Geplaatst op: 31-01-2020
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Maatwerk, de echte oplossing voor permanente bewoning, plan VVD en D66 kan in de prullenbak

Maatwerk, de echte oplossing voor permanente bewoning, plan VVD en D66 kan in de prullenbak
Het programma Vitale Vakantieparken op de Veluwe ziet niets in het idee van VVD en D66 ompermanente bewoning op vakantieparken toe te laten als oplossing voor het woningtekort in Nederland. Ze pleiten voor lokaal maatwerk zoals dat op de Veluwe nu wordt uitgerold waar per park zorgvuldig wordt afgewogen wat goede en duurzame oplossingen zijn. In een brief aan minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen hebben ze nadrukkelijk gevraagd geen generieke maatregelen rond permanent wonen op vakantieparken te nemen.


Het Programma Vitale Vakantieparken is een samenwerkingsverband van elf Veluwse gemeenten, de provincie Gelderland, het recreatief bedrijfsleven en veel andere partners. Gezamenlijk werken zij sinds 2013 aan verschillende vraagstukken die spelen op en rond de bijna 500 vakantieparken op de Veluwe. In 2018 heeft het programma onderzoek verricht naar bewoning op de vakantieparken; hieruit blijkt dat er tussen de 6.000 en 9.000 personen op vakantieparken wonen en daarmee zo’n 5.000 objecten op de Veluwe niet-recreatief gebruiken.


Gasten vervangen door bewoners zorgt voor economische en maatschappelijke problemen

De recreatieve sector is een belangrijk deel van de regionale economie (bestedingen, werkgelegenheid en investeringen). Als de gasten worden vervangen door permanente bewoners ontstaat er economisch een groot probleem. Daarnaast kunnen er maatschappelijke problemen ontstaan door illegale bewoning en ongewenst gebruik, ook omdat parken en objecten lang niet altijd geschikt zijn voor permanente bewoning. Dit brengt een aantasting van de leefbaarheid, veiligheidsproblemen en schrijnende persoonlijke situaties op deze parken met zich mee. Het generiek toelaten van permanente bewoning levert geen bijdrage aan het oplossen van deze problemen, maar kan deze juist verergeren.


Maatwerk op lokaal niveau voor mensen en voor het park

De door de gemeenten op de Veluwe opgedane ervaringen leren dat het om maatwerk gaat, zowel voor de mensen die op parken wonen als voor de parken zelf. Worden bij controleacties personen aangetroffen die illegaal op een park verblijven, dan wordt waar mogelijk een passende oplossing gezocht. Voor parken zonder realistisch toekomstperspectief in de recreatiesector wordt in overleg met de betrokkenen (eigenaar, ondernemer, bewoners) gezocht naar toekomstbestendige oplossingen. Dat kan het transformeren naar natuur, een zorgpark en soms ook een woonpark zijn. Naast deze definitieve bestemmingswijziging wordt ook volop gezocht naar mogelijkheden in tijdelijke woonvormen, bijvoorbeeld pauzewoningen om mensen met een urgente woonbehoefte te kunnen huisvesten. Dit is dan tijdelijk voor de personen (doorstroom naar het reguliere woningaanbod) en ook tijdelijk voor het park (na enige tijd weer recreatief gebruik).


Meeste parken ongeschikt voor transformatie naar wonen

Een definitieve transformatie naar wonen is sterk afhankelijk van de specifieke situatie (de omvang en ligging). De meeste vakantieparken liggen geïsoleerd en ver van de bebouwde kom. Daarnaast -zeker op Veluwe- liggen ze vaak in of grenzend aan kwetsbare natuurgebieden waar het realiseren van een nieuwe woonwijk in de meeste gevallen niet wenselijk of haalbaar is. Lambooij, burgemeester gemeente Putten en voorzitter Programma Vitale Vakantieparken Veluwe: "We zien dan ook graag dat de nationale overheid aansluit bij het lokale maatwerk en niet met een landelijke regeling permanente bewoning op vakantieparken toe gaat staan. Juist met een gezamenlijke aanpak en afstemming kunnen de overheden lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk elkaar versterken.”
Link: https://vitalevakantieparken.mett.nl/home/default.aspx
Trefwoorden: verblijfsrecreatie, campings, kampeerterreinen, bungalowparken, permanente bewoning, vitale vakantieparken

||| Blogs |||

03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
31/01/20
Reisvirus
Reisvirus
31/01/20 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Nuchter beschouwd – het is tenslotte nog net Dry January – is het zowel bizar als komisch tegeli...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/02/20
Exclusief voor leden
Duinrell stapt in festivals
Op zondag 10 mei vindt op Duinrell de eerste editie van het One Two Tribute Festival plaats. Het lan...
25/02/20
Exclusief voor leden
Oad laat klanten met bestemming Italië omboeken
In navolging op het negatief reisadvies van het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken voor be...
24/02/20
Exclusief voor leden
Light Walk Zandvoort helpt Zandvoort met positie jaarrond destinatie
Afgelopen zaterdag stonden 5.000 deelnemers aan de start van de allereerste editie van de Zandvoort ...
24/02/20
Exclusief voor leden
Meer motorliefhebbers naar MOTORbeurs (+11%)
Zin in een tochtje op de motor? Meer liefhebbers zeiden daar 'ja' op en wilden zich eerst goed laten...
21/02/20
Exclusief voor leden
Toerisme levert Vlaanderen meer dan 7 miljard euro op
Toerisme draagt meer dan 7 miljard euro bij aan de Vlaamse economie en is de afgelopen twee jaar met 260 miljoen euro gegroeid.
21/02/20
Green Key voor alle Europese Center Parcs parken
Alle parken van Center Parcs in Europa zijn Green Key gecertificeerd. Wat heeft Center Parcs bereikt?
21/02/20
Exclusief voor leden
Fors omzetverlies luchtvaart voor Coronavirus
De uitbraak van het Cornavirus in China heeft AITA genoopt haar prognose voor de groei van de luchtvaart bij te stellen. Vooral in de regio gaat de omzet van de luchtvaartmaatschappijen scherp omlaag.
21/02/20
Exclusief voor leden
Stedelijk Museum Schiedam voorgedragen voor één miljoen euro subsidie
Het Stedelijk Museum Schiedam wordt vanuit de provincie Zuid-Holland voorgedragen aan het rijk om in...