Geplaatst op: 18-02-2020
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Nederlanders gelukkig volkje

Nederlanders gelukkig volkje
Photo by Jill Wellington from Pexels
88 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zeggen gelukkig te zijn. Dit aandeel is door de jaren heen zeer stabiel. Naast kenmerken zoals het hebben van een partner en een als goed ervaren gezondheid, zijn ook persoonlijkheidskenmerken gerelateerd aan het gerapporteerde geluksniveau van mensen. Dat schrijft het CBS in haar reeks Statistische Trends.

Gelukkig in alle leeftijden

Demografische kenmerken blijken niet sterk samen te hangen met geluk. Er zijn geen verschillen in het aandeel gelukkigen tussen mannen, vrouwen en de verschillende leeftijdscategorieën. Het aandeel gelukkigen verschilt wel naar migratieachtergrond. Mensen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker gelukkig (90 procent) dan mensen met een niet­westerse migratieachtergrond (81 procent). 

Hoger opgeleiden zijn gelukkiger

Het aandeel gelukkigen verschilt ook naar onderwijsniveau. Hoogopgeleiden geven vaker aan zichzelf een gelukkig mens te vinden (93 procent) dan laagopgeleiden (85 procent). Het aandeel gelukkigen onder middelbaar opgeleiden is 88 procent. Deze verschillen verdwijnen echter wanneer rekening wordt gehouden met verschillen in ervaren gezondheid, inkomen en regelmatig op vakantie gaan. 

Gezondheid belangrijk voor ervaren geluk

Mensen met een (zeer) goede gezondheid zijn vaker gelukkig (94 procent) dan mensen die een (zeer) slechte gezondheid ervaren (58 procent), en mensen met een inkomen in de hoogste drie inkomenskwartielen zijn vaker gelukkig (87–94 procent) dan mensen in het laagste inkomenskwartiel (79 procent). Dit is deels te verklaren doordat zij meer geld hebben om bijvoorbeeld regelmatig op vakantie te gaan. Daarnaast geven personen met een partner vaker aan gelukkig te zijn (92 procent) dan personen die geen partner hebben (80 procent).

Sociale contacten bepalend voor geluk

Ook de mate van contact die mensen hebben met familie, vrienden en buren zorgt voor een verschil in het aandeel gelukkigen. Van de mensen die zelden of nooit contact met vrienden hebben, is 65 procent gelukkig tegenover 90 procent van degenen die dagelijks contact hebben met vrienden. Voor contact met familie is dit respectievelijk 69 en 90 procent en voor contact met buren 81 en 89 procent. Open en onbaatzuchtige mensen zijn gelukkiger

Persoonlijkheidskenmerken blijken volgens verwachting een rol te spelen in de verklaring van verschillen in geluk. Mensen die hoog scoren op neuroticisme geven aan dat ze minder gelukkig zijn dan mensen die laag scoren op neuroticisme. Voor mensen die een hoge mate van altruïsme, openheid, consciëntieusheid en extraversie bezitten, geldt het tegenover­ gestelde. Zij geven hun mate van geluk gemiddeld een hoger cijfer dan degene die minder van deze kenmerken bezitten. Dit heeft onder andere te maken met omgevingsfactoren zoals het huishoudensinkomen en het hebben van een partner en met de levenshouding die mensen hebben, zoals veel vertrouwen in de medemens.


Link: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/08/geluk-en-persoonlijkheid
Topics:Onderzoek
Trefwoorden: geluk, bevolking,

||| Blogs |||

29/05/20
Niet doemdenken maar doendenken
Patronen doorbreken is moeilijk. En dat is precies wat er in deze tijden noodzakelijk is.
29/05/20
Wie breekt de macht van de Online Travel Agency’s?
Leisure Brains begrijpt er geen (J)OTA van dat er nog een OTA bestaat…. Ze vragen zich af of omdenken kans van slagen heeft.
13/05/20
Meer marketing? Nu even geen Holland-promotie!
Hans van Leeuwen vindt dat er geen geld moet worden gestoken in Holland Promotie maar juist ondernemers moeten worden ondersteund.
09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
06/05/20
Waarom we vooral in onze vrije tijd moeite hebben met de lockdown
We leven inmiddels meer dan 7 weken in een inteligente lockdown. Een ingrijpende maatregel om het Co...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

05/06/20
Gemeenten Land van Cuijk steken 35.000 euro in herstelcampagne
De vijf gemeenten in het Brabantse Land van Cuijk hebben besloten om uit hun samenwerkingsbudget een bedrag van 35.000 euro beschikbaar te stellen voor een toeristisch hersteloffensief.
05/06/20
Ons virtueel prikbord van inspiratie: Verantwoorde vakbeurzen in coronatijd
Naast ons coronadossier met actualiteiten willen we in deze nare tijden ook hoop en inspiratie bieden.
04/06/20
Meer tijd voor recreatievaart voor doorgang Groningse sluizen
De recreatievaart kan een impuls krijgen door het langer bedienen van bruggen en sluizen in de provi...
04/06/20
Exclusief voor leden
15 km klompenpad bij Winssen
Winssen heeft vanaf vrijdag 12 juni een nieuw Klompenpad: het Ambts- en Rijkspad. Het Ambts- en Rijkspad is een rondwandeling van 15 kilometer en voert de recreanten door het buitengebied van Winssen via de historische dorpsboomgaard, over de dijk, door uiterwaarden, langs poelen en de voormalige grens tussen de Ambten Rijk van Nijmegen en Maas en Waal.
04/06/20
Breda sluit VVV-winkel
De deuren van de Bredase VVV winkel, onderdeel van Breda Marketing, gaan definitief op slot. De winkel lijdt al geruime tijd verlies en pogingen het tij te keren hebben niet voor een ommekeer gezorgd.
04/06/20
Prima 2019 voor toerisme in de Achterhoek
De Achterhoek heeft het in 2019 toeristisch gezien uitstekend gedaan. . In deze coronatijd lijkt het vreemd om terug te kijken op toeristisch 2019. Toch geeft het een goede indicatie van de toeristische slagkracht van een regio en de uitgangspositie die het inneemt voor herstel.
04/06/20
EuroParcs neemt DroomParken over
Droomparken wordt overgenomen door EuroParcs. De overname moet het bedrijf meer slagkracht geven.
04/06/20
Geheel vernieuwd Center Parcs Zandvoor weer open
Als laatste park opent het geheel vernieuwde Center Parcs Park Zandvoort op vrijdag 5 juni opnieuw haar deuren. Alle 428 cottages, 116 hotelkamers zijn volledig vernieuwd en ook de infrastructuur is vernieuwd.