Geplaatst op: 13-03-2019
Auteur: Marc Gerlings

Wateroverlast beperken leidt tot kansen voor recreatie

Wateroverlast beperken leidt tot kansen voor recreatie

Het afwateringskanaal in de gemeenten Leudal en Peel en Maas was ooit een belangrijke aan- en afvoerweg van turf, steenkool, meststoffen en hout. Door ambities om wateroverlast in de regio te beperken krijgt dit kanaal ook meer kansen voor recreatie.

Ondanks de functie om overtollig veenwater van de Peel af te voeren naar de Maas, raakte het kanaal in vergetelheid. Totdat een aantal partners, waaronder IKL en Waterschap Limburg, de handen ineensloegen om het gebied op te waarderen. Met behoud van landschappelijke en ecologische waarden en aandacht voor cultuurhistorische en recreatieve elementen.


Gezamenlijke impuls

Herman Vrehen, directeur van natuurbeheerorganisatie IKL: "Wil je een natuurgebied van deze omvang een impuls geven, is samenwerking cruciaal. Die reikt verder dan alleen de eigen taken en verantwoordelijkheden, het gaat erom hoe je elkaar kunt versterken. En minstens zo belangrijk is hoe we de omgeving hierbij kunnen betrekken. We maken niet langer plannen voor inwoners, maar met de inwoners. Die aanpak dwingt ook tot samenwerken. Een wens van de omgeving is bijvoorbeeld om het zicht op het kanaal te verbeteren. Daarvoor wordt de begroeiing op de oevers flink uitgedund. Door hiervoor onze vrijwillige hakhoutbrigades in te zetten, snijdt het mes aan twee kanten. We werken samen aan het herstel en beheer van het gebied en de vrijwilligers, óók buurtbewoners dus, kunnen in ruil voor hun hulp hun eigen houtvoorraad aanvullen.”


Vergelijking met Geleenbeekdal

Josette Van Wersch, lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg: "Waterschap Limburg zorgt in onze provincie voor veilige dijken, droge voeten en voor schoon en voldoende water. Dat doen we vóór, maar ook mét de omgeving; de werkwijze die IKL ook voortdurend nastreeft. Als waterschap kijken we bovendien steeds meer naar een beekdalbrede aanpak. We pakken bijvoorbeeld niet alleen wateroverlast of zoals nu droogte aan, maar nemen de omliggende natuur mee in die aanpak en pakken daarmee meerdere aandachtspunten tegelijkertijd aan. In Sittard wordt op deze manier het Geleenbeekdal opnieuw ingericht. Kort gezegd, om wateroverlast in de stad te voorkomen, geven we de beek weer ruimte om te meanderen. Hierdoor ontstaat een prachtig natuur- en recreatiegebied in de stad en versterken we op meerdere manieren de kwaliteit van de leefomgeving. Ook hier is samenwerking weer belangrijk. Ik zie het als mijn taak om partijen te verbinden.”

Trefwoorden: recreatie, natuur, beheer, afwatering, water, wateroverlast

||| Blogs |||

11/03/19
Groots Denken!
Groots Denken!
11/03/19 · Duurzaam toerisme · Marcel Baltus | Lees meer
Tijdens mijn bezoek aan de ITB Berlijn borrelde een lumineus idee op...
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
19/12/18
Transitie in toerisme
Transitie in toerisme
19/12/18 · Duurzaam toerisme · Menno Stokman | Lees meer
Menno Stokman van CELTH ziet dat toerisme in een transitie zit en stelt dat we naar een nieuw ecosysteem moeten.
05/12/18
Sorry wereld. Ik blijf gewoon vliegen.
Het knaagde de laatste tijd een beetje. Gewetenswroeging. Schuldbesef. Duivels dilemma. Boetekleed...
11/09/17
Duurzaam reizen betekent doorzetten
Opwarming aarde, klimaatverandering, aardbevingen.... Willen we er echt wat aan doen? Het spannings...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

20/05/19
Eerste wandelnetwerk op de Veluwe
Donderdagmiddag 16 mei startte Mark Sandmann de werkzaamheden voor de aanleg van het eerste Routebur...
16/05/19
Geopark Peelhorst en Maasvallei gaat door
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het initiatief van de streek om te komen tot het Geopark Pe...
15/05/19
2,5 miljoen Nederlanders plannen lange zomervakantie in eigen land
Deze zomer gaat naar verwachting 70% van de Nederlanders op vakantie, dat zijn bijna 12 miljoen Nede...
15/05/19
Winnaars Booking Booster Programma
Vier start-ups waarvan twee uit Nederland zijn de winnaars van het Booking Booster accelerator programma' 2019.
10/05/19
Blauwe Vlaggen 2019 uitgereikt
Dit jaar mogen vijf Nederlandse kustgemeenten het predicaat QualityCoast voeren. 181 stranden en jac...
08/05/19
Den Haag, Haarlem en Rotterdam maken kennis met Gelderse streken
Dat de Gelderse streken veel te bieden hebben en je er heerlijk kunt fietsen, dat weten veel mensen ...
07/05/19
5 redenen voor jouw bezoek aan Vakdag Het vakantiepark van de toekomst
Wil je rendement uit je vakantiepark verhogen? Je park in kwaliteit en duurzaamheid verbeteren?
06/05/19
Exclusief voor leden
Nederlanders eten steeds bewuster
Nederlanders zijn zich steeds bewuster van gezond eten. De helft van de Nederlanders heeft de afgelopen 12 maandan gekozen voor een meer gezonde levensstijl.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk