KHN roept ze dan ook op om per direct te komen met bovengenoemde hulp en met lagere commissiepercentages met een ingroeimodel, zodat ze ook hun verantwoordelijkheid nemen in de opbouw van de sector. Oude commissiepercentages zouden pas weer van kracht moeten worden als de omzetten/aantallen kamerovernachtingen weer op het oude of tenminste gezonde niveau zijn.

KHN stapt naar Tweede Kamer en ACM
KHN riep de platformen daarom in een brandbrief op de hotelsector te helpen. Bijvoorbeeld door zelf garant te staan bij annuleringen naar de gast en een langere periode in te bouwen bij het terugstorten van gelden door het hotel aan het platform. Ook kunnen ze hoteliers helpen door niet automatisch te annuleren maar door het uitstel van boekingen en aanbiedingen later in het jaar beter te promoten. Dirk Beljaarts: "KHN doet daarom een beroep op steun van de platforms om de hoteliers en de toeristische sector te helpen. De reacties van de grootste ota’s op de brandbrief zijn zeer teleurstellend; ze geven in algemene bewoording aan dat hun eigen belangen voor gaan. 

Het wordt tijd dat de rijksoverheid en Autoriteit Consument en Markt (ACM) hard ingrijpen zodat we na de coronacrisis nog een gezonde toekomst hebben voor de hotels in Nederland. KHN heeft derhalve melding gemaakt bij de ACM.” Morgen spreekt de Tweede Kamer in een debat over de economische impact van de coronacrisis. KHN heeft in aanloop naar dit debat ook steun gevraagd bij Tweede Kamerleden voor de problemen bij de hotels. 


We zijn het coronadossier op 28 februari gestart. Alle berichten tot en met 23 maart staan in een apart artikel: https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42374/coronadossier-tot-en-met-12-maart-2020/?topicsid= 
Trefwoorden: corona, crisis, attractieparken, dierentuinen, beleid, CELTH, cultuur, musea, theaters, podia, dagrecreatie, duurzaam toerisme, evenementen, horeca, hotels, restaurants, cafés, fastfood, leisure, marketing, natuur, onderzoek, reisbranche, luchtvaart, retai, sport, toerisme, vakanties, verblijfsrecreatie, campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, watersport, jachthavens, wellness, zakelijk toerisme

||| Blogs |||

26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...
08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/03/20
Waterschappen springen bedrijven te hulp
De waterschappen hebben een hechte band met recreatie. Zij zorgen onder meer voor schoon water, voor...
16/03/20
Exclusief voor leden
Zuid-Limburg heeft grote ambities
De 16 gemeenten in Zuid-Limburg hebben een gezamenlijke visie op toerisme gepresenteerd. Doel van de visie is een toekomstbestendige Zuid-Limburgse vrije tijdssector te creëren waarbij de kracht van heel Zuid-Limburg wordt gebruikt. Hoe gaan ze dat aanpakken?
16/03/20
Exclusief voor leden
Record aantal boetes voor illegale verhuur in Amsterdam
In 2019 heeft de gemeente Amsterdam 500 boetes voor woonfraude opgelegd. Daarmee is een recordbedrag...
16/03/20
Borgstelling MKB staat open, wat is er mogelijk?
Het was al aangekondigd maar sinds vandaag staat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling open. Wat betekent dat voor ondernemers?
12/03/20
Droomparken lanceert zonnepanelenprogramma met ZelfOpwekken.nl
Vakantieparkenconcern Droomparken is een samenwerking aangegaan met ZelfOpwekken.nl. Vanaf voorjaar ...
10/03/20
Nieuwe Master Strategic Events Management geeft verdieping aan eventsindustrie
De publieke en zakelijke eventssector ontwikkelt zich onder invloed van technologische en maatschapp...
06/03/20
Gemeente Hoeksche Waard wint Mooiwaarts trofee
Gister ontving wethouder Piet van Leenen namens gemeente Hoeksche Waard de Mooiwaarts trofee. Deze w...
06/03/20
Exclusief voor leden
4 concrete doelen Europa vermindering plastic
Veel bedrijven in de gastvrijheidseconomie verminderen het gebruik van plastic. Vandaag zijn op Euro...