Geplaatst op: 27-02-2019
Auteur: Marc Gerlings

Valt het draagvlak voor toerisme van de inwoners in Limburg mee of tegen?

60% Limburgers steunt toerisme in de gemeente

Valt het draagvlak voor toerisme van de inwoners in Limburg mee of tegen?

Een meerderheid van de inwoners van de Zuid-Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul ziet toeristen graag komen. Dat blijkt uit een enquête van het Belgische onderzoeksbureau Toerisme Vlaanderen onder 2400 Zuid-Limburgers in opdracht van de Provincie Limburg. De overlast van toerisme wordt ook volop ervaren.


Doel van het onderzoek was het draagvlak voor toerisme te meten. "Draagvlak onder de inwoners is erg belangrijk”, aldus gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toeristisch beleid. "Het gaat niet alleen om omzetcijfers en banen. Het gaat er ook om hoe de inwoners omgaan met toerisme, hoe ze de impact ervaren en of ze hun mening kunnen uiten.”


De 2400 ondervraagden gaven afgelopen zomer antwoord op tientallen vragen en stellingen over onder meer economische impact, overlast en gewenste ontwikkelingen. Het algemene beeld is positief, zo blijkt uit de conclusies. Acht van de tien geënquêteerden menen dat toerisme de lokale economie versterkt. Bijna evenveel mensen zien een positieve invloed op overheidsinvesteringen en winkelaanbod in hun gemeente door het toerisme. Ook voelen veel ondervraagden zich trots omdat toeristen hun gemeente of stad bezoeken. Maastricht is hiermee koploper met 77 procent.


6 op de 10 inwoners zegt het toerisme in hun gemeente te steunen, 7 op de 10 wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft. De Zuid-Limburger blijkt bovendien een ware ambassadeur te zijn want 3 op de 4 inwoners zegt toeristen graag te helpen als ze een vraag hebben.


Verschillen tussen gemeenten

Ondanks de overwegend positieve uitkomst van dit onderzoek, 60% van de ondervraagden reageerde positief en 30% neutraal, wordt er ook gekeken naar verbeterpunten. In de beantwoording worden verschillen tussen de gemeenten geconstateerd. In de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul wordt meer overlast ervaren dan in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Vaals en Maastricht. 


Ruim een kwart van de ondervraagden, 27 procent, vindt dat de leefbaarheid vermindert door verkeersproblemen, meer afval in de straten, een duurder leven en hogere criminaliteit. Veelal gaat het dan om overlast door fietsers, motoren en parkeerproblemen. Meer dan 75 procent noemt een beter openbaar vervoer als belangrijk verbeterpunt.


Het oppakken van de aandachtspunten is een regionale opgave en een belangrijke bouwsteen voor de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. De regio Zuid-Limburg werkt samen om de beleving van het toerisme in Zuid-Limburg positief te laten zijn.


Geurts: "Positief gevoel"

Gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toerisme, laat weten blij te zijn met het onderzoek. "Het rapport vormt een goede basis om met de sector zelf, de Provincie en gemeenten en uiteraard input van de burgers te kijken waar verbeterpunten zitten en ook waar we de sterke punten verder kunnen uitbouwen. Hoe positiever het gevoel, des te gastvrijer de ontvangst. En daar gaat het om in de toeristische sector.”

Trefwoorden: toerisme, balans, overtoerisme, druk, onderzoek
    

||| Blogs |||

18/06/19
Van Industrieel Erfgoed en Ultra moderne Ski Centrum
Van Industrieel Erfgoed en Ultra moderne Ski Centrum
18/06/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag deel 3 van mijn vijfdaags avontuur bij onze Oosterburen. We gaan op bezoek bij het Bernepark waar het bezoekerscentrum in een oude waterzuivering is gebouwd. Je kunt er zelfs slapen in rioolbuizen. Ook bezoeken we Ski Resort Alpenpark- Neuss en slapen daar in Hotel Fire & ICE.
28/05/19
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
Op de Duitse Tour langs toeristische Hot Spots
28/05/19 · Attractieparken · Dagrecreatie · Horeca · Toerisme · Vakanties · Verblijfsrecreatie · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Vandaag start ik met een vijfdaags avontuur voor de ultieme short stay-bestemming bij onze Oosterburen in Noordrijn-Westfalen, een economisch zeer sterke regio met veel inwoners en unieke toeristische hot spots!
28/01/19
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
Overtoerisme dankzij of ondanks DMO’s?
28/01/19 · Beleid · Dagrecreatie · Horeca · Leisure · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Het was weer lachen in het vuistje in het najaar met pijn in de portemonnee! Wie op Black Friday no...
14/01/19
Oude strijder
Oude strijder
14/01/19 · Attractieparken · Beleid · Dagrecreatie · Duurzaam toerisme · Horeca · Leisure · Marketing · Natuur · Retail · Sport · Toerisme · Vakanties · Verblijfsrecreatie · Watersport · Hans van Leeuwen - Trendwatcher, Adviseur & Concept Ontwikkelaar Recreatie & Toerisme | Lees meer
Er waren mij de laatste jaren al heel wat kwalificaties opgespeld en toch heb ik er weer een nieuw...
13/12/18
Recreatieondernemer: generalist of specialist?
Na de Tweede Wereldoorlog werd het verschijnsel toerisme maatschappelijk steeds belangrijker. Vo...

||| Twitter |||

||| Nieuws |||

17/07/19
Fietsnetwerk Fryslân gereed
Het vernieuwde fietsknooppuntnetwerk ‘Fietsnetwerk Fryslân’ is gereed. Fryslân heeft daarmee e...
11/07/19
Exclusief voor leden
Sterrenwacht in Lauwersmeer dark sky park
Het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen werkt aan een concreet plan voor een nieuwe...
10/07/19
Hoe kun je de oudere doelgroep aan je binden?
Met de demografische ontwikkelingen in het vizier zijn ouderen een groeiende doelgroep. Hoe kunnen Nederlandse dagattracties deze aantrekkelijke doelgroep aan zich binden?
10/07/19
Liberation Route op niveau Europese toproutes
Het European Institute for Cultural Routes heeft de Liberation Route Europe gecertificeerd als Cult...
09/07/19
Summer of Africa in Beekse Bergen
Van 13 juli tot en met 11 augustus kan iedereen een Afrikaanse zomer beleven in het Safaripark Beeks...
09/07/19
Doorstart voor ElkePlek.nl
ElkePlek.nl is overgenomen door Elias Marketing en Support in samenwerking met reserveringssysteem UwBoeking.com.
08/07/19
Exclusief voor leden
Wandelverbinding Wilnis dwars door Groene Hart
De provincie Utrecht heeft in Galgenland in Wilnis een wandelverbinding dwars door de weilanden gem...
01/07/19
Brabantse Van Gogh fietsroutes uitgebreid en gevarieerder
De Van Gogh fietsroute in Noord-Brabant is volledig vernieuwd en uitgebreid. De prijswinnende thematische fietsroute is uitgebreid van 335 naar 435 kilometer en van vijf naar tien rondes.
Partners
Breda University of Applied Sciences
Initiatiefnemers
NRIT Media
Vrijetijdsnetwerk