Geplaatst op: 20-12-2019
Auteur: Redactie
NRIT Media

Omgevingsvisie en –verordening een stap dichterbij

Omgevingsvisie en –verordening een stap dichterbij

Gedeputeerde Staten hebben de concept Ontwerpen Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld. In deze documenten staat beschreven hoe we ons als provincie willen voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en die ruimte vragen in onze provincie. Dit is een tussenstap naar de vaststelling van het ontwerp van beide documenten in maart 2020.


Provincie Utrecht biedt de concepten ter consultatie aan onze samenwerkingspartners aan. Met de reacties op het concept gaan we verder aan de slag om in maart 2020 de Ontwerp Omgevingsvisie, -verordening en planMER - de milieueffectrapportage - vast te stellen. 


April 2020: Terinzagelegging ontwerken

De Ontwerp Omgevingsvisie, -Verordening en PlanMER komen ter inzage te liggen van 7 april t/m 18 mei 2020. In die periode kan iedereen die dat wil reageren door een zienswijze in te dienen. Na het verwerken van alle zienswijzen stellen PS eind 2020 de definitieve Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vast.
 

Planning tot de invoering van de omgevingswet op 1 januari 2021

  • December 2019: Concept ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER gereed
  • Maart 2020: Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER gereed
  • April - mei 2020: Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER inclusief informatieavonden en hoorzittingen
  • Zomer 2020: Reactie op inspraak op Omgevingsvisie en -verordening en PlanMER in concept Nota van Beantwoording
  • Najaar 2020: Vaststelling concept Nota van Beantwoording en Omgevingsvisie en Verordening
  • 1 januari 2021: Inwerkingtreding Omgevingsvisie en -verordening
Topics:Beleid
Trefwoorden: Ontwerpen, omgevingsvisie, omgevingsverordening, Provincie Utrecht

||| Blogs |||

09/05/20
Van de verblijfsrecreatieparadox naar de toerismeparodie…
Deel 1 van de toerismeparodieRECRON lanceerde ooit eens de term ‘verblijfsrecreatieparadox’ waar...
26/03/20
De wederopbouw van de vrijetijdssector
Wat gaat de coronacrisis onze sector van almaar meer-meer-meer opleveren? Wat boeit onze gasten in de toekomst nu echt?
03/02/20
Overtoerisme!
Overtoerisme!
03/02/20 · Beleid · Toerisme · Hans van Leeuwen | Lees meer
Overtoerisme zal ongetwijfeld als een van de meest prominente nieuwkomers in de Dikke Van Dale worde...
13/01/20
Eenzijdige beeldvorming
Met veel bombarie trokken boeren op 4 oktober naar De Haag om te protesteren. Aanleiding voor dit pr...
03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

25/01/21
Fries Museum leent medewerkers uit aan zorg
Enkele balie- en beveiligingsmedewerkers van het Fries Museum gaan de komende weken aan de slag als ...
22/01/21
Nieuwe CAO voor watersportbedrijven en zeilmakerijen
Er is een nieuwe HISWA/SZS-cao afgesloten voor watersportbedrijven en zeilmakerijen. HISWA-RECRON (o...
22/01/21
673 duurzame accommodaties voor recreatie, vakantie en zakelijke markt ontvangen het Green Key certificaat 2021
Vandaag worden door het keurmerk Green Key 673 certificaten verstrekt aan ondernemers in de toeristi...
22/01/21
Exclusief voor leden
Kampioen recycling is nog niet sterk in de circulaire economie
In de recreatiesector biedt de circulaire economie een grote kans om de duurzaamheid naar een hoog peil te brengen. Bouwmaterialen, inrichting en verlichting van accommodaties, het kan allemaal de cirkel in voor hergebruik. Nederland is goed in het scheiden van afval maar de stap naar een circulaire economie blijkt moeilijk. Daarom verbetert Van Veldhoven het beleid op dit gebied.
22/01/21
Machtige brouwers blijf coulant voor de horeca
Traditiegetrouw vinden in januari de gesprekken plaats tussen brouwerijen en horecaondernemers over de afspraken voor het nieuwe jaar en de afwikkeling van het voorgaande jaar. 2020 was een ongekend slecht jaar voor de horeca met historisch lage omzetten.
22/01/21
Groener Osdorp voorbeeld voor bedrijventerreinen
Op woensdag 13 januari zijn 42 extra bomen geplant langs het centrale wandelpad (kunstroute) langs de Etnastraat. Samen met andere duurzame maatregelen kan Business Park Amsterdam Osdorp hiermee een kan hiermee de komende jaren als voorbeeld dienen voor andere Amsterdamse bedrijventerreinen.
22/01/21
Uitbreiding coronasteun voor bedrijven en garantiefonds evenementen
Het Nederlandse kabinet breidt de steunmaatregelen voor ondernemers uit. In het zicht van de haven is de strategie om niet alle bedrijven te redden, verlaten. Met de uitbreiding van het pakket is een bedrag van 7,6 miljard euro gemoeid. Voor de vrijetijdssector is de aankondiging van een garantiefonds voor evenementen de grote opsteker en het feit dat ook grote bedrijven in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vaste lasten.
21/01/21
Exclusief voor leden
Gelderland geeft duizenden stacaravans huisnummer voor verbetering veiligheid
Provincie Gelderland heeft ruim 9.500 Gelderse stacaravans en chalets een huisnummer gegeven. Zo zijn de bewoners minder anoniem, en worden vakantieparken veiliger. De provincie gaat door met de registratie.