Geplaatst op: 18-02-2020
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Nederlanders gelukkig volkje

Nederlanders gelukkig volkje
Photo by Jill Wellington from Pexels
88 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zeggen gelukkig te zijn. Dit aandeel is door de jaren heen zeer stabiel. Naast kenmerken zoals het hebben van een partner en een als goed ervaren gezondheid, zijn ook persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan het gerapporteerde geluksniveau van mensen. Dat schrijft het CBS in haar reeks Statistische Trends.

Gelukkig in alle leeftijden

Demografische kenmerken blijken niet sterk samen te hangen met geluk. Er zijn geen verschillen in het aandeel gelukkigen tussen mannen, vrouwen en de verschillende leeftijdscategorieën. Het aandeel gelukkigen verschilt wel naar migratieachtergrond. Mensen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker gelukkig (90 procent) dan mensen met een niet­westerse migratieachtergrond (81 procent). 

Hoger opgeleiden zijn gelukkiger

Het aandeel gelukkigen verschilt ook naar onderwijsniveau. Hoogopgeleiden geven vaker aan zichzelf een gelukkig mens te vinden (93 procent) dan laagopgeleiden (85 procent). Het aandeel gelukkigen onder middelbaar opgeleiden is 88 procent. Deze verschillen verdwijnen echter wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in ervaren gezondheid, inkomen en regelmatig op vakantie gaan. 

Gezondheid belangrijk voor ervaren geluk

Mensen met een (zeer) goede gezondheid zijn vaker gelukkig (94 procent) dan mensen die een (zeer) slechte gezondheid ervaren (58 procent), en mensen met een inkomen in de hoogste drie inkomenskwartielen zijn vaker gelukkig (87–94 procent) dan mensen in het laagste inkomenskwartiel (79 procent). Dit is deels te verklaren doordat zij meer geld hebben om bijvoorbeeld regelmatig op vakantie te gaan. Daarnaast geven personen met een partner vaker aan gelukkig te zijn (92 procent) dan personen die geen partner hebben (80 procent).

Sociale contacten bepalend voor geluk

Ook de mate van contact die mensen hebben met familie, vrienden en buren zorgt voor een verschil in het aandeel gelukkigen. Van de mensen die zelden of nooit contact met vrienden hebben, is 65 procent gelukkig tegenover 90 procent van degenen die dagelijks contact hebben met vrienden. Voor contact met familie is dit respectievelijk 69 en 90 procent en voor contact met buren 81 en 89 procent. Open en onbaatzuchtige mensen zijn gelukkiger

Persoonlijkheidskenmerken blijken volgens verwachting een rol te spelen in de verklaring van verschillen in geluk. Mensen die hoog scoren op neuroticisme geven aan dat ze minder gelukkig zijn dan mensen die laag scoren op neuroticisme. Voor mensen die een hoge mate van altruïsme, openheid, consciëntieusheid en extraversie bezitten, geldt het tegenover­ gestelde. Zij geven hun mate van geluk gemiddeld een hoger cijfer dan degene die minder van deze kenmerken bezitten. Dit heeft onder andere te maken met omgevingsfactoren zoals het huishoudensinkomen en het hebben van een partner en met de levenshouding die mensen hebben, zoals veel vertrouwen in de medemens.


Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/08/geluk-en-persoonlijkheid
Topics:Onderzoek
Trefwoorden: geluk, bevolking,

||| Blogs |||

30/11/17
Customer Journey “Teaching 3 weeks on Leisure & Events Management and Tourism in Shanghai”
De pre-exposure fase Een uitnodiging om les te gaan geven als visiting professors bij Shanghai N...
04/03/16
Richting geven aan de groei. Column Jos Vranken
In ieder nummer van Recreatie & Toerisme maakt de redactie ruimte vrij voor een Bedrijfscolumn. ...
23/11/15
Joie de vivre
Joie de vivre
23/11/15 · Onderzoek · Nienke van Boom | Lees meer
Vrijetijd - of ‘leisure’ - wordt vaak geassocieerd met plat vermaak, hedonistisch consumentisme...
16/09/15
Productiviteitsdenken kan te ver gaan
In de afgelopen zomer was ik uitgenodigd voor het bezoeken van een toneelvorstelling op een...
26/05/15
DISCUSS! Visitor pressure in cities only a problem when tourism is not economically important
The Centre of Expertise of Leisure, Tourism Hospitality is doing research on the increasing strain t...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

12/05/20
De rol van onderzoek in toerisme-gerelateerde milieuvraagstukken
Wat is de rol van onderzoek in beleidsvraagstukken? Harald Buijtendijk onderzocht dat met opvallende resultaten.
30/04/20
CELTH schetst vier scenario’s voor de bezoekerseconomie na de crisis
Op welke wijze en hoe snel kan de vrijetijdssector zich na de crisis herstellen? CELTH verkent daarvoor vier scenario's.
23/03/20
Inkomend toerisme loopt in tweede kwartaal 4,6 miljard euro mis
Door de corornacrisis loopt de Nederlandse economie vanwege wegvallend inkomend toerisme minstens 4,6 miljard euro mis. Zet de crisis tot en met de zomer door dan loopt de schade op tot 9,6 miljard euro.
12/03/20
1 op de 2 bezoekers is Duits in Gelderland
Bij de publicatie van het overnachtingscijfer bleek dat de groei van de Duitse bezoekers nog verder ...
11/03/20
Exclusief voor leden
Bovengemiddelde groei Nederlands toerisme naar Denemarken
Het Deens toerisme vestigde in 2019 opnieuw een record in het aantal overnachtingen. Vooral in het s...
28/02/20
Exclusief voor leden
Elektrische fiets verstevigt koppositie
In 2019 werd een recordaantal van 420.000 nieuwe e-bikes verkocht in Nederland en dat is 2,6 procent...
21/02/20
Exclusief voor leden
Toerisme levert Vlaanderen meer dan 7 miljard euro op
Toerisme draagt meer dan 7 miljard euro bij aan de Vlaamse economie en is de afgelopen twee jaar met 260 miljoen euro gegroeid.
21/02/20
Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming
Wat zijn de kansen en uitdagingen bij immaterieel erfgoedtoerisme? Dat wordt bekeken tijdens het con...