Geplaatst op: 20-12-2019
Auteur: Redactie
NRIT Media

Omgevingsvisie en –verordening een stap dichterbij

Omgevingsvisie en –verordening een stap dichterbij

Gedeputeerde Staten hebben de concept Ontwerpen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. In deze documenten staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie. Dit is een tussenstap naar de vaststelling van het ontwerp van beide documenten in maart 2020.


Provincie Utrecht biedt de concepten ter consultatie aan onze samenwerkingspartners aan. Met de reacties op het concept gaan we verder aan de slag om in maart 2020 de Ontwerp Omgevingsvisie, -verordening en planMER - de milieueffectrapportage - vast te stellen. 


April 2020: Terinzagelegging ontwerken

De Ontwerp Omgevingsvisie, -Verordening en PlanMER komen ter inzage te liggen van 7 april t/m 18 mei 2020. In die periode kan iedereen die dat wil reageren door een zienswijze in te dienen. Na het verwerken van alle zienswijzen stellen PS eind 2020 de definitieve Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast.
 

Planning tot de invoering van de omgevingswet op 1 januari 2021

  • December 2019: Concept ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER gereed
  • Maart 2020: Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER gereed
  • April - mei 2020: Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER inclusief informatieavonden en hoorzittingen
  • Zomer 2020: Reactie op inspraak op Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER in concept Nota van Beantwoording
  • Najaar 2020: Vaststelling concept Nota van Beantwoording en Omgevingsvisie en Verordening
  • 1 januari 2021: Inwerkingtreding Omgevingsvisie en -verordening
Topics:Beleid
Trefwoorden: Ontwerpen, omgevingsvisie, omgevingsverordening, Provincie Utrecht

||| Blogs |||

03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...
08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

14/02/20
Zadkine start met nieuwe opleiding ‘Leidinggevende Show & Entertainment / Van Hoorne Academy’.
Door een unieke samenwerking met opleider Cosmo en Van Hoorne Entertainment krijgen studenten nu de ...
14/02/20
GLOW Eindhoven 'best toegankelijke evenement van Eindhoven' voor mensen met een lichamelijke beperking
De Gouden Duim 2019, de prijs voor de beste score op toegankelijkheid voor mensen met een lichamelij...
14/02/20
Exclusief voor leden
Actieprogramma Schiphol tegen stikstof: “in 2030 zonder uitstoot”
Is de moonshot té ver? CEO Dick Benschop wil in 2030 geen uitstoot van stikstofoxiden meer va...
13/02/20
Koning en Keijzer beoordelen retail in Beverwijk
De Koning heeft donderdag 13 februari samen met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken ...
13/02/20
Exclusief voor leden
Tweede Kamer laat tanden zien, staatsecretaris moet met toerisme aan de slag
De Tweede Kamer heeft maar liefst 7 moties aangenomen die staatssecretaris Mona Keijzer moeten aansporen meer werk van het toerismebeleid te maken. Waarmee moet ze aan de slag?
10/02/20
Limburg Marketing en Promotie Platform Leudal Slaan Handen Ineen
Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst in Neer is op 3 februari een samenwerkingsovereenkom...
07/02/20
Start proces renovatie museum Prinsenhof
Het college van Delft heeft de gemeenteraad voorgelegd hoe de toekomstvisie voor het museum Prinsenh...
05/02/20
KHN Brabant organiseert op 9 & 10 maart de Horeca Onderwijsdagen Brabant
Op 9 en 10 maart 2020 nemen Brabantse horecabedrijven en onderwijsinstellingen een kijkje bij elkaar...