Geplaatst op: 03-07-2019
Auteur: Ton Vermeulen
PleisureWorld NRIT

Opening Lelystad Airport definitief niet in voorjaar 2020

Opening Lelystad Airport definitief niet in voorjaar 2020
Bron: Pixabay

Lelystad Airport gaat definitief niet in april 2020 open. Dat schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer.  De recente uitspraak van de Raad van State rond de PAS en het feit dat de Europese Commissie meer tijd nodig heeft voor het beoordelen van de Verkeersverdelingsregel (VRR) gooien roet in het eten. In diezelfde brief aan de Tweede Kamer wordt het Luchthavenbesluit wel aangepast om de overlast voor het Oosten van het land te beperken.


PAS en EU vertragen opening

De minister stelt de opening van Lelystad Airport uit omdat ze zorgvuldig wil bekijken wat de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de PAS voor de luchthaven zijn: "Dit moet zorgvuldig gebeuren, juist om tot een goede oplossing te komen die recht doet aan de bescherming van Natura-2000 gebieden en tegelijkertijd ruimte kan bieden aan economische ontwikkelingen. Een eerste analyse van de oplossingsrichtingen van de uitspraak van de Raad van State inzake de PAS laat zien dat dit niet past in de gehanteerde planning.” De minister doelt hier op een eerdere planning die met definitieve besluitvorming in het najaar van 2019 en opening in het voorjaar van 2020 al heel strak was. Ook de verwachting dat de Europese Commissie niet voor het zomerreces met een beoordeling van de VVR gaat komen, heeft de minister doen besluiten de opening van Lelystad Airport uit te stellen. 

Reactie Lelystad Airport

  

In een reactie stelt Lelystad Airport dat ze altijd rekening hebben gehouden met het scenario dat de luchthaven niet in april 2020 open zou gaan. "In het verlengde van hetgeen de Minister altijd heeft gezegd over opening in 2020, werken wij voortvarend door met als doel om Lelystad Airport zo snel mogelijk te openen.”

Luchthavenbesluit aangepast

  

Positief is wel dat de minister na de maatschappelijke participatie het luchthavenbesluit op diverse punten gaat aanpassen zodat beter rekening gehouden kon worden met wensen en ideeën uit de samenleving. Zo wordt het aantal vliegbewegingen gemaximeerd op 45 duizend, zijn de voorwaarden aangescherpt waaronder vliegtuigen bij uitzondering mogen landen tussen 23:00 en 24:00, komt er een integraal monitoringsprogramma en extra evaluatiemomenten. Om het aantal gehinderden te beperken zijn diverse routes aangepast.

 • Aanpassen van routes om de woonkernen (Lemmer, Heerde, Oene) en natuurgebieden (Weerribben, noordelijke Veluwe) zo veel als mogelijk te ontzien. 
 • Het mogelijk maken om vanaf de Duitse grens tot aan Zwolle zo veel mogelijk in glijvlucht te vliegen. Hierdoor zal verkeer vanuit het oosten hoger vliegen nabij Lemelerveld. 
 • Bij de Zwolse wijk Stadshagen zal bij gelijktijdig aankomend en vertrekkend verkeer het naderend verkeer in plaats van op 3.000 voet (900 meter) op minimaal 5.000 voet (1.500 meter) vliegen. 
 • Voor de route langs Ede op 9.000 voet (2.700 meter) hoogte is een alternatief gevonden dat minder over de bebouwde kom van gemeenten voert. 
 • De eerder voorziene twee wachtgebieden bij Steenwijkerland en Lemelerveld op een hoogte van 6.000 voet (1.800 meter) worden vervangen door één wachtgebied dat aanzienlijk hoger kan worden gesitueerd, namelijk op 9.000 voet (2.700 meter) boven de omgeving van Lochem. 
 • Aanpassing van gebruik van de routes in de kop van Noord-Holland zodat bij niet-gebruik van daar gelegen militaire oefenterreinen de meest gunstige route gevlogen kan worden. 
 • Op de vertrekroute tussen Zeewolde en Biddinghuizen kan als gevolg van een operationele afspraak tussen LVNL en CLSK eerder worden geklommen, waardoor 1.500 voet (circa 450 meter) hoger gevlogen wordt ter hoogte van Biddinghuizen. 
 • Om vliegveld Teuge tot de herziening van het luchtruim te ondersteunen is een MOU afgesloten zodat het valschermspringen op Teuge binnen de huidige luchtruimstructuur mogelijk blijft. 
 • De CTR rond Lelystad Airport is verkleind. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de recreatieve luchtvaart om zonder toestemming van?de luchtverkeersleiding en zonder licentie voor radiotelefonie te vliegen (ongecontroleerd luchtruim). 
 • Voor behoud van een groot deel van de zweefvliegactiviteiten rond Lemelerveld is een oplossing gevonden door een verhoging van de oostkant van de TMA (Terminal Control Area) naar 4.500 voet ten opzichte van het eerste ontwerp. 
 • Voor de route nabij Wezep is een aantal varianten uitgewerkt die bebouwd gebied zoveel mogelijk vermijden.

 
 
Trefwoorden: luchtvaart, luchthavens, beleid

||| Blogs |||

03/09/19
Duurzame bestemmingen; hoe doe je dat? Op zoek naar ‘pareltjes’ uit de Oostenrijkse Alpen
Veel toeristische bestemming willen het zijn of willen het worden in de toekomst; een duurzame beste...
08/04/19
2019: het jaar voor nationaal toeristisch beleid
2019 wordt hét jaar waarin het Rijk haar rol pakt om te sturen op een gebalanceerde ontwikkeling van het inkomende en binnenlands toerisme in Nederland. Een ontwikkeling waarbij economie, samenleving en leefomgeving met elkaar in samenhang worden bekeken. Een ontwikkeling waarin lasten worden gedeeld en bovenal: kansen worden benut!
14/02/19
Iamst(erdam)upid
Iamst(erdam)upid
14/02/19 · Beleid · Toerisme · Han Verheijden | Lees meer
Begin december 2018 zijn de rood-witte "Iamsterdam’ letters van het Museumplein gehaald. Het is ge...
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
28/01/19 · Beleid · Dagrecreatie · Horeca · Leisure · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...
14/01/19
Oude strijder
Oude strijder
14/01/19 · Attractieparken · Beleid · Dagrecreatie · Duurzaam toerisme · Horeca · Leisure · Marketing · Natuur · Retail · Sport · Toerisme · Vakanties · Verblijfsrecreatie · Watersport · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

06/12/19
Meldpuntroutes.nl: één plek voor fiets- en wandelmeldingen
Met vele duizenden kilometers bewegwijzerde fiets- en wandelroute is het aanbod voor recreanten in N...
06/12/19
Festivals weren zal drugsoverlast niet beperken
In reactie op het intrekken van de vergunning van het Hardshock Festival in Hellendoorn, stelt de Ve...
06/12/19
Rode Kruis Bloesemtocht ontvangt $120.000 mediabudget van Google
De afgelopen weken heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland zich ingespannen om v...
06/12/19
Stikstofcrisis zorgt voor natuurevenement #mijnnatuurblijft op 8 december
Natuurorganisaties willen in de stikstofcrisis de natuur een stem geven. Door de opkomt van de hasht...
05/12/19
Rijk en provincies eens over stikstofmaatregelen
Komen bouwprojecten in de vrijetijdseconomie weer volop in gang? Daar lijkt het wel op. Let als bedr...
04/12/19
KHN, CNV Vakmensen en FNV Horeca bereiken resultaat
Koninklijke Horeca Nederland (KHN), CNV Vakmensen en FNV Horeca hebben een onderhandelaarsresultaat ...
04/12/19
RECRON voelt zich door overheid in de steek gelaten
RECRON vindt dat de landelijke politiek een te eenzijdige focus op overtoerisme heeft en daarmee te weinig aandacht heeft voor recreatie en vrije tijd in het grootste deel van Nederland.
03/12/19
ANWB Reizen schakelt hulp in van studenten
Hoe halen we meer uit ledenvoordeel? Voor deze vraag schakelt ANWB Reizen de hulp in van studenten: ...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk