Geplaatst op: 13-03-2019
Auteur: Marc Gerlings

Wateroverlast beperken leidt tot kansen voor recreatie

Wateroverlast beperken leidt tot kansen voor recreatie

Het afwateringskanaal in de gemeenten Leudal en Peel en Maas was ooit een belangrijke aan- en afvoerweg van turf, steenkool, meststoffen en hout. Door ambities om wateroverlast in de regio te beperken krijgt dit kanaal ook meer kansen voor recreatie.

Ondanks de functie om overtollig veenwater van de Peel af te voeren naar de Maas, raakte het kanaal in vergetelheid. Totdat een aantal partners, waaronder IKL en Waterschap Limburg, de handen ineensloegen om het gebied op te waarderen. Met behoud van landschappelijke en ecologische waarden en aandacht voor cultuurhistorische en recreatieve elementen.


Gezamenlijke impuls

Herman Vrehen, directeur van natuurbeheerorganisatie IKL: "Wil je een natuurgebied van deze omvang een impuls geven, is samenwerking cruciaal. Die reikt verder dan alleen de eigen taken en verantwoordelijkheden, het gaat erom hoe je elkaar kunt versterken. En minstens zo belangrijk is hoe we de omgeving hierbij kunnen betrekken. We maken niet langer plannen voor inwoners, maar met de inwoners. Die aanpak dwingt ook tot samenwerken. Een wens van de omgeving is bijvoorbeeld om het zicht op het kanaal te verbeteren. Daarvoor wordt de begroeiing op de oevers flink uitgedund. Door hiervoor onze vrijwillige hakhoutbrigades in te zetten, snijdt het mes aan twee kanten. We werken samen aan het herstel en beheer van het gebied en de vrijwilligers, óók buurtbewoners dus, kunnen in ruil voor hun hulp hun eigen houtvoorraad aanvullen.”


Vergelijking met Geleenbeekdal

Josette Van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg: "Waterschap Limburg zorgt in onze provincie voor veilige dijken, droge voeten en voor schoon en voldoende water. Dat doen we vóór, maar ook mét de omgeving; de werkwijze die IKL ook voortdurend nastreeft. Als waterschap kijken we bovendien steeds meer naar een beekdalbrede aanpak. We pakken bijvoorbeeld niet alleen wateroverlast of zoals nu droogte aan, maar nemen de omliggende natuur mee in die aanpak en pakken daarmee meerdere aandachtspunten tegelijkertijd aan. In Sittard wordt op deze manier het Geleenbeekdal opnieuw ingericht. Kort gezegd, om wateroverlast in de stad te voorkomen, geven we de beek weer ruimte om te meanderen. Hierdoor ontstaat een prachtig natuur- en recreatiegebied in de stad en versterken we op meerdere manieren de kwaliteit van de leefomgeving. Ook hier is samenwerking weer belangrijk. Ik zie het als mijn taak om partijen te verbinden.”

Trefwoorden: recreatie, natuur, beheer, afwatering, water, wateroverlast
Vacature

||| Blogs |||

28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

23/05/19
Fietsaudiotour over Flevolandse Knardijk
Deze hadden we nog niet gezien op de redactie. Een fietsaudiotour. Visit Flevoland heeft op de Knardijk de primeur.
23/05/19
Exclusief voor leden
Droomparken gaat Recreatieoord Enkhuizer Zand realiseren  
Droomparken gaat Recreatieoord Enkhuizer Zand (REZ) herontwikkelen en neemt de plannen van ontwikkelingsmaatschappij OREZ over.
22/05/19
Trambaanfietsroute niet door beschermde natuurzones
De ontwikkeling van de Trambaanfietsroute maakt duidelijk dat niet zomaar fietsroutes door bijzonde...
20/05/19
Eerste wandelnetwerk op de Veluwe
Donderdagmiddag 16 mei startte Mark Sandmann de werkzaamheden voor de aanleg van het eerste Routebur...
20/05/19
Nationaal Park Weerribben-Wieden hét Kanoparadijs van Noordwest-Europa
Nationaal Park Weerribben-Wieden is vanaf 24 mei hét Kanoparadijs van Noordwest-Europa. Onder...
20/05/19
Exclusief voor leden
Top 10 steden meeste vierkante meters park per inwoner
Voor recreatie is het een opvallende top 10: de verhouding tussen het aantal vierkante meters park van een stad en het aantal inwoners.
16/05/19
Geopark Peelhorst en Maasvallei gaat door
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het initiatief van de streek om te komen tot het Geopark Pe...
16/05/19
Exclusief voor leden
David Lynch succes, 12.000 punten American Cherry Pie verkocht
Leisure, de combinatie van functies in de vrijetijdssector maakt dat de som van de bezoekers veel ...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk