Geplaatst op: 27-02-2019
Auteur: Marc Gerlings

Valt het draagvlak voor toerisme van de inwoners in Limburg mee of tegen?

60% Limburgers steunt toerisme in de gemeente

Valt het draagvlak voor toerisme van de inwoners in Limburg mee of tegen?

Een meerderheid van de inwoners van de Zuid-Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul ziet toeristen graag komen. Dat blijkt uit een enquête van het Belgische onderzoeksbureau Toerisme Vlaanderen onder 2400 Zuid-Limburgers in opdracht van de Provincie Limburg. De overlast van toerisme wordt ook volop ervaren.


Doel van het onderzoek was het draagvlak voor toerisme te meten. "Draagvlak onder de inwoners is erg belangrijk”, aldus gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toeristisch beleid. "Het gaat niet alleen om omzetcijfers en banen. Het gaat er ook om hoe de inwoners omgaan met toerisme, hoe ze de impact ervaren en of ze hun mening kunnen uiten.”


De 2400 ondervraagden gaven afgelopen zomer antwoord op tientallen vragen en stellingen over onder meer economische impact, overlast en gewenste ontwikkelingen. Het algemene beeld is positief, zo blijkt uit de conclusies. Acht van de tien geënquêteerden menen dat toerisme de lokale economie versterkt. Bijna evenveel mensen zien een positieve invloed op overheidsinvesteringen en winkelaanbod in hun gemeente door het toerisme. Ook voelen veel ondervraagden zich trots omdat toeristen hun gemeente of stad bezoeken. Maastricht is hiermee koploper met 77 procent.


6 op de 10 inwoners zegt het toerisme in hun gemeente te steunen, 7 op de 10 wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft. De Zuid-Limburger blijkt bovendien een ware ambassadeur te zijn want 3 op de 4 inwoners zegt toeristen graag te helpen als ze een vraag hebben.


Verschillen tussen gemeenten

Ondanks de overwegend positieve uitkomst van dit onderzoek, 60% van de ondervraagden reageerde positief en 30% neutraal, wordt er ook gekeken naar verbeterpunten. In de beantwoording worden verschillen tussen de gemeenten geconstateerd. In de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul wordt meer overlast ervaren dan in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Vaals en Maastricht. 


Ruim een kwart van de ondervraagden, 27 procent, vindt dat de leefbaarheid vermindert door verkeersproblemen, meer afval in de straten, een duurder leven en hogere criminaliteit. Veelal gaat het dan om overlast door fietsers, motoren en parkeerproblemen. Meer dan 75 procent noemt een beter openbaar vervoer als belangrijk verbeterpunt.


Het oppakken van de aandachtspunten is een regionale opgave en een belangrijke bouwsteen voor de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. De regio Zuid-Limburg werkt samen om de beleving van het toerisme in Zuid-Limburg positief te laten zijn.


Geurts: "Positief gevoel"

Gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toerisme, laat weten blij te zijn met het onderzoek. "Het rapport vormt een goede basis om met de sector zelf, de Provincie en gemeenten en uiteraard input van de burgers te kijken waar verbeterpunten zitten en ook waar we de sterke punten verder kunnen uitbouwen. Hoe positiever het gevoel, des te gastvrijer de ontvangst. En daar gaat het om in de toeristische sector.”

Trefwoorden: toerisme, balans, overtoerisme, druk, onderzoek

||| Blogs |||

28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...
14/01/19
Oude strijder
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...
04/10/18
Segregatie of integratie?
Eind juni vond bij mij in de buurt de Champions Trophy voor nationale hockeyteams plaats. Een mooi...
25/09/18
En Footzy is (W)elke Plek
Het aantal kwalificaties in bijna 40 jaar noeste arbeid dat mij is opgespeld groeit nog steeds met...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

19/04/19
Exclusief voor leden
Groene brug tussen Euromast en Het Park
Direct grenzend aan Het Park waar de Euromast in staat, komen woningen. De gemeente wil dit compense...
17/04/19
Fries museum ontvangt miljoenste bezoeker
Het Fries Museum in Leeuwarden heeft zijn miljoenste bezoeker ontvangen sinds de heropening op 13 se...
16/04/19
Vernielingen en brand bij recreatiegebieden Berendonck en Wylerbergmeer
De schade loopt in de vele duizenden euro’s.
16/04/19
Exclusief voor leden
Meer publieksbeurzen en minder vakbeurzen
Er worden veel meer publieksbeurzen georganiseerd dan acht jaar geleden. Het aantal vakbeurzen krimpt fors.
15/04/19
Provinciale domeinen worden nog toegankelijker
Alle groen- en recreatiedomeinen van de provincie Antwerpen aanvaarden binnenkort de European Disabi...
15/04/19
Exclusief voor leden
Toeristisch overstappunt bij landgoed Linschoten
Bij Landgoed Linschoten, dat ligt tussen Woerden en Montfoort, is op vrijdag 12 april een nieuwe toeristisch overstappunt (TOP) geopend.
15/04/19
Beschikbaar inkomen steeg hard in 2018
Het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2018 met 2,6 procent gestegen.
15/04/19
Rutte redt de bij
Bijen houden vakgenoten in de recreatiesector tot op het hoogste niveau bezig. Minister-preside...
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk