Geplaatst op: 09-01-2020
Auteur: Marc Gerlings
PleisureWorld NRIT
Publicatie: R&T2019-5

Watersport botst met zonneparken

Win-win situatie recreatie en energietransitie blijkt conflicterend

Watersport botst met zonneparken

Het plan van de noordelijke provincies om grootschalige zonnevelden op het IJsselmeer – ter grootte van 5.500 voetbalvelden – aan te leggen, stuit op verzet van de watersportsector. HISWA-RECRON Vereniging maakt zich zorgen en vindt dat er onvoldoende naar alternatieven wordt gekeken. "We missen de discussie over de kwaliteit van het landschap.”


Het platform Nationaal Consortium Zon op Water streeft er naar om Nederland tot één van de leidende landen in de wereld te maken op het gebied van duurzaamheid. De provincies Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland lanceerden begin dit jaar een verkenning om 3.760 hectare aan zonnepaneelvelden in het IJsselmeer te realiseren. Een positief streven om Nederland duurzamer te maken maar veel te beperkt aangevlogen volgens regiomanager Jan Ybema van HISWA-RECRON Vereniging, ondernemersorganisatie van de jachtbouw en watersport: "We missen in deze discussie de effecten op de kwaliteit van het landschap, natuur en sectoren die afhankelijk zijn deze wateren zoals de waterrecreatie. Daarnaast staat de techniek niet stil en zijn er innovaties die veel minder impact op het landschap hebben. Deze worden volstrekt buiten beschouwing gelaten.”


Daken benutten niet recreatiegebieden aantasten

HISWA-RECRON is niet tégen verduurzaming, maar de organisatie ziet liever andere oplossingen. In de eerste plaats is meer dan voldoende ruimte op daken in Nederland. In 2017 berekende Natuur & Milieu dat er in Nederland nog ruimte is voor 145 miljoen zonnepanelen. In 2018 was de conclusie van Deloitte dat zonnecellen de helft van de Nederlandse stroombehoefte kunnen opwekken, als alle bruikbare daken worden benut. Volgens de analyse beschikt Nederland over 892 vierkante kilometer dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen. In 2018 werd daar slechts 4,4 procent bedekt. Ook het gebruik van innovatieve toepassingen in dakbedekking, onder wegen of fietspaden is een betere keuze volgens HISWA-RECRON. Ybema: "Focus op industriële gebieden waar het landschap toch al ondergeschikt is en de natuur- of recreatiegebieden niet aangetast worden.”


Leer van het verleden

In het verleden zijn veel historische fouten gemaakt door de ruimtelijke kwaliteit onder het mom van vooruitgang te verkwanselen. Grachten werden gedempt en prachtige oude stadsmuren zijn in grote getale neergehaald voor infrastructuur en extra woningbouw. HISWA-RECRON wil voorkomen dat dezelfde fouten gemaakt worden bij het unieke recreatieve en natuurlijke landschap van Nederland, zoals het aanleggen van drijvende zonneparken voor historische kernen in het IJsselmeergebied.


HISWA-RECRON gaat de komende maanden in gesprek met provinciale overheden om te benadrukken dat een integrale benadering noodzakelijk is die rekening houdt met ruimtelijke kwaliteit. Samen optrekken met natuurorganisaties op dit dossier ligt volgens Ybema voor de hand aangezien hun kritiek overeenkomt met die van HISWA-RECRON.

Topics:Watersport
Trefwoorden: watersport, watersportgebieden, zonneparken, energietransitie

||| Blogs |||

03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
31/01/20
Reisvirus
Reisvirus
31/01/20 · Reis & vervoer · Marcel Baltus | Lees meer
Nuchter beschouwd – het is tenslotte nog net Dry January – is het zowel bizar als komisch tegeli...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
27/12/19
Wat een nepjaar was het eigenlijk…
Het is december 2019. De maand van oliebollen, pepernoten, kerstbomen, kadostress en koffiedik kijke...
13/12/19
Pleasure for all! Hoe gastvrij zijn vrijetijdsbedrijven …?
Nederland heeft 2 miljoen mensen met een beperking. Wat doet de vrijetijdssector om ook deze gasten een warm welkom te heten?

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

21/02/20
Exclusief voor leden
Toerisme levert Vlaanderen meer dan 7 miljard euro op
Toerisme draagt meer dan 7 miljard euro bij aan de Vlaamse economie en is de afgelopen twee jaar met 260 miljoen euro gegroeid.
21/02/20
Green Key voor alle Europese Center Parcs parken
Alle parken van Center Parcs in Europa zijn Green Key gecertificeerd. Wat heeft Center Parcs bereikt?
21/02/20
Exclusief voor leden
Fors omzetverlies luchtvaart voor Coronavirus
De uitbraak van het Cornavirus in China heeft AITA genoopt haar prognose voor de groei van de luchtvaart bij te stellen. Vooral in de regio gaat de omzet van de luchtvaartmaatschappijen scherp omlaag.
21/02/20
Exclusief voor leden
Stedelijk Museum Schiedam voorgedragen voor één miljoen euro subsidie
Het Stedelijk Museum Schiedam wordt vanuit de provincie Zuid-Holland voorgedragen aan het rijk om in...
21/02/20
Immaterieel Erfgoed als toeristische bestemming
Wat zijn de kansen en uitdagingen bij immaterieel erfgoedtoerisme? Dat wordt bekeken tijdens het con...
20/02/20
Stemming en koopbereidheid Nederlandse consument stabiel
De stemming onder Nederlandse consumenten verandert volgens het CBS nauwelijks.
20/02/20
Gelderland heeft forse groene ambities
Gelderland heeft met de Rijksoverheid afgesproken om 10.500 hectare nieuwe natuur aan te leggen voor...
20/02/20
Landgoed Hizzard voor de tweede keer Camperlocatie van het jaar
Landgoed Hizzard in Friesland is door camperaars gekozen tot Camperlocatie van het jaar 2020.